Dingen

Plaats
Buurtschap
Het Hogeland
Hoogeland
Groningen

dingen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Dingen is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. T/m 1989 gemeente Baflo. In 1990 over naar gemeente Winsum, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland. De buurtschap valt onder het dorp Baflo.

Dingen is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. T/m 1989 gemeente Baflo. In 1990 over naar gemeente Winsum, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland. De buurtschap valt onder het dorp Baflo.

Dingen

Terug naar boven

Status

- Dingen is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. T/m 1989 gemeente Baflo. In 1990 over naar gemeente Winsum, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland.

- De buurtschap Dingen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Baflo.

- De buurtschap Dingen ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Dingn.

Oudere vermeldingen
1339 in Dyngum, 1481 "op die dingen yn baffelder karspell", 1505 kopie op den Dingen, 1781 de dingen.

Naamsverklaring
Men denkt aan verband met het Oudengelse dynge 'braakland', eigenlijk 'mest, mesthoop, bemest land'. Dingen zou dan 'nieuw ontgonnen land' betekenen en behoren bij het Oudfriese denga 'bemesten' en dung 'mest'. Vergelijk ca. 1335 kopie in Haren uppen Denghe en Huizinge.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Dingen ligt direct Z van het dorp Baflo, WZW van het dorp Tinallinge, N van het dorp Winsum, O van het dorp Mensingeweer en OZO van het dorp Eenrum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Dingen 3 huizen met 15 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog 2 huizen met ca. 5 inwoners. Het betreft de boerderij op Winsumerweg 3 en O daarvan hoeve Sosma op Sosmaweg 6. Het pand Z van het pand op Winsumerweg 3 is in de jaren tachtig - getuige de kaarten - afgebroken.

Terug naar boven

Genealogie

- Er zijn ook personen met de achternaam Van Dingen. Het ligt voor de hand dat de voorouders van deze personen uit deze buurtschap afkomstig zijn. Anno 1947 waren het er namelijk 26, waarvan 22 woonachtig in de provincie Groningen. Anno 2007 waren het er 39, die zich inmiddels over het hele land hebben verspreid; er zijn er dan nog slechts een handvol in de provincie Groningen woonachtig.

Reactie toevoegen