De Vlietberg

Plaats
Buurtschap
Berg en Dal
Rijk van Nijmegen
Gelderland

De Vlietberg

Terug naar boven

Status

- De Vlietberg is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Rijk van Nijmegen, gemeente Berg en Dal. T/m 2014 gemeente Ubbergen.

- Buurtschap De Vlietberg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ooij.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de straatnaambordjes Vlietberg kunt zien dat je er bent aangekomen.

- Buurtschap De Vlietberg komt - in tegenstelling tot de bij Ligging vermelde buur-buurtschappen - nog niet als zodanig in de atlassen voor, vermoedelijk omdat de bebouwing pas betrekkelijk recent ontstaan is. Het wordt alleen vermeld als objectnaam (van de voormalige steenfabriek). Op Google Maps wordt de plaatsnaam wél vermeld.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Als een buurtschap geen plaatsnaamborden heeft waar de spelling aan kan worden geverifieerd, zoals in dit geval, en er is sprake van verschillende spellingen in de diverse 'media', en er is sprake van een (vrijwel) gelijknamige straatnaam, houden wij die doorgaans aan, omdat die spelling ooit door de gemeente in kwestie is vastgesteld. En de straatnaam is zonder lidwoord. Maar in de atlassen en op Google Maps staat De Vlietberg, met lidwoord dus, naar de naam van de vroegere steenfabriek. Bovendien, en dat is voor ons doorslaggevend, is dit in de praktijk - door inwoners en door instanties in beleidsstukken - de consequent gehanteerde spelling, dus conformeren wij ons daaraan.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Vlietberg ligt rond de weg Vlietberg, NO van Nijmegen, W van Ooij, en grenst in het Z aan de buurtschap Ooijse Schependom, in het W en N aan de Waal, in het NO aan de buurtschap Groenlanden en in het O aan de buurtschap Tiengeboden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Vlietberg omvat een 10-tal woonschepen en ca. 20 huizen (waarin deels nog een aantal appartementen). Totaal ca. 30 huizen met ca. 60 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Buurtschap De Vlietberg is gegroeid rond de vroegere gelijknamige steenfabriek. De steenfabriek bestond uit een reeks veldovens met droogrekken. De fabriek is tot 1974 in gebruik geweest. De woningen zijn gerealiseerd door Fred Konings, de oud-directeur van de steenfabriek. Hij werd ook wel 'de burgemeester van De Vlietberg' genoemd. In 2011 is hij op zijn 67e verjaardag op ludieke wijze als zodanig geïnstalleerd. Tegelijkertijd mocht hij de nieuwe vlag van de buurtschap, voorstellende de schoorsteen van de voormalige steenfabriek alsmede een tweetal bewoners van de omgeving, de Galloway en de Konik, naar de top hijsen. Fred Konings is op 20 april 2019 overleden.

- Documentaire over verleden en heden van buurtschap De Vlietberg, door studenten van de Hogeschool van de Kunsten (2014).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Een voormalige paardenstal, die was verbouwd en herbestemd tot enkele appartementen, is in april 2014 afgebrand. De bewoonster van de benedenverdieping kon tijdig het pand verlaten. De bovenverdieping van het pand was ten tijde van de brand niet verhuurd/bewoond.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De schoorsteen van de vroegere steenfabriek De Vlietberg is een gemeentelijk monument. Het is een afgetopte, oorspronkelijk 55 meter hoge, gemetselde schoorsteen met achtzijdige gemetselde voet, gebouwd voor de afvoer van gassen uit de ringovens.

- Als je door buurtschap De Vlietberg wandelt of fietst, kom je tussen de overwegend toch wat oudere panden ineens een splinternieuw, nogal futuristisch ogend pand tegen. Het is het in 2016 door eigenaren Theo de Bruin en Inge Rosendaal gerealiseerde huis, ontworpen door architectenbureau Équipe.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De natuur rond De Vlietberg is een stilte-eiland in de Gelderse Poort. De hoofdfunctie wordt hoogwater-vluchtplaats voor grote grazers en andere dieren. Beschutting voor de grazers ontstaat door spontane ontwikkeling van hardhoutooibos en stroomdalgrasland. Om meer variatie in het gebied te brengen is her en der wat vergraven, zodat een geschikte uitgangssituatie is ontstaan. Het gebied is het grootste deel van het jaar vrij toegankelijk, maar tijdens hoogwater, als het gebied als hoogwatervluchtplaats functioneert, wordt een deel van het gebied afgesloten om voldoende rust te garanderen. De route van de Z van de buurtschap gelegen Stadswaard langs de zuidkant van de buurtschap via de Zwarte Weg naar natuurgebied de Groenlanden blijft bestaan.

- De blauwvleugelsprinkhaan is in Nederland een zeldzame soort. De meeste waarnemingen komen uit de duinen en van de hoge zandgronden. Het is dan ook bijzonder dat deze sprinkhaan nu de Gelderse Poort aan het bevolken is. In de Millingerwaard en op De Vlietberg bewonen ze kurkdroge zandige plekken. Op beide plekken in de Gelderse Poort bestaat de ondergrond uit droog zand met een schrale begroeiing die begraasd wordt door gallowayrunderen en konikpaarden. Dankzij hun gegraas blijft de begroeiing grotendeels open. Door het maken van stierenkuilen en door het getrappel met de hoeven blijft er geschikt leefgebied ontstaan. Langs de rivier zorgt hoogwater bovendien voor aanvoer van vers zand dat door de wind opgeblazen wordt tot rivierduinen. Het kale zand gebruiken de vrouwtjes om eieren te leggen. De planten in de omgeving vormen het voedsel.

De eerste waarneming van een blauwvleugelsprinkhaan uit de Gelderse Poort dateert uit 2011, als er een wordt gezien op De Vlietberg. In 2014 volgt een waarneming in de Millingerwaard. In 2016 'gaat de blauwvleugelsprinkhaan helemaal los'; de sprinkhaan is nu wederom gezien op deze locatie en in de Millingerwaard, beide natuurgebieden van Staatsbosbeheer. Bij een korte, gerichte zoektocht zijn op een afstand van 50 meter al 8 exemplaren gevonden. Het vinden van blauwvleugelsprinkhanen is nog niet zo makkelijk. Ze maken namelijk weinig geluid en hebben een uitstekende schutkleur. Pas als ze opvliegen zijn de opvallende blauwe vleugels te zien. Vrijwilligers van de Flora en Fauna-Werkgroep Gelderse Poort blijven de blauwvleugelsprinkhaan in de gaten houden. De tijd zal leren of deze sprinkhaan zich definitief vestigt en uitbreidt in de Gelderse Poort. (bron: ARK Natuurontwikkeling)

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van De Vlietberg, van inwoner John ter Laak.

- Drone-film 'De Vlietberg vanuit de lucht', datum opname 8-9-2016.

Reactie toevoegen