De Moeren

Plaats
Buurtschap
Zundert
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

De Moeren

Terug naar boven

Status

- De Moeren is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Zundert.

- Buurtschap De Moeren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Klein Zundert.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1838-1857 De Moeren.

Spelling
Sinds de 19e eeuw komt de plaatsnaam voor als De Moeren, met lidwoord dus. Sinds de jaren dertig van de 20e eeuw is het lidwoord van de kaarten verdwenen. Maar het is nog altijd de meest gangbare spelling (getuige onder meer de spelling van het gelijknamige landgoed), daarom houden wij die spelling ook aan op deze pagina.

Naamsverklaring
Meervoud van moer 'veengebied', wingebied van turf'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Moeren ligt rond de Moersebaan en de Rucphenseweg (N638) (voor zover gelegen NW van de Hulsdonkstraat), W en NW van het dorp Klein Zundert, NW van de dorpen Zundert en Wernhout, NO van het dorp Achtmaal, ZO van het dorp Schijf.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Moeren omvat circa 60 huizen met circa 150 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Trappistenabdij Maria Toevlucht (Rucphenseweg 38) vindt haar oorsprong in de Franse seculariseringspolitiek aan het einde van de 19e eeuw. Deze politiek dreigt met name de contemplatieve kloosters met uitzetting. Dit geldt ook voor de monniken van Abdij op de Katsberg te Godewaarsvelde. Als gevolg hiervan stichten zij in 1881 Abdij Koningshoeven in Tilburg. Gezien de situatie in Frankrijk willen zij nog meer kloosters stichten. In 1897 krijgt Abdij Koningshoeven door Anna Catharina van Dongen een stuk grond aangeboden nabij Zundert, gelegen in het destijds moerassige gebied De Moeren. Enkele monniken uit Koningshoeven beginnen hier in 1899 met de bouw van een nieuw klooster. De voorlopige kapel hiervan is in 1900 ingewijd. Er waren toen twaalf monniken. De naam Maria Toevlucht werd gekozen omdat de priorij feitelijk een toevluchtsoord zou moeten worden voor het geval de Franse trappisten verbannen zouden worden. In feite is het nooit zover gekomen.

In juni 1909 moeten de monniken het gebouw verlaten, omdat er grote moeilijkheden in de moederabdij te Tilburg waren ontstaan. Ze vinden onderdak in de Abdij van Westmalle. Het nieuwe klooster dreigt te worden opgeheven, maar door Maria Ullens de Schooten uit Antwerpen wordt de jonge stichting van de ondergang gered en kan een begin worden gemaakt met de bouw van de kloosterkerk en een vleugel van het definitieve kloostercomplex. De kloostergemeenschap groeit gestaag en trekt veel jonge mensen aan. In 1934 wordt de priorij tot abdij verheven. Na een periode van weinig intredingen in de jaren tachtig, is sinds de jaren negentig weer een aantal jonge monniken ingetreden, waardoor de abdij kon blijven voortbestaan.

In 1998 is gestopt met de intensieve melkveehouderij en overgegaan op biologische bedrijfsvoering. Onder abt Dom Wiro Fagel (2001-2007) heeft een ingrijpende renovatie van de gebouwen plaatsgevonden, waarvan het meest opvallende het nieuwe gastenhuis en poortgebouw is. De gemeenschap telt tegenwoordig een tiental monniken. Hun leven wordt gekenmerkt door stilte, bezinning en gebed. Tal van gasten bezoeken jaarlijks de abdij. Voor hen is een gastenverblijf ingericht dat voldoet aan de eisen van de moderne tijd.

In 2009 blijkt het niet meer mogelijk de veehouderij voort te zetten. Er wordt besloten een brouwerij te starten. Deze komt in 2013 gereed. Men brouwt er het trappistenbier Zundert Trappist. Het is na La Trappe van Abdij Koningshoeven het tweede Nederlandse trappistenbier.

- In buurtschap De Moeren zijn naast de abdij nog vele andere monumentale panden te vinden, waaronder de panden op Moersebaan 2, 4, 8 en 10, langgevelboerderij In den Kleine Anker (Rucphenseweg 34) uit 1670 (verbouwd in 1913), langgevelboerderij Café In den Anker (Rucphenseweg 35) uit 1653, en Huis De Moeren (Rucphenseweg 37). Dit landhuis is in 1817 gebouwd in empirestijl. Het huis heeft een achtkante dakruiter met een koepeldakje en is gelegen in een rechthoekige tuin met zichtassen. De tuin wordt omgeven door een singel in Engelse landschapsstijl. Nabij het hoofdgebouw bevinden zich een koetshuis en een houten schuur.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Landgoed De Moeren is in de 17e eeuw aangelegd als hoogveenontginning. Het bestaat overwegend uit naaldbos, met daartussen akkers, weilanden, hakhout en vennetjes. Het gebied heeft door de hoge en oude bomenrijen die de landbouwgronden omzomen een besloten karakter. Het merendeel van deze gronden, bloemrijke graslanden en graanvelden, is in beheer bij Natuurmonumenten. In het afwisselende landschap komt onder meer de wielewaal voor.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over buurtschap De Moeren, van de corsobuurtschap, die jaarlijks een wagen bouwt voor het Bloemencorso Zundert. Op de site vind je veel informatie over de buurtschap en het landgoed.

- Sport: - Crossen kun je niet alleen met motoren, maar kennelijk ook met paarden. Crossterrein De Moeren is er namelijk voor crossruiters.

Reactie toevoegen