De Rips

Plaats
Dorp
Gemert-Bakel
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

de_rips_plaatsnaambord_kopie.jpg

De Rips is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Gemert-Bakel. T/m 1996 gemeente Bakel en Milheeze.

De Rips is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Gemert-Bakel. T/m 1996 gemeente Bakel en Milheeze.

de_rips_op_kaart_openstreetmap.jpg

Het dorp De Rips grenst in het W aan Gemert en De Mortel, in het NW aan Elsendorp, in het N aan Westerbeek, in het O aan de provincie Limburg en Vredepeel, in het ZO aan Ysselsteyn en in het Z aan Milheeze en Bakel. (© www.openstreetmap.org)

Het dorp De Rips grenst in het W aan Gemert en De Mortel, in het NW aan Elsendorp, in het N aan Westerbeek, in het O aan de provincie Limburg en Vredepeel, in het ZO aan Ysselsteyn en in het Z aan Milheeze en Bakel. (© www.openstreetmap.org)

de_rips_100_jaar_1921-2021_kopie.png

1921 wordt als ontstaansjaar van het dorp De Rips beschouwd. En aangezien ze in dit dorp wel van een feestje houden, hadden ze er in 2021 eentje extra want toen hebben ze dus het 100-jarig bestaan van het dorp gevierd.

1921 wordt als ontstaansjaar van het dorp De Rips beschouwd. En aangezien ze in dit dorp wel van een feestje houden, hadden ze er in 2021 eentje extra want toen hebben ze dus het 100-jarig bestaan van het dorp gevierd.

de_rips_boek_100_jaar.jpg

Maar er is niet alleen maar gefeest: Bernard en Hannie Ploegmakers hebben hard gewerkt om het boek '100 jaar De Rips - Uit het goede hout gesneden' te maken. Een pil op A4-formaat van maar liefst 568 pagina's, met ruim 900 foto's, kaarten en dergelijke.

Maar er is niet alleen maar gefeest: Bernard en Hannie Ploegmakers hebben hard gewerkt om het boek '100 jaar De Rips - Uit het goede hout gesneden' te maken. Een pil op A4-formaat van maar liefst 568 pagina's, met ruim 900 foto's, kaarten en dergelijke.

de_rips_dvd_de_rips_een_jaar_lang_in_beeld_gebracht_-_trots_op_ons_dorpke.jpg

Nu is over een paar jaar ook geschiedenis! Daarom zijn 5 Ripsenaren druk geweest met het filmen van bedrijven, evenementen, verenigingen e.d. Op 28 mei 2017 is de DVD 'De Rips een jaar lang in beeld gebracht/Trots op ons dörpke!' feestelijk gepresenteerd.

Nu is over een paar jaar ook geschiedenis! Daarom zijn 5 Ripsenaren druk geweest met het filmen van bedrijven, evenementen, verenigingen e.d. Op 28 mei 2017 is de DVD 'De Rips een jaar lang in beeld gebracht/Trots op ons dörpke!' feestelijk gepresenteerd.

De Rips

Terug naar boven

Status

De Rips is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Gemert-Bakel. T/m 1996 gemeente Bakel en Milheeze.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van dit dorp is een Ripsenaar.

Oudere vermeldingen
1544 (grenspaal) Ripse Paal, 1874 De Rips of Beestenveld, 1899 Rips.

Naamsverklaring
"Het gebruik van het lidwoord bij plaatsnamen is vaak een indicatie van een oorsprong als waternaam. Rips wordt dan ook in verband gebracht met het door Gemert stromende en in de Bakelse Aa uitkomende riviertje de Rips (1326 Roispe3, 1486 op die Roesp, op die Rops, 1599 Ripse en geduid als een samenstelling van het Germaanse raus-* 'riet' en apa* 'rivier, stroom'. Een andere verklaring voor de waternaam knoopt aan bij het Germaanse hrispa-*, Oudhoogduits hrispahi, Middelnederduits rispe 'takken, struikgewas', Engels dialect risp 'bosje, tak, twijg', naar het langs de waterloop groeiende struikgewas, maar de klankstand van de oude vormen ondersteunt dit niet. Mogelijk heeft de overeenkomst tussen de waternaam en deze soortnaam, die in Brabant vaker is aangetroffen (bij voorbeeld in 1532 te Alphen den Rispacker en bij Boxtel anno 1641 de Risp, in 1650 een groesvelt ghenoempt de Rissp), door reïnterpretatie wel de jongere vormen van de waternaam beïnvloed."(1)
* Gereconstreerde vorm.

Naamgeving
Tot 1999 is aangenomen dat de plaatsnaam was afgeleid van een in de omgeving stromend riviertje met diezelfde naam. Onderzoek door de lokale heemkundige Bernard Ploegmakers, daarbij gesteund door andere heemkundigen, heeft aangetoond dat de plaatsnaam indirect is afgeleid van de Ripse Paal. In 1326 gaf hertog Jan III van Brabant de gemeenterechten over de Bakelse Peel uit aan de omliggende gemeenschappen. De palen die de grenzen tussen de aan de verschillende gemeenten toegewezen gebieden moesten aangeven waren van hout, en vergingen in de loop der tijd, of werden soms verplaatst. Dit alles gaf aanleiding tot conflicten, zodat uiteindelijk in 1544 door keizer Karel V de grens opnieuw werd vastgesteld. Toen is onder meer ook de Ripse Paal opgericht. Op een kaart uit 1669 staat deze aangegeven. Toen de gemeente Helmond in 1874 in die omgeving een stuk grond verkocht aan de heer Huyskes, werd de naam De Rips in de verkoopakte voor het eerst genoemd om dat gebied aan te duiden. De heer Huyskes gaf vervolgens zijn grondgebied en boerderij dezelfde naam.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp De Rips grenst in het W aan Gemert en De Mortel, in het NW aan Elsendorp, in het N aan Westerbeek, in het O aan de provincie Limburg en Vredepeel, in het ZO aan Ysselsteyn en in het Z aan Milheeze en Bakel, en ligt verder NO van Helmond, N van Deurne en W van Venray.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp De Rips omvat ca. 450 huizen met ca. 1.150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan van het dorp
Tot het eind van de 19e eeuw was de Peel tussen Bakel en Oploo nog één groot heideveld, dat eigendom was van de gemeente Bakel en Milheeze en door de inwoners werd gebruikt voor het weiden van schapen en het steken van turf en plaggen. Nadat in 1864 de grenzen tussen Helmond, Aarle, Beek en Bakel goed waren vastgelegd, konden de gemeenten de grond die zij in eigendom hadden verkopen. Tussen 1880 en 1920 is een groot deel van de heide door de gemeente verkocht aan investeerders uit andere delen van het land. Deze lieten het, meestal door de Heidemij, ontginnen, waarbij vooral veel bos werd aangeplant. De natuurgebieden de Stippelberg en Beestenveld komen hieruit voort.

