Diessen

Plaats
Dorp
Hilvarenbeek
Hart van Brabant Kempen
Noord-Brabant

diessen_plaatsnaambord.jpg

Diessen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Hilvarenbeek. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1996. (© H.W. Fluks)

Diessen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Hilvarenbeek. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1996. (© H.W. Fluks)

NB gemeente Diessen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Diessen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Diessen in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Diessen

Terug naar boven

Status

- Diessen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant en daarbinnen in de streek Kempen, gemeente Hilvarenbeek. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1996.

- Onder het dorp Diessen valt ook de buurtschap Waterstraat, en alleen voor de postadressen ook het dorp Baarschot en de buurtschap Heikant.

- Wapen van de voormalige gemeente Diessen.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Diêse.

Oudere vermeldingen
380 kopie 5e eeuw (ad 373) en 519 kopie 10e eeuw Deusone, 712 kopie 1191 Diesne, 712-713 kopie 1191 Deosne, 726-727 vervalst kopie 13e eeuw villam que vocatur Diosna in pago Texandrio super fluvio Digena (lees: Diesena), 1100-1110 Dissena, 1161 Dissina, 1e kwart 13e eeuw Disna, Dissena, 1320 Dyesen, 1554 Diesen, 1573 Dyessen, 1773 Diessen, 1883 Diesen.

Naamsverklaring
"Te verbinden met de waternaam Dieze, vroeger de benaming voor het water, dat als Reusel en Achterste Stroom langs Diessen, Moergestel en Oisterwijk loopt en als Essche Stroom bij Halder samenvloeit met de Dommel. In de 18e eeuw wordt de stroom bij Vught meestal Dieze, Dies of Diest genoemd. Bij de Halderse dijk (naar Sint Michielsgestel) lag nog in 1776 de Diesevoort. De namen Diessen en Dieze worden in verband gebracht met een muntopschrift uit de 3e eeuw, Her(cvli) Devsoniens(i)7. De munt is geslagen onder de Romeinse keizer Postumus, die ook de godennaam Hercules Magusanus op zijn munten heeft laten afbeelden. Hercules Magusanus is onder andere bekend van een wijaltaar gevonden te Houten en van een bronzen plaatje uit Empel, waar ook een tempel gevonden is. Postumus acteerde hoofdzakelijk in Gallië. Voor de verklaring van de waternaam gaat men uit van het Germaanse deusôn-* 'heilige rivier', bij het Indo-Europese dheus*, Latijns dius 'goddelijk', dat vaak in religieus verband optreedt, hier dus in combinatie met de Herculesverering. Het bewijs voor een verband tussen muntopschrift en waternaam is echter niet overtuigend. De naam van de Dieze is ook anders verklaard: "misschien de bruisende", in lijn met de duiding van de plaatsnaam Diessen am Ammersee (Dld) en van de waternaam Düssel (Dld), bijrivier van de Rijn te Düsseldorf, bij het Oudhoogduitse dôsôn, diezen 'bruisen'."(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Diessen ligt direct ZO van Hilvarenbeek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Diessen 172 huizen met 1.003 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 91/560 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Haghorst 45/231 en Baarschot 36/212. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.400 huizen met ca. 3.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

'Wijken' en straatnamen
De gemeente Diessen was vroeger ingedeeld in 3 'wijken'. Het gelijknamige dorp was wijk A, Haghorst wijk B en Baarschot wijk C. De huizen werden aangeduid door de wijkletter plus het nummer binnen de wijk. Zo stond A85 voor het gemeentehuis (Willibrordusstraat 12), B52 voor het huidige café D'n Horst in Haghorst (St. Josephstraat 1) en C14 voor de huidige Herberg De Schuur in Baarschot (Baarschotsestraat 10). Pas in 1955 meent het gemeentebestuur dat "de huisnummering erg in de war is geraakt en onoverzichtelijk is geworden" - immers nieuwe huizen werden doorlopend genummerd, en die stonden dan geografisch gezien op een gegen moment nogal 'door elkaar', wat lastig was voor bijv. bezoekers en de postbezorging - en dat er tegelijk met een nieuwe huisnummering ook straatnamen moeten worden ingevoerd. Een groot deel van de toen gekozen straatnamen is ontleend aan de straatnamen die er in de volksmond vaak al wel waren. Deze soms al eeuwenoude 'volksmond-namen' (zoals Heuvel, Waterstraat, Driehuizen en Heikant) werden hiermee 'gelegaliseerd'.

