De Velde

Plaats
Buurtschap
Zwartewaterland
Overijssel

De Velde

Terug naar boven

Status

- De Velde is een buurtschap in de provincie Overijssel, gemeente Zwartewaterland. T/m 2000 gemeente Zwartsluis.

- De buurtschap De Velde valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zwartsluis.

- De buurtschap De Velde heeft witte plaatsnaamborden en ligt dus buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Ten Velde(1).

Naamsverklaring
Betekent in dit geval veld in de betekenis 'woeste grond'.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap De Velde ligt NNW van Hasselt, ZO van Zwartsluis, rond de weg De Velde, en grenst in het W aan de N331.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 wordt de buurtschap De Velde niet apart vermeld, wel gezamenlijk met buur-buurtschap Zwartewatersklooster. Samen hebben zij in dat jaar 12 huizen met 151 inwoners (gemiddeld 12,5 persoon in 1 huis dus, wat ook voor die tijd veel is: het gemiddelde per plaats was in die tijd 6 tot 10 inwoners in 1 huis).

- Tegenwoordig heeft De Velde ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Velde heeft 1 rijksmonument.

Terug naar boven

Links

- Zorgboerderij Lenteheuvel.

Reactie toevoegen