Diepenveen

Plaats
Dorp
Deventer
Salland
Overijssel

diepenveen t clooster 1944 [640x480].jpg

Diepenveen 't Clooster 1944

Diepenveen 't Clooster 1944

OV gemeente Diepenveen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Diepenveen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Diepenveen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Diepenveen

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je luxe ingerichte tent bij Het Wesselink.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Diepenveen.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Diepenveen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Diepenveen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Diepenveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Diepenveen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Deventer. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1998. Het gemeentehuis stond in Schalkhaar.

- Onder het dorp Diepenveen valt ook de buurtschap Rande.

- Wapen van de voormalige gemeente Diepenveen.

Terug naar boven

Ligging

Diepenveen ligt N van Deventer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Voorafgaand aan de uiteindelijke opheffing van de gemeente Diepenveen in 1999, zijn in de loop der jaren middels grenscorrecties reeds delen van de gemeente Diepenveen aan de gemeente Deventer afgestaan, en wel in 1877, 1960, 1975, 1984 en 1993.

- Reeds in 1960 kwam het knel zittende Deventer ruimer in haar jasje te zitten, door de annexatie van een strook Diepenveens grondgebied om Deventer heen. Overdracht Diepenveen > Deventer 1960*, met wetsontwerp, memorie van toelichting, voorlopig verslag, nota van wijzigingen en gewijzigd wetsontwerp.

- In 1970 werd de mogelijke annexatie van (een deel van) de gemeente Diepenveen in de Tweede Kamer besproken. Toen was het nog de bedoeling dat het oostelijke deel - met daarin Okkenbroek en een deel van Lettele - zou worden overgeheveld naar de gemeente Bathmen. Zie het wetsontwerp, memorie van toelichting en het voorlopig verslag. Het wetsontwerp werd echter door de Eerste Kamer verworpen met 44 stemmen tegen en 23 stemmen voor. Het draaide uiteindelijk uit op de grenswijziging van 1975, waarin Colmschate overging van Diepenveen naar Deventer, waarmee Deventer voor ca. 25 jaar in haar woningbouwbehoefte zou moeten kunnen voorzien.

- Overdracht Diepenveen > Deventer* 1975, met wetsontwerp (dat kwam door twee Tweede Kamerleden als reactie op de afgeketste vereniging van Diepenveen en Deventer die halverwege de jaren zestig was gestart), memorie van toelichting, voorlopig verslag, memorie van antwoord en nota van wijzigingen. Het ging om 1.709 hectare met 2.204 personen, waarbij het dorp Colmschate met de buurtschap Oxe overgingen naar de gemeente Deventer.

- De grenswijziging van 1984 betrof eigenlijk correcties van de grens die door de grenscorrecties van 1960 en 1975 was ontstaan. Getuige de memorie van toelichting ging het om enkele minieme gebiedjes die tot dan een onpraktisch grensverloop kenden.

- Overdracht Diepenveen > Deventer 1993* en Overdracht Deventer > Diepenveen 1993*.

- In 1997 wordt vervolgens het wetsvoorstel behandeld dat er uiteindelijk toe leidt dat de gemeente Diepenveen per 1 januari 1999 wordt opgeheven* en aan de gemeente Deventer wordt toegevoegd. Memorie van toelichting (waar Bathmen later middels een amendement tussenuit wordt gehaald), verslag Tweede Kamer, nota n.a.v. het verslag, discussie Eerste Kamer (14 pagina's!) waarna het wetsvoorstel uiteindelijk wordt aangenomen.
* Onder de links kunt u zien welke gebieden het betrof (© van de bewerkte plattegronden: Andreas Bartelink).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Diepenveen, kunt u terecht bij Historische Vereniging Dorp Diepenveen en omgeving.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Diepenveen heeft 27 rijksmonumenten.

- Diepenveen heeft 38 gemeentelijke monumenten.

- De omvangrijke renovatie van abdij Sion te Diepenveen is in 2011 afgerond. Het complex stamt uit 1890 en had te kampen met lekkages in daken. Aan de ongeveer 4 miljoen euro kostende renovatie is drie jaar gewerkt. Met het geld zijn onder meer de kerk, kapittelzaal en kloostergang opgeknapt. De abdij is van de Orde der Cisterciënzers van Strikte Observantie (trappisten) en is de meest noordelijk gelegen van vijf bewoonde mannenkloosters in ons land. In het klooster woonden anno 2011 nog 12 monniken.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Landgoed Overvelde, NO van Diepenveen aan de Boxbergerweg, wordt momenteel 'gerevitaliseerd' middels o.a. de bouw van nieuwe landhuizen. Het landgoed is toegankelijk voor wandelaars.

-  In 2009 werkten Stichting IJssellandschap en Waterschap Groot Salland samen in een gebied van 29 hectare bij de Moespotleide en Lettelerleide aan ruimte voor water, schoner water en natuurontwikkeling. Deze waterlopen liggen op en rond landgoed De Kranenkamp NO van Diepenveen. In het project zijn de watergangen ondieper gemaakt en de steile oevers kregen op veel plaatsen een zeer flauw talud. Er is in totaal 7 hectare waterberging gerealiseerd. Dit is voldoende om water op te vangen voor een achterliggend gebied van ongeveer 300 hectare. Op de aangrenzende percelen zijn grote delen verlaagd. In deze laagtes kan nu water tijdelijk opgevangen worden, zodat bij veel neerslag er minder water in één keer hoeft te worden afgevoerd. De flauwe oevers en natte laagtes raken op termijn begroeid. Ook meer op het land zijn maatregelen getroffen om de natuurwaarden te vergroten, zoals het aanleggen van nieuwe poelen. Daarnaast wordt op de aangrenzende percelen een natuurvriendelijk beheer ingezet, door niet meer te bemesten en de grond langzaam te verschralen.

Terug naar boven

Links

- Vereniging Landelijk Diepenveen

- Site van en over Diepenveen.

- Zorgboerderij de Kleine Wildenberg. - Zorgkwekerij Het Nieuwe Veld.

Reactie toevoegen