Diunt

Plaats
Buurtschap
Breda
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Diunt

Terug naar boven

Status

- Diunt is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Breda. T/m 1996 gemeente Rijsbergen.

- De buurtschap Diunt valt voor de postadressen onder de stad Breda.

- De gemeente Rijsbergen is in 1997 grotendeels naar de gemeente Zundert overgegaan. Diunt ligt echter, in tegenstelling tot het overige gedeelte van de voormalige gemeente Rijsbergen, oostelijk van de autosnelweg A16 Breda-Antwerpen, vandaar dat men het logischer vond om deze buurtschap bij Breda te trekken. De bewoners waren het daar echter niet mee eens en hebben geprotesteerd met stickers ter plekke “Diunt hoort bij Rijsbergen”. Het heeft niet mogen baten…

- De buurtschap Diunt heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
- “Afleiding van doorn ‘doornstruik’, of samenstelling hiervan met hout ‘bos’” (1).

- “Doorn staat waarschijnlijk voor meidoorn, Crataegus oxyacantha, een struik die vaak gebruikt wordt ter afscheiding van tuinen en landerijen. Deze is namelijk ondoordringbaar voor vee. Het meest komt voor het toponiem Doornakker. Daarnaast Doornhaag, Doornbos en Doornboom. In de Baronie zijn twee nederzettingsnamen samengesteld met doorn: Dorst (komt voort uit dornt, met suizende -r) en Diunt (komt voort uit Doornhout). Te Princenhage werden in de 17e eeuw wel sleedoorntakken gebruikt om mee te eggen.
(…) Diunt op de grens van Galder en Hazeldonk is samengesteld met doorn, waarschijnlijk meidoorn. Dit is echter meer een struik dan een boom, zodat moeilijk van een ‘hout’ van meidoorns gesproken kan worden. De afslijting van hout tot -t, in casu van Doornhout tot Diunt, vinden wij ook bij Varent < Varenhout (zie verder bij Vaareind, red.) en Wernt < Wernhout” (89).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Diunt ligt rond de gelijknamige weg, W van Galder, W grenzend aan de A16, Z grenzend aan bedrijventerrein Hazeldonk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Diunt omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Reactie toevoegen