Zo is in 1871 400 ha op de Stippelberg gekocht door de Helmondse industrieel Cornelis Carp, en in 1874 koopt een zekere Huyskes nog eens 402 ha en sticht daarop in 1875 een boerderij die hij De Rips noemt, naar de vroegere grenspaal (waarvoor zie verder het hoofdstuk Naam). In 1884 koopt Walther Simon Joseph van Waterschoot van der Gracht, samen met de familie Van Ogtrop, het 362 ha metende Beestenveld. In 1883 worden de gronden van Cornelis Carp gekocht door de Twentse bankier Abraham Hendrik Ledeboer. Deze koopt in 1895 ook De Sijp en bouwt een huis op de Stippelberg. In 1899 koopt Walther van Waterschoot ook het landgoed van de hiervoor genoemde Huyskes.

In 1915 koopt ook de Union Financière et Terrienne gronden in dit gebied. Van Waterschoot verkoopt De Rips, het Beestenveld en een deel van de Klotterpeel aan houthandelaar J. van Dijck uit Swalmen. Deze verkoopt het door aan de Union Financière. De Amsterdamse industrieel Cornelis George Valther Kraane koopt 167 ha op de Klotterpeel. Burgemeester Verkuijl van Boxmeer, tevens sigarenfabrikant, koopt De Rips in 1919. Het Beestenveld komt in handen van de Maatschappij tot Exploitatie van Mijnen Laura en Vereeniging, en in 1920 gaat ook de Klotterpeel over in handen van Vattier Kraane. In 1938 wordt de Klotterpeel verkocht aan de eiermijn te Roermond.

Na 1920 worden door Brabantse boeren op de nieuwe ontginningen familiebedrijven gesticht, terwijl ook een aantal bestaande landgoederen worden opgedeeld. Voor de boeren en arbeiders wordt in 1920 volgens een plan van de Heidemij het dorp De Rips gesticht, met een RK kerk en school en een aantal arbeiderswoningen. Gaandeweg vestigen zich ook meer middenstanders in het dorp. 1921 wordt als ontstaansjaar van het dorp beschouwd. In 2021 hebben de inwoners daarom het 100-jarig bestaan van het dorp gevierd.

Heemkunde
Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van De Rips, kun je terecht bij de in 2008 opgerichte Heemkundekring D'n Blikken Emmer. "De vereniging bevordert de kennis van en belangstelling de heemkunde van het dorp, vanuit zowel het heden als het verleden, Het betreft facetten zoals bevolking, onstaansgeschiedenis, zeden en gebruiken, cultuur, vastleggen van gegevens, en bouwkunst en kadaster. Werkgroepen: Genealogie. De bidprentjes van de overledenen die begraven zijn op het kerkhof van het dorp zijn gedigitaliseerd. Ook zijn de bidprentjes van overledenen die in het dorp geboren zijn of van Ripsenaren die elders begraven of gecremeerd zijn aan het archief toegevoegd. In het bidprentjesarchief zijn de eventuele relaties tussen de overledenen zichtbaar gemaakt. Beeldbank. We zoeken leden die mee willen helpen om de foto's te beschrijven. Men kan zich melden bij de secretaris van de vereniging, G. van Geffen."

Boek
"De eerste heilige mis op 8 december 1921 in De Rips was een historische gebeurtenis, want dat was het begin van het ontstaan van het Peeldorp. In een periode van bijna vijftig jaar vóór 1921 deden zich in dit gedeelte van de uitgestrekte Peel ontwikkelingen voor, waarbij het grondpatroon van het dorp gevormd werd. In 1864 werd de Bakelse Peel namelijk verdeeld tussen de vier gemeenten Bakel en Milheeze, Helmond, Aarle-Rixtel en Beek en Donk. Elk grondstuk dat in deze vier gemeenten verkocht werd aan verschillende grootgrondbezitters, had grote invloed op hoe het dorp er heden ten dage uitziet.

Sinds het ontstaan van het dorp in 1921 zijn anno 2021 precies 100 jaar verstreken. In dat tijdsbestek is geschiedenis geschreven met de eerste kerk, de pastorie, de school, de woningen, winkels, bedrijven en boerderijen. Maar ook met de sportclubs en verenigingen die er in de loop der jaren zijn geweest of nog zijn, evenals met de nieuwe kerk en school en organisaties die daarmee samenhangen. En uiteraard met de bewoners die in honderd jaar tijd het dorp maakten tot wat het nu is. De rijke geschiedenis van het dorp is beschreven in het boek '100 jaar De Rips - Uit het goede hout gesneden' (auteurs: Bernard en Hannie Ploegmakers), aangevuld met veel persoonlijke verhalen. Het boek is rijk geïllustreerd met honderden foto’s van diverse Ripse families, sportclubs en gebeurtenissen die in het dorp plaatsvonden. Dit alles tezamen geeft de lezer een uitstekend beeld van honderd jaar dorpsleven."