- De lokale Fotostichting geeft sinds 1991 jaarlijks een fraai boekje uit getiteld 'Hers en geens dur Diessen', dat de lezer meeneemt op een ontdekkingstocht ‘hers en geens’ door het verleden van de dorpen van deze voormalige gemeente. In 2017 is al het 25e deel verschenen. De verhalen worden royaal geïllustreerd met fraaie foto’s, waarvan het merendeel nooit eerder is gepubliceerd. De boekjes kosten slechts €8,50 en zijn o.a. te koop bij de Heb!, tapperij/feesterij Bij Verhoeven, café D’n Horst en kantoorboekhandel Swaanen. - Op de site van de Fotostichting worden alle boekjes beschreven.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Diessen, kun je terecht bij de volgende instanties en site:

- "Tot voor kort opereerde onze stichting onder de naam Fotostichting Diessen. Deze naam is inmiddels ingeburgerd maar dekt de lading eigenlijk maar ten dele. De zorg voor foto’s is voor ons belangrijk en heeft ook aan de wieg van onze stichting gestaan, maar we doen veel meer. Vandaar dat in 2020 de naam is gewijzigd in het meeromvattende Stichting Erfgoed Diessen.

Onze missie. Het behouden alsmede het vergroten van de kennis over het lokale materiële en immateriële erfgoed in de voormalige gemeente Diessen (= dat dorp plus de dorpen Haghorst en Baarschot), alles in de ruimste zin van het woord, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het vormen, beheren, inventariseren en toegankelijk maken (het stimuleren van deze activiteiten door anderen daaronder begrepen) van collecties met voorwerpen van lokaal materieel erfgoed, waaronder foto’s, films, beeldmateriaal, kunstvoorwerpen, boeken en andere publicaties; het verzamelen, vastleggen en daarmee bewaren van lokaal immaterieel erfgoed, waaronder historische bronnen, volksverhalen, volksgebruiken, ambachten, muziek, liederen en dialect; het stimuleren van kennis over en belangstelling voor het lokale materiële en immateriële erfgoed door middel van tentoonstellingen, manifestaties en het uitgeven van of meewerken aan boeken, tijdschriften, lesbrieven, websites, webapplicaties en andere publicaties; het gevraagd en ongevraagd geven van advies over en/of pleiten voor (behoud van) lokaal materieel en immaterieel erfgoed.

De belangrijkste activiteiten van Stichting Erfgoed Diessen zijn: het vormen, beheren en inventariseren van fotocollecties over de voormalige gemeente (o.a. beheer collecties voormalige gemeente, Gust de Vries, Harrie Sevens, Deusone en diverse verenigingen); het verzorgen van de Fotorubriek; het uitgeven van de serie 'Hers en geens dur Diessen'; het meewerken aan boeken, artikelen, publicaties en tentoonstellingen; het vastleggen van het dagelijks leven door onze dorpsfotograaf."

- Heemkundige Kring "Ioannes Goropius Becanus" is opgericht in 1945 met de toenmalige gemeenten Hilvarenbeek en Diessen als werkgebied. Deze gemeenten zijn in 1997 als gevolg van een gemeentelijke herindeling gefuseerd.

- Verhalen over de geschiedenis van Diessen op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Diessen en Haghorst hebben 12 rijksmonumenten. In ieder geval 4 rijksmonumenten op deze lijst (zijnde die m.b.t. het sluizencompex in het Wilhelminakanaal) vallen onder Haghorst, maar misschien zijn het er nog meer.

- De RK Willibrorduskerk in Diessen (Kerksingel 1) is een driebeukige kruiskerk met fraaie Kempische toren. Het koor is 15e-eeuws, het schip 16e-eeuws. De toren is waarschijnlijk in 1527 afgebouwd; de bloeitijd van de Kempische torens.

