Dedemsvaart Sluis 6-7

Plaats
Buurtschap
Hardenberg
Salland
Overijssel

dedemsvaart_sluis_6_stempels_kopie.jpg

Het postkantoortje Dedemsvaart-Sluis VI heeft vier verschillende stempels gehad. In 1909 gaat het kantoor van start met een langebalkstempel, in 1917 opgevolgd door een kortebalkstempel.

Het postkantoortje Dedemsvaart-Sluis VI heeft vier verschillende stempels gehad. In 1909 gaat het kantoor van start met een langebalkstempel, in 1917 opgevolgd door een kortebalkstempel.

dedemsvaart_sluis_6_stempels_ii_kopie.jpg

In 1969 krijgt Dedemsvaart-Sluis VI een cilinderbalkstempel, en in 1973 wordt de naam van het kantoor gewijzigd in Dedemsvaart-Rheezerend (reden: zie bij Geschiedenis) en krijgt het daarom weer een nieuw stempel. Het vorige is dus maar vier jaar gebruikt.

In 1969 krijgt Dedemsvaart-Sluis VI een cilinderbalkstempel, en in 1973 wordt de naam van het kantoor gewijzigd in Dedemsvaart-Rheezerend (reden: zie bij Geschiedenis) en krijgt het daarom weer een nieuw stempel. Het vorige is dus maar vier jaar gebruikt.

Dedemsvaart Sluis 6 buurtschapsgezicht (Kopie).jpg

Dedemsvaart Sluis 6, buurtschapsgezicht, ca. 1910

Dedemsvaart Sluis 6, buurtschapsgezicht, ca. 1910

Dedemsvaart Sluis 7 ansicht (Kopie).jpg

Ook blijkens deze ansichtkaart, uit ca. 1910, valt de buurtschap Sluis 7 deels onder het dorp Lutten

Ook blijkens deze ansichtkaart, uit ca. 1910, valt de buurtschap Sluis 7 deels onder het dorp Lutten

Dedemsvaart Sluis 6 en 7 kaart_0001 (Kopie).jpg

Kaart met de ligging van de buurtschappen en voormalige sluizen Sluis 6 en Sluis 7, O van Dedemsvaart. Tegenwoordig wordt het als een buurtschap Dedemsvaart Sluis 6-7 beschouwd.

Kaart met de ligging van de buurtschappen en voormalige sluizen Sluis 6 en Sluis 7, O van Dedemsvaart. Tegenwoordig wordt het als een buurtschap Dedemsvaart Sluis 6-7 beschouwd.

Dedemsvaart Sluis 6-7

Terug naar boven

Status

- Dedemsvaart Sluis 6-7 is een tweelingbuurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg. T/m 2000 gemeente Avereest.

- De tweelingbuurtschap Dedemsvaart Sluis 6-7 valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Dedemsvaart, deels onder het dorp Lutten.

- Oorspronkelijk betreft het hier 2 buurtschappen: Sluis 6 en Sluis 7. Tegenwoordig heeft men bijv. een gezamenlijke buurtvereniging, toneelvereniging en ijsvereniging, allemaal met de naam Dedemsvaart Sluis 6-7, waardoor je het geheel tegenwoordig als één (tweeling)buurtschap kunt beschouwen.

- In de Topografische atlas Overijssel(1) editie 2004 staat Sluis 6 wel aangegeven maar niet meer als buurtschap (dus plaats), maar als buurt/wijk van Dedemsvaart (vermoedelijk omdat het inmiddels binnen de bebouwde kom van Dedemsvaart ligt). Sluis 7 staat nog wel als buurtschap/plaatsnaam aangegeven. In editie 2015 staat Sluis 6 wél weer als buurtschap aangegeven.

- De buurtschap Dedemsvaart Sluis 6-7 heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam, zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Dedemsvaart Sluis 6 en idem 7 zijn genoemd naar de respecievelijk 6e en 7e sluis in de Dedemsvaart. Vroeger werden de cijfers in romeinse cijfers aangeduid (in de poststempels stond bijv. Dedemsvaart - Sluis VI), maar tegenwoordig worden deze plaatsnamen met arabische cijfers geschreven.

Terug naar boven

Ligging

De tweelingbuurtschap Dedemsvaart Sluis 6-7 ligt O van Dedemsvaart, aan de weg naar Lutten die hier achtereenvolgens Rheezerend, Tottenhamstraat en Dedemsvaartseweg heet. Sluis 6 ligt in het W van deze buurt, rond de weg Rheezerend, N van bedrijventerrein Rollepaal, Sluis 7 ligt in het O. Zodra de Tottenhamstraat overgaat in de Dedemsvaartseweg (-Noord en -Zuid), ter hoogte van de hoogspanningsleiding, komen we op grondgebied van het dorp Lutten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De tweelingbuurtschap Dedemsvaart Sluis 6-7 omvat ca. 225 huizen en ca. 20 bedrijfsgebouwen, met ca. 570 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het kanaal de Dedemsvaart is door naamgever mr. Willem Jan baron Van Dedem in de 19e eeuw aangelegd, ter ontginning van de uitgestrekte veengebieden ten oosten van Hasselt. Het inmiddels deels gedempte kanaal was liefst 43 km lang en liep van het Zwarte Water bij Hasselt naar de Vecht bij Ane. Om het hoogteverschil van 9 meter te overbruggen zijn in het kanaal 8 sluizen aangelegd.

