Delfstrahuizen

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

delfstrahuizen 1917 [640x480].jpg

Delfstrahuizen 1917

Delfstrahuizen 1917

Delfstrahuizen

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Delfstrahuizen.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Delfstrahuizen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Delfstrahuizen.

Terug naar boven

Status

- Delfstrahuizen is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland. Per 1-7-1934 over naar gemeente Haskerland. Bij de gemeentelijke herindelingen van 1984 is het dorp met de omliggende polder overgegaan naar de gemeente Lemsterland (terwijl de rest van de gemeente Haskerland naar de gemeente Scharsterland - later gemeente Skarsterlân genaamd - is overgegaan). In 2014 is deze gemeente en dus ook het Delfstrahuizen opgegaan in de nieuwe gemeente De Fryske Marren. De Polder Delfstrahuizen is een laagveengebied met een oppervlakte van 1.145 hectare.

- De gemeente Lemsterland betitelde Echtenerbrug-Delfstrahuizen als één woonkern, maar was daar niet eenduidig in: ter plekke staat nog wel aparte officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) Delfstrahuizen, en ook voor de postadressen en in de gemeentelijke basisadministratie is Delfstrahuizen nog steeds een aparte formele woonplaats. In de Topografische atlas Friesland(1) staat Delfstrahuizen niet meer aangeduid als plaatsnaam, maar met een lettertype dat erop duidt dat de Topografische Dienst het als wijk van Echtenerbrug beschouwt. Wat weer iets anders dan een tweelingdorp. Het lijkt dus wel weer een spelletje 'Wie van de Drie?': is Delfstrahuizen 1) een dorp, 2) deel van het tweelingdorp Echtenerbrug-Delfstrahuizen of 3) een wijk van Echtenerbrug?...

- Onder het dorp Delfstrahuizen valt ook de buurtschap Zevenbuurt en een Z deel van de buurtschap Vierhuis.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Dolsterhûzen.

Terug naar boven

Ligging

Delfstrahuizen ligt NO van Lemmer en direct N van Echtenerbrug. De dorpen worden van elkaar gescheiden door de Pier Christiaansloot (die tot 1984 de gemeentegrens was tussen Lemsterland en Haskerland), een belangrijke vaarweg voor de watersport. Delfstrahuizen grenst in het NW aan het Tsjûkemar (Tjeukemeer).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Delfstrahuizen 43 huizen met 287 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Delfstrahuizen ca. 170 huizen met ca. 420 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De verveningen die in omliggende plaatsen al eerder een grote omvang hadden aangenomen, zijn hier pas in de tweede helft van de 19e eeuw goed op gang gekomen. Het gebied van Delfstrahuizen heeft hierdoor een metamorfose ondergaan. Delfstrahuizen was vroeger een bosrijk gebied. Dat bewijzen de stobben en stronken die bij de landontginning en droogmaking van veengaten aan het licht zijn gekomen.

- Herinneringen van de in 1908 geboren Jan Ruiter aan zijn jeugd in Delfstrahuizen e.o.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Anno 2014 zijn er plannen voor de bouw van 40 woningen, 50 recreatiewoningen en een haventje in Delfstrahuizen-West.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Delfstrahuizen heeft 12 gemeentelijke monumenten.

- PKN-kerk de Jacobus Tsjerke in Delfstrahuizen aan de Marwei 86 dateert uit 1908 en heeft een mooi gerestaureerd orgel. Site PKN-gemeente Sintjohannesga c.a. - Delfstrahuizen.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Echten, Echtenerbrug en Delfstrahuizen.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Delfstrahuizen.

 

Reactie toevoegen