Dijkerhoek (Markelo)

Plaats
Buurtschap
Hof van Twente
Twente
Overijssel

Dijkerhoek Markelo bord Larenseweg [640x480].jpg

Dijkerhoek heeft sinds 2010 weer officiële plaatsnaamborden

Dijkerhoek heeft sinds 2010 weer officiële plaatsnaamborden

Dijkerhoek Markelo bord oud [640x480].jpg

Dijkerhoek, het oude bord zoals dat er stond vóór de gemeentelijke herindeling van 2001

Dijkerhoek, het oude bord zoals dat er stond vóór de gemeentelijke herindeling van 2001

Dijkerhoek (Markelo)

Terug naar boven

Status

- Dijkerhoek is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Hof van Twente. T/m 2000 gemeente Markelo.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Markelo.

- Dijkerhoek wordt in de provincie-atlas Overijssel (1) niet als buurtschap vermeld, alleen als veldnaam.

- De buurtschap heeft geen eigen buurtschapscentrum. Waar nodig wordt ruimte belangeloos beschikbaar gesteld door Welmer Koeriersdiensten.

- Niet te verwarren met de slechts enkele kilometers NW gelegen Holtense buurtschap Dijkerhoek.

- De buurtschap Dijkerhoek heeft witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Dijkerhoek ligt direct W van Markelo, rond de Larenseweg en de Hogedijk, O van de Schipbeek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Dijkerhoek niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"De Dijkerhoek was vroeger een vrij kleine buurtschap en omvatte het gebied tussen Holterweg en boerderij Breukink. Direct vanaf Breukink begon het uitgestrekte, waterrijke en moerassige gebied, dat tegenwoordig bekend is als de Binnenmaten, het Haverland, de Slagen en het Groenland. Dit gebied strekte zich uit vanaf de Schipbeek tot vlak achter de tegenwoordige boerderijen Bussink-Wissink, AorntHaarm, Overmeen, de Schriever en Bussink. Vanaf Breukink (aanvankelijk ook wel Broekink genoemd) liep een dijk richting de broeklanden. Mogelijk ontleent de buurtschap haar naam aan die dijk. Later breidde de buurtschap zich uit tot aan de Schipbeek, dus inclusief de Nieuwe Meene en de Slagen.

De oorspronkelijke kern van de Dijkerhoek lag vroeger dus op een strategisch gunstige plek, tussen de Dijkeres, waar de akkers waren gelegen en het lage gebied de Haverlanden, waar het overtollige water naar toe stroomde. Hier haalde men aanvankelijk ook het consumptiewater. Door dit lage gebied stroomde een beekje, nu bekend als Tiemansgötte, die z’n oorsprong vond bij Ovink aan de Achterhoekeres en uitmondde in de Schipbeek. Uit oude kaarten valt af te leiden dat de Tiemansgötte, in de tijd dat de Schipbeek nog niet doorgetrokken was richting Diepenheim, een van de belangrijkste aanvoerbeken van de Schipbeek was, naast enkele uit het Stokkumerbroek.

De kern van de Dijkerhoek bestond aan het eind van de middeleeuwen uit slechts een vijftal boerderijen: Meenderink, Bisschopslonink, de Schriever, Wissink en Breukink. De bebouwing verdichtte zich in de 150 jaar daarna; een groot deel van de boerderijen die er nu nog staan, is in die periode gesticht. De eerste die het “waagde” buiten de kern te bouwen was Keppels die begin 17e eeuw een kasteeltje bouwde met daarbij het boerderijtje Kraayenzang. Absoluut en Vossebelt waren een eeuw later de eerste navolgers. Van de huidige 80 panden in de buurtschap is het merendeel (50) gebouwd na de verdeling van de markegronden en overwegend in het gebied tussen Breukink en de Schipbeek.

Het eerste gedeelte van de Larenseweg, dat nu de buurtschap doorsnijdt, bestond vroeger niet. De (verkeers)weg (“de zomerweg”) van Markelo naar Deventer, liep vanaf fietsenmaker Frederiks, achter Meenderinkboer, langs Kooymans, naar Breukink en vandaar over de dijk naar de doorwaadbare plaats in de Schipbeek (nu de Hogebrug) via de vroegere Rietdijk en de Wippert naar Deventer. In de buurtschap zelf had iedere boer zo z’n eigen weg naar de es en de broeklanden. De Dijkerhoek vormt een hechte gemeenschap waar nog heel lang de aloude naoberplichten in z’n pure vorm werden gepraktiseerd. De enkele jaren terug jubilerende buurtvereniging, met haar clubhuis bij boerderij Luuks, is heel actief; vroeger met de bus op reis, nu met de fiets en druk met de wagen voor de optocht en de verschillende bijeenkomsten in het clubhuis. Nieuwtjes die via de kaartavonden in de Dijkerhoek openbaar worden, zijn echter altijd voorzien van het etiket “’t is verteld op de kaartavond !” " (bron: Stichting Heemkunde Markelo)

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - "Buurtvereniging Dijkerhoek (Markelo) is een vereniging voor jong en ouder, wonend in deze mooie buurt met betrokkenheid bij elkaar".

Reactie toevoegen