De Pôle

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

de_pole_3.jpg

De Pôle (foto Jan Dijkstra)

De Pôle (foto Jan Dijkstra)

De Pôle

Terug naar boven

Status

- De Pôle is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.

- Buurtschap De Pôle valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Scharnegoutum.

- Buurtschap De Pôle ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
De Polle.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Pôle ligt rond de Sint Martensdyk 1 t/m 19. De buurtschap ligt ZW van het dorp Scharnegoutum, N van de stad Sneek, NW van het dorp Goënga, NO van het dorp Ysbrechtum, OZO van het dorp Tirns en ZO van het dorp Reahûs.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Pôle omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Reactie toevoegen