Dorregeest

Plaats
Buurtschap
Uitgeest Castricum
Regio Alkmaar Kennemerland
Noord-Holland

Dorregeest

Terug naar boven

Status

- Dorregeest is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de Regio Alkmaar en in de streek Kennemerland, in deels gemeente Uitgeest, en deels gemeente Castricum (t/m 1992 gemeente Uitgeest, in 1993, door middel van een grenscorrectie, over naar gemeente Akersloot, in 2002 over naar gemeente Castricum).

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, deels onder het dorp Uitgeest, deels onder het dorp Akersloot. De buurtschap wordt onderscheiden in de delen Klein Dorregeest (deels onder het dorp Akersloot, deels onder het dorp Uitgeest) en Groot Dorregeest (onder het dorp Uitgeest).

- Slechts het Uitgeester deel van de buurtschap heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom. Het Castricumse deel van de buurtschap moet plaatsnaamborden ontberen, zodat je voor dat deel van de buurtschap slechts aan de straatnaambordjes "Klein Dorregeest" kunt zien dat je in dat deel van de buurtschap bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Geest komt voort uit het Germaanse woord gaistu-, wat 'hogere zandrug in of langs zee- of rivierkleigebied, polder of moeras' betekent.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt rond de wegen Klein Dorregeest en Groot Dorregeest. De buurtschap ligt direct Z van het dorp Akersloot, direct NNO van het dorp Uitgeest, W van het Alkmaardermeer, NW van het Uitgeestermeer (de twee meren vormen overigens een tweelingmeer), O van de A9, ZO van het dorp Limmen en O van het dorp Castricum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Dorregeest 6 huizen met 68 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 35 huizen met ca. 90 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Op Recreatieterrein Dorregeest kun je terecht om vanaf de oever te surfen of te kamperen op het dagkampeerterrein. Daarnaast kun je er zwemmen of genieten op de speel- en ligweide, maar ook fietsen en wandelen. Ook zijn er parkeerplaatsen, een toiletgebouw en een paviljoen.

- De wandelroute rond het recreatieterrein is alleen buiten het broedseizoen geopend (= juli t/m maart). In dit typische veenweidegebied tref je vele kwetsbare plantensoorten aan, zoals orchideeën en zonnedauw. In het gebied leven ook diverse soorten beschermde zoogdieren, zoals de Noordse woelmuis en de hermelijn. Veel voorkomende vissoorten zijn brasem, paling, blankvoorn en snoekbaars. Weidevogels die zich hier prettig voelen zijn de grutto, tureluur, kemphaan en kievit. Verder zijn er vele riet- en watervogels zoals smienten, roerdompen, blauwborstjes en baardmannetjes.

Reactie toevoegen