De Rips

Plaats
Dorp
Gemert-Bakel
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

de rips min rommedreef johanna hoeve [640x480].jpg

De Rips Min. Rommedreef Johanna Hoeve

De Rips Min. Rommedreef Johanna Hoeve

De Rips

Terug naar boven

Status

De Rips is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Gemert-Bakel. T/m 1996 gemeente Bakel en Milheeze.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van dit dorp is een Ripsenaar.

Naamgeving
Tot 1999 is aangenomen dat de plaatsnaam De Rips was afgeleid van een in de omgeving stromend riviertje met diezelfde naam. Onderzoek door de heer B. Ploegmakers, daarbij gesteund door de plaatselijke heemkundekringen, heeft aangetoond dat de plaatsnaam indirect is afgeleid van De Ripse Paal. Deze paal was een van de vroegere grensmarkeringen (de oudste kaart waarop deze paal voorkomt, dateert van 1669) en stond in de nabijheid van het huidige dorp. Toen de gemeente Helmond in 1874 in die omgeving een stuk grond verkocht aan de heer Huyskes, werd de naam De Rips voor het eerst genoemd in de verkoopakte om dat gebied aan te duiden. De heer Huyskes gaf vervolgens zijn grondgebied en boerderij dezelfde naam.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp De Rips grenst in het W aan Gemert en De Mortel, in het NW aan Elsendorp, in het N aan Westerbeek, in het O aan de provincie Limburg en Vredepeel, in het ZO aan Ysselsteyn en in het Z aan Milheeze en Bakel, en ligt verder NO van Helmond, N van Deurne en W van Venray.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp De Rips omvat ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van De Rips, kun je terecht bij de in 2008 opgerichte Heemkundekring D'n Blikken Emmer. De vereniging bevordert de kennis van en belangstelling de heemkunde van het dorp, vanuit zowel het heden als het verleden, Het betreft facetten zoals bevolking, onstaansgeschiedenis, zeden en gebruiken, cultuur, vastleggen van gegevens, en bouwkunst en kadaster.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Rips heeft 2 rijksmonumenten.

- De Rips heeft 10 gemeentelijke monumenten.

- Mariakapel O.L. Vrouw; Maria van Liefde.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - CV De Streupers is opgericht in 1958.

- Oranjecomité De Rips organiseert jaarlijks de festiviteiten rond Koningsdag en de intocht van de Sint.

- Kermis (mei).

- Autocross De Rips (op een zondag begin oktober).

- ToneelGroepRips is opgericht in 1975 en brengt jaarlijks in november een nieuw stuk op de planken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het Koordekanaal is een onderdeel van de Peel-Raamstelling. Helaas is dat tegenwoordig nauwelijks meer bekend. Het Koordekanaal sloot ter hoogte van De Rips aan op het Peelkanaal, in de volksmond beter bekend als Defensiekanaal. Delen van het kanaal zijn nog altijd aanwezig. Een deel is in de jaren 1955-1968 echter over een lengte van ca. 500 meter gedempt met huisvuil. De heemkundekringen in de regio, waaronder D'n Blikken Emmer uit De Rips en HKK Bakel en Milheeze, zetten zich in om de originele stuw II uit 1939 bij punt 38 weer zichtbaar te maken, door het huisvuil te verwijderen en het daarnaast gelegen gedeelte van de 60 meter lange zigzag loopgraven in originele staat te herstellen.

Het is hun wens om uiteindelijk al het huisvuil uit het Koordekanaal te laten verwijderen en het kanaal wederom terug te geven aan de natuur, met een cultuurhistorische inslag. Dit natuurgebied krijgt hierdoor een opwaardering in het kader van natuurbeleving, waarbij ook gedacht kan worden aan een extra stimulans voor recreatieve toeristische activiteiten op de scheiding tussen de natuurgebieden van de Stippelberg en het Beestenveld gelegen tussen De Rips en Milheeze.

- Natuurmonumenten heeft in 2016 2 poelen voor amfibieën aangelegd in natuurgebied De Stippelberg tussen De Rips en Milheeze. De aanleg maakt deel uit van het Leefgebiedsplan Stippelberg. De jaren ervoor zijn in het gebied de bosranden al uitgedund voor meer lichtval. Dunne dennetjes zijn gekapt om de dikkere bomen meer ruimte te geven en de bovenste laag grond is afgeplagd, zodat de heide zich beter ontwikkelt.

Terug naar boven

Beeld

- Op YouTube vind je soms oude dorpsfilms van decennia geleden. Mooi om terug te zien hoe het vroeger was. Maar nu is over een paar jaar ook geschiedenis! Dus is het mooi als dorpen om de zoveel jaar een dorpsfilm maken van de situatie in het dorp op dat moment. Zo zijn in 2015 en 2016 5 Ripsenaren druk geweest met het filmen van bedrijven, evenementen, verenigingen e.d. in De Rips. En dat hebben ze op een originele manier gepresenteerd; ze hebben ze niet zomaar verkocht, maar je kon een kaartje kopen voor de presentatie van een deel van de 4 uur durende DVD. Na afloop kreeg je de DVD 'De Rips een jaar lang in beeld gebracht / Trots op ons dörpke!' dan mee naar huis. Dat was toch weer een mooie gelegenheid voor veel mensen om elkaar weer eens te ontmoeten en bij te praten tijdens de 'volle bak' in D'n Eik op 28 mei 2017.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit De Rips op Facebook.

- Belangenvereniging: - Stichting Dorpsoverleg De Rips.

- Dorpshuis: - Partycentrum en gemeenschapshuis D'n Eik is onderdeel van de in 2011 gereed gekomen multifunctionele accommodatie (MFA) in De Rips.

- Onderwijs en kinderopvang: - Ook Kindcentrum De Klimboom bevindt zich in de hiervoor vermelde MFA. Het gebouw herbergt Basisschool De Klimboom, een kinderdagopvang / peuterspeelzaal / BSO / TSO, en is intern verbonden met de gymzaal en gemeenschapshuis D'n Eik. Het gebouw valt in de dorpskern van De Rips direct op door zijn witte voorgevel met gekleurde ramen.

- Muziek: - Fanfare en Slagwerkgroep Concordia.

- Overige verenigingen: - EHBO Vereniging De Rips bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die inzetbaar zijn bij activiteiten en evenementen. Tevens biedt de vereniging de mogelijkheid tot het volgen van diverse cursussen en herhalingslessen.

- Welzijn: - Dorpsondersteuner Alie Schepers is er voor inwoners van De Rips bij vragen of problemen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Zij kan je ook helpen bij WMO-aanvragen.

- Winkel: - In 1923 begint de opa van Gerry Baltussen een kruidenierswinkel in De Rips. Vandaag de dag is Gerry met zijn vrouw Rietha de 3e generatie die de winkel runt. In augustus 2017 zijn ze heropend onder de nieuwe formule Dagwinkel. Een vierde generatie om de winkel over te nemen is er niet, dus ze hopen dat zich t.z.t. andere kandidaten aandienen voor de opvolging. Het is immers van belang dat een klein dorp als De Rips een dorpswinkel houdt; het is ideaal voor mensen die minder mobiel zijn, dat ze voor de dagelijkse boodschappen het dorp niet uit hoeven, en de winkel heeft ook een sociale functie voor de gemeenschap. Gerry en Rietha kennen bijna alle klanten persoonlijk en bieden een luisterend oor, en de dorpelingen ontmoeten elkaar hier tijdens het boodschappen doen en kunnen zo even bijpraten.

Reactie toevoegen