De Klomp

Plaats
Dorp
Ede
Veluwe
Gelderland

De Klomp

Terug naar boven

Status

- De Klomp is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Ede.

- Het kleine dorp is voor haar voorzieningen en verenigingsleven aangewezen op het grotere buurdorp Ederveen. Er is ook een gezamenlijke Belangenvereniging Ederveen - De Klomp (zie bij Links).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1787 De Klomp.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk de naam van een herberg. Veldnamen ontleend aan kledingstukken, vooral aan schoeisel, komen veelvuldig voor. Daarvan is Klomp wel het meest verbreid. In een oorkonde van 1477, waarin bisschop David van Bourgondië een stuk woeste grond in erfpacht geeft, wordt gesproken over een ligging boven der Clompen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp ligt W van Ede, N van Veenendaal, nabij station Veenendaal-De Klomp en grenst in het W aan de provincie Utrecht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp De Klomp heeft ca. 180 huizen met ca. 450 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In De Klomp gaat veel veranderen, denk aan aanpassingen Veenendaalseweg, afsluiting Griftweg, Structuurvisie, uitbreiding van industriegebied, combinatie wonen/werken en leefbaarheid, maar vooral de enorme toename van het verkeer. Dit laatste geeft in het dorp veel ergernissen; daar de Rondweg-Oost in Veenendaal steeds drukker wordt, zien we ook veel verkeer het dorp inkomen via de Rondweg. Dit verkeer, dat door het dorp richting Renswoude, Ederveen, en Lunteren-West gaat, moet allemaal door het tunneltje onder het Station. Gevolg hiervan zijn opstoppingen tijdens de spits. Daarbij komt dat de buslijnen hier ook rijden en voorrang kunnen nemen, wat uiteraard ook gebeurt.

Er staat een nieuwe tunnel gepland op een volstrekt onlogische plaats (Heiveldweg), voor het huidige verkeersaanbod is dit al geen oplossing. Indien naar verwachting de Rondweg Veenendaal verdubbeld wordt, zal het aanbod alleen maar groter worden, en daar zijn de inwoners van het dorp niet bij gebaat. Een oplossing is er wel; doortrekken van de Rondweg Veenendaal naar de N224 (oude Rijksweg), hiermee worden het dorp en het Station volledig ontzien. Dit is in het geheel eigenlijk de eenvoudigste mogelijkheid, echter binnen gemeente Ede of Veenendaal zijn besluiten op basis van oude gegevens genomen en men wil hier vooralsnog niet op terugkomen." Aldus Belangenvereniging Ederveen-De Klomp in een nieuwsbericht d.d. mei 2016.

- De gemeente Ede had plannen om het gebied dat is ingesloten tussen de spoorbaan richting Utrecht, de provinciale weg en de Kade bij De Klomp te ontwikkelen als recreatiegebied. Het beoogde recreatiegebied is circa 50 hectare groot. Gedacht wordt aan een gebied met een recreatieplas, zwemmogelijkheden, strand en ligweiden. Ook andere vormen van dagrecreatie moeten mogelijk worden. Rond 2015 zou dit gerealiseerd moeten zijn. Of het hier ook daadwerkelijk van is gekomen, moeten wij nog checken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp heeft 2 gemeentelijke monumenten, zijnde de graanmaalderij van de Coöperatieve Aankoopvereniging 'De Klomp en omstreken' op Stationsweg 10, en de kop-hals-rompboerderij op nr. 11.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Trekkertrek De Klomp (Hemelvaartsdag) is in het gelijknamige dorp begonnen, en via Renswoude en De Glind uiteindelijk in de Lunterse buurtschap Nederwoud terechtgekomen. Zie verder aldaar.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over De Klomp (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Belangenvereniging Ederveen-De Klomp vindt haar dorpen gemeenschappen waar het fijn wonen, werken en leven is. "Dit willen wij natuurlijk, met u, graag zo houden voor de toekomst. Om dit mooie leefklimaat te behouden of waar mogelijk te verbeteren, hebben we als Belangenvereniging een aantal doelen. Deze doelen zijn: het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de inwoners van de dorpen, niet van individuele personen; het welzijn van de dorpsbewoners (jong en oud) bevorderen; optreden als tussenpersoon tussen gemeente Ede en de inwoners; stimuleren van de dorpsbewoners met betrekking tot activiteiten, wensen, problemen en verbeteringen die het woon– en leefklimaat in beide dorpen bevorderen." Aldus de vereniging op haar site.

Reactie toevoegen