Demen

Plaats
Dorp
Oss
Noordoost-Brabant As50
Noord-Brabant

demen_plaatsnaambord.jpg

Het dorpje Demen valt sinds 2003 onder de gemeente Oss. Voorheen viel het onder de gemeente Ravenstein. (© H.W. Fluks)

Het dorpje Demen valt sinds 2003 onder de gemeente Oss. Voorheen viel het onder de gemeente Ravenstein. (© H.W. Fluks)

Demen

Terug naar boven

Status

- Demen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant en daarbinnen in de subregio As50, gemeente Oss. T/m 1809 gemeente Demen en Langel. In 1810 over naar gemeente Dieden, Demen en Langel, per 1-5-1923 over naar gemeente Ravenstein, in 2003 over naar gemeente Oss.

Terug naar boven

Ligging

Demen ligt NW van Ravenstein, O van Dieden, en grenst in het N aan de Maas, met aan de overkant de provincie Gelderland met het stadje Batenburg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Demen 28 huizen met 167 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 70 huizen met ca. 180 inwoners. Demen is in 2015 het hardst 'gekrompen' van alle kernen in de gemeente Oss: het aantal inwoners is er met 10 procent afgenomen. Tegelijkertijd is de 'grijze druk' toegenomen tot 50 procent. Dat betekent dat tegenover elke 2 volwassenen in de arbeidzame leeftijd een 65-plusser staat.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Demen heeft 8 rijksmonumenten, betrekking hebbende op de kerk, met verder de privé-begraafplaats van de familie Van den Bergh, en het 18e-eeuwse karnhuisje op St. Wilbertstraat 3. Het interieur van het karnhuisje bestaat uit een rosmolen en een karnton. De rosmolen werd aangedreven door een paard. Met het draaien van de molen werd een horizontale as aangedreven die tot in de bijkeuken reikte. Daar zette de as een verticale stamper in beweging die in de karnton met melk stond. De boterbereiding was voornamelijk vrouwenwerk. Aan deze manier van boterbereiding kwam rond 1910 een einde, na de oprichting van een boterij, ook wel handkrachtboterfabriek genoemd.

- Demen heeft 7 gemeentelijke monumenten, zijnde de pastorie op Maasdijk 68, de boerderijen op Burg. Canerstraat 2, 4a, 5 en 8 (met Vlaamse schuur), en de boerderijen met Vlaamse schuur op St. Wilbertstraat 3 en 13.

- Beschrijving orgel Sint-Willibrorduskerk.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het is genieten in De Tuinen in Demen. Overal zie en ruik je rozen! Van eind mei tot half september ben je elke donderdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur welkom. De Tuinen bieden de tuinliefhebber iets bijzonders. 16 verschillende siertuinen hebben elk hun eigen kleur en sfeer. Steeds zijn er verrassende combinaties van vaste planten, éénjarigen, bollen en rozen, heel veel rozen. Er is een oranje rozentuin, een roodroze rozentuin, een hagentuin en nog veel meer. Er zijn meer dan 120 soorten rozen te zien, in alle vormen en kleuren. Spectaculair zijn de loofgangen, waarvan er één met ruim 80 leirozen is begroeid. Er staan ruim 130 soorten Hemerocallis langs het Wim Willemsenpad en vele bijzondere groentesoorten in de ronde groentetuin.

- Pontje over de Maas naar Batenburg in het Gelderse Land van Maas en Waal.

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - Dorpshuis Onder d'n Plag is een huis voor ontmoeting en sport voor de kleine Osse, voorheen Ravensteinse kernen Demen, Dieden, Deursen-Dennenburg en Neerlangel. Het overkoepelend doel van de stichting is het in stand houden en versterken van de leefbaarheid in de vijf kernen 'Over d'n Dam'. Daarvan afgeleide doelstellingen zijn: Het in stand houden en waar mogelijk uitbreiden van het voorzieningenniveau op cultureel, sportief en sociaal-maatschappelijk gebied. Het versterken van de samenwerking tussen verenigingen en ruimte bieden voor nieuwe initiatieven door bewoners. Onderdak bieden aan alle dorpsfuncties: jeugdwerk, toneel, cabaret, carnaval, drumband en fanfare en dansmariekes, yoga, Chineng Qigong en ouderenactiviteiten en vergelijkbare nog te ontwikkelen sociale en culturele activiteiten. Stimuleren en verbinden van initiatieven op het vlak van kleinschalige, lokale samenlevingsverbanden. Het exploiteren van het sportpark in de kernen (voetbal, korfbal) en waar mogelijk ontwikkelen van nieuwe sportactiviteiten.

Reactie toevoegen