De Krim

Plaats
Dorp
Hardenberg
Salland
Overijssel

de_krim_kanaalrock.jpg

In 2017 was de 1e editie van Popfestival Kanaalrock in De Krim gelijk uitverkocht en een groot succes, dus sindsdien heeft het dorp er weer een jaarlijks evenement bij!

In 2017 was de 1e editie van Popfestival Kanaalrock in De Krim gelijk uitverkocht en een groot succes, dus sindsdien heeft het dorp er weer een jaarlijks evenement bij!

De Krim

Terug naar boven

Status

- De Krim is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg. T/m 2000 grotendeels gemeente Gramsbergen, deels gemeente Hardenberg. Om beide delen te kunnen onderscheiden, heeft het dorp destijds 2 postcodes gekregen (7781-7782).

- Voor de postadressen valt onder het dorp De Krim ook een klein kerntje dat in de praktijk als behorend tot het aangrenzende Drentse dorp Nieuwlande wordt beschouwd, zijnde het buurtje tegen de Drentse grens, omvattende de 15 panden aan de Burgemeester de Goedeweg, het pand Nieuwlandseweg 9 en de panden Jeulenwijk 1 en 2. In totaal dus 18 huizen met ca. 50 inwoners.

- Onder het dorp De Krim valt verder ook buurtschap Lutterhartje (deels).

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
De Krimp.

Oudere vermeldingen
1874 De Krim.

Naamsverklaring
Vernoeming naar het schiereiland De Krim in de Zwarte Zee. De kolonie dankt haar naam aan de hardhandige onderdrukking door de marechaussee van onrust onder de veenarbeiders in 1857. Deze gebeurtenis werd vergeleken met gevechtshandelingen tijdens de Krimoorlog (1853-1856).(1)

Terug naar boven

Ligging

De Krim ligt N van Hardenberg, W van Coevorden, NO van Slagharen, als overwegend lintbebouwing langs de N377 (Hoofdweg en Coevorderweg) en het daaraan gelegen kanaal Lutterhoofdwijk, met in het midden een dorpskern.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De Krim heeft ca. 900 huizen met ca. 2.250 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Krim is een veenontginningsdorp, ontstaan sinds de 2e helft van de 19e eeuw. De concessie voor de ontginning dateert uit 1862.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Krim heeft 2 rijksmonumenten.

- De Krim heeft 10 gemeentelijke monumenten.

- Gevelstenen in De Krim.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De 1e editie van Popfestival Kanaalrock (op een zaterdag in maart of april) in 2017 was gelijk uitverkocht en was een groot succes, dus sindsdien heeft het dorp er weer een jaarlijks evenement bij!

- Oranjefeesten op en rond Koningsdag.

- Piraten Combinatie De Krim organiseert jaarlijks eind juni een feestweekend met volleybal, darten en live muziek.

- Nacht Zonder Dak (op een zaterdag begin september) is een actie waarbij jongeren van De Krim één nacht in een doos slapen, om geld in te zamelen voor dakloze jongeren.

- Sinds 2006 is er in De Krim het jaarlijkse dorpsfeest de Vezeldagen (gedurende 4 dagen eind september).

- Sinterklaas.

- Carbidschieten (oudjaar).

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsbaanvereniging Ons Genoegen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Zwembad Onder Ons De Krim (Hoofdweg 71) wordt voor een groot deel gerund door vrijwilligers. Het zwembad is geopend van mei t/m augustus.

- Werkgroep Actief Bos De Krim wil meer leven en activiteit in het Krimse bos. Spelen voor kinderen en sporten voor kinderen, jeugd en volwassenen. Het doel is dat het bos weer een onderdeel wordt van het dorp en dat het bos graag bezocht wordt.

