De Krieger

Plaats
Buurtschap
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

de krieger plaatsnaambord (Kopie).jpg

Buurtschap De Krieger heeft sinds kort één plaatsnaambord. De exacte ligging van deze buurtschap is ons daarom nog niet duidelijk. Met slechts één bord kun je immers - uiteraard mits aan een doorgaande weg - niet zien waar de buurtschap begint én eindigt.

Buurtschap De Krieger heeft sinds kort één plaatsnaambord. De exacte ligging van deze buurtschap is ons daarom nog niet duidelijk. Met slechts één bord kun je immers - uiteraard mits aan een doorgaande weg - niet zien waar de buurtschap begint én eindigt.

De Krieger ijsbaan (Kopie).jpg

Door het jaar heen is de ijsbaan van De Krieger een 'grasbaan' die door schapen kort wordt gehouden

Door het jaar heen is de ijsbaan van De Krieger een 'grasbaan' die door schapen kort wordt gehouden

De Krieger

Terug naar boven

Status

- De Krieger is een - kennelijke - buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1817 gemeente Vollenhove, in 1818 over naar gemeente Ambt Vollenhove, per 1-2-1942 over naar gemeente Vollenhove, in 1973 over naar gemeente Brederwiede, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

- Buurtschap De Krieger valt, ook voor de postadressen, onder de stad Vollenhove.

- Buurtschap De Krieger ligt buiten de bebouwde kom. In 2013 is hier 1 (wit) plaatsnaambord geplaatst (i.v.m. de reconstructie van de N331).

- Op het internet kunnen wij niets over deze kennelijke buurtschap vinden. Een Vollenhovenaar die wij hierover spraken, kent de naam alleen van het gelijknamige voormalige café (zie verder bij Naam). Toch wordt het kennelijk ook als buurtschap beschouwd. Zo spreekt de lokale IJsclub op haar Facebookpagina van 'IJsclub Nooitgedacht uit De Krieger' (wat gezien de formulering op een plaatsnaam duidt en niet op het voormalige café) en ook regionale krant De Stentor spreekt in een artikel uit 2007 van 'buurtschap De Krieger'. En wie kan het nu beter weten dan een regionale krant. Zou je denken. Maar tot heden hebben wij niets inhoudelijks over de vermeende buurtschap kunnen vinden.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
- Op oude kaarten (zoals de gemeentekaart van Kuijper uit ca. 1870) en ook in een recente Topografische atlas Overijssel (editie 1997) staat De Krieger alleen als pand vermeld. Daarmee doelt men op het gelijknamige voormalige café. Kennelijk is de naam van dit café ook op de omliggende buurt overgegaan en is daarmee de buurtschap als zodanig - met die naam dus, de bebouwing op zich was er natuurlijk al langer - ontstaan. Overigens een verschijnsel dat in ons land vaker plaatsvindt. In de omgeving betreft dat bijvoorbeeld verder nog de buurtschap Moespot N van Vollenhove, en de buurtschap Witte Paarden bij Steenwijk, die zelfs een officiële woonplaats is met eigen postcode en postale plaatsnaam. In de editie 2004 van de provinciale atlas staat De Krieger voor het eerst als plaatsnaam vermeld.

- De naam is dialect voor De Krijger, en de buurtschap heeft haar naam dus ontleend aan de naam van het voormalige café alhier. Volgens de documentatie van de reconstructie N331 (zie helemaal onderaan die pagina) wordt - ook - de driesprong bij het voormalige café zo genoemd, omdat een toenmalige bewoner van de herberg zo heette. Dus zowel de driesprong, het café als de kennelijke buurtschap zijn uiteindelijk allemaal naar deze persoon genoemd.

Familienaam
Er zijn ca. 200 personen in ons land met de familienaam De Krieger. Vermoedelijk hebben die geen relatie met de buurtschap onder Vollenhove, omdat ze allemaal elders in het land woonachtig zijn.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Krieger ligt tussen Zwartsluis en Vollenhove. Vermoedelijk betreft het de panden aan de provinciale weg N331 (ter plekke Oppen Swolle genaamd), voor zover gelegen globaal tussen de Kadoelerweg in het N en de Lage Weg in het Z. De buurtschap grenst in het W aan het Zwarte Meer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Uitgaande van het hierboven vermelde onder Ligging, zal buurtschap De Krieger ca. 25 huizen met ca. 70 inwoners hebben.

Terug naar boven

Geschiedenis

Café De Krieger, vanouds al een herberg halverwege de route Zwartsluis-Vollenhove, is inmiddels gesloten en is tegenwoordig in gebruik als woonhuis (Oppen Swolle 60).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Krieger grenst in het W aan het in 1956 ontstane Zwarte Meer, dat een Natura 2000-gebied is. Het gebied is deels in beheer bij Natuurmonumenten.

Terug naar boven

Literatuur

- A.C.H.R. Lassche, 'Uitspanning De Krieger en zijn omgeving', in: Kondschap Brederwiede 15 (1999), nr. 3, p. 1-8.

Terug naar boven

Links

- Sport: - IJsclub Nooitgedacht / De Krieger is opgericht in 1933. In de beginjaren had men nog geen eigen ijsbaan en schaatste men op het kort tevoren onstane IJsselmeer (voorheen Zuiderzee), waar Vollenhove toen nog direct aan grensde. Sinds 1940 schaatst men op een ijsbaan op het Stormgat. In den beginne kwam de club bijeen in Café De Krieger. Tegenwoordig heeft men een eigen clubgebouw, waar de stamtafel van het vroegere café een herbestemming heeft gekregen.

Reactie toevoegen