Dijkerhoek (Markelo)

Plaats
Buurtschap
Hof van Twente
Twente
Overijssel

Dijkerhoek Markelo bord Larenseweg [640x480].jpg

Dijkerhoek (buurtschap van Markelo) heeft sinds 2010 weer officiële plaatsnaamborden.

Dijkerhoek (buurtschap van Markelo) heeft sinds 2010 weer officiële plaatsnaamborden.

Dijkerhoek Markelo bord oud [640x480].jpg

Dijkerhoek (buurtschap van Markelo), het oude bord zoals dat er stond vóór de gemeentelijke herindeling van 2001.

Dijkerhoek (buurtschap van Markelo), het oude bord zoals dat er stond vóór de gemeentelijke herindeling van 2001.

Dijkerhoek (Markelo)

Terug naar boven

Status

- Dijkerhoek is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Hof van Twente. T/m 2000 gemeente Markelo.

- De buurtschap Dijkerhoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Markelo.

- Dijkerhoek wordt in de provincie-atlas Overijssel (1) niet als buurtschap vermeld, alleen als veldnaam.

- De buurtschap Dijkerhoek heeft geen eigen buurtschapscentrum. Waar nodig wordt ruimte belangeloos beschikbaar gesteld door Welmer Koeriersdiensten.

- Niet te verwarren met de slechts enkele kilometers NW gelegen Holtense buurtschap Dijkerhoek.

- De buurtschap Dijkerhoek ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Dijkerhoek ligt direct W van Markelo, rond de Larenseweg en de Hogedijk, O van de Schipbeek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Dijkerhoek niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Dijkerhoek.

Reactie toevoegen