Dijkshoek

Plaats
Buurtschap
Franekeradeel
Fryslân

Dijkshoek Firdgum herberg [640x480].jpg

Dijkshoek (buurtschap van Firdgum), de voormalige herberg.

Dijkshoek (buurtschap van Firdgum), de voormalige herberg.

Dijkshoek Firdgum 1920 [640x480].jpg

Dijkshoek (buurtschap van Firdgum), buurtschapsgezicht 1920

Dijkshoek (buurtschap van Firdgum), buurtschapsgezicht 1920

Dijkshoek

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Dijkshoek.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Dijkshoek.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Dijkshoek.

Terug naar boven

Status

- Dijkshoek is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Franekeradeel. T/m 1983 gemeente Barradeel.

- De buurtschap Dijkshoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Firdgum.

- In de Provincie-atlas Friesland uit de jaren negentig komt de naam Dijkshoek niet voor. In de Topografische atlas Friesland editie 2004 (1) is de buurtschap wél opgenomen. Helaas ontbeert de buurtschap nog wel plaatsnaamborden, zodat u niet kunt zien wanneer u er bent aangekomen (en het weer verlaat)... Overigens hebben wij vernomen dat de nabijgelegen buurtschap Koehool in 2012 wél plaatsnaamborden krijgt. Dus hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De oudste vermelding zal van 1511 dateren als ene "Syts op die Horn" wordt aangehaald. 1664 Dyckshoek, 1840 Dijkshoek (2), 1841 Dykshoek (3), op de kaart van Eekhoff (1852) verwijst de benaming Dijkshoek naar de plek van een herberg alhier.
Naamsverklaring
Het eerste element van de naam is dijk, het tweede hoek 'hoek'. Het gaat hier om de ligging in een hoek van de Waddenzeedijk en de Griene dyk.(4)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Dijkshoek ligt N van Tzummarum, NW van Minnertsga en Firdgum, NO van Koehool en grenst in het W aan het IJsselmeer. De buurtschap ligt rond de splitsing van Sedyk (Zeedijk), Camstrawei en Armendyk / Oudebildtdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Dijkshoek 4 huizen met 25 inwoners.

- Tegenwoordig omvat Dijkshoek nog steeds slechts een handvol panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

Van der Aa (5) meldt over deze buurtschap: "Men heeft er eene kleine, doch, om hare hooge en fraaije ligging aan zee, veel bezochte herberg, ten westen waarvan eene groote uitgestrektheid aangeslibt land lag.

Bij den watervloed van Februarij 1825, heeft de zeedijk in den omtrek van Dykshoek zeer veel geleden: want beoosten en nevens Koehool van daar tot Roptazijl en nevens Bolta waren een aantal groote en kleine gaten, waaronder vijf inbraken, alwaar het paalwerk geheel, en de dijk tot meer dan halverwege het rijspoor was weggeslagen. Met moed en krachten voorkwam men echter eene geheele doorbraak."

 

Reactie toevoegen