Dongjum

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

Doangjum.JPG

In Dongjum aangekomen.

In Dongjum aangekomen.

Doangjum (2).JPG

Bij de Hervormde kerk van Dongjum.

Bij de Hervormde kerk van Dongjum.

Dongjum (2).JPG

In Dongjum.

In Dongjum.

Dongjum..JPG

Dongjum, goed bij de tijd!

Dongjum, goed bij de tijd!

Dongjum

Terug naar boven

Status

- Dongjum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Franekeradeel.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Doanjum.

Terug naar boven

Ligging

Dongjum ligt direct N van Franeker en grenst in het Z aan de A31.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Dongjum 26 huizen met 200 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 150 huizen met ca. 350 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Station
Van 1903 tot 1933 was er de spoorlijn Tzummarum-Franeker, van de Noord-Friese Locaalspoorweg-Maatschappij (NFLS), met o.a. een halte in Dongjum. Het haltegebouw bestaat nog, incl. de stationsnaam op de gevel.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool De Twirre heeft na afloop van schooljaar 2015-2016 de deuren gesloten. Het aantal leerlingen was met ca. 30 te klein geworden om nog verantwoord te kunnen doorgaan. In 2015 was de school al gefuseerd met basisschool de Oanset uit buurdorp Ried, met ca. 60 leerlingen, waar de kinderen behalve uit Ried ook uit de buurkernen Peins, Boer en Kleaster Anjum komen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Dongjum heeft 8 rijksmonumenten. Het betreft 5 terpen, de boerderij op Tzummarumerweg 30, het voormalige Dorpshuis (Dorpsstraat 13) en de Hervormde kerk. De huidige Hervormde (PKN) kerk van Dongjum is in 1777 herbouwd. Van 1926 tot 1939 is er ook nog een Hervormde Evangelisatie geweest op Tzummarumerweg 8 (voorheen en nadien woonhuis).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Dongjum en buurdorp Boer.

- Dorpshuis: - Omdat het oude dorpshuis te klein was geworden voor alle verenigingen, het ook anderszins niet meer aan de eisen des tijds voldeed en er vanwege de monument-status niet kon worden uitrebreid, is in 2007 een nieuw dorpshuis De Boppeslach gerealiseerd, voor een groot deel met eigen middelen uit het dorp.

- Sport: - Kaatsvereniging Moed en Volharding.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Dongjum.

Reactie toevoegen