De Keegen

Plaats
Buurtschap
Noardeast-Fryslân
Fryslân

de_keegen_plaatsnaambord.jpg

Op 7-7-2017 heeft wethouder Jelle Boerema samen met de voorzitter van Plaatselijk Belang Burum, Baukje Vlieg, en dorpshistoricus Willem Kloppenburg de plaatsnaamborden van buurtschap De Keegen onder Burum onthuld. (© Sake Beerstra, Kollum)

Op 7-7-2017 heeft wethouder Jelle Boerema samen met de voorzitter van Plaatselijk Belang Burum, Baukje Vlieg, en dorpshistoricus Willem Kloppenburg de plaatsnaamborden van buurtschap De Keegen onder Burum onthuld. (© Sake Beerstra, Kollum)

De Keegen

Terug naar boven

Status

- De Keegen is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Noardeast-Fryslân. T/m 2018 gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland.

- Buurtschap De Keegen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Burum.

- Buurtschap De Keegen ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden. De buurtschap heeft op 7-7-2017 als laatste van de Kollumerlandse buurtschappen plaatsnaamborden gekregen. Deze buurtschapsborden zijn vanaf 2008 gefaseerd geplaatst. Zie daarvoor verder de pagina van Kollumerland en Nieuwkruisland.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
De Kegen.

Oudere vermeldingen
1718 (streek) en 1845 De Keegen.

Naamsverklaring
Meervoud van keeg 'buitendijks land', de Friese vorm voor kaag en koog. Het Dokkumerdiep was vroeger veel verder naar binnen afgesloten, tot 1729 door een sluis te Dokkum, maar nog vroeger, vóór 1584, ten westen van die stad door een sluis, de Oudzijl. Tussen de dijken langs dat diep lagen slijkgronden en een stuk van dat buitenland ten westen van Dokkum heette de Keegen. Op de Kaart van Schotanus is het getekend als een omkaad buitenpoldertje.(1)

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Keegen ligt rond de N takken van de Keegensterweg en rond het Keegensterpad. De buurtschap ligt NNW van het dorp Burum, Z van het dorp Warfstermolen en het Nationaal Park Lauwersmeer, ZW van het dorp Munnekezijl, WNW van het dorp Pieterzijl, NW van het dorp Visvliet, NO van het dorp Augsbuurt, NNO van het dorp Kollum en ZO van het dorp Kollumerpomp.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Keegen omvat een handvol huizen met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- N van buurtschap De Keegen stroomt de Keegenster Ried, die in het oosten uitmondt in de Olde Lauwers, een arm van de rivier de Lauwers. Langs de buurtschap loopt het fietspad Keegensterpad.

Reacties

(2)

De Keegen heeft sinds 7 juli 2017 plaatsnaamborden:
http://www.rtvnof.nl/bord-onthuld-buurtschap-keegen/

Dank voor de tip Andries! Ik heb de beschrijving aangepast. Dan is na ca. 10 jaar met deze plaatsing het plaatsnaambordenproject van de gemeente afgerond, en hebben nu alle ca. 20 buurtschappen in de gemeente plaatsnaambordjes! Hopelijk een goed voorbeeld voor andere gemeenten waar nog buurtschap-plaatsnaambordjes ontbreken.

Reactie toevoegen