Een 568 pagina’s tellend boek met harde, glanzend gelamineerde kaft. - Genaaid gebonden, A4-formaat (21,0x29,7), kapitaalbandjes, rechte rug, 3 mm board. - Ruim 900 foto’s, kaarten en dergelijke. - Oplage van slechts 600 stuks. Op 8 december 2021 was het precies 100 jaar geleden dat de eerste heilige mis werd opgedragen in de noodkerk van de nieuwe parochie De Rips. Het eeuwfeest en jubileumjaar startte met opnieuw een heilige mis, die opdragen werd op 8 december 2021. Na de mis is het eerste exemplaar van het boek aangeboden aan burgemeester Van Veen van de gemeente Gemert-Bakel. Het boek kost slechts € 29,95. Natuurlijk vooral vanwege de inhoud maar wellicht ook mede door deze lage prijs is dit boek vast snel uitverkocht, maar als je geluk hebt zijn er nog exemplaren te koop bij Dagwinkel Baltussen in het dorp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
De Rips heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de Gertruda Hoeve uit 1929 op Burgemeester Wijtvlietlaan 4, en het dubbele woonhuis op Jan Berendweg 2, gebouwd in 1913 als twee opzichterswoningen, en deel uitmakend van de ontginningen van de gebroeders Roelvink.

Gemeentelijke monumenten
De Rips heeft 10 gemeentelijke monumenten.

RK kerk
De eerste kerk van De Rips was een charmante kleine dorpskerk, in 1921 ontworpen door architect J.H.H. van Groenendael. De kerk had een voorgevel met twee torentjes. De kerk is buiten gebruik gesteld in 1965, toen de kerk door een grotere nieuwe werd vervangen. De oude kerk was te klein geworden en nieuwbouw bleek niet duurder dan verbouwing van de bestaande kerk, daarom werd er gekozen voor nieuwbouw. De oude kerk is in 1971 gesloopt. Een grotere uitgave van dit kerkgebouw, in dezelfde stijl en van dezelfde architect, is de RK Kerk St. Petrus Banden in Bladel. De huidige RK kerk (Ripsestraat 22) is gewijd aan de H. Margaretha-Maria Alacoque, dateert dus uit 1965 en is ontworpen door architect L.C. van der Lee. De kerk heeft een merkwaardig zadelvormig dak. In de betonnen klokkentoren hangt nog een klok uit de oude kerk.

De parochie is in 2009 samengevoegd met de pastorale eenheid Bakel-Milheeze tot de pastorale eenheid Sint Anna-te-Drieën, naar Anna, haar dochter Maria en haar zoon Jezus. Zij staan symbool voor de drie parochiekerken; de oudste in Bakel, de middelste in Milheeze en de jongste in De Rips. In de nieuwe pastorale eenheid behielden de parochies hun identiteit maar dan wel onder één bestuur. Op pastoraal gebied en beheersmatig werd er samengewerkt. In 2015 zijn de kerk en geloofsgemeenschap opgegaan in de dan opgerichte fusieparochie Heilige Willibrordus Gemert-Bakel.

Naar aanleiding van een stukje in het Gemerts Nieuwsblad over het 100-jarig bestaan van het dorp in 2021 meldde oud-Gemertenaar Henk van der Kruijs zich. Henks vader heeft, toen de kerk uit 1921 in 1971 werd afgebroken, het Mariabeeld daaruit van de sloop gered. Toen Henks vader stierf is het beeld met zoon Henk naar de Betuwe verhuisd. Het leek Henk passend om het Mariabeeld t.g.v. het 100-jarig bestaan van dorp en kerk opnieuw aan de kerk aan te bieden. En zo geschiedde. Het toen 100-jarige Mariabeeld is op 1 december 2021 door Henk aan de Ripse kerkgemeenschap aangeboden en heeft een prominente plek in de huidige kerk gekregen.

Mariakapel
In 1994 is in De Rips een Mariakapel gebouwd (Burgemeester van de Wildenberglaan 46). In de kapel, boven het altaar, is een snijwerk van Maria met kind (van Zirbehout) tegen de wand bevestigd. Zij is gesneden door Ton van Poorten uit Walsberg (bij Deurne) op aanwijzingen van Ineke Ploegmakers over het uiterlijk van Maria tijdens haar visioen. De gemeente liet een deel van de scheidingssloot met de straat dempen opdat extra parkeerruimte voor bezoekers kon worden gecreëerd. De kapel is opgetrokken in een hoek van de tuin van het loonbedrijf met woonhuis Den Dorscherstee van de familie Ploegmakers. De kapel, gebouwd door Bernard Ploegmakers* en Jo Michielsen, is mede tot stand gekomen dankzij oproepen via Omroep Brabant om bouwmaterialen ter beschikking te stellen.
* Nadat zijn tweede vrouw Ineke als gevolg van zware astma-aanvallen een bijna-doodervaring had gehad. Daarbij had ze 'van boven' de opdracht van de heilige Maria meegekregen om terug op aarde een kapel te bouwen. Bernard adopteerde die opdracht en besloot die kapel dan maar in zijn voortuin te bouwen.

Het achthoekige bakstenen gebouwtje is voorzien van een puntdak van Duitse leisteen. De achthoek staat symbool voor 'heelheid' en 'oneindigheid' en komt ook in andere elementen van de bouw terug. Het smeedwerk van het ijzeren hekwerk verwijst naar de bron van het leven: korenaren waaruit een hart ontstaat dat op zijn beurt weer leven schenkt aan rozen. Naast de kapel is een uithangbord met de tekst 'Maria van Liefde' geplaatst. In februari 1994 had een innerlijke stem deze titel aan Ineke Ploegmakers aangereikt. In de garage van de boerderij is een expositie ingericht met foto's van de verering van de afgelopen jaren en tekeningen en voorwerpen met betrekking tot de bouw van de kapel. De ruimte functioneert tevens als ontmoetingsruimte op drukke dagen. In de tuin staan objecten zoals de 'leefwijzer', een door Bernard Ploegmakers ontworpen liefdesymbool (met wereldbol en een hart), die in relatie met de verering staan. (bron: Meertens Instituut)

Gertruda Hoeve
De rijksmonumentale kop-rompboerderij Gertruda Hoeve in De Rips (Burgemeester Wijtvlietlaan 4) dateert uit 1929. De boerderij is van algemeen belang. Het gebouw heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling van de landbouw in de Peel en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling en vernieuwing van de boerderij in het interbellum. Architectuurhistorisch is het pand van belang vanwege de ornamentiek en bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. De boerderij is belangrijk vanwege de gaafheid van het in- en exterieur en is als zodanig zeldzaam.

Dubbel woonhuis
Het rijksmonumentale dubbele woonhuis op Jan Berendweg 2 in De Rips dateert uit 1912-1913 en is gebouwd als twee opzichterswoningen, deel uitmakend van de ontginningen van de gebroeders Roelvink. Voor het huis en langs de weg staat een rij monumentale beuken. Het dubbele woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische ontwikkeling, in het bijzonder de ontginning van de woeste gronden in de Peel; het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van de landarbeiderswoning. Het heeft architectuurhistorisch belang vanwege de stijl en vormgeving. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel, de ontginningen van de Groote Slink, dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is. Het is gaaf bewaard gebleven en typologisch zeldzaam. (bron van de beschrijving van dit en het vorige pand: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Boswachterswoning
Vanaf 1870 stonden op het grondgebied van het huidige De Rips al enkele schaapskooien en houten huisjes, waarvan er een opgemetseld werd in 1895. In 1900 kwam op deze plaats het nieuwe huis klaar waar P. van den Eijden in kwam wonen en wat dienst deed als eerste boswachterswoning voor de Heidemij in dit gebied. Het was een woning met bakhuisje en bedrijfsruimte voor gereedschap en stalling voor het werkpaard. Bij een brand in 1940 bleef het bakhuisje gespaard doch het woonhuis werd vernield. Nadien is de huidige witte boswachterswoning (Stippelberg 1) herbouwd met haar bijzondere karakteristieke raamluiken. Het huis wordt al tientallen jaren bewoond door de boswachtersfamilie Van der Aa.

Terug naar boven

Evenementen

Carnaval
"Carnavalsvereniging De Streupers is opgericht door Arie van Dijk, Jozef Gerrits en Sjaak Stevens. In 1929 vonden er al carnavalsactiviteiten plaats. Op "de grote rijweg" tussen de toenmalige EDAH winkel en de lagere school, vermaakte men zich met volksspelen zoals ringsteken vanaf een rijdend paard. Na de Tweede Wereldoorlog zoeken inwoners het vertier vooral buiten de dorpsgrenzen. Met name Venray was tijdens de carnaval in trek bij de dorpelingen. De vrienden Arie, Jozef en Sjaak vatten daarom het plan op om zelf iets op touw te zetten in De Rips. Na enig denkwerk besloten ze een verkleedpartij te organiseren in het parochiehuis. Aan de hand van applaus konden bezoekers aangeven wie het mooist verkleed was. De winnaar werd tot prins carnaval gekroond. We schrijven 1957 en de geboorte van carnavalsvereniging CV De Streupers is een feit.

Het jaar daarna werden de zaken wat serieuzer aangepakt. Er kwam een officiële prins (Jozef Gerrits), een Raad van Elf en een blaaskapel met leden van de fanfare. De vriendengroep ontving van het Oranjecomité een startkapitaal van 300 gulden. Hiervan kochten ze voor de prins een steek en een mantel, maar hadden te weinig geld om de Raad van Elf te kleden. Zij kregen daarom een gele sjerp omgehangen. Met eierkisten van de firma Gerrits en hout en takken bouwden we de eerste prinsenwagen. Daarmee was de basis gelegd voor de latere optocht. Later werd het activiteitenaanbod uitgebreid met bonte avonden. In het begin met kletsers van buitenaf, maar sinds halfweg jaren zeventig staan er alleen eigen acts op het podium. Tijdens de historische kletsavond in het 55-jarig jubileumweekend hebben een 30 oud-deelnemers hun rentree gemaakt op het podium.

Tegenwoordig bestaat de vereniging uit 8 bestuursleden, 24 raadsleden en een adjudante, een vorst, prins, prinses, nar, narrin, 17 rustende en ere-leden en natuurlijk nog 45 leden van DV Euphoria en een 9-tal trainsters. Bij elkaar dus meer dan 100 leden! Ook het aantal activiteiten is in de loop der jaren uitgebreid. Naast de optocht en de bonte avonden hebben we ook nog het 55+ bal, speciaal voor de 55-plussers van De Rips. Dan nog de bonte middag junior voor de jeugd van de basisschool, d'n Aftrap ieder jaar georganiseerd door Fiducia, de carnavalsmis op zondagochtend met aansluitend de brunch. Op zondagavond het welbekende themabal met ieder jaar weer een nieuw en verrassend thema. Op maandag is traditioneel de optocht door het dorp met aansluitend de prijsuitreiking. Dan op de laatste dag, de dinsdag 's ochtends het Streuperkesbal voor de allerkleinsten met aansluitend het matinee en dan 's avonds natuurlijk het sluitingsbal. Ondertussen zijn we hard op weg naar ons 66 jarig jubileum."

- Carnavalsgroep Gekkuhwerk De Rips.

Oranjecomité
Oranjecomité De Rips organiseert jaarlijks de festiviteiten rond Koningsdag en de intocht van de Sint.

Kermis
Kermis (mei).

