Denekamp

Plaats
Dorp
Dinkelland
Twente
Overijssel

gemeente_denekamp_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Denekamp anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Denekamp anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Denekamp_Sint_Nicolaasmolen_Ootmarsumsestraat.jpg

Denekamp, Sint Nicolaasmolen of Nieuwe Molen

Denekamp, Sint Nicolaasmolen of Nieuwe Molen

Denekamp_Mariakapel_Molendijk.jpg

Denekamp, Mariakapel aan de Molendijk

Denekamp, Mariakapel aan de Molendijk

Denekamp_Sint_Nicolaaskerk.jpg

Denekamp, Sint Nicolaaskerk

Denekamp, Sint Nicolaaskerk

Denekamp_Protestantse_Kerk.jpg

Denekamp, Protestantse kerk

Denekamp, Protestantse kerk

Denekamp_Watermolen_Singraven.jpg

Denekamp, watermolen Singraven

Denekamp, watermolen Singraven

Denekamp_Huis_Singraven II.jpg

Denekamp, Huis Singraven

Denekamp, Huis Singraven

Denekamp_Museum_Huize_Keizer.jpg

Denekamp, Museum Huize Keizer

Denekamp, Museum Huize Keizer

Denekamp

Terug naar boven

Status

- Denekamp is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. Het was een zelfstandige gemeente van 1818 t/m 2000. Het is de hoofdplaats van de gemeente Dinkelland.

- Wapen van de voormalige gemeente Denekamp.

- Onder het dorp Denekamp valt ook de buurtschap Berghum, en alleen voor de postadressen ook het NO van het dorp gelegen dorp Noord Deurningen.

- Wapen van de voormalige gemeente Denekamp.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Dearnkaamp of Deankaamp. Volgens (1) Degg'nkamp. Plaatselijk is het ook wel bekend als 'n Doarp.

In 2009 is de Denekamper Woordenbak van Willem Dingeldein (1894-1953) teruggevonden, met naar schatting 5.000 fiches met meer dan 10.000 in Denekamp opgetekende woorden en uitdrukkingen. Ruim een halve eeuw na zijn dood lag deze tot nu toe nergens vermelde unieke taalkundige erfenis vrijwel onopgemerkt in een kast bij achtereenvolgens de Twente Academie, het Van Deinse Instituut en, na de verhuizing naar TwentseWelle, bij de Oudheidkamer Twente.

Oudere vermeldingen
Laat 10e eeuw in Daginghem, midden 12e eeuw de Danigheim, 1385 Degheninchem, 1670 Denicham, 1677 Degenkamp.

Naamsverklaring
Betekent oorspronkelijk heem 'woonplaats' van de lieden van de persoon Dago* of Dano. Voor een vergelijkbare ontwikkeling van ingheem tot kamp 'een door wallen, heggen of greppels omgeven stuk land', zie Greffelkamp en Breklenkamp. De familienaam Degenkamp komt nog voor.(2)
* (waar Dagobert der Franken mee bedoeld zou zijn, red.)

Terug naar boven

Ligging

Denekamp ligt NO van Oldenzaal, ZO van Ootmarsum en grenst in het O en N (via Noord-Deurningen) aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente 784 huizen met 4.068 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 145/558 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Boerschap Denekamp 81/543, Noord-Deurningen 138/722, Lattrop 101/516, Breklenkamp 44/257, Tilligte 85/463, Oud Ootmarsum 48/245, Nutter 34/194 en Groot Agelo en Klein Agelo samen 108/570.

- Bij de gemeente Denekamp hebben de volgende grenscorrecties plaatsgevonden (onder de links vind je plattegronden waarop de grenscorrecties worden gevisualiseerd):
Per 23-4-1949 van Duitsland en per 1-8-1963 naar Duitsland: 3 hectare;*
1991 naar Ootmarsum: 18 hectare met 29 huizen en 75 inwoners;
1991 van Ootmarsum: minder dan 1 hectare;
1994 naar Ootmarsum: 27 hectare met 5 inwoners;
1998 naar Ootmarsum: 57 hectare met 14 huizen en 57 inwoners.
* Deze grenscorrectie maakte deel uit van een reeks grenscorrrecties per die datum van Duitsland naar Nederland, bij wijze van 'herstelbetaling' aan Nederland van de geleden oorlogsschade. De bekendste en grootste grenscorrecties in dit kader betroffen het dorp Elten en het gebied Selfkant met ca. 6 dorpen O van Sittard. Deze gebieden zijn per 1-8-1963 grotendeels aan Duitsland teruggegeven.
De grenscorrecties in de jaren negentig betroffen o.a. delen van de buurtschap Klein Agelo.

- In 2001 is de gemeente Denekamp opgeheven en opgegaan in de nieuwe gemeente Dinkelland met 8.652 hectare, 4.341 huizen en 12.498 inwoners.
(© van de bewerkte plattegronden: Andreas Bartelink)

- Tegenwoordig heeft het dorp ca. 3.500 huizen met ca. 8.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het dorp is ontstaan op een plek waar men buiten bereik was van het overstromingswater van de nog altijd door de gemeente lopende rivier de Dinkel. Het gelijknamige kerspel bestond uit de buurschappen Denekamp, Noord Deurningen en Beuningen (nu gemeente Losser). Het waren hechte, vaak gesloten gemeenschappen. De eerste twee genoemde nederzettingen hoorden onder het landgericht Ootmarsum, laatstgenoemde viel onder het landgericht Oldenzaal.

Rond de 15e eeuw was de plaats Denekamp een betrekkelijk klein dorp met amper 100 huizen, verspreid langs een enkele dorpsstraat in de nabijheid van een kerk. De mensen in het dorp waren veelal landbouwer. Geleidelijk aan, met name de laatste anderhalve eeuw, hebben veel boerderijen plaats moeten maken voor woningen en winkels.

De gemeente staatkundig en geografisch
De gemeente is ontstaan in 1818, toen de in 1811 uit het richterambt Ootmarsum voortgekomen gemeente Ootmarsum werd gesplitst in de gemeente Ootmarsum, die alleen de stad omvatte, en de gemeente Denekamp. Deze gemeente omvatte de gelijknamige marke plus de marken Agelo, Breklenkamp, Nutter en Oud Ootmarsum, en Lattrop.

Een groot deel van de geschiedenis van de gemeente Denekamp loopt synchroon met de gemeente Ootmarsum, waar het in 1818 dus van werd afgescheiden. Het grondgebied van de gemeente had - in tegenstelling tot buurgemeente Weerselo - betrekkelijk weinig 'last' van een buur met grootstedelijke ambities. Daardoor is de oppervlakte van de gemeente redelijk constant gebleven. Enkel in de jaren negentig hebben diverse kleine wijzigingen tussen de gemeente en buurgemeente Ootmarsum plaatsgevonden, omdat deze laatste weinig geschikte ruimte binnen de eigen grenzen had om te groeien. (© Andreas Bartelink)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van) deze voormalige gemeente, kun je terecht bij:

- Stichting Heemkunde Denekamp. De stichting heeft een informatie- en documentatiecentrum, 't Heemhoes (Kerkplein 4). Dit fraaie pand uit 1876 is een van de weinige gebouwen met historische waarde die voor het dorp behouden zijn gebleven. Je vindt er een zeer uitgebreide streekbibliotheek met meer dan 1.300 boeken, een foto-archief met meer dan 13.000 foto’s, dia’s en negatieven, streektijdschriften, een krantenknipselarchief vanaf eind 19e eeuw en een omvangrijk genealogisch archief met gegevens vanaf 1750. Op ’t Heemhoes zijn ook alle boeken te koop die de stichting heeft uitgegeven.

- Canon van Denekamp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Denekamp heeft 47 rijksmonumenten.

- RK Sint Nicolaaskerk aan het Nicolaasplein. Al in 1276 moet er een kerk in Denekamp hebben gestaan, dan is er namelijk sprake van een plebanus de Demnichem. Na de Reformatie ging de kerk over naar de protestanten. Koning Lodewijk Napoleon wees haar in 1809 echter aan de rooms-katholieke gemeente toe die veel groter was. De Sint Nicolaaskerk maakt tegenwoordig deel uit van het parochieverband Lumen Christi.

- In 1809 ging de tot dan Hervormde kerk dus weer in katholieke handen over. Koning Lodewijk Napoleon besloot tijdens zijn rondreis door Twente in dat jaar, dat de hervormden een eigen kerk mochten bouwen. Dat werd in 1811 een zogenoemd 'waterstaatskerkje' in classicistische bouwstijl, in navolging van de stijl, die de oude Romeinen en Grieken toepasten. De protestantse (PKN) kerk staat aan de Grotestraat nr. 3 en is onderdeel van de Protestantse Gemeente Denekamp.

- Borgelinkmolen uit 1818.

- Sint Nicolaasmolen of Nieuwe Molen uit 1859.

- Mariakapel aan de Molendijk uit 1954. Het klokje luidt elke dag om 12.00 uur het Angelus.

- In 1875 werd op de toenmalige havezathe 't Huis Noord Deurningen door zusters uit het Duitse Thuïne een klooster gesticht. Daarin is nu nog steeds het het provincialaat van de zusters Franciscanessen gevestigd. Beeldengroep Drie Zusters, bij de Nicolaaskerk aan het Nicolaasplein, is in 1982 geplaatst, als eerbetoon aan de vele kloosterzusters van het klooster in Noord Deurningen, die zich sinds midden 19e eeuw hebben ingezet voor de ziekenverpleging, de zorg voor de onbehuisden, de bejaardenzorg en niet te vergeten het onderwijs in deze streek. Het opschrift luidt 'Zij kwamen om te dienen'.

- "Stichting Culturele Raad Denekamp is beheerder van Museum Huize Keizer (Kerkplein 2). Het museum herbergt een permanente expositie van een winkel/woonhuis in de stijl van de jaren rond 1920. Rond 1900 was het een kruidenierszaak van de dames Keizer. Het geheel vormt een nostalgisch feest voor mensen met gevoel voor historie en voor kinderen een ontdekkingsreis naar een voor hun onbekend verleden. Behalve beheer van het museum is de Culturele Raad ook actief op het gebied van muzikale uitvoeringen en de organisatie van de Open Monumentendag in het dorp. In het naast de winkel gelegen koetshuis vinden regelmatig wisseltentoonstellingen plaats van Nederlandse en internationale kunstenaars. Op de pagina Koetshuis zie je welke exposities er zoal zijn geweest en krijg je een impressie van de huidige tentoonstelling. De toegang tot het museum is gratis. Behalve van de ontvangst van vrije giften is de Culturele Raad afhankelijk van de gemeentelijke subsidie. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers."

Huize Keizer is in 2021/2022 gerestaureerd. "Het in- en exterieur waren altijd al behoorlijk historiegetrouw, maar het is nu dankzij een kleurenonderzoek vervolmaakt", aldus Raymond Janssen van team Gebouwenbeheer van Noaberkracht. "We zien nu de originele kleuren op zowel het hout als de voegen. Huize Keizer bleek oorspronkelijk een opvallende rode voeg te hebben en die is in ere hersteld. Door de rode voeg onderscheidt het pand zich duidelijk van andere panden. Het bleek bovendien een heel bijzondere voeg die in deze regio nauwelijks is toegepast." Uiteindelijk werd het een lange reeks renovatiewerkzaamheden. Het pleisterwerk, de hemelwaterafvoeren, de vloerbalken, de dakkapel, de zandstenen put, de poort, de kozijnen en ramen zijn hersteld. Ook is gewerkt aan het metselwerk, het zinkwerk en de zandstenen plinten. De dakgoten zijn voorzien van een bitumen laagje aan de binnenkant.

Landgoed Singraven
- Landgoed Singraven is een 600 jaar oud en 450 hectare groot landgoed, schitterend gelegen langs de Dinkel dicht bij het dorp Denekamp. Op het landgoed staan vele bijzondere monumentale gebouwen, waaronder het statige Huis Singraven, het achterliggende koetshuis en de eeuwenoude watermolen. Het landgoed wordt in 1381 voor het eerst genoemd. De laatste bewoner, de ongehuwd gebleven heer Laan, heeft het landgoed met het Huis, de watermolens en een zevental pachtboerderijen in 1966 in eigendom overgedragen aan Stichting Edwina van Heek.