In 1902 noemt pastoor Notten de muur om het kerkhof een ”onooglijk ding”. De algemene begraafplaats ten noorden van de kerk wordt geruimd en als tuin ingericht. Aan de zuidzijde van de kerk, op grond die voorheen eigendom was van het klooster, wordt een nieuwe rooms-katholieke begraafplaats ingericht. Boeren uit Diessen hebben het perceel gratis opgehoogd met wel 1400 karren zwarte grond. Op 7 april 1903 is de begraafplaats plechtig ingezegend. Echter, een begraafplaats zonder calvarieberg was volgens pastoor Notten niet af. In augustus 1904 is op de begraafplaats een kapel gebouwd met daarop een calvarieberg. Naar ontwerp van architect Bouwman kwam er op de top een ijzeren kruis. In de kapel was plaats voor 24 personen. In de jaren zestig van de vorige eeuw heeft pastoor Vogels ingevoerd dat alle gedenkstenen op nieuwe graven qua vorm, kleur en formaat gelijk moesten zijn. Verder verdwenen de verschillende klassen bij uitvaartdiensten of grafplaatsen en rechten op de begraafplaats. In de jaren tachtig van de vorige eeuw is de begraafplaats aan de oostzijde vergroot en kwam er een gemetselde bakstenen muur omheen. De calvarieberg met kapel werd gesloopt. Ook is er een urnenmuur gebouwd. In 2016 is de begraafplaats ingrijpend gerestaureerd dankzij een gift van wijlen mevrouw Schuurmans-Robijn. (bron: de in 2012 ontstane fusieparochie RK Parochie H. Norbertus)

- Mariakapel.

- "Tijdens het feestweekend van Diessen1650 in septemkber 2021 is ook de DiessenApp gepresenteerd. De DiessenApp is een initiatief van Stichting Erfgoed en is een uniek middel om op een laagdrempelige wijze meer te weten te komen over het vele moois dat Baarschot, Haghorst en Diessen te bieden hebben. Barstensvol informatie. De DiessenApp zit barstensvol informatie over straatnamen, monumenten, kunstwerken, natuurgebieden, bijzondere plaatsen, mooie wandelingen en eet- en drinkgelegenheden in onze dorpen. Zowel inwoners die meer willen weten over hun eigen omgeving als toeristen en andere belangstellenden van elders komen zo meer te weten over het lokale erfgoed. De DiessenApp is gratis en zeer eenvoudig op de mobiele telefoon te installeren vanaf de website van Stichting Erfgoed. De website is te benaderen met een PC, Mac, laptop, tablet of Ipad.

Realisatie. De redactie van de DiessenApp is in handen van Ad van Doormaal, Wil Vennix en Ad van Korven. Jan Smulders en Ad Reijrink leverden inhoudelijke bijdragen en Martèl van Nieuwkuijk werkte mee aan de technische installatie. De gemeente Hilvarenbeek, Ondernemend Hilvarenbeek (‘Het is hier echt’) en Stichting Diessen1650 maakten de DiessenApp financieel mede mogelijk. Verder gaat grote waardering uit naar Van Laarhoven ICT uit Diessen, die de technische basis legde voor het hele project. PWA. De DiessenApp is een zogeheten Progressive Web App (PWA). Dit is een vrij nieuwe ontwikkeling, waarbij de basis een website is die, op een smartphone of ander mobiel device geïnstalleerd, zich ontpopt als een app. Het is hierbij niet nodig om de app aan te bieden via een van de bekende app-stores. Hopelijk zal de DiessenApp een voorbeeld zijn voor andere dorpen om daar, met dezelfde techniek, vergelijkbare apps op te zetten." Zie ook deze video met toelichting op de DiessenApp. Tijdens het feestweekend van Diessen1650 is aan Ad van Doormaal, de voorzitter van de lokale Stichting Erfgoed, de Jan Naaijkensring toegekend. Dat is de tweejaarlijkse cultuurprijs van de gemeente Hilvarenbeek. Van Doormaal kreeg de prijs als waardering voor de 'ontelbare' activiteiten waar hij bij betrokken is, aldus burgemeester Evert Weys.

