De Kling (Merkelbeek)

Plaats
Buurtschap
Brunssum
Parkstad
Limburg

De Kling (Merkelbeek)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving De Kling.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving De Kling.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving De Kling.

Terug naar boven

Status

- De Kling is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Parkstad, in grotendeels gemeente Brunssum, deels gemeente Onderbanken (t/m 1981 gemeente Merkelbeek).

- De buurtschap De Kling valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder de stad Brunssum, deels onder het dorp Merkelbeek.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve benaming
De buurtschap werd en wellicht wordt ook wel Onder-Merkelbeek of Onderste Merkelbeek genoemd.

Oudere vermeldingen
1835 en 1840 Kling.

Naamsverklaring
De naam stamt van het Middelnederlandse clinge 'heuvel'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap De Kling ligt direct NW van Brunssum, O van Merkelbeek, rond de Titus Brandsmastraat, Merkelbeekerstraat, Kloosterstraat en Groeneweg, en ligt inmiddels grotendeels in de bebouwde kom van Brunssum, maar is toch nog wel zodanig apart van de rest van Brunssum gelegen dat zij nog wel als buurtschap kan worden beschouwd. De grens tussen de gemeenten Brunssum en Onderbanken loopt hier door de Groeneweg. De oneven huisnummers vallen onder Merkelbeek, de even nummers onder Brunssum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 omvatte de buurtschap De Kling 11 huizen met 51 inwoners onder de gemeente Merkelbeek. Onder de gemeente Brunssum wordt zij in dat jaar niet vermeld.

- In 1982 is de gemeente Merkelbeek grotendeels opgegaan in de gemeente Onderbanken. Middels een grenscorrectie is een klein deel overgegaan naar de gemeente Brunssum. Deze 80 hectare met 181 inwoners zullen betrekking hebben gehad op het gebied De Kling.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Kling is de oudste woonkern van het dorp Merkelbeek. De buurtschap ligt aan de Merkelbeeker beek, die de grens tussen het grondgebied van Merkelbeek en Brunssum vormde. In De Kling ligt de oorspronkelijke parochiekerk St. Clemens van Merkelbeek, die reeds in de 13e eeuw wordt vermeld, maar in oorsprong vermoedelijk zelfs ouder is. Het huidige kerkgebouw dateert grotendeels uit de 18e eeuw. In parochiaal opzicht behoort de buurtschap nog steeds tot Merkelbeek en niet tot Brunssum.

Klooster
In de 19e eeuw werd in De Kling een groot neogotisch abdijcomplex gebouwd, het Klooster van de Karmelieten, rond de kruising Groeneweg / Merkelbeekerstraat / Kloosterstraat. De bijbehorende kloosterkerk is in het laatste kwart van de 20e eeuw afgebroken. Het klooster vervulde zijn oorspronkelijke functie niet meer sinds 1967. Daarna was het een bejaardenhuis onder de naam Huize Tieder. Na vervolgens enige tijd te hebben gefunctioneerd als asielzoekerscentrum, is het complex in juni 2009 afgebroken. Kennelijk heeft men er geen zinvolle herbestemming voor kunnen vinden. Het klooster viel sinds de herindeling van 1982 onder de gemeente Brunssum (hoewel het plaatsnaambord Brunssum dat vanuit Merkelbeek gezien pas ná het klooster stond, anders deed vermoeden).

In 1887 werd in de tuin van het klooster een Lourdesgrot gebouwd. Deze grot oefende onmiddellijk een grote aantrekkingskracht uit op katholieken uit de omgeving, tot over de grens met Duitsland. De Eerste Wereldoorlog maakte aan de komst van Duitsers een einde. Nadat het klooster in 1967 door de religieuzen was verlaten, nam de devotie af tot een bescheiden lokale verering. Bij het slopen van de abdij zijn de oude St. Clemenskerk en de in de tuin gelegen Lourdesgrot en het praalgraf van baron De Negri bewaard gebleven.

- Foto's van de sloop van het Karmelietenklooster te Merkelbeek deel 1.

- Foto's van de sloop van het Karmelietenklooster te Merkelbeek deel 2.

- Tekst en foto's Mariagrot / Lourdesgrot Merkelbeek.

- Foto's van het klooster te Merkelbeek / De Kling door Ruud Tromp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Kling heeft tot op heden zijn landschappelijk karakter weten te behouden. Het straatbeeld wordt naast de oude St. Clemenskerk bepaald door deels monumentale hoeven zoals de Onderste Hof (aan de Groeneweg) en Bovenste Hof (die sinds de herindeling van 1982 onder Brunssum vallen, voorheen Merkelbeek) en Huize Renkens.

- Karmel kerkhof, het kerkhofje van de Karmelieten, aan de Kloosterstraat.

Reactie toevoegen