"Landgoed Singraven, gelegen in de gemeenten Dinkelland en Losser, is een van de parels van Twente en is de trots van de dorpen Denekamp en Beuningen, waaraan het landgoed grenst. De inwoners van deze dorpen beschouwen het landgoed als hun 'achtertuin' en hebben veel nostalgische herinneringen vanuit hun jeugd op het landgoed. Het is duidelijk dat het landgoed zeer gewaardeerd wordt door de omgeving als een recreatief park met hoge cultuurhistorische- en natuurwaarden. Niet alleen het huis Singraven, een monumentaal pand, maar ook het landschap van Noordoost Twente, benoemd tot ‘Nationaal Landschap’ en de veelal karakteristieke boerderijen op Singraven, behoren tot de cultuurwaarden van het landgoed. De rivier de Dinkel, die op een natuurlijke wijze door de lengte van het landgoed stroomt, is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur van de provincie Overijssel. De Dinkel, samen met de gemengde bossen van het landgoed en de broekbossen ‘De Mors’ en ‘Voele Broek’ hebben een hoge natuurwaarde; landgoed Singraven maakt onderdeel uit van de samenhangende structuur van natuurgebieden in de provincie Overijssel.

Stichting Edwina van Heek geeft via de visie “De toekomst van landgoed Singraven” (26 maart 2010, opgesteld door Boerderij en Landschap) aan het landgoed te willen versterken opdat de maatschappelijke betekenis ervan wordt vergroot. De daarvoor benodigde investeringen zullen niet kostendekkend zijn, waardoor nieuwe economische dragers nodig zijn. Om de belevingswaarde en openheid van het landgoed, die voor de versterking nodig zijn, te vergroten, om bestaande natuur te kunnen handhaven, om nieuwe natuur te kunnen creëren en het cultuurhistorische landschap te kunnen behouden en te versterken, zijn nieuwe investeringen noodzakelijk. Stichting Edwina van Heek zoekt additionele economische dragers, en de Rood voor Groen strategie biedt hiervoor mogelijkheden."

De in restauratie en herbestemming van monumentale objecten gespecialiseerde instantie BOEi gaat van 2016 tot ca. 2023 samen met landgoedeigenaar Stichting Edwina van Heek een 10--tal nieuwe woningen op Landgoed Singraven realiseren, door oude boerderijen en schuren te herbestemmen en nieuwe woningen te bouwen. Een ervan is erve Olde Sonderhuis (ook de andere erven vind je op een kaart onder de link). Dit maakt deel uit van een plan om de cultuurhistorie van het landgoed te versterken, te investeren in rustgevende en interessante natuur, en de exploitatie van het landgoed gezond te houden. BOEi inventariseert anno 2016 hoe de nieuwe functies hier een plaats kunnen krijgen, terwijl ook de natuur wordt versterkt en het cultuurhistorische karakter behouden blijft.

"Landgoed Singraven wint de OKS-prijs 2022. Ruim 600 jaar geleden begon Landgoed Singraven bij Denekamp met het benutten van waterkracht voor het malen van graan en het zagen van hout door middel van een meervoudige watermolen in het riviertje de Dinkel. Onlangs is hieraan een nieuwe molen (vijzelturbine) toegevoegd waarmee elektriciteit wordt opgewekt. Mede door deze nieuwe energiebron wordt Landgoed Singraven energieneutraal. Daarom is op 6 juni 2022 aan de eigenaar van het landgoed, Stichting Edwina van Heek, de OKS-prijs uitgereikt. De uitreiking vond plaats op de feestelijke opening van Dag van het Kasteel Overijssel.

Landgoed Singraven in Denekamp beslaat 475 hectare en omvat naast bos en natuur ook agrarische bedrijven en woningen (75 huishoudens). Dankzij de nieuwe eigen stroomopwekking met waterkracht (direct naast de oude watermolen uit 1448) en met een groot oppervlak aan zonnepanelen op een ligboxenstal elders op het landgoed kan het landgoed binnenkort volledig energieneutraal zijn. Leo Elfers voorzitter Overijsselse Kastelenstichting (OKS): “Singraven verdient deze prijs. Met de stijgende gasprijzen waar we allemaal mee te maken hebben, is het initiatief van Stichting Edwina van Heek om Landgoed Singraven energieneutraal te maken zeer actueel geworden. Het initiatief laat zien dat landgoederen ook hun steentje kunnen bijdragen, als het gaat om vraagstukken als de energietransitie.” Het project is uitgevoerd door Coöperatie Duurzaam Singraven in nauwe samenwerking met Waterschap Vechtstromen. Coöperatie Duurzaam Singraven UA, waarin bewoners, pachters en de landgoedeigenaar zich verenigd hebben, is 100% eigenaar van de vijzelturbine.