- Gevelstenen in Diessen.

Terug naar boven

Evenementen

- Stichting Utdoetertoe organiseert door het jaar heen diverse evenementen in en rondom Diessen.

- "Wortel en Papfles is een commissie bestaand uit jongeren uit de regio Diessen, Hilvarenbeek. Samen zetten zij zich in voor een aantrekkelijker uitgaansleven in deze regio, door middel van de organisatie van uiteenlopende evenementen."

- Dorpsquiz De Gouden Potvis Quiz (september of oktober).

- "Diessen bestond in 2020 1650 jaar! Maar wat is ‘bestaan’? Wat markeert dan het begin van onze nederzetting in het jaar 370 na Christus? Onze regio behoorde tot het Romeinse Rijk maar er woonden her en der wel allerlei stammen waaronder Saksen en Franken. Ene Ammianus Marcellinus beschrijft hoe in 370 de Romeinen ‘te Deusone in het land der Franken’ een Saksische stam in de pan heeft gehakt. Geen vrolijk bericht maar wel de vroegste schriftelijke bevestiging van bewoning van het gebied Deusone, zoals ons dorp aanvankelijk heetten. Vandaar... Het 1650-jarig bestaan van ons dorp kunnen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom is stichting Diessen1650 opgericht en een werkgroep gevormd om het plan uit te werken voor de organisatie van diverse feestelijkheden voor zoveel mogelijk inwoners van ons dorp en de buurdorpen Baarschot en Haghorst. Dit alles in samenwerking met lokale verenigingen."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Waterschap De Dommel gaat in 2022 een deel van het beekdal van de Reusel herinrichten, vanaf de weg Moleneind N van natuurgebied De Utrecht, ZW van Baarschot, tot de Hooghuisweg N van Diessen (Diessens Broek). De beek krijgt een meer natuurlijke loop en meer ruimte daar waar dat mogelijk is. De ecologie in en langs de Reusel voldeed niet aan doelstellingen die daarvoor gelden vanuit verschillende beleidskaders. Daarnaast moet de beek voorbereid zijn op het veranderende klimaat. "Rond de beek liggen vooral landbouwgronden. Een klein deel is natuur of er staan huizen. Dit gedeelte van de Reusel is een brede, rechte beek en zit vol met stuwen. De Reusel stroomt hier langs de genoemde dorpen en ligt open en ondiep in het landschap. Bij Diessen ligt aan een kant van de beek de natuurparel Turkaa. Er zitten op dit deel geen kronkels in de beek en de oevers hebben overal dezelfde vorm. Hierdoor is er nauwelijks stroming en weinig afwisseling in de beek.

Aanpak. We hebben te maken met een veranderend klimaat. Er zijn erg droge zomers en natte winters. Het is daarom belangrijk dat het gebied beter in staat is om water vast te houden en af te voeren. Ook nemen we maatregelen om de natuur te verbeteren en de stroming in de beek af te wisselen. We maken stuwen visvriendelijk, zodat de vissen er voorbij kunnen. Ook laten we de beek kronkelen en worden de oevers minder steil. Het kan gebeuren dat deze maatregelen invloed hebben op de grond langs de beek. Het waterschap is daarom goed in contact met de bewoners. Onze aanpak is om alle inwoners op tijd te betrekken. Het ontwerpen en uitvoeren doen we in overleg met iedereen die er belang bij heeft. Dit doen we stap voor stap en met oog voor het grondgebruik.

