De Maurik

Plaats
Buurtschap
Land van Cuijk
Land van Cuijk
Noord-Brabant

de_maurik_kaart_openstreetmap.jpg

Buurtschap De Maurik ligt in het uiterste ZO van het dorpsgebied van het dorp Langenboom, rond de Maurikstraat, Venweg en Kammerbergweg. De positie van de plaatsnaam op deze kaart klopt niet; die staat hier te ver naar het W. (© www.openstreetmap.org)

Buurtschap De Maurik ligt in het uiterste ZO van het dorpsgebied van het dorp Langenboom, rond de Maurikstraat, Venweg en Kammerbergweg. De positie van de plaatsnaam op deze kaart klopt niet; die staat hier te ver naar het W. (© www.openstreetmap.org)

De Maurik

Terug naar boven

Status

- De Maurik is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente (en streek) Land van Cuijk. T/m 30-6-1942 gemeente Escharen. Per 1-7-1942 over naar gemeente Mill en Sint Hubert, in 2022 over naar gemeente Land van Cuijk.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Langenboom.

- Buurtschap De Maurik heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Op 19e-eeuwse kaarten wordt de naam gespeld als De Mourik, rond 1900 wordt het Mourik, in de jaren twintig verschijnt naast die naam de spelling Maurik tegelijkertijd op kaarten, in de jaren vijftig verdwijnt de naam Mourik van de kaarten, in de jaren zestig wijzigt de spelling Maurik in De Maurik.

Naamsverklaring
Volgens de site van de buurtschap wordt in het Land van Cuijk met de naam maurik gedoeld op de vogelsoort kneu, en is de buurtschap daar dan ook naar genoemd. De kneu komt in deze buurtschap in grote aantallen voor.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Maurik viel vanouds onder het dorpsgebied van Escharen, maar valt sinds de grenscorrectie van 1942 onder het dorpsgebied van het dorp Langenboom, en ligt in het uiterste NO van dat dorpsgebied, Z van Escharen, rond de wegen Maurikstraat, Venweg en Kammerbergweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Volgens de site van de buurtschap omvat buurtschap De Maurik 16 huizen - allemaal boerderijen - met ca. 45 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De aan de Venweg geboren Hendrik Willems (1923) vertelt op de site van Werkgroep Esters Heem (de heemkundewerkgroep van het dorp Escharen) uitvoerig over zijn jeugdjaren in buurtschap De Maurik, in tekst en beeld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rond 1995 had een inwoner van buurtschap De Maurik de - veelal dodelijke - ziekte leukemie. Hij is daar later goed van genezen, en opperde in de buurtschap het idee om uit dankbaarheid daarvoor een Mariakapel te willen realiseren. In 2007 is daarom aan de Kammerbergweg met hulp van de hele buurtschap een Mariakapel gebouwd, die de naam Maurikkapel heeft gekregen. Op 26 mei 2007 is de kapel officieel en feestelijk ingezegend. Zie ook de fotoreportage 'Van eerste steen tot inzegening'.

De kapel wordt vanaf het begin beheerd door omwonende Piet Theunissen. Hij gaat iedere avond naar de kapel om alles even te controleren. Zo ook op 19 juni 2020. De volgende dag waarschuwt een passant hem dat de kapel in brand staat. Mensen steken regelmatig een kaarsje op in de kapel, maar tot dan toe waren daar nooit problemen mee. Piet belt de brandweer, die er snel bij is. De kapel als zodanig staat daardoor nog overeind, maar er is veel brandschade; het interieur is compleet uitgebrand, het Mariabeeld en de glas-in=loodramen lagen aan stukken en ook de vloertegels waren allemaal gesprongen. Na de bouw van de kapel is deze in eigendom overgedragen aan het bisdom, waardoor de kapel verzekerd is. In ieder geval stelt Piet Theunissen dat de kapel hoe dan ook herbouwd gaat worden.

Terug naar boven

Beeld

- Video's van evenementen e.d. in buurtschap De Maurik.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over buurtschap en buurtvereniging De Maurik.

- Nieuws: - Nieuws uit buurtschap De Maurik op Twitter.

Reactie toevoegen