De Krim

Plaats
Dorp
Hardenberg
Salland
Overijssel

de_krim_kanaalrock.jpg

In 2017 was de 1e editie van Popfestival Kanaalrock in De Krim gelijk uitverkocht en een groot succes, dus sindsdien heeft het dorp er weer een jaarlijks evenement bij!

In 2017 was de 1e editie van Popfestival Kanaalrock in De Krim gelijk uitverkocht en een groot succes, dus sindsdien heeft het dorp er weer een jaarlijks evenement bij!

De Krim

Terug naar boven

Status

- De Krim is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg. T/m 2000 grotendeels gemeente Gramsbergen, deels gemeente Hardenberg. Om beide delen te kunnen onderscheiden, heeft het dorp destijds 2 postcodes gekregen (7781-7782).

- Voor de postadressen valt onder het dorp De Krim ook een klein kerntje dat in de praktijk als behorend tot het aangrenzende Drentse dorp Nieuwlande wordt beschouwd, zijnde het buurtje tegen de Drentse grens, omvattende de 15 panden aan de Burgemeester de Goedeweg, het pand Nieuwlandseweg 9 en de panden Jeulenwijk 1 en 2. In totaal dus 18 huizen met ca. 50 inwoners.

- Onder het dorp De Krim valt verder ook buurtschap Lutterhartje (deels).

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
De Krimp.

Oudere vermeldingen
1874 De Krim.

Naamsverklaring
Vernoeming naar het schiereiland De Krim in de Zwarte Zee. De kolonie dankt haar naam aan de hardhandige onderdrukking door de marechaussee van onrust onder de veenarbeiders in 1857. Deze gebeurtenis werd vergeleken met gevechtshandelingen tijdens de Krimoorlog (1853-1856).(1)

Terug naar boven

Ligging

De Krim ligt N van Hardenberg, W van Coevorden, NO van Slagharen, als overwegend lintbebouwing langs de N377 (Hoofdweg en Coevorderweg) en het daaraan gelegen kanaal Lutterhoofdwijk, met in het midden een dorpskern.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De Krim heeft ca. 900 huizen met ca. 2.250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Krim is een veenontginningsdorp, ontstaan sinds de 2e helft van de 19e eeuw. De concessie voor de ontginning dateert uit 1862.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Krim heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de villa plus hallenhuisboerderij Beatrixhoeve, beide uit 1909, op Hoofdweg 52.

- Het dorp heeft 10 gemeentelijke monumenten, zijnde de 4 arbeidershuisjes 'Onder Ons' op Fabriekswijk 2-8, de Kalkoven op Kalkwijk 7, Salomons' Groninger boerderij op Posthoornweg 52, Boerderij Velema op Parallelweg 18, villaboerderij Leenders op nr. 19, het Meestershuis op nr. 26, en Hervormde (PKN) kerk Eben Haëzer uit 1912 op nr. 39. De voorganger van deze kerk is gesloopt. De Hervormde Gemeente is in 2010 gefuseerd met de Gereformeerde Kerk tot Protestantse (PKN) Gemeente De Krim.

- Omdat de hierboven beschreven Hervormde kerk de PKN-kerk is geworden, is de Gereformeerde kerk (Hoofdweg 93) uit 1924 in 2010 aan de eredienst onttrokken. Pastorie en kerk zijn verkocht. De kerk is herbestemd tot bedrijfswoning voor het naastgelegen bedrijf. De voorganger dateerde uit 1866. Of dat pand nog bestaat, is ons niet bekend.

- De kerkelijke gemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) in De Krim (Coevorderweg 127) uit 1897 is in 2007 opgeheven. De kerkenraad van de gemeente, die nog maar 35 leden telde, zag geen andere oplossing. De voorafgaande twintig jaar waren er geen nieuwe ambtsdragers bevestigd en veel jongeren zijn naar elders vertrokken. De meeste leden hebben zich aangesloten bij kerken in de omgeving. Pogingen om de kerk aan andere kerkgenootschappen te verkopen bleven zonder resultaat. Daarom is het pand verkocht en herbestemd tot woning.

- Gevelstenen in De Krim.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De 1e editie van Popfestival Kanaalrock (op een zaterdag in maart of april) in 2017 was gelijk uitverkocht en was een groot succes, dus sindsdien heeft het dorp er weer een jaarlijks evenement bij! Er treden een stuk of zes goeie rockbands op. In 2019 was de hoofdact Uriah Heep.

