De Hoek (Spijkenisse)

Plaats
Buurtschap
Nissewaard
Zuid-Holland

de_hoek_spijkenisse_plaatsnaambord.jpg

De Hoek is een buurtschap en tegenwoordig ook woonwijk in de provincie Zuid-Holland, gemeente Nissewaard. T/m 2014 gemeente Spijkenisse. Buurtschap en wijk De Hoek vallen onder de stad Spijkenisse.

De Hoek is een buurtschap en tegenwoordig ook woonwijk in de provincie Zuid-Holland, gemeente Nissewaard. T/m 2014 gemeente Spijkenisse. Buurtschap en wijk De Hoek vallen onder de stad Spijkenisse.

de_hoek_spijkenisse_op_actuele_kaart.jpg

Buurtschap en wijk De Hoek liggen W van het stadscentrum van Spijkenisse. (© www.kadaster.nl)

Buurtschap en wijk De Hoek liggen W van het stadscentrum van Spijkenisse. (© www.kadaster.nl)

de_hoek_buurtschapsgezicht_kopie.jpg

De Hoek, buurtschapsgezicht

De Hoek, buurtschapsgezicht

De Hoek (Spijkenisse)

Terug naar boven

Status

- De Hoek is een buurtschap en tegenwoordig ook woonwijk in de provincie Zuid-Holland, gemeente Nissewaard. T/m 2014 gemeente Spijkenisse.

- Buurtschap De Hoek valt, ook voor de postadressen, onder de stad Spijkenisse.

- Buurtschap De Hoek had witte plaatsnaamborden (zie de foto elders op deze pagina). Had, omdat een onzer informanten medio 2021 heeft geconstateerd dat dit bordje helaas verdwenen is dan wel deze bordjes verdwenen zijn. Overigens ligt de buurtschap formeel binnen de bebouwde kom van de stad Spijkenisse, maar ligt het toch nog altijd zodanig landelijk, direct W van de stadskern (zie de plattegrond elders op deze pagina), dat het nog altijd als buurtschap valt te kwalificeren.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1838-1857 De Hoek, 1840 Hoek.

Naamsverklaring
"Betekent hoek 'scherpe of uitspringende bocht, knik' van de dijk."(1) In dit geval gaat het om de Malledijk.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Hoek ligt rond de wegen Malledijk (het gedeelte van deze weg O van het kruispunt met de weg Konijnendijk) en Breekade (het gedeelte van deze weg W van het kruispunt met de Baljuwlaan). De buurtschap ligt direct W van de stad Spijkenisse, NW van het dorp Hekelingen, OZO van de dorpen Geervliet en Heenvliet en NO van de dorpen Zuidland en Simonshaven.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap De Hoek, samen met buurtschap Westdijk, 10 huizen met 75 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de jaren tachtig is O van de buurtschap de woonwijk De Hoek gerealiseerd. "Ideaal gelegen (want: overal dichtbij), maar wel betaalbaar. Die twee voordelen combineer je als je in De Hoek woont. De wijk ligt op hooguit vijf minuten fietsen van het vernieuwde stadscentrum, met 250 winkels, talrijke restaurants, de nieuwe bibliotheek, het nieuwe theater en de weekmarkt. Fiets je echter even de andere kant op, dan ben je zo in Park Vogelenzang of rij je tussen de weilanden. En trap je even door, dan kom je in het schitterende natuur- en recreatiegebied Bernisse. Het is een wijk met vooral eengezinswoningen en maisonnettes (tweelaagse appartementen), deels in rustige, woonerfachtige buurten. De wijk wordt aan twee kanten ontsloten: via de Baljuwlaan en via de Hekelingseweg." (bron: Nissewaard woont)

- De gemeente Nissewaard gaat er alles aan doen om de achteruitgang van de wijk De Hoek te keren. Van medio 2019 tot medio 2021 wordt in totaal een miljoen euro opzijgezet voor maatregelen die de buurt met 60 procent sociale huur- en koopwoningen een impuls geven. Bewoners willen graag dat hun jaren '80-wijk een facelift krijgt. Dat maakten ze in 2018 duidelijk in een enquête van verhuurder De Leeuw van Putten. En in de Nissewