Deelen

Plaats
Buurtschap
EdeArnhem
Veluwe
Gelderland

Deelen Zweefvliegclub [640x480].jpg

Deelen was vanouds bekend vanwege de militaire vliegbasis, maar is tegenwoordig vooral bekend van het zweefvliegveld en de Zweefvliegclub Deelen.

Deelen was vanouds bekend vanwege de militaire vliegbasis, maar is tegenwoordig vooral bekend van het zweefvliegveld en de Zweefvliegclub Deelen.

deelen_bunker_diogenes_i.jpg

Deelen, bunker Diogenes.

Deelen, bunker Diogenes.

deelen_bunker_diogenes_ii.jpg

Deelen, bunker Diogenes.

Deelen, bunker Diogenes.

deelen_bunker_diogenes_iii.jpg

Deelen, bunker Diogenes.

Deelen, bunker Diogenes.

Deelen

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je bungalow op Landal Miggelenberg.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Deelen.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Deelen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Deelen.

Terug naar boven

Status

- Deelen is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, in grotendeels gemeente Ede. Voor een klein deel valt het ook onder de gemeente Arnhem (alleen de Writsaerthoeve en een klein Z stukje van het vliegveld) en onder de gemeente Apeldoorn (een noordelijk stukje van het Deelerwoud, waaronder een pand Deelerwoud aan de weg Deelerwoud, direct ZO van en vallend onder Hoenderloo).

- De buurtschap Deelen heeft een eigen postcode (6877) en plaatsnaam in het postcodeboek en is dus een formele 'woonplaats' (die dus niet zoals veel andere buurtschappen, voor de postadressen onder een dorp of stad valt). Vanouds was het een buurtschap van Otterlo (en allicht is het dat in praktisch opzicht nog steeds). Het vliegveld Deelen valt grotendeels onder de formele woonplaats 'Hoenderloo gemeente Ede'.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Eind 13e eeuw Deijle, 1326 't Goet te Delen, 1436 van den Deelen.

Naamsverklaring
Deel
betekent 'aandeel (in de gronden), perceel'. Vergelijk Deil. (1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Deelen ligt N van Schaarsbergen, rond de splitsing van de Delenseweg (die eigenlijk Deelenseweg zou moeten heten, want de plaatsnaam is immers met 2 e's) met de Brinkhorsterweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Deelen volgens de Volkstelling 1 pand met 69 inwoners. Wellicht betrof dit een kazerne?

- Tegenwoordig omvat Deelen ca. 10 panden met ca. 25 inwoners. Onder de gemeente Ede betreft het de adressen Delenseweg 10 en 85, Hoog Delenseweg 1, Brinkhorsterweg 1-3, Van Beeksweg 1 en Lebretshoeveweg 1-3 en 2. En dan is er nog de Writsaerthoeve in de gem. Arnhem (adres?, red.)

Terug naar boven

Geschiedenis

Vliegbasis
Vliegbasis Deelen is in 1913 begonnen als een van de hulpvliegvelden van Soesterberg, om te patrouilleren langs de landsgrenzen ter handhaving van de neutraliteit. Van mei 1940 tot medio 1944 bouwden de Duitse bezetters hier het Fliegerhorst Deelen, een enorm complex van 4.000 hectare (o.a. op 2.000 hectare grond van park De Hoge Veluwe) met een omtrek van 25 kilometer. Bijzonder was de verregaande geïntegreerde camouflage. Betonnen bunkers en hangars zijn vermomd als stijlvolle boerderijen langs bochtige weggetjes, en gebouwencomplexen zijn als brinkdorpjes in het bos gebouwd. Versterkte muren tot wel 1 meter dik, geschilderde nepvensters, plaatstalen luiken en Duitse teksten verraden echter hun geschiedenis. Nadere informatie over de geschiedenis van Vliegbasis Deelen op Wikipedia.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Deelen heeft 2 rijksmonumenten.

- Deelen heeft 1 gemeentelijk monument.

- Van de bebouwing van het enorme complex Fliegerhorst Deelen, zoals hierboven beschreven bij Geschiedenis, is relatief veel intact gebleven. Dit alles verleent Deelen een unieke structuur. In 2007 heeft de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed daarom het vliegveld, met in totaal 191 objecten en structuren verdeeld over 9 complexen, benoemd tot rijksmonument. Het complex is het grootste rijksmonument van ons land.

Beschermd zijn de meest markante objecten c.q. complexen Klein-Heidekamp (officierskolonie), Groot-Heidekamp (manschappenkolonie), Vrijland-Noord (technische werkplaats), Kop van Deelen (commandocentrum), bunker Diogenes (uniek vluchtleidingscentrum, al eerder rijksbeschermd), een handvol Wärmehalle (verwarmde werkplaatsen) en Splitterboxen (opstelplaats met aarden wal tegen granaatinslag), honderden meters start-, landings- en taxibanen, Flakstelle (bunkers voor luchtafweer) en een compenseerschijf (draaischijf voor ijking boordkompas).

De (inter)nationale waarde van Deelen als topmonument is gelegen in het totaalbeeld. Het is het meest compleet bewaarde militaire vliegveld uit de periode 1910-1950 en kan als exemplarisch worden beschouwd voor de geschiedenis van de militaire (luchtvaart)architectuur en stedenbouw van de bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog. Alleen een zo compleet mogelijke bescherming doet recht aan de samenhang tussen de architectonische, stedenbouwkundige, functionele en historische aspecten van de diverse complexonderdelen.

