Den Nul

Plaats
Dorp
Olst-Wijhe
Salland
Overijssel

den_nul_plaatsnaambord.jpg

Den Nul is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Olst-Wijhe. T/m 2000 gemeente Olst.

Den Nul is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Olst-Wijhe. T/m 2000 gemeente Olst.

duur_kaart_tot_begin_20e_eeuw_kopie.jpg

Tot begin 20e eeuw bestond de plaatsnaam Den Nul nog helemaal niet. Die kern heette Duur, en lag op de Duurse Enk, met school, en in het N de Duurse Waarden, in het O de Duurse Binnenlanden en met zelfs twee stopplaatsen aan de spoorlijn Deventer-Zwolle.

Tot begin 20e eeuw bestond de plaatsnaam Den Nul nog helemaal niet. Die kern heette Duur, en lag op de Duurse Enk, met school, en in het N de Duurse Waarden, in het O de Duurse Binnenlanden en met zelfs twee stopplaatsen aan de spoorlijn Deventer-Zwolle.

duur_op_kaart_vanaf_ca._1930_nul_kopie.jpg

Rond 1930 besluit iemand (de gemeente? de Topografische Dienst?) kennelijk dat de kern Duur vanaf dan maar Nul moet gaan heten. De plaatsnaam Duur wordt 'verhuisd' naar het N, naar het gebied rond de Duursestraat. Rond 1960 wordt Nul in de atlas Den Nul.

Rond 1930 besluit iemand (de gemeente? de Topografische Dienst?) kennelijk dat de kern Duur vanaf dan maar Nul moet gaan heten. De plaatsnaam Duur wordt 'verhuisd' naar het N, naar het gebied rond de Duursestraat. Rond 1960 wordt Nul in de atlas Den Nul.

den_nul_rockin_all_over_den_nul_kopie.jpg

Rockin all over Den Nul (op een zaterdag in augustus) is livemuziek op twee podia met vijf bands, lekker eten en drinken en gezelligheid.

Rockin all over Den Nul (op een zaterdag in augustus) is livemuziek op twee podia met vijf bands, lekker eten en drinken en gezelligheid.

Den Nul

Terug naar boven

Status

- Den Nul is een dorp* in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Olst-Wijhe. T/m 2000 gemeente Olst.

* De plaats heeft weliswaar geen kerk, maar heeft wel een kern van voldoende omvang om het als dorp te kunnen kwalificeren. Vergelijk een soorgelijke kern als Vlist.

- Het dorp Den Nul heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Olst.

- Onder het dorp Den Nul vallen ook de buurtschappen Duur en Fortmond.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1899 Den Nul.

Naamsverklaring
De naam stamt van het Middelnederlandse nol 'zandheuvel, duin, bult' en, hetgeen wel op deze plaats van toepassing is, 'uitpunt aan een dijk'. Zie ook Oostknollendam.(1)

Terug naar boven

Ligging

Den Nul ligt direct N van Olst, ZW van Wijhe en grenst in het W aan de IJssel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Den Nul heeft ca. 220 huizen met ca. 550 inwoners. Vermoedelijk zitten de buurtschappen Fortmond en Duur daarbij inbegrepen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Opvallend op oude kaarten is dat wat nu het dorp Den Nul is, vanouds altijd de buurtschap Duur is geweest. W daarvan, tussen de Rijksstraatweg en het meer de Lange Kolk, lag een gebied met de veldnaam (maar geen plaatsnaam) De Nul. Rond 1930 verdwijnt de plaatsnaam Duur ter plekke en wordt vervangen door de plaatsnaam Nul. De naam Duur verhuist naar het noorden, ter hoogte van de Duursestraat. Rond 1960 verandert de spelling van de plaatsnaam Nul in Den Nul. Op twee kaarten elders op deze pagina hebben wij deze metamorfose gevisualiseerd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Tijdens archeologisch onderzoek in 2010, voorafgaand aan de bouw van het nieuwe informatiecentrum, is op die plek een concentratie vuursteen aangetroffen. Tevens zijn resten van een haardkuil uit de prehistorie gevonden. Dit betekent dat op deze plek in die tijd jagers verbleven.

- Dorpsontwikkelingsplan Den Nul - Fortmond - Duur (2009).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Den Nul heeft 1 rijksmonument.

- Den Nul heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- De Deventer historicus H.J. van Baalen, schrijver van onder meer ‘Joods leven Deventer en omstreken’, noemt de Joodse begraafplaats van Den Nul "het vermoedelijk meest vergeten Joodse begraafplaatsje van Nederland". Klein is de begraafplaats met slechts 1 grafzerk in ieder geval (iemand stelt te weten dat er ooit nog enkele zerken hebben gestaan, maar daar is nog geen bewijs van gevonden), maar vergeten is de begraafplaats zeker niet. Ingesloten door naoorlogse bebouwing ligt het mini-begraafplaatsje er verzorgd bij. Begin 21e eeuw is de begraafplaats door de inwoners opgeknapt. De begraafplaats wordt onderhouden door een omwonende.

