De Kooy

Plaats
Buurtschap
Den Helder
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

de_kooy_buurtschapsgezicht.jpg

Buurtschap De Kooy heeft helaas geen plaatsnaamborden. Het is een afgelegen buurtje dat je vanuit het zuiden komend over de N9, onder het viaduct van de N99 door, direct aan je rechterhand kunt zien liggen.

Buurtschap De Kooy heeft helaas geen plaatsnaamborden. Het is een afgelegen buurtje dat je vanuit het zuiden komend over de N9, onder het viaduct van de N99 door, direct aan je rechterhand kunt zien liggen.

De Kooy

Terug naar boven

Status

- De Kooy is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Den Helder.

- Buurtschap De Kooy valt, ook voor de postadressen, onder de stad Den Helder.

- Buurtschap De Kooy heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De Kooi. Op oude ansichtkaarten uit begin 20e eeuw komen we ook de spelling De Kooij tegen. Rond 1950 verschijnt op de kaarten de huidige spelling met y, De Kooy dus, zowel voor de buurtschap als voor het N daarvan gelegen vliegveld.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de eendenkooi die hier vroeger is geweest. Begin 19e eeuw verloor de eendenkooi zijn belangrijkste functie. Als gevolg van het kappen van hout en de aanleg van het Noordhollands Kanaal, is de eendenkooi uiteindelijk verdwenen.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Kooy ligt aan een parallelweg van Rijksweg N9, als je vanuit het zuiden komt, direct na het viaduct van de N99 aan de rechterhand.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De bebouwing aan de parallelweg omvat 16 huizen met ca. 40 inwoners. Oorspronkelijk zullen wellicht enkele omliggende panden ook tot de buurtschap hebben behoord. Maar die zijn na de omlegging van de N9 van de buurtschap afgesneden en bovendien grotendeels opgegaan in bedrijfsmatige bebouwing van o.a. bedrijventerrein Kooypunt, en zullen daarmee niet meer tot de buurtschap worden gerekend.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oorspronkelijk lag buurtschap De Kooy direct aan de N9. Rond 1970 is de N9 hier verlegd en achter de buurtschap langs komen te lopen. Dit zal ongetwijfeld om redenen van verkeersoverlast en -veiligheid zijn geweest; sindsdien zal het een stuk rustiger zijn in de buurtschap, omdat er nu alleen nog lokaal verkeer komt dat hier ook werkelijk moet zijn.

In 1918 verrijst NNW van de buurtschap Vliegkamp De Kooi, tegenwoordig Den Helder Airport (voor het civiele deel) en Maritiem Vliegkamp De Kooy (voor het militaire deel) geheten.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over De Kooy (online te bestellen).

Reactie toevoegen