Meanders en vislift. Er zitten een aantal bijzondere maatregelen in dit project. In het zuiden van het projectgebied, bij Moleneind, verwijderen we de stuw en graven we een nieuwe meander. Door het verwijderen van de stuw wordt de Reusel weer vispasseerbaar. Het leefgebied van vissen, zoals de kleine modderkruiper, wordt hierdoor groter. Alleen was er niet overal in het gebied voldoende ruimte voor nieuwe meanders. Daar hebben we een andere oplossing voor gevonden. Drie stuwen krijgen een vislift. Dit zijn de eerste exemplaren in het gebied van Waterschap De Dommel (hier kun je bekijken om welke stuwen het gaat). De vislift is een soort wenteltrap waardoor vissen het hoogteverschil van de stuw kunnen overbruggen. De vislift is stuurbaar op stroomsnelheid. Hierdoor is het geschikt is voor alle soorten vissen. Het is mogelijk om te zien welke soort vissen voorbij zwemmen. Ook kan de vislift de kwaliteit van het water meten.

Resultaat. Het beekherstel van in totaal 4,3 kilometer Reusel tussen Baarschot en Diessen zorgt voor een klimaatrobuuster beekdal met verbeterde ecologie. We zorgen ervoor dat de beek kan meebewegen met het veranderende klimaat. Zodat tijdens perioden met veel regen óf veel droogte, de schade voor landbouw en natuur minder wordt. Ook hebben vissen een groter leefgebied, door verwijderde stuwen of een oplossing zoals de vislift. Deze doelen komen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000 (N2000). In de KRW en N2000 zijn regels en eisen opgeschreven waaraan het watersysteem moet voldoen op het gebied van ecologie en klimaatrobuuste inrichting." (bron: Waterschap De Dommel) - In deze video licht het waterschap gedetailleerd toe wat ze waar gaan doen in het kader van beekherstel Reusel in deze omgeving. Onderdeel van de herinrichting van de Reusel is ook een herinrichting van het gebied de Zijthorst:

- "In de video uit de alinea hierboven vroegen wij omwonenden om mee te denken over de inrichting van de Zijthorst, gelegen langs de Reusel O van de dorpskern van Diessen. We kregen verschillende ideeën binnen. Deze ideeën hebben we besproken met Stichting Brabants Landschap en de gemeente Hilvarenbeek. We hebben samen een ontwerp getekend. Met de personen die wensen hebben opgestuurd hebben we contact gehad. - Bekijk hier een toelichting op het ontwerp gebied Zijthorst anno april 2021. Landbouwbrug Zijthorst. Het vervangen van de landbouwbrug over de Reusel is een belangrijk detail in het voorstel voor de Zijthorst. De brug blijkt niet meer van goede kwaliteit en er groeit Japanse Duizendknoop (plant) tegenaan. Dit is een exoot die erg snel groeit. Deze moeten we verwijderen. Dit betekent dat we flink wat grond rondom de plek van deze plant moeten weggraven zodat er geen wortels achterblijven. In vorige gebiedsbijeenkomsten vertelden we dat de brug een belangrijke verbinding vormt voor een wandelrondje. Daarom vervangen we de brug. Wel verplaatsen we de brug iets verder naar het zuiden. Hierdoor sluit deze beter aan op de route vanuit de Zijthorst. De landbouwbrug vervangen we door een brug zoals die in het Diessens Broek.

Archeologische begeleiding. Oostelijk van de Zijthorst komen er, in het perceel van Brabants Landschap, twee nieuwe poelen. Hiervoor zijn al eerder een aantal onderzoeken gedaan. Vanwege de bodemopbouw en de nabijheid van een Romeinse vindplaats is er een hoge kans op het aantreffen van archeologische waarden. De poelen worden daarom met archeologische begeleiding uitgegraven. Op de website Canon van Nederland staat informatie over een Romeinse nederzetting bij de Zijthorst.