Proms in de Peel
1x in de 5 jaar is er in juni het muzikale evenement Proms in De Peel (in 2024 voor de 6e keer), in de evenementenhal van de Ploegmakers Groep in De Rips. Het evenement wordt georganiseerd door Muziekvereniging Concordia. "Alle eerdere edities waren een grandioos succes, zowel voor de deelnemers als de toeschouwers. De komende Proms in de Peel zal zeer zeker niet onder doen voor de eerdere edities, hij zal ze zelfs ruim overtreffen. Proms in de Peel is een muziekevenement waarin muzikale Ripsenaren (en niet-Ripsenaren) de krachten bundelen. De Fanfare is natuurlijk van de partij, evenals de Slagwerkgroep. Net als bij de eerdere edities zijn ook zanggroep Spired, diverse solisten, een speciaal Promscombo en danseressen van dansvereniging Euphoria van de partij. Alle zangers en zangeressen worden vocaal bijgestaan door backingvocals." Aldus de aankondiging van editie 2019. Hier kun je diverse filmpjes van Proms in de Peel van vorige edities bekijken.

Autocross
Autocross De Rips (op een zondag begin oktober, in 2019 voor de 4e keer) wordt georganiseerd door Muziekvereniging Concordia.

Toneel
ToneelGroepRips is opgericht in 1975 en brengt jaarlijks eind oktober/begin november een nieuw stuk op de planken.

Ploegefist
Het Ploegefist (weekend in november, in 2019 voor de 11e keer) is in 2009 voor het eerst georganiseerd door initiatiefnemers Frans Ploegmakers en Eduard van der Heijden. Omdat vrijwilligers hard nodig zijn om een mooi feestweekend neer te kunnen zetten, werd de hulp van verenigingen uit De Rips ingeroepen. Leden van de clubs zetten zich een weekend lang vrijwillig in en in ruil daarvoor gaan de opbrengsten van het feestweekend naar de verenigingen. De tennisvereniging en de voetbalclub doen elk jaar mee en als derde en eventueel vierde vereniging wordt er gerouleerd. Zij verzorgen de opbouw, de serviceverlening tijdens het evenement zoals garderobe, horeca en toiletten en ook het opruimen en schoonmaken na afloop.

"Een dorp als De Rips met ruim 1200 inwoners mag in één weekend zo’n 2500 gasten verwelkomen. We vinden het prachtig dat drie verenigingen samen zoiets neer kunnen zetten. Door het Ploegefist te organiseren en de deelnemende verenigingen te laten delen in de opbrengsten, word je hoofdsponsor van zo’n dorp. En dat door eigenlijk alleen maar de middelen beschikbaar te stellen. We hebben de hal van ons bedrijf beschikbaar gesteld en zetten ons, met het inmiddels vijfkoppige bestuur, jaarlijks in om het feest te organiseren. Zo zie je maar dat je bij sponsoring niet alleen in geld moet denken. Door het juiste materiaal beschikbaar te stellen, kun je nog veel meer bereiken. Dat laten we hier wel zien", aldus Frans Ploegmakers.

"De stichting heeft bij het aanvragen van de vergunning een toezegging gekregen dat er maximaal vier evenementen per jaar georganiseerd mogen worden. Een daarvan is 't Ploegefist en de andere drie die overblijven willen we de verenigingen uit De Rips laten invullen om ze zo een extra mogelijkheid te geven om opbrengsten te genereren, op dezelfde manier als dat met 't Ploegefist gebeurt. Daarnaast bieden we ze mogelijkheden tot stalling van spullen aan. De carnavalsvereniging is de eerste die deze vraag gesteld heeft, dus daar hebben we ja op gezegd", aldus Daan Gerrits van Stichting Ploegefist. Het stallen van de drie carnavalswagens was altijd een groot probleem voor de vereniging, want er zit veel tijd in zo'n wagen en je kunt deze niet zomaar buiten laten staan. Dus CV De Streupers is blij met de geboden faciliteit.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelen
Wandelroute Landgoed Stippelberg. Wandel over statige lanen, langs het landhuis en laat je verrassen door de zichtassen en het uitzicht over een kruidenrijk weiland waar je langs loopt. Je ziet in het gebied sporen van de vroegere ontginning voor houtproductie, met een slotenstelsel voor afwatering en rabatten: ruggen waarop bomen geplant werden. Je kunt de 'blauwe route' van 7,5 km combineren met de 'rode wandelroute', dan wordt de wandeling 12 kilometer. Je ziet dan alle 'hoogtepunten' van de Stippelberg! Startpunt: boswachterswoning De Rips.

Bosmuseum
"Ooit was er... heide. Ruim honderd jaar geleden was er nog geen spoor te bekennen van De Rips en het bos. Er zijn dan alleen woeste gronden: kilometers ver kun je over de heidevelden kijken. Mensen komen alleen in het afgelegen gebied om wat turf te steken in moerasgebied de Klotterpeel. Eind 19e eeuw worden de vrijwel onbruikbare gronden dan ook door de gemeenten verkocht. Grote textielhandelaren uit Twente hebben interesse en vestigen zich hier. Zij willen de gronden ontginnen en bossen aanplanten: met het doel het hout te verkopen als stuthout voor de mijnbouw in Zuid-Limburg. Het naaldhout is daar zeer geschikt voor: het kraakt namelijk voordat het breekt.

De grote ontginning. Voor de grote klus schakelen de Twentse grootgrondbezitters de Heidemij in, die toen net opgericht was. De woeste grond van De Rips wordt geploegd, ontwaterd en bomen worden aangeplant. Voor het vele werk worden arbeiders uit de wijde omgeving aangetrokken. Omdat het gebied zo slecht bereikbaar is, worden er in 1922 de eerste arbeidershuizen gebouwd. Het dorp, dat dan slechts uit enkele boerderijen en een kerk bestaat, groeit. Net als de bossen. Als de mijnen in Zuid-Limburg later in de jaren ’60 gaan sluiten, neemt ook de intensieve bosbouw in het dorp af. Het imposante, natte heidegebied is dan bijna helemaal verdwenen, maar gelukkig is er een prachtig bos voor in de plaats gekomen.