- ZO van het dorp ligt een bijzonder interessant vogelgebied: de 65 ha grote Vloeivelden De Krim. Oorspronkelijk zijn dit spoelwaterbassins van Aardappelmeelfabriek Onder Ons (onderdeel van AVEBE) die werden gebruikt bij de productie van aardappelzetmeel. De fabriek stopt in 1990, waarna het gebied aantrekkelijk is geworden voor steeds meer vogelsoorten, waaronder diverse zeldzame bedreigde soorten als de geoorde fuut, visdief, zwartkopmeeuw, zomertaling, ransuil, kerkuil en blauwborst, die het gebied gebruiken als foerageer- en rustgebied. Wanneer in de winter duizenden taiga- en toendrarietganzen hier in de avondschemer neerstrijken, is dat een fenomenaal gezicht. Een paradijs dus voor vogels én daarmee ook voor vogelliefhebbers. Doordat de Vloeivelden tot voor kort gebruikt werden als industriegebied, is het gebied nog erg voedselrijk. Daardoor overheersen nu nog de stikstofminnende pionierssoorten, zoals de akkerdistel, brave hendrik, paardebloem, zuring en weegbree.

Nederland heeft slechts 4 van dergelijke vloeivelden, waarvan De Krim de grootste is. De provincie Overijssel heeft het gebied aangekocht en in 2004 in beheer en eigendom overgedragen aan Staatsbosbeheer. De Provincie heeft in 2011 geld beschikbaar gesteld om verdroging in het gebied te bestrijden. Verdroging werkt verdere verlanding van het gebied in de hand. Water maakt dan plaats voor riet en ruigte, met als gevolg dat watervogels op den duur verdwijnen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over De Krim (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over De Krim.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang De Krim.

- Dorpshuis / MFA: - Dorpshuis De Planeet is een gezellig café waar mensen bij elkaar komen na het sporten, om te darten/biljarten of gewoon de gezelligheid opzoeken. Verder worden verschillende dorpsfeesten, familiefeesten en andere activiteiten hier tot in de puntjes verzorgd. - Anno 2017 wordt er gewerkt aan plannen om rond 2020 een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in De Krim te hebben gerealiseerd, als opvolger voor het dorpshuis. Verder zou het coplex onderdak moeten bieden aan de basisscholen en wellicht nog andere functies.

- Onderwijs: - Basisschool Klimop. - Basisschool De Bron.

- Sport: - Korfbalclub Centrum is opgericht in 1933. De naam is ontstaan omdat ten tijde van de oprichting De Krim reeds beschikte over een korfbalvereniging. Deze was gesitueerd halverwege het dorp en Slagharen en kreeg om die reden de naam Korfbalvereniging Halfweg. Centrum was gesitueerd in het 'centrum' van het dorp en kreeg daarom die naam. - Iedere zondag van 11.45 tot 12.45 uur is er Bootcamp in het bos van De Krim.

- Zorg: - Zorgboerderij De Eregast.

- Welzijn: - De Buurtkamer is een plek waar ouderen, die graag meer contact willen, elkaar in een gemoedelijke sfeer kunnen ontmoeten. Men kan er gewoon een kopje koffie, thee of frisdrank gebruiken, maar ook samen met anderen een activiteit ondernemen.

- Krimse Kracht is een werkgroep van vrijwilligers / inwoners van De Krim en vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsorganisaties. Ze pikken relevante signalen uit de lokale samenleving op en maken deze bespreekbaar. Een van de belangrijkste taken van de werkgroep is het matchen van hulpvraag en hulpaanbod tussen inwoners. Ze overleggen een aantal keren per jaar en bespreken dan de maatschappelijke knelpunten. Hiervoor zoeken ze oplossingen. Ze doen met name het volgende: Noaberschap stimuleren (elkaar helpen): de inwoners van De Krim stimuleren om, bij een hulp- of ondersteuningsvraag, elkaar te helpen; Problemen oplossen: Krimse Kracht zoekt oplossingen voor sociale en maatschappelijke vraagstukken en knelpunten die in het dorp leven; Invullen van hulpvragen: het ondersteunen van mensen met een hulp- of ondersteuningsvraag als hun directe omgeving hiervoor geen mogelijkheid biedt.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van De Krim.

Reactie toevoegen