- Oranjefeesten op en rond Koningsdag.

- Piraten Combinatie De Krim organiseert jaarlijks eind juni een feestweekend met volleybal, darten en live muziek.

- Nacht Zonder Dak (op een zaterdag begin september) is een actie waarbij jongeren van De Krim één nacht in een doos slapen, om geld in te zamelen voor dakloze jongeren.

- Sinds 2006 is er in De Krim het jaarlijkse dorpsfeest de Vezeldagen (gedurende 4 dagen eind september).

- Sinterklaas.

- Carbidschieten (oudjaar).

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsbaanvereniging Ons Genoegen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Zwembad Onder Ons De Krim (Hoofdweg 71) wordt voor een groot deel gerund door vrijwilligers. Het zwembad is geopend van mei t/m augustus.

- Werkgroep Actief Bos De Krim wil meer leven en activiteit in het Krimse bos. Spelen voor kinderen en sporten voor kinderen, jeugd en volwassenen. Het doel is dat het bos weer een onderdeel wordt van het dorp en dat het bos graag bezocht wordt.

Lutterhoofdwijk
"De werkzaamheden van het 2e en 3e traject langs de Lutterhoofdwijk zijn in december 2021 afgerond. In 2022 starten de werkzaamheden van het 4e en daarmee laatste traject van de Lutterhoofdwijk. Ook in dit laatste deel vervangen we de beschoeiing langs de oever. Dit loopt van de sluis in Coevorden tot de kruising van de Lutterhoofdwijk met de Krimweg. De beschoeiing aan de “stille” kant zal worden vervangen, net zoals bij de eerdere trajecten langs de Hoofdweg en langs de Coevorderweg tot aan Slagharen. Voor de zomer van 2022 zullen de werkzaamheden afgerond zijn. Oevers en begroeiing. Er is ruimte gemaakt voor water door natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Om dit sneller te laten gebeuren zijn in de plas-draszone stekken gepoot. Zo kunnen ze zich geleidelijk verspreiden over de rest van de plasdrasberm. Bewoners en passanten kunnen uitkijken naar de Gele Lis, Watermunt en de Grote Kattenstaart. Ook de taluds worden ingezaaid. De onderste helft van het talud met een mengsel met daarin o.a. Grote Wederik en Moerasspirea.

Voldoende, veilig en schoon water in de Lutterhoofdwijk. Het waterschap is verantwoordelijk voor het beheer en een goede doorstroming van het water. De Lutterhoofdwijk, die grotendeels onder het dorpsgebied van De Krim valt en deels onder het dorp Steenwijksmoer en de stad Coevorden, verzorgt de aan- en afvoer van water voor het gebied tussen Coevorden en Slagharen. Er wordt water op afgelaten en afgemalen, maar er kan ook water via de Lutterhoofdwijk worden aangevoerd voor een goede watervoorziening in de regio." (bron: Waterschap Vechtstromen, december 2021)

- ZO van het dorp ligt een bijzonder interessant vogelgebied: de 65 ha grote Vloeivelden De Krim. Oorspronkelijk zijn dit spoelwaterbassins van Aardappelmeelfabriek Onder Ons (onderdeel van AVEBE) die werden gebruikt bij de productie van aardappelzetmeel. De fabriek stopt in 1990, waarna het gebied aantrekkelijk is geworden voor steeds meer vogelsoorten, waaronder diverse zeldzame bedreigde soorten als de geoorde fuut, visdief, zwartkopmeeuw, zomertaling, ransuil, kerkuil en blauwborst, die het gebied gebruiken als foerageer- en rustgebied. Wanneer in de winter duizenden taiga- en toendrarietganzen hier in de avondschemer neerstrijken, is dat een fenomenaal gezicht. Een paradijs dus voor vogels én daarmee ook voor vogelliefhebbers. Doordat de Vloeivelden tot voor kort gebruikt werden als industriegebied, is het gebied nog erg voedselrijk. Daardoor overheersen nu nog de stikstofminnende pionierssoorten, zoals de akkerdistel, brave hendrik, paardebloem, zuring en weegbree.

