De Meene (Zelhem)

Plaats
Buurtschap
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

de_meene_lagere_school_kopie.jpg

De Zelhemse buurtschap De Meene heeft een eigen lagere school gehad

De Zelhemse buurtschap De Meene heeft een eigen lagere school gehad

De Meene (Zelhem)

Terug naar boven

Status

- De Meene is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Zelhem.

- Buurtschap De Meene valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Zelhem.

- Buurtschap De Meene heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Meene ligt NO van Zelhem, rond de Meeneweg, het kruispunt van deze weg met de Aaltenseweg en de weg Bielemansdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Meene omvat ca. 65 huizen met ca. 160 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1931 krijgt de buurtschap een eigen lagere school (zie afbeelding). Tegenwoordig ligt W van de buurtschap in een Zelhemse woonwijk Dalton Basisschool De Meene, die een voortzetting is van deze school, en bewust de zelfde naam heeft gehouden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De man en vrouw die winnen bij de schietwedstrijden tijdens het jaarlijkse Buurtfeest (juni) mogen zich een jaar lang (schutters)koning en koningin noemen.

- Het Openluchtspel (juli) is al sinds 1985 jaarlijks een succes en trekt ca. 500 bezoekers.

Terug naar boven

Links

- Verenigingen: - Buurt- en Toneelvereniging De Meene is opgericht in 1945, kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog. De toneelvereniging is, als onderdeel van de buurtvereniging, opgericht in 1969. In 1985 is er voor het eerst een Openluchtspel opgevoerd, en die traditie houden ze nog altijd in ere.

Reactie toevoegen