De Weijer

Plaats
Buurtschap
Helmond Deurne
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

De Weijer

Terug naar boven

Status

- De Weijer is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, in grotendeels gemeente Helmond, deels gemeente Deurne (t/m 1925 gemeente Vlierden, in 1926 over naar gemeente Deurne).

- Buurtschap De Weijer valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder de stad Helmond, deels onder het dorp Vlierden.

- Buurtschap De Weijer heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Weijer ligt rond de wegen Weyerweg, Weyerbeemd, Donkerstraat (de twee hiervoor genoemde wegen de gedeelten O van de Verbindingsweg), Kranenvenweg, Smelenweg, Vlierdense Bosdijk, Rijntjesdijk en Wolfsputter Baan (de N279; het gedeelte van deze weg tussen de wegen Vlierdense Bosdijk en de minirotonde bij de Rochadeweg). De buurtschap dient niet te worden verward met het gelijknamige, westelijker gelegen bedrijventerrein, gelegen aan de andere zijde van de Zuid-Willemsvaart. De buurtschap ligt direct ZO van de stad Helmond, W van het dorp Deurne, NW van de dorpen Vlierden, Ommel en Asten, en N van het dorp Someren.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Weijer omvat ca. 35 huizen met ca. 90 inwoners.

Reactie toevoegen