- Op de Algemene Begraafplaats van Den Nul rusten 15 vliegeniers uit het Gemenebest die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Nulse Feest (weekend in juni) met o.a. loempia's van Kim Chi, die volgens de link kennelijk zó lekker zijn dat je ze niet mag missen, en dat de feestgangers het alleen daarom al jammer vinden als het feest afgelopen is.

- Rockin all over Den Nul (op een zaterdag in augustus, in 2019 voor de 3e keer) is live muziek op 2 podia met 5 bands, lekker eten en drinken en gezelligheid!

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Infocentrum IJssel Den Nul is ontworpen door De Velde Architecten en in 2010 gerealiseerd. Het is het resultaat van een vruchtbare samenwerking van Staatsbosbeheer, Woningcorporatie SallandWonen (zie pag. 13 onder de link), de J.P. van den Bentstichting en Historische Vereniging 't Olster Erfgoed. Het informatiecentrum is een vervanging van informatieboerderij De Zoogenbrink bij Olst. Het Infocentrum laat de cultuurhistorie, de natuur en de rol van het water in het gebied op en rond de IJssel zien. Cliënten van de J.P. van den Bentstichting runnen het restaurant. - Prinses Margriet en haar man prof. mr. Pieter van Vollenhoven hebben in april 2012 het infocentrum officieel geopend.

Het vroegere trekpontje over de Lange Kolk bij het Infocentrum heeft plaats gemaakt voor een mooie 66 meter lange drijvende voetbrug, waarover je naar de Duurse Waarden kunt lopen. De boomgaard van het infocentrum, de waterspeelplaats en de milieuvriendelijke drijvende voetbrug sluiten aan op de wandelroutes in de waterrijke omgeving van de uiterwaarden langs de IJssel.

- Wandelroute Rondom Den Nul (naar keuze 8 of 12 km).

- Rereatieplas Lange Kolk, ook wel Kolkbad.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoalbums met oude foto's van Den Nul, Fortmond en Duur.

- Rondrit per auto door Den Nul en Fortmond anno 1998.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Den Nul, Fortmond en Duur van Plaatselijk Belang op Facebook.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Den Nul - Fortmond - Duur is opgericht in 1978.

- Buurthuis: - Buurthuis Den Nul - Fortmond - Duur. De initiatieven tot het realiseren van een buurthuis stammen uit 1977. Destijds was er een groep jongeren van de rond 15 jaar die behoefte hadden aan een jeugdhonk. Mede door de bemoeienis van burgemeester J.G. Bosch werd er een actiecomité opgericht, dat de mogelijkheden ging bekijken. Daarna ontstond, samen met de jongeren, het idee voor een buurthuis en een buurthuisvereniging. Op enig moment werd het actiecomité het eerste voorlopige buurthuisbestuur met als belangrijkste uitdagingen startkapitaal generen voor de clubkas en een onderkomen realiseren. Hiertoe werd een ledenactie georganiseerd met een startcontributie van fl 25,--. Resultaat: 170 betalende leden. Van de gemeente kwam vervolgens het aanbod een oude kantine van Zendijk te kopen voor het symbolische bedrag van fl 1,--. Dit gebouw zou op een vrije strook grond, hoek Berkenweg - Houtweg, geplaatst worden. Door bezwaren uit de buurt ging dit plan niet door. Toch kwam er een oplossing, in de vorm van een noodlokaal ten behoeve van basisschool De Holsthoek. Door medewerking van het schoolhoofd dhr. Achterkamp kon hiervan gebruik worden gemaakt zodat het buurthuiswerk kon starten. Op 16 mei 1978 is het buurthuis officieel geopend door burgemeester dhr. J.G. Bosch.

- Onderwijs: - Basisschool De Holsthoek is de kleine dorpsschool van Den Nul. De school staat in een prachtige omgeving en 'Natuurlijk! De Holsthoek' is dan ook niet voor niets de slogan van de school waar iedereen welkom is. Kernwaarden van de school zijn; respect voor elkaar, vertrouwen, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, uitgaan van de sterke kanten en een grote mate van ouderbetrokkenheid.

- Overige instellingen: - De Nulse Natjes on Tour is een vriendinnengroep die ooit begonnen is met een biljartclubje en later ook met een carnavalsgroep. De naam is afgeleid van het lokale drankje 'Nuls Nat'.

Reactie toevoegen