Dongemond

Streek
Dongemond
Noord-Brabant

Dongemond

Terug naar boven

Status

- Dongemond is een regio in de provincie Noord-Brabant.

- De regio Dongemond omvat de gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout.

- De gemeenten in deze regio werken op diverse gebieden samen, o.a. (sinds 2013) op het gebied van de AWBZ.

Terug naar boven

Evenementen

- Jazzy Dongemond verzorgt maandelijkse jazz-optredens in café De Witte Leeuw in Raamsdonksveer.

- Oktoberfest Dongemond (weekend begin oktober, te Raamsdonksveer, in 2018 voor de 5e keer) wordt beschreven als 'carnaval maar dan in Tiroler-sferen'.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is. De jagers van WBE De Dongemond zetten zich in voor het beheer van het wild in de regio. Dit gebied is rijk aan haas, konijn, fazant, wilde eend, houtduif, ree, vos, gans, kraai en kauw. De WBE speelt een actieve rol in de verbetering van de biotoop voor het wild. Zo neemt zij actief deel aan de natuurschoonmaakdag en is betrokken bij een project om akkerranden in te zaaien met gewassen die voor het wild aantrekkelijk zijn. Daarnaast tellen de jagers van de WBE meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied, om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook gelet op de gezondheid van de dieren.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Dongemond (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Media / nieuws: - Omroep Drimmelen is te ontvangen in de gelijknamige gemeente en in de gemeenten Breda, Oosterhout, Geertruidenberg en Etten-Leur.

- Voortgezet onderwijs: - "Het Dongemond college is een school voor voortgezet onderwijs waar leerlingen worden voorbereid op de toekomst. Onze school biedt veel keuzemogelijkheden. Wij zijn is één school met twee locaties en drie units. Op de locaties Raamsdonksveer en Made kunnen leerlingen terecht voor de niveaus vwo (atheneum), havo of vmbo (theoretische leerweg, gemengde leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en basisberoepsgerichte leerweg). Wat maakt het ons uniek? Van het Dongemond college mag verwacht worden dat er goed onderwijs wordt gegeven en dat is ook zo! Dit zijn onze zes speerpunten: 1. Individueel talent is het uitgangspunt voor leren. 2. Leerlingen zijn in toenemende mate verantwoordelijk voor het eigen leerproces. 3. Medewerkers maken het verschil door rolmodel, inspirator en coach te zijn. 4. Onderwijs biedt een goede, op de toekomst gerichte, basis van kennis en vaardigheden. 5. We hebben een inspirerende leeromgeving. 6. Elk individu wordt gezien en we zorgen voor elkaar. Uniek in de regio is ons aanbod: - Htl; - Technasium; - UNESCO."

- Vervoer: - Buurtbus Dongemond rijdt op de trajecten Almkerk-Raamsdonksveer en Waalwijk-Raamsdonksveer.

- Overige: - LETS Dongemond. LETS staat voor Local (Locaal) Exchange (Uitwisseling) Trade (Handel) System (Systeem). De afkorting in het Nederlands zou dus LUHS zijn, maar omdat het idee internationaal gedragen wordt gebruikt iedereen in elk van de 39 landen de afkorting LETS. Het gaat dus om ruilhandel. Vroeger sprak je simpelweg met een kennis/vriend af: ik doe een klusje voor jou en jij voor mij. Zo kon je gebruik maken van elkaars talenten. Iedereen heeft echter andere talenten en andere behoeften. In een LETS systeem doe jij een klusje voor iemand wat geregistreerd wordt in het LETS computersysteem in de vorm van punten. Bij alle andere aangesloten deelnemers kun jij vervolgens de verdiende punten weer gebruiken voor de ruilhandel. Hetzij een klusje laten uitvoeren, hetzij een vergoeding geven voor een product dat een ander wil ruilen.

Reactie toevoegen