- Eén van de meest bijzondere objecten is de gigantische bunker Diogenes. Het gebouw meet 60 bij 40 meter en is 16 meter hoog. Er zijn er maar 4 van dit type gebouwd en er zijn er nog maar 2 van over; naast deze alleen nog 1 in Denemarken. Het was het commandocentrum voor de Luftwaffe, voor Nederland en een groot deel van het Ruhrgebied in Duitsland. Bunker Diogenes heeft tot medio 2012 gediend als opslag voor het Gelders Archief. - Diverse opties voor herbestemming van bunker Diogenes worden onderzocht. - Ontwerp herbestemming bunker Diogenes door architect Ron Verduijn. - Foto's van de Diogenesbunker van fotograaf Martin Stevens. - Anno 2015 wordt een herbestemming van Diogenes onderzocht. Concreet wordt er gedacht aan een museum, een hotel-restaurant en een expositieruimte over het thema 'oorlog'.

- Museum Vliegbasis Deelen is een tentoonstelling over de historie van de Vliegbasis van 1913 tot heden. Verder o.a. een tentoonstelling over de luchtoorlog 1939-1945. Te zien zijn o.a. vliegerkleding, navigatiemateriaal, vliegtuigbewapening en vele resten van opgegraven vliegtuigwrakken. Dit alles wordt uitgebreid historisch onderbouwd.

- Het Poortgebouw dat toegang geeft tot landgoed Deelerwoud is een rijksmonument en ligt op grondgebied van Hoenderloo, gem. Apeldoorn (waarschijnlijk ligt dit aan de weg Deelerwoud?, red.).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Deelerwoud is 2.380 hectare groot. Dit bos- en heidegebied ligt N van Arnhem, NO van de buurtschap Deelen, tussen het Nationaal Park De Hoge Veluwe ter linkerzijde en het Nationaal Park Veluwezoom ter rechterzijde. Het Deelerwoud ligt grotendeels in de gemeente Ede en voor een klein gedeelte in de gemeente Apeldoorn. Tegenwoordig is het gebied verdeeld in drie gebieden. Een noordelijk deel (Landgoed Deelerwoud) van 675 hectare, dat in particulier bezit is, een westelijk deel (Hoog Deelen) van 475 hectare, tevens particulier, en een zuidoostelijk deel van 1.230 hectare, dat in bezit is van Natuurmonumenten. Dit deel is grotendeels voor het publiek toegankelijk. Het gebied wordt via een ecoduct over de A50 verbonden met Nationaal Park Veluwezoom. In 1967 wilde de eigenaar het gebied verkopen. Door de actie Behoud het Deelerwoud heeft Natuurmonumenten een deel van het gebied kunnen kopen. Daardoor werden gedeeltelijke bebouwing en snipperverkaveling voorkomen. - Pagina over het (door Natuurmonumenten beheerde deel van het) Deelerwoud op de site van Natuurmonumenten. - Reportage over de bronst van de edelherten in het Deelerwoud (2013).

In 2001 besluit Natuurmonumenten om in het Deelerwoud als experiment geen dam- en edelherten meer af te schieten. Natuurmonumenten verwachtte dat de populatie zou groeien, en hoopte dat de dieren minder schuw zouden worden. Boeren en jagers zagen niets in dit experiment, collega terreinbeheerders reageerden van nieuwsgierig tot terughoudend. Over de consequenties van het stoppen met afschot was tenslotte amper iets bekend. De angst voor een onbeheersbare populatie was groot, het Deelerwoud is immers geen afgesloten gebied. Meer ongerepte natuur en een grotere zichtbaarheid van de dieren. Dat is wat het experiment in de kern heeft opgeleverd.  Het aantal edel- en damherten is flink gegroeid, respectievelijk van 49 naar 264 en van 64 naar 400 anno 2016. Ze zijn minder schuw en dus beter zichtbaar voor het publiek. Voor zover waarneembaar zijn ze gezond. Meer dieren eten ook meer. Dat is te merken aan het zeldzamer worden van jonge eikjes, lijsterbessen en berken in het Deelerwoud.

Sinds 2016 is het Deelerwoud definitief afschotvrij en geldt dat ook voor ca. 1000 ha van het aangrenzende Nationaal Park Veluwezoom. Het geldt niet alleen voor edel- en damherten. Ook voor wilde zwijnen. Er is veel informatie verzameld over de populatieveranderingen, veranderingen in de vegetatie en over de maatschappelijke schade. Natuurmonumenten hoopt dat hierdoor de zorg bij andere terreinbeheerders en overheden over oncontroleerbare situaties weggenomen kan worden en dat het beheer van wilde dieren niet gaat over de draagkracht van natuurgebieden en welke maximale aantallen dieren daarbij passen. In plaats daarvan moet het gaan over hoe je schade kunt voorkomen en beperken. Welke maatregelen je daarvoor kunt nemen, waarbij afschot van wild pas aan de orde is als alle andere maatregelen benut zijn. Voor nadere informatie zie het cahier ‘Deelerwoud jachtvrij’ met interviews en artikelen.

- Net als in de naastgelegen buurtschap Terlet is er ook in Deelen een Zweefvliegclub, en wel de Zweefvliegclub Deelen. De club heeft ca. 100 vliegende leden en beschikt over 9 vliegtuigen.

- NW van Deelen ligt het Deelensche Zand en N daarvan het Deelensche Veld (beide heidegebieden).

Terug naar boven

Links

- De Deelen Research Group (DRG) stelt zich ten doel informatie en kennis te verzamelen en uit te dragen over de luchtoorlog ’40–’45 boven Nederland, de grootste luchtslag uit de Wereldgeschiedenis. De organisatie en verrichtingen van de Duitse luchtverdediging in Nederland genieten bijzondere aandacht. De geschiedenis van Fliegerhorst Deelen en bijbehorende commandocentra en (radar) peilinstallaties zijn speerpunten in het onderzoek, excursies en publicaties. Nadere informatie over excursies over de vliegbasis vindt u op de site van de DRG.

Reactie toevoegen