Aziatische Duizendknoop. Wellicht heeft u er al wel eens van gehoord: de Aziatische of Japanse Duizendknoop. Dit is een uitheemse plantensoort. Dit betekent dat de plant van oorsprong niet uit Nederland komt. De plant woekert en is op veel plaatsen in Nederland een plaag. De wortels van de plant tasten gebouwen, bruggen en constructies voor waterbeheer aan. De plant kan wel drie meter hoog worden en elk klein afgebroken takje kan eenvoudig ergens anders weer aangroeien. Er zijn landelijke werkwijzen opgesteld om de plant te verwijderen. Hiervoor zijn verschillende methoden. De meest effectieve is de plant met wortels ruim uitgraven uit de grond. Het verwijderen heet ook wel saneren. In ons projectgebied worden op een aantal locaties groeiplaatsen van de duizendknoop opgeruimd. Daarbij worden alle wortels verwijderd om hergroei te voorkomen. Dit houdt in dat de planten compleet met wortels worden afgegraven en de grond wordt gezeefd. Zo verwijderen we ook de wortels die daarin zitten. De plant, de wortels en de grond met hele fijne wortels voeren we af en worden verbrand. Het gat dat overblijft, wordt aangevuld met nieuwe grond. Daarna volgt de nazorgperiode. In deze periode (van 2 tot 3 jaar) wordt gecheckt of er geen nieuwe planten opkomen." (bron: Waterschap De Dommel)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Diessen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Baarschot en Diessen door Kees Wittenbols uit Breda.

- Foto's uit de Tweede Wereldoorlog betreffende het grondgebied van de toenmalige gemeente Diessen.

- Sinds 1978 was er de Fotorubriek in de destijds en tot 2013 verschijnende tweewekelijkse dorpskrant Deusone (die sindsdien tot medio 2020 is voortgezet op het internet). Na het verdwijnen van de papieren dorpskrant is de tweewekelijkse Fotorubriek-traditie voortgezet, op de website van de lokale Fotostichting. Deze inmiddels dus al bijna 40-jarige traditie heeft zodoende in 2017 geleid tot de 1000e Fotorubriek, wat uiteraard reden was voor een feestje, temeer omdat in dat jaar ook nog eens sprake was van het 25-jarig bestaan van de Fotostichting en van het 25e deel in de boekenserie 'Hers en geens dur Diessen'. Sinds 2016 verschijnt de Fotorubriek overigens ook weer op papier, in de Hilverbode.

Gust de Vries met zijn enorme fotocollectie, en redacteur Ad van Doormaal waren decennialang de drijvende kracht achter de Fotorubriek. Ad is dat nog altijd. Gust is in 2007 overleden, waarna de familie zijn fotocollectie heeft overgedragen aan de Fotostichting, waardoor de rubriek kon worden voortgezet. Alle inmiddels dus al meer dan 1000 Fotorubrieken, die sinds 1978 zijn verschenen, zijn nog te zien op de site van de Fotostichting. In 1990 brengt Deusone als een hommage aan Gust de Vries het boek ‘Wat Dies... meer zij’ uit, met daarin ruim 550 foto’s uit de collectie van Gust, aangevuld met een korte lokale geschiedenis. De oplage van 1850 exemplaren is binnen een jaar uitverkocht. Naar aanleiding van dit succes is toen Fotostichting Diessen opgericht.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Diessen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - "Alles wat met Diessen, Haghorst of Baarschot te maken heeft, mag je plaatsen op deze Facebookpagina! Voor aanbiedingen vanuit bedrijfjes en voor verkoopmateriaal verwijzen we je naar de Facebookpagina 'Te koop, gratis of ruilen' voor onze dorpen. Er zijn ook enkele regels van toepassing in deze groep: - Ga respectvol met elkaar om, en bespreek problemen privé. - Berichten moeten op de een of andere manier wel iets met de 3 kernen te maken hebben. - Plaats uitsluitend foto's die je nog niet eerder in de groep bent tegengekomen. - Het is niet de bedoeling om vragen in de groep te plaatsen waarvan je het antwoord makkelijk op internet kan vinden, of waar je bijvoorbeeld gewoon op marktplaats.nl terecht kan. (dit geldt ook voor sollicitaties en zoeken naar woonruimtes). - Plaats duidelijke foto's in de groep. - Berichten die niks toevoegen, en dus beter op je eigen Facebookpagina thuishoren zijn niet toegestaan. Geplaatste berichten die niet aan de bovenstaande regels voldoen, kunnen/zullen worden verwijderd. Vragen en/of opmerkingen? Stuur een privé bericht naar de beheerder van deze groep."