Bij Sluis 6 ontstaat een hechte leefgemeenschap. Langs het kanaal worden woingen gebouwd. En er komen winkels waar schippers en buurtgenoten hun dagelijkse benodigdheden kunnen kopen. Dat komt omdat de vervenersfamilie Minke hier niet de verfoeide en in de regio kennelijk veel voorkomende gedwongen winkelnering toepast, maar het loon aan hun werknemers in geld uitbetaalt, waardoor de mensen vrij zijn in het doen van hun aankopen. Wat dus de reden is voor een grotere variëteit aan middenstanders dan bij plaatsen waar wél sprake was van gedwongen winkelnering.

Bij Sluis 7 was de gemeentegrens tussen Avereest en (Ambt) Hardenberg. Bijzonder is dat deze door de 'Proatkoele' liep. Er was een gezonde rivaliteit tussen de bewoners van Sluis 6 en Sluis 7 die nog lang merkbaar is geweest. Zo vonden ze beiden dat zij de beste ijsbaan en het mooiste Oranjefeest hadden. (bron)

Tegenwoordig delen de buurtschappen veel voorzieningen gezamenlijk, waardoor je in de praktijk van een tweelingbuurtschap kunt spreken. Zo is er sprake van Buurtvereniging Sluis 6-7 (met daaronder o.a. een toneelvereniging) en IJsvereniging Dedemsvaart Sluis 6-7.

De sluizen
Sluis 7 is gebouwd in 1849 en is in 1968 gesloopt tijdens het dempen van de Dedemsvaart. Wij vermoeden dat dit ook geldt voor Sluis 6.

Posthistorie
Van 1909 tot 1982 was er een hulppostkantoor in de buurtschap Sluis 6. Voor zo'n kleine buurtschap is dat bijzonder. Omdat, zoals beschreven bij Geschiedenis, hier geen sprake was van gedwongen winkelnering en er daarom veel winkels en ambachten waren, zal dat veel privé en zakelijk bezoek hebben getrokken, wat de vestiging van een postkantoor lonend zal hebben gemaakt. Van 1909 tot 1973 heette het kantoor (bijv. in de poststempels en op de aantekenstrookjes) Dedemsvaart Sluis VI, van 1973 tot 1982 heette het Dedemsvaart-Rheezerend.

Sec naar de namen in de stempels kijkend zal men allicht denken dat het verschillende kantoren betrof, maar het betrof dus hetzelfde kantoortje, alleen met verschillende benamingen. De reden hiervan zal zijn dat de gemeente Avereest rond 1973, t.b.v. het toen in oprichting zijnde postcodeboek (dat in 1978 in werking is getreden), besloten zal hebben dat Sluis 6 geen formele (d.w.z. voor de postadressen) plaatsnaam zou worden, waardoor het kantoor in het vervolg in de stempels e.d. middels de straatnaam ter plekke - Rheezerend dus - moest worden aangeduid, voorafgegaan door de 'postale vestigingsplaats' Dedemsvaart. Het kantoor Dedemsvaart Sluis VI viel onder het rayon Dedemsvaart, waar ook de kantoren Den Hulst, Balkbrug, Sluis 6, Lutten en Slagharen onder ressorteerden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool Sluis 6 (Rheezerend 150) fuseert in 2008 met basisschool De Baanbreker uit Lutten tot basisschool Het Talent, die verder gaat in het pand aan het Rheezerend. De afzonderlijke scholen waren te klein geworden. Het Talent begint met 55 leerlingen in 4 combinatieklassen. Na afloop van schooljaar 2012-2013 moet ook deze school sluiten, omdat - ondanks wervingsacties en het feit dat de kwaliteit van het onderwijs zonder meer van goed niveau was - er meer leerlingen van school gingen dan er bij kwamen, en de school daardoor ook door het minimum aantal leerlingen zakte om nog verantwoord door te kunnen gaan (2010 38 leerlingen, 2012 14 leerlingen, 2013 minder dan 10 leerlingen). De school is gefuseerd met Basisschool 't Kompas in Dedemsvaart, dus daar gaan de kinderen uit Dedemsvaart Sluis 6-7 in het vervolg naartoe. Weet iemand wat de huidige bestemming is van het schoolgebouw in Sluis 6? Wij horen het graag.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsvereniging Dedemsvaart Sluis 6-7. Ze hebben een prachtig clubgebouw, het Deurlopershuus, dat de afgelopen jaren grondig is gerenoveerd en daardoor weer helemaal aan de eisen des tijds voldoet. - Videoreportage schaatsen Dedemsvaart Sluis 6-7 januari 2013.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Dedemsvaart Sluis 6-7 organiseert allerlei soorten activiteiten voor haar leden, zoals Klaverjassen, Toneel, Sjoelen, Crea-avonden en Kinderbingo.

Reactie toevoegen