De OKS-prijs. Deze Overijsselse prijs is bestemd voor personen of organisaties die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de instandhouding van Overijsselse buitenplaatsen. Buitenplaatsen dragen enorm bij aan het aanzien van de provincie en maken Overijssel mooier. De Overijsselse Kastelenstichting (OKS) heeft deze prijs in het leven geroepen om buitenplaatsen en hun verhalen onder de aandacht te brengen. Daarom is de uitreiking gekoppeld aan publieksevenement Dag van het Kasteel. Tijdens Dag van het Kasteel staat dit prachtige erfgoed in de schijnwerpers en is het toegankelijk voor een breed publiek." (bron: Overijsselse Kastelen Stichting, mei 2022)

Watermolen Singraven
De Watermolen van Singraven (Schiphorstdijk) ligt vlakbij de statige havezate Singraven en tussen de meanders van de Dinkel. De vernuftige werking van de houtzaagmolen is uniek in Nederland vanwege de aandrijving door waterkracht. Het is namelijk de laatste nog bestaande door water aangedreven houtzaagmolen van Nederland. Buiten biedt de molen een fraai schouwspel van drie imposante raderen met elk een doorsnee van 5,5 meter. De oudste datering van de Watermolen van Singraven is van 1448. De molen is herhaaldelijk verwoest en herbouwd. Gedenkstenen in de kademuur herinneren hieraan. Lange tijd had de molen een monopoliepositie (op malen) in de omgeving. Hierdoor was de molen het meest waardevolle bezit van Singraven. Na de komst van elektriciteit behield de molen zijn waarde als curiositeit en toeristische trekker. Vele kunstschilders, waaronder Jacob van Ruisdael en Meindert Hobbema, hebben de molen vereeuwigd.

In september 2018 ontdekte molenaar Wim Kamphuis dat het rad van de watermolen steeds meer over de grond schuurde. Hierdoor zijn ze eens goed naar de ondergrond gaan kijken. Toen bleek dat de fundering van de molen niet stevig meer was. De muren van zowel de molen als het restaurant waren ook al verzakt. Snelle actie was daarom geboden. In december 2018 is er een nieuwe fundering aangebracht en zijn er damwanden geplaatst om alles op hun plek te houden. De herstelwerkzaamheden kosten vermoedelijk ca. 75.000 euro.

- Gevelstenen in Denekamp.

Terug naar boven

Evenementen

- Klootschieten en midwinterhoornblazen zijn oude tradities die nog steeds erg populair zijn in Denekamp.

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Nachtuulkes. - Carnavalsvereniging De Köttelpeern.

- In het voorjaar vinden in het dorp de traditionele paasgebruiken plaats. Dit begint met het eiergaddern op palmzondag en vervolgens het hout halen op paaszaterdag. Op eerste paasdag vinden het paasstaak slepen en het paasvuur plaats. In 2009 is het boek Ik bin ’n Judas van ’n Doarp verschenen, over de paasgebruiken in het dorp. Naast een schat aan achtergrondinformatie over de Denekamper paasgebruiken, bevat het boek tientallen leuke anekdotes en bijna 200 unieke foto’s van de Denekamper paasgebruiken van 1900 tot nu. Of het nu gaat om het eiergadderen, het paashout halen of het paasstaak slepen; alle facetten van deze Denekamper traditie passeren de revue. Omdat dit dorp niet alleen staat in zijn tradities, zijn ook de gebruiken van de omliggende parochies en gemeenten beschreven. Al met al een bijzonder werk waarin op toegankelijke wijze een gedetailleerd beeld wordt gegeven van ruim honderd jaar paastradities in Denekamp en omstreken.

- Trekkertrek (op een zaterdag in mei).

- Tutti Italia (pinksterweekend) is een gezellige Italiaanse warenmarkt van het Oosten voor het hele gezin. Kraampjes met Italiaanse produkten, kleding, Ferrari's, pizza's, live-muziek en ander entertainment.