- MFC: - Chris en Patricia Aerts zijn exploitant van sporthal en partycentrum Hercules, dat ook als dorpshuis fungeert. Vele lokale sport- en culturele verenigingen vinden er gastvrij onderdak.

- Onderwijs: - Willibrordusschool.

- Sport: - Korfbalvereniging DSV.

- Wielervereniging Diessen is er voor sportieve fietsers uit de gemeente Hilvarenbeek en is opgericht in 2005. Het is een officiële NTFU-vereniging, die tot doel heeft om de fietssport, zowel de mountainbikesport als toertochten op de weg, op een prettige en sportieve manier te beoefenen. Bij gezamelijke tochten wordt er rekening gehouden met ieders capaciteit, oftewel dan geldt 'samen uit - samen thuis'.

- Gilde: - Gilde St. Joris.

- Senioren: - "De KBO is met ruim 650 leden een van de grootste verenigingen van de dorpen Diessen / Haghorst / Baarschot. Naast ontspanning en activiteiten, waarover u op onze site alle informatie vindt, richten wij ons ook op voorlichting en educatie. Al deze zaken vinden voornamelijk plaats in de Eenhoorn en Hercules. Dankzij zeer veel vrijwilligers kunnen wij al deze activiteiten doen. Zonder de inzet van deze mensen konden wij dit allemaal niet doen. In onze snel veranderende maatschappij is het goed dat er een organisatie is die, met inschakeling van koepelorganisaties en andere deskundigen, haar leden wil helpen en adviseren in het maken van noodzakelijke keuzes bij maatschappelijke veranderingen. Ons uitgangspunt is onze website te voorzien van de meest actuele informatie. Bezoek daarom regelmatig de site en stel u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen."

- Zorg en welzijn: - Zorgboerderij De Wederloop.

- "Zorgboerderij De Laarhoeve in Diessen biedt een zinvolle dagbesteding voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Bij ons op de boerderij helpt iedereen zo goed mogelijk mee aan het werk dat gedaan moet worden. Sommigen werken in de keuken of het magazijn en anderen verzorgen de pluktuin en het erf. Iedereen doet mee op de zorgboerderij en kan bij ons zijn of haar talenten inzetten en verder ontwikkelen. Wij zeggen: “bijzonder als het moet, maar normaal als het kan”. Wij staan midden in het dorp en het erf van de zorgboerderij is vrij toegankelijk voor iedereen. Wij willen communicatie tussen onze medewerkers en bezoekers stimuleren. Dit bevorderen we onder meer door de pluktuin en de Kerkepad wandelroute naar het natuurgebied het Diessens Broek. Kom dus gerust eens langs!

Wil jij bij ons werken? Actief werken en nuttig bezig zijn is belangrijk! Het is fijn als je trots bent op je werk. We hebben veel soorten werk en onze ontwikkelboerderij is geschikt voor iedereen die actief bezig wil zijn. Bij ons op de boerderij helpt iedereen mee: coaches, medewerkers en vrijwilligers. Het werk doen we in kleine groepen zodat jij, met de juiste begeleiding, kan doen wat jij leuk vindt. Wat is er zoal te doen?: keuken: van groente en fruit van boeren uit de omgeving maken wij jam, stoofperen en rode kool; magazijn: de producten van onze keuken krijgen hier een etiket, worden gesorteerd en klaargezet voor onze klanten; pluktuin: we zaaien en verzorgen bloemen, planten en kruiden voor de verkoop. We hebben zelfs een eigen moestuin; hout: regelmatig gaan onze mannen en vrouwen in het bos bomen zagen. Het hout verwerken we zelf en maken daar kistjes van om onze producten in te verpakken; onderhoud: we zorgen goed voor onze spullen. Er zijn altijd klusjes in de showroom en kantine, aan de bussen en fietsen en op het terrein."

- "Met een club bevlogen vrijwilligers probeert De Zonnebloem afd. Diessen - Haghorst - Baarschot mensen met een fysieke beperking uit hun isolement te halen of te voorkomen dat dit gebeurt. Dat doen we door het organiseren van activiteiten en huisbezoeken."

Reactie toevoegen