Nederland heeft slechts 4 van dergelijke vloeivelden, waarvan De Krim de grootste is. De provincie Overijssel heeft het gebied aangekocht en in 2004 in beheer en eigendom overgedragen aan Staatsbosbeheer. De Provincie heeft in 2011 geld beschikbaar gesteld om verdroging in het gebied te bestrijden. Verdroging werkt verdere verlanding van het gebied in de hand. Water maakt dan plaats voor riet en ruigte, met als gevolg dat watervogels op den duur verdwijnen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving De Krim, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over De Krim (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over De Krim.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang De Krim behartigt de belangen van de inwoners van het dorp. Het bestuur telt negen leden die elk hun taken en verantwoordelijkheden kennen. Daarnaast zijn meerdere commissie en werkgroepen actief - Stimulering activiteiten, Verkeersveiligheid, Vezeldagen, Dorpsinrichting, Communicatie, Zwembad - en worden regelmatig projecten gestart.

- Dorpshuis / MFA: - Dorpshuis De Planeet is een gezellig café waar mensen bij elkaar komen na het sporten, om te darten/biljarten of gewoon de gezelligheid opzoeken. Verder worden verschillende dorpsfeesten, familiefeesten en andere activiteiten hier tot in de puntjes verzorgd. - Anno 2017 wordt er gewerkt aan plannen om rond 2020 een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in De Krim te hebben gerealiseerd, als opvolger voor het dorpshuis. Verder zou het coplex onderdak moeten bieden aan de basisscholen en wellicht nog andere functies.

- Onderwijs: - Basisschool Klimop. - Basisschool De Bron.

- Muziek: - "Gospelkoor JOY! is rond 2005 opgericht. Er is geen officiële oprichtingsdatum, omdat wij zijn ontstaan uit een gelegenheidskoortje van de kerk. Liedjes werden door koorleden zelf aangedragen. De voorkeur ging uit naar vlotte melodieën met een sterke, voornamelijk Nederlandstalige tekst. Want we wilden en willen nog steeds zingen over God en Jezus en Zijn goede boodschap voor de wereld. Op 6 maart 2005 gaf het koor haar eerste optreden in de Gereformeerde kerk. Na een jaar van gezellig zingen en repeteren, werd het allemaal wat serieuzer en gingen we nadenken over een naam. Alle leden konden een naam bedenken en samen hebben we de naam gekozen die iedereen het meeste aansprak: JOY! JOY! zingt voornamelijk tijdens kerkdiensten, maar ook bij jubilea, verjaardagen en de kerstmarkt. Bij de COOP in de winkel, in verzorgingstehuizen, bij mensen thuis en tijdens de dodenherdenking bij het monument. Bij bruiloften, doopdiensten en begrafenissen."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. DKB'44.

- "Loopgroep De Krim is een enthousiaste en gezellige groep mensen van ca. 10 tot 60 jaar, die veel plezier beleven aan de hardloopsport. Iedereen kan zich hierbij aansluiten: van beginner tot gevorderde. Het in groepsverband trainen maakt het extra leuk voor een individuele sport. Daarnaast wordt de loopgroep ook nog eens deskundig begeleid en geïnformeerd door trainers met een rugzak aan loopervaring: Henk Meppelink en René Marissen. Ook voor de voetballers van DKB'44 die aan hun conditie willen werken (bijvoorbeeld in de wintermaanden) is het meedoen aan de loopgroep een goede aanvulling. Iedereen is welkom om eens vrijblijvend met ons mee te lopen. Training elke woensdagavond van 19:00-20:00 uur. De start is bij de kantine van voetbalvereniging DKB’44 aan de Horsta’s wijk. Voor meer informatie: René Marissen, tel. 06-51273712 en Ina van Zandwijk, tel. 0524- 572005. Loopgroep De Krim valt onder de verantwoordelijkheid van v.v. DKB’44. Om lid te worden van de loopgroep, dien je eerst lid te worden van v.v. DKB’44. Het lidmaatschap gaat in per kwartaal en kan ook weer worden opgezegd per kwartaal. Aan- en afmelden kan bij Paul Arkes."

- Korfbalclub Centrum is opgericht in 1933. De naam is ontstaan omdat ten tijde van de oprichting het dorp reeds beschikte over een korfbalvereniging. Deze was gesitueerd halverwege het dorp en Slagharen en kreeg om die reden de naam Korfbalvereniging Halfweg. Centrum was gesitueerd in het 'centrum' van het dorp en kreeg daarom die naam. - Iedere zondag van 11.45 tot 12.45 uur is er Bootcamp in het bos van De Krim.

