Dijkerhoek (Markelo)

Plaats
Buurtschap
Hof van Twente
Twente
Overijssel

Dijkerhoek Markelo bord Larenseweg [640x480].jpg

Dijkerhoek heeft sinds 2010 weer officiële plaatsnaamborden

Dijkerhoek heeft sinds 2010 weer officiële plaatsnaamborden

Dijkerhoek Markelo bord oud [640x480].jpg

Dijkerhoek, het oude bord zoals dat er stond vóór de gemeentelijke herindeling van 2001

Dijkerhoek, het oude bord zoals dat er stond vóór de gemeentelijke herindeling van 2001

Dijkerhoek (Markelo)

Terug naar boven

Status

- Dijkerhoek is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Hof van Twente. T/m 2000 gemeente Markelo.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Markelo.

- Dijkerhoek wordt in de provincie-atlas Overijssel (1) niet als buurtschap vermeld, alleen als veldnaam.

- De buurtschap Dijkerhoek heeft geen eigen buurtschapscentrum. Waar nodig wordt ruimte belangeloos beschikbaar gesteld door Welmer Koeriersdiensten.

- Niet te verwarren met de slechts enkele kilometers NW gelegen Holtense buurtschap Dijkerhoek.

- De buurtschap Dijkerhoek ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Dijkerhoek ligt direct W van Markelo, rond de Larenseweg en de Hogedijk, O van de Schipbeek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Dijkerhoek niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Dijkerhoek.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - "Buurtvereniging Dijkerhoek (Markelo) is een vereniging voor jong en ouder, wonend in deze mooie buurt met betrokkenheid bij elkaar".

Reactie toevoegen