- "1e pinksterdag is de dag die in vele agenda's omcirkeld is. De enige dag van het jaar dat er op het complex van SDC'12 echt topsport bedreven wordt! De dag van het Mega Hotse Klotse Toernooi." (aldus de site van het evenement)

- ZomerFestival Denekamp (weekend begin juli).

- Autorodeo (op een zondag eind augustus, in 2019 voor de 40e keer), met de zaterdag erna Rodeofeest en de zondag daaropvolgend de Club- en Ladycross.

- "Jaarlijks is er in een weekend eind september (in 2019 voor de 6e keer) het Vliegerfeest Dinkelland. De organisatie, bestaande uit Jan en Marga Grutterink en Herman en Ina Plattje (Twentse VliegerVrienden) nodigen verschillende vliegeraars uit binnen- en buitenland uit om hun mooie en indrukwekkende vliegers in Denekamp te tonen. Als het weer meewerkt zal de lucht boven Schaapskooi Stroothuizen (Stroothuizerweg 37) een gekleurde lucht zijn met verschillende soorten en afmetingen vliegers. De vliegers staan niet alleen in de lucht. Wandel ook eens op je gemak rond het veld en geniet van alles wat er rondom het vliegerveld te zien is. Zaterdag is het terrein open vanaf 10.30 uur en zaterdagavond rond 20.30 uur is er het “nachtvliegeren”. Je kunt dan verschillende vliegers zien die van lichtjes of reflecterend band zijn voorzien. Als je dan met een zaklamp op de vliegers schijnt, zijn de mooiste creaties in de lucht te zien (afhankelijk van de wind). Je kunt ook gezellig een rondje om het vliegerterrein lopen en de verlichte creaties in de lucht en op de grond aanschouwen. Zondag is het terrein om 10.30 uur toegankelijk voor het publiek en is er tot 17.00 weer van alles te beleven. Vele vliegers in de lucht als ook op de grond, kinderen kunnen net als zaterdag weer vliegertjes maken en snoepjes vangen en op het terras kun je genieten van een kop koffie met eigengebakken gebak, een glas fris, wijntje of een koud pilsje. Natuurlijk kun je ook blijven eten: eigengebakken pannenkoeken en als toetje een ambachtelijk ijsje. Entree en parkeren gratis."

- Euregio Indoor (paardensport) (oktober en november).

- Denekamp Undercover (popfestival met coverbands) (op een zaterdag begin oktober).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Noabermarkt is inmiddels een traditie in Denekamp. Elke 2e zondag van de maand (behalve in de wintermaanden) bieden producenten van streekproducten hun waren aan op de gezellige markt.

- Als er sneeuw ligt, kun je in de omgeving van Denekamp langlaufen over uitgezette routes.

- Kringloopwinkel.

- Zwembad Dorper Esch.

- Provinciaal Natuurhistorisch Museum Natura Docet is in 2013 verbouwd en heropend als Belevingsmuseum en Landschapscentrum Natura Docet Wonderryck Twente. De collectie van het museum neemt daarin nog steeds een belangrijke plaats in.

- Van Lattrop tot ZO van Beuningen is in de jaren vijftig het ca. 12 km lange Omleidingskanaal gegraven, ter ontlasting van de Dinkel. Tijdens hevige regenval kon de normaal rustige Dinkel namelijk uitgroeien tot een woeste rivier, die dan vooral rond Denekamp en De Lutte voor de nodige wateroverlast zorgde. Als oplossing daarvoor is het Omleidingskanaal gegraven, dat het Kanaal Almelo-Nordhorn kruist en vervolgens oostelijk om Denekamp verloopt, om ten zuidoosten van Beuningen weer aan te sluiten op het oorspronkelijke verloop van de Dinkel.

- Sinds november 2018 is er het spel Monopoly Denekamp e.o., een initiatief van Jan ter Steege van de Plus-supermarkt in het dorp. Er zijn zoveel mogelijk bijzondere lokale elementen in verwerkt. De Kasteellaan is de duurste straat, de stations zijn vervangen door de vier bekendste bushaltes en de Poaskeerls en Köttelpeer’n prijken op het bord. Je komt niet langs Brink, Neude en de Kalverstraat, maar langs Huize Singraven, De Oale Grieze, het Schuivenhuisje en Havezate Breklenkamp. Het heet bewust 'e.o.', omdat de omliggende dorpen Tilligte, Noord Deurningen, Beuningen en Lattrop er ook in zijn verwerkt. Er zijn er overigens maar 1.000 gemaakt, dus de kans is groot dat deze oplage snel uitverkocht is en dat het een collectors item wordt. Er zijn door de jaren door het hele land al veel lokale varianten gemaakt. Eind 2018 zijn ook versies van Hengelo en Hof van Twente verschenen.

Terug naar boven

Beeld

- Site met meer dan 10.000 oude en recente foto's van Denekamp en omstreken van Hans Ottenhof.

- Filmpje over het natuurhistorisch museum door John M. Pieper.

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - "Stichting Dorpsraad Denekamp wil het aanspreekpunt zijn voor alle inwoners, stichtingen, verenigingen en organisaties die ons dorp rijk is. Ideeën, vragen en problemen worden op een goede wijze doorvertaald naar bijvoorbeeld de gemeente. De Dorpsraad kan, juist door haar achterban, een stevige vuist maken richting het gemeentebestuur of andere partijen. Ook andersom is de Dorpsraad een nuttig orgaan. Bij gevoelige zaken kan de Dorpsraad haar mening geven, maar ook kan de gemeente om raad vragen bij de Dorpsraad. De Dorpsraad heeft een aantal doelen: - Het woon- en leefmilieu van het dorp bevorderen, in overleg met de inwoners. - Overleg en samenwerking tussen diverse groepen, verenigingen, organisaties en personen bevorderen. - Wensen en behoeften van de inwoners signaleren en daaraan, in samenwerking met overheid, diverse groeperingen en particulieren richting geven. - Belangen van de gemeenschap bij de gemeente behartigen door gevraagd en ongevraagd advies te geven. De Dorpsraad is dus geen politiek orgaan, maar een schakel tussen de bewoners en de gemeente en een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente."

- Kulturhus: - Een dorpshuis met nog veel meer functies wordt elders in het land meestal een multifunctioneel centrum (MFC) genoemd. In het oosten des lands heet dat meestal een Kulturhus. Vandaar: Kulturhus Denekamp heeft een breed aanbod op het gebied van cultuur en educatie, zorg en welzijn, muziek, cursussen en sport en ontspanning.

- Muziek: - De reeds in 1888 opgerichte Muziekvereniging De Eendracht te Denekamp heeft ruim 60 leden, waarvan een groot deel onder de 18 jaar. De muziekvereniging heeft een Harmonieorkest (het A-orkest), een Jeugdorkest, een AMV- / blokfluit-opleiding en een Slagwerkgroep. Algemene Muzikale Vorming (AMV) is voor kinderen erg belangrijk. Dit is de basis voor verder muziekonderwijs. In deze lessen leren ze ook blokfluit spelen, wat een belangrijke opstap is naar een volgend instrument. Leerlingen die zich aanmelden bij De Eendracht kunnen een instrument in bruikleen krijgen. De opleiding van de leerlingen wordt verzorgd in eigen beheer. Het Jeugdorkest vormt een belangrijk deel van de opleiding. De leerlingen leren te spelen in groepsverband en worden voorbereid op ‘het grote orkest’. Na enkele jaren stromen zij door naar dit harmonieorkest, ook wel het A-orkest genoemd. Het A-orkest bestaat uit houtblazers, koperblazers en slagwerkers. Het repertoire van het harmonieorkest biedt “voor elk wat wils”, wat betekent dat ze van klassiek tot pop en van swing tot originele “HaFaBra”–muziek spelen.

- Sport: - Voetbalvereniging SDC '12 is in 2012 ontstaan uit een fusie tussen zaterdag voetbalvereniging Sportclub Denekamp en zondag voetbalvereniging DOS ’19. SDC ’12 staat voor Sportclub Dos Combinatie 2012. De vereniging heeft ca. 1200 leden, waarvan ruim 900 spelende leden.

- Zorg: - Boerderijcampus Locatie Erve Remerman.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Denekamp Prot. en - idem RK.

Reactie toevoegen