- Senioren: - De doelstelling van 55+ groep De Krim is onderling contact, ontspanning en het welzijn voor ouderen te bevorderen. Ze hebben een mooi gedicht over hun club gemaakt: "Als je 55 jaren bent, kun je bij 55+ terecht. Het is een leuke club met veel ontspanning en plezier. Elke week kaarten, sjoelen en biljarten dat houd je jong van harte en... je krijgt weer nieuwe contacten. Handwerken doet men eens per veertien dagen. Er wordt niet alleen gebreid of gehaakt. Er worden ook leuke andere dingen gemaakt. Eens per maand zijn er grote avonden of middagen, waar heel wat wordt afgelachen. En voel je je nog niet oud genoeg, om je aan te sluiten bij deze ploeg en wacht je liever nog jaren, om daar naar toe te gaan, en denk je na al die jaren. Was ik daar maar eerder naar toe gegaan.

Als je 65 jaren bent,ga je met pensioen. maar wat ga je met al je vrije tijd doen? Je reist naar hier, je reist naar daar. Daarmee kom je een heel eind... het eerste jaar. Daarna kun je nog klussen in en om het huis, maar bij 55+ voel je je nog niet thuis. Ook de tuin wordt nog eens gedaan, daarmee is het extra werk gedaan. Dan denk je heel voorzichtig: Zal ik voortaan toch naar de 55+ gaan. Als je 75 jaren bent en je kunt niet zo veel meer doen. Dan kun je wel eens naar 55+ toe gaan. En je denkt "Wat is het reuze fijn, om bij deze club te zijn. Was ik toch maar jaren eerder gegaan." Zoek elders niet, wat de 55+ u biedt."

- Zorg: - Zorgboerderij De Eregast (Nieuwlandseweg 9) biedt 5 dagen per week nuttige, zinvolle en verantwoorde dagbesteding aan maximaal 5 personen per dag. In een landelijke omgeving van rust en ruimte mogen de deelnemers meeleven met het wel en wee van de zorgboerin en haar gezin.

- "Thomashuis De Krim is gevestigd in een Groninger boerderij aan de Lutterhoofdwijk. Het accent in ons Thomashuis ligt op buitenlucht, creativiteit, muziek en spontaniteiten! We bieden mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking een veilige en vertrouwde omgeving en laten hen op deze wijze het gezinsleven ervaren. We hebben er bewust voor gekozen om als zorgondernemers zelf ook in het Thomashuis te gaan wonen. Op deze manier zijn we goed op de hoogte van wat er speelt. Samen met een team van gemotiveerde en gediplomeerde medewerkers zijn we altijd aanwezig en bieden we continu zorg en begeleiding. Doordat de woonvorm kleinschalig is en de lijnen kort zijn kunnen wij optimale zorg bieden en de veiligheid waarborgen."

- Welzijn: - De Buurtkamer is een plek waar ouderen, die graag meer contact willen, elkaar in een gemoedelijke sfeer kunnen ontmoeten. Men kan er gewoon een kopje koffie, thee of frisdrank gebruiken, maar ook samen met anderen een activiteit ondernemen.

- Krimse Kracht is een werkgroep van vrijwilligers / inwoners van De Krim en vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisaties. Ze pikken relevante signalen uit de lokale samenleving op en maken deze bespreekbaar. Een van de belangrijkste taken van de werkgroep is het matchen van hulpvraag en hulpaanbod tussen inwoners. Ze overleggen een aantal keren per jaar en bespreken dan de maatschappelijke knelpunten. Hiervoor zoeken ze oplossingen. Ze doen met name het volgende: Noaberschap stimuleren (elkaar helpen): de inwoners stimuleren om, bij een hulp- of ondersteuningsvraag, elkaar te helpen; Problemen oplossen: Krimse Kracht zoekt oplossingen voor sociale en maatschappelijke vraagstukken en knelpunten die in het dorp leven; Invullen van hulpvragen: het ondersteunen van mensen met een hulp- of ondersteuningsvraag als hun directe omgeving hiervoor geen mogelijkheid biedt.

- Veiligheid: - "De bedoeling van een Alertgroep is om je buurt of dorp zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor o.a. inbrekers. Zij hebben er een hekel aan als ze weten dat de buurtbewoners oplettend zijn en zullen de plaats dan ook vermijden als ze weten dat er opgelet wordt. Vandaar dat in de gemeente Hardenberg diverse dorpen en wijken een eigen Whatsapp Alertgroep hebben, zo ook De Krim. Samen kun je ervoor zorgen dat verdachte situaties gesignaleerd, gemeld en geappt worden. Op die manier houd je je dorp of wijk zo veilig mogelijk."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van De Krim.

Reactie toevoegen