Diunt

Plaats
Buurtschap
Breda
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Diunt

Terug naar boven

Status

- Diunt is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Breda. T/m 1996 gemeente Rijsbergen.

- De buurtschap Diunt valt voor de postadressen onder de stad Breda. Maatschappelijk is de buurtschap georiënteerd op het dorp Rijsbergen, waarvoor zie ook de volgende alinea.

- De gemeente Rijsbergen is in 1997 grotendeels naar de gemeente Zundert overgegaan. Deze buurtschap ligt echter, in tegenstelling tot het overige gedeelte van de voormalige gemeente Rijsbergen, oostelijk van de autosnelweg A16 Breda-Antwerpen, vandaar dat men het logischer vond om deze buurtschap bij de gemeente Breda te trekken. De bewoners waren het daar echter niet mee eens en hebben geprotesteerd met stickers ter plekke “Diunt hoort bij Rijsbergen”. Het heeft niet mogen baten…

- De buurtschap Diunt heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Toponymist Chr. Buiks heeft heel wat vermeldingen gevonden van de Diunt. De spelling en de hele woordvorming wijken echter nogal of van de huidige woordvorm: de Duernyet (1542 en later), waarschijnlijk uit te spreken als de Duurniet, den Doornick (1632), den Deurniet (1634), den Deurnt (1662), den Durent (1693), den Durnhout (1694), den Deurnout (1696), den Deurnhout (1703), den Deurenniet, den Deurent (1719), den Durend (1733), den Dunt (1744), de Deunt (1786 en later), den Deurempt (1752) en den Duint (1850).

Naamsverklaring
- Samenstelling van doorn 'doornstruik' en hout = holt 'hoogopgaand loofbos'.(1)

- “Doorn staat waarschijnlijk voor meidoorn, Crataegus oxyacantha, een struik die vaak gebruikt wordt ter afscheiding van tuinen en landerijen. Deze is namelijk ondoordringbaar voor vee. Het meest komt voor het toponiem Doornakker. Daarnaast Doornhaag, Doornbos en Doornboom. In de Baronie zijn twee nederzettingsnamen samengesteld met doorn: Dorst (komt voort uit dornt, met suizende -r) en Diunt (komt voort uit Doornhout). Te Princenhage werden in de 17e eeuw wel sleedoorntakken gebruikt om mee te eggen. (…) De buurtschap op de grens van Galder en Hazeldonk is samengesteld met doorn, waarschijnlijk meidoorn. Dit is echter meer een struik dan een boom, zodat moeilijk van een ‘hout’ van meidoorns gesproken kan worden. De afslijting van hout tot -t, in casu van Doornhout tot Diunt, vinden wij ook bij Varent < Varenhout (zie verder bij Vaareind, red.) en Wernt < Wernhout” (2).

- "We zouden uit kunnen gaan van Doorn-hout, zegt Buiks. In dat geval is de betekenis 'opgaand bos van doornbomen'. Dergelijke bomen zijn volgens Buiks de meidoorn, de sleedoorn en de wilde rozen. Dit is echter een onwaarschijnlijk bostype in deze regio." (bron: Erfgoedweb Breda)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Diunt ligt rond de gelijknamige weg, W van Galder, W grenzend aan de A16, Z grenzend aan bedrijventerrein Hazeldonk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Diunt omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Straat(naam)
"Op het minuutplan van het kadaster van de gemeente Rijsbergen van 1827 staat deze weg niet aangegeven als een openbare weg. De naam Den Duint is op deze kaart een streeknaam. Op de topografische kaart van 1840 staat Diunt aangegeven als een gehucht. Dit omvatte ook een aantal boerderijen aan de huidige Rijsbergsebaan. Pas sinds een ruilverkaveling, enkele jaren gelden, is Diunt een openbare weg. De huizen in de gemeente Rijsbergen waren aanvankelijk genummerd per wijk. Na de Tweede Wereldoorlog is dit systeem in de ene gemeente na de andere vervangen door een huisnummering per straat. De gemeenteraad van Rijsbergen besloot op 18 juli 1952 de wijken op te heffen en te vervangen door straatnamen, waaronder deze. Aangezien dit toen nog geen openbare weg was, moeten we de straatnaam dus waarschijnlijk beschouwen als een relict van de oude wijknummering." (bron: Erfgoedweb Breda)

Reactie toevoegen