Wat het bosmuseum vertelt. Met themapanelen vertelt het bosmuseum in één oogopslag hoe het gebied van heide naar bos veranderde. En hoe het dorp ontstond. Op oude krantenfoto’s kun je zien dat het ontginnen - eerst met zes ossen en later met enorme stoomploegen - een machtig schouwspel was. De gezichten van hardwerkende bosarbeiders die bomen planten, kappen en zagen, spreken boekdelen. Als je het paneel over de aanleg van de eerste wegen ziet, dan voel je direct hoe afgelegen dit gebied was. Wie waren de grondleggers, de boswachters en de bosarbeiders? Wat is het oudste huis en hoe verging het de mensen en het bos in oorlogstijd? Het in 2008 gerealiseerde Bosmuseum De Rips laat het je allemaal zien." (bron: ErfgoedWiki gemeente Gemert-Bakel)

Beestenveld
Tot 1864 besloeg het Beestenveld een nog veel groter gebied dan nu en bestond veelal uit droge en (zeer) natte heide. Het reikte vanaf Bakel, geheel langs de grens met Gemert tot aan de grens met Oploo. Na de verdeling van de Bakelse Peel in 1864 werd het Beestenveld veel kleiner en kreeg de gemeente Bakel zelf het gebied van 462 ha in eigendom. In 1883 kochten de heren van Waterschoot v/d Gracht en v. Ogtrop de heide en in 1893 verkreeg de Heidemij hier de opdracht om te beginnen met de ontginning en bebossing. Vanaf het ontstaan van het dorp De Rips in 1921 tot halverwege de vorige eeuw werd het productiehout geleverd aan de toenmalige eigenaar de Mijn Laura in Eijgelshoven. Het hout diende als stuthout in de mijngangen voor de kolenwinning. Sinds 1979 zijn de bossen in eigendom van Staatsbosbeheer en wordt er een moderner bosbeheer toegepast, wat uitmondt in een grotere diversiteit van flora en fauna.

Koordekanaal in het Beestenveld
"Het Koordekanaal is gegraven in 1939 als aanvulling op de PeelRaamstelling met het Defensiekanaal. Het doel was de verdediging van ons land tegen de oorlogsdreiging van Duitsland. Het kanaal liep als aftakking van het Defensiekanaal door de Jodenpeel, natuurgebied de Klotterpeel en het Beestenveld. Vervolgens vervolgde het zijn weg langs de Vossenberg en Elsendorp richting Mill, waar het weer aansloot op de Peel-Raamstelling. De naam Koorde zegt het al, het was een deel van een cirkel die uit militair oogpunt bedoeld was als extra verdedigingslijn van de eerdergenoemde Peel-Raamstelling. Momenteel maakt het kanaal dienst uit als wateraanvoer/-afvoer van de (nieuwe) Peelse Loop."

Het Koordekanaal is een onderdeel van de Peel-Raamstelling. Helaas is dat tegenwoordig nauwelijks meer bekend. Het Koordekanaal sloot aan op het Peelkanaal, in de volksmond beter bekend als Defensiekanaal. Delen van het kanaal zijn nog altijd aanwezig. Een deel is in de jaren 1955-1968 echter over een lengte van ca. 500 meter gedempt met huisvuil. De heemkundekringen in de regio, waaronder D'n Blikken Emmer en HKK Bakel en Milheeze, zetten zich in om de originele stuw II uit 1939 bij punt 38 weer zichtbaar te maken, door het huisvuil te verwijderen en het daarnaast gelegen gedeelte van de 60 meter lange zigzag loopgraven in originele staat te herstellen. Het is hun wens om uiteindelijk al het huisvuil uit het Koordekanaal te laten verwijderen en het kanaal wederom terug te geven aan de natuur, met een cultuurhistorische inslag. Dit natuurgebied krijgt hierdoor een opwaardering in het kader van natuurbeleving, waarbij ook gedacht kan worden aan een extra stimulans voor recreatieve toeristische activiteiten op de scheiding tussen de natuurgebieden van de Stippelberg en het Beestenveld gelegen tussen De Rips en Milheeze. Voor nadere informatie en actuele ontwikkelingen rond dit project zie de Facebookpagina over het Koordekanaal.

Stippelberg
Bij de verdeling van de Bakelse Peel in 1864 werd de Stippelberg als gebied verkregen door de 3 gemeenten Aarle, Beek en Donk en Helmond. Het was toen nog een kale vlakte die bestond uit heide en stuifduinen. Een gebied van 400 ha werd in 1871 gekocht door Carp uit Helmond en in 1883 werden in de nabijheid door de heren Van Waterschoot v/d Gracht en van Ogtrop ook eigendommen verkregen. Zij gaven opdracht aan de gemeente Bakel om met de ontginning te beginnen, maar dit had weinig succes. In 1893 kocht A.H. Ledeboer de Stippelberg en hij gaf de Heidemaatschappij de opdracht om de jonge heide als gebied te ontginnen en er bomen te planten als productiebos. Het hout werd verkocht en gebruikt als stutpalen in de mijngangen voor kolenwinning. De Stippelberg is sinds 1993 in eigendom van Natuurmonumenten en bestrijkt een gebied van 975 ha. Door het nieuwe bosbeheer zorgt zij voor een grote diversiteit in flora en fauna. (bron van de artikelen over het Beestenveld, het Koordekanaal en de Stippelberg: VVV Gemert-Bakel)

Amfibieënpoelen. Natuurmonumenten heeft in 2016 2 poelen voor amfibieën aangelegd in natuurgebied De Stippelberg tussen De Rips en Milheeze. De aanleg maakt deel uit van het Leefgebiedsplan Stippelberg. De jaren ervoor zijn in het gebied de bosranden al uitgedund voor meer lichtval. Dunne dennetjes zijn gekapt om de dikkere bomen meer ruimte te geven en de bovenste laag grond is afgeplagd, zodat de heide zich beter ontwikkelt.

Terug naar boven

Eten en drinken

Dagwinkel
In 1923 begint de opa van Gerry Baltussen een kruidenierswinkel in het dorp. Vandaag de dag is Gerry met zijn vrouw Rietha de 3e generatie die de winkel runt. In augustus 2017 zijn ze heropend onder de nieuwe formule Dagwinkel. Een vierde generatie om de winkel over te nemen is er niet, dus ze hopen dat zich t.z.t. andere kandidaten aandienen voor de opvolging. Het is immers van belang dat een klein dorp als De Rips een dorpswinkel houdt; het is ideaal voor mensen die minder mobiel zijn, dat ze voor de dagelijkse boodschappen het dorp niet uit hoeven, en de winkel heeft ook een sociale functie voor de gemeenschap. Gerry en Rietha kennen bijna alle klanten persoonlijk en bieden een luisterend oor, en de dorpelingen ontmoeten elkaar hier tijdens het boodschappen doen en kunnen zo even bijpraten. - Nieuws van de Dagwinkel op Facebook.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving De Rips, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

Recente dorpsfilm op DVD
Op YouTube vind je soms oude dorpsfilms van decennia geleden. Mooi om terug te zien hoe het vroeger was. Maar nu is over een paar jaar ook geschiedenis! Dus is het mooi als dorpen om de zoveel jaar een dorpsfilm maken van de situatie in het dorp op dat moment. Zo zijn in 2015 en 2016 5 Ripsenaren druk geweest met het filmen van bedrijven, evenementen, verenigingen e.d. in het dorp. En dat hebben ze op een originele manier gepresenteerd; ze hebben ze niet zomaar verkocht, maar je kon een kaartje kopen voor de presentatie van een deel van de 4 uur durende DVD. Na afloop kreeg je de DVD 'De Rips een jaar lang in beeld gebracht / Trots op ons dörpke!' dan mee naar huis. Dat was toch weer een mooie gelegenheid voor veel mensen om elkaar weer eens te ontmoeten en bij te praten tijdens de 'volle bak' in D'n Eik op 28 mei 2017.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit De Rips op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Stichting Dorpsoverleg De Rips heeft ten doel om als overlegorgaan tussen de inwoners en het gemeentebestuur activiteiten te ontplooien die zijn gericht op de verbetering van de leefbaarheid van het dorp en het welzijn van de inwoners. Ze inventariseren welke zaken/projecten de leefbaarheid van het dorp ten goede komen en proberen mensen te verbinden om gezamenlijk deze leefbaarheid te verbeteren/in stand te houden, ook op langere termijn. Dit doen ze deels via de Wit Gele Kruis coöperatie die zich vooral bezighoudt met het welzijn van de inwoners. Goede ideeën zijn altijd welkom. Ze bekijken de draagkracht van een project en kijken vervolgens hoe een en ander te realiseren is en welke partijen daarbij nodig zijn.

- Dorpshuis: - Partycentrum en gemeenschapshuis D'n Eik is onderdeel van de in 2011 gereed gekomen multifunctionele accommodatie (MFA) in De Rips. "Ons partycentrum beschikt over een gezellig café en diverse zalen. Ook voor catering op locatie bent u bij ons aan het juiste adres. Bij Erwin & Margaret kunt u terecht voor allerlei gelegenheden zoals besloten feesten, bruiloften, koffietafels, diners, bijeenkomsten, vergaderingen maar ook een terrasje of zomaar een avondje gezellig stappen. Ook verzorgen wij feesten of gelegenheden op locatie. Om uw feest of gelegenheid compleet te maken verzorgen wij naar wens de drank, catering-benodigdheden en zelfs de bediening op locatie zodat u volop en zonder zorgen van uw feest of gelegenheid kunt genieten. Uniek is onze zelfrijdende frituurwagen die uw feest of evenement compleet maken tegen een zeer scherpe prijs. Kortom reden genoeg om eens een bezoek te brengen bij Partycentrum D'n Eik om te genieten van onze brabantse gastvrij- en gezelligheid. Onder ons motto: De kroon op elke gelegenheid! Onder het genot van een heerlijk kopje koffie/thee geven wij u graag doch vrijblijvend advies over het slagen van uw feest en/of gelegenheid."

- Onderwijs en kinderopvang: - Ook Kindcentrum De Klimboom bevindt zich in de hiervoor vermelde MFA. Het gebouw herbergt Basisschool De Klimboom, een kinderdagopvang / peuterspeelzaal / BSO / TSO, en is intern verbonden met de gymzaal en gemeenschapshuis D'n Eik. Het gebouw valt in de dorpskern van De Rips direct op door zijn witte voorgevel met gekleurde ramen.

- "Kindcentrum De Klimboom is de (enige) basisschool van De Rips. De leerlingen komen uit het dorp zelf en uit het daarbij behorende buitengebied. De vroegere lagere school bestond sinds 1922. Vanaf 1948 was er ook een kleuterschool. Het onderwijs vond een aantal jaren plaats in twee aparte schoolgebouwen. In 1966 werd een nieuwe kleuterschool gebouwd. In 1979 kwamen de toenmalige klassen 1 t/m 6 in de nieuwbouw die aan de kleuterschool werd gebouwd. Het peuterwerk werd in het gemeenschapshuis verzorgd door een groep vrijwilligers. Sinds 2011 zijn onderwijs, kinderopvang en geprofessionaliseerd peuterwerk gezamenlijk gehuisvest in een modern, nieuw gebouw. Er wordt gewerkt vanuit de kindcentrumgedachte: goede opvang en goed onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen van 0-13 jaar uit het dorp. Kindcentrum De Klimboom vormt samen met gemeenschapshuis D’n Eik een multifunctionele accommodatie (MFA). De Klimboom levert een waardevolle bijdrage aan de leefbaarheid binnen De Rips.

Visie. Voor onze kindcentrumontwikkeling zijn onderstaande punten richtinggevend: - Op het kindcentrum wordt veel waarde gehecht aan een goede sfeer, waarin respect en waardering is voor ieders opvattingen, niveau en geaardheid. - Door middel van samen spelen en leren, ontwikkelen kinderen zich en worden ze steeds zelfstandiger. - Een goede samenwerking met de ouders vinden wij voorwaardelijk voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. - Betrokkenheid en eigenaarschap van de kinderen zijn essentieel voor ontwikkeling en leren. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, verwonderend, ontdekkend en lerend. Echt leren is alleen mogelijk als kinderen innerlijk gemotiveerd zijn en blijven. We zorgen voor een rijke speel- en leeromgeving. De leerstof is betekenisvol en er is een samenhangend aanbod. - We zorgen voor een veilige speel- en leersituatie waarin er vertrouwen en positieve verwachtingen zijn (relatie). Verder is het belangrijk dat een kind geloof in eigen kunnen heeft (competentie) en weet dat fouten maken mag. Tenslotte stimuleren we kinderen tot zelf nadenken, zelf initiatief en eigen verantwoordelijkheid nemen (autonomie)."

- Lezen / puzzels en spellen: - Om de lastige coronatijd wat mooier en gezelliger te maken, hebben Bram (11), Pim (9) en Roosje (8) van den Oetelaar in november 2020 een Minibieb gemaakt. Ze hebben vlijtig geschuurd, geplamuurd en geschilderd. Ze hebben als beginnetje de bieb gevuld met boeken die ze toch al uit hadden. Inmiddels staan er ook boeken voor volwassenen in de Minibieb, die te vinden is op Ripsestraat 9 in De Rips. Iedereen mag er gratis boeken lenen en ruilen. Het principe van een Minibieb is dat je er een boek kunt halen en een boek dat je zelf niet meer leest kunt terugleggen, waardoor het systeem zichzelf in stand houdt. 'Overgewaaid' vanuit Amerika, zijn er in Nederland inmiddels al meer dan 3.000 Minibiebs. Sinds 2021 is er bij de hierboven vermelde Minibieb ook een kastje met puzzels en spellen om te lenen, ruilen of aan te vullen.

- Muziek: - "Muziekvereniging Concordia De Rips bestaat al sinds 1949. Met een groot bestuur, werkgroepen en vrijwilligers loopt alles op rolletjes (meestal dan). We hebben dirigenten die we nauwkeurig selecteren op deskundigheid, maar ook op hoe zij met de groepen omgaan. Gezelligheid vinden we namelijk ook belangrijk. Ook al hebben we een lange bestaanstraditie, we zijn een vereniging die blijft vernieuwen. Wat hebben we te bieden. Denk je er over om muziek te gaan maken of vind je het belangrijk dat je kind muziek leert spelen? Concordia is een moderne en gezellige muziekvereniging met een slagwerkgroep, fanfare, jeugdorkesten en muziekopleidingen. Een club die moderniseert, in muzieksoorten en type concerten. Een grote jeugdafdeling en veel aandacht en activiteiten voor de jeugd. Deskundige en betrokken instructeurs en dirigenten. In een groep musiceren is leerzaam en je hebt klinkend resultaat. We werken samen met andere verenigingen, zoals een koor, toneelgroep, en andere muziekverenigingen om speciale concerten neer te zetten. En een gezellige sfeer... die je vind je ook bij ons. Heb je vragen, neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Onze waarden. Centraal binnen Muziekvereniging Concordia staat de gezamenlijke hobby om muziek maken op amateur niveau zowel binnen de Slagwerkgroep als binnen de Fanfare. Hoewel de kwaliteit van het musiceren voorop staat, zijn ook de gezelligheid en het informele karakter onmisbare factoren. Muziekvereniging Concordia durft zich met een gerust hart een van de gezelligere vereniging van De Rips te noemen. Niet alleen omdat er veel familiebanden binnen onze vereniging zijn, maar meer nog omdat men zich van jong tot oud thuis mag voelen bij onze club. Onze leden vertegenwoordigen de leeftijdscategorie tussen 8 en 75 jaar en zijn zodoende een goede afspiegeling van de gemeenschap. Bovendien is lidmaatschap bij Muziekvereniging Concordia een uitermate goede gelegenheid tot integratie binnen De Ripse gemeenschap."

- Welzijn: - Dorpsondersteuner Alie Schepers is er voor inwoners van De Rips bij vragen of problemen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Zij kan je ook helpen bij WMO-aanvragen.

- Veiligheid: - "Woon en/of werk je in ons dorp? Ben je 18 jaar of ouder en zoek je een hobby waar je enorm veel voldoening uit krijgt, waarbij je echt iets kunt betekenen voor je medemens met een fantastisch leuke club collega's die letterlijk voor je door het vuur gaan? Neem dan gerust contact met ons op om eens een kijkje te komen nemen op een oefenavond en wellicht vind ook jij bij Brandweer De Rips jouw ultieme hobby. Meer informatie vind je ook op Jouwbrandweer.nl."

- EHBO Vereniging Sint Martinus in De Rips bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die inzetbaar zijn bij activiteiten en evenementen. Tevens biedt de vereniging de mogelijkheid tot het volgen van diverse cursussen en herhalingslessen. - "Wij zijn een kleine, gezellige vereniging die op een relaxte manier diverse opleidingen verzorgt. Je kunt bij ons terecht voor: - de standaardcursus EHBO; - een AED opleiding; - het volgen van herhalingslessen. De lessen worden gegeven in Partycentrum D’n Eik. Voor vragen over de opleidingen, het cursusaanbod of lidmaatschap kun je contact opnemen met het bestuur. Dit kan via onze Contactpagina. Heb je onze hulpverlening nodig bij een van je activiteiten of evenementen, stuur dan een mailtje naar info@ehboderips.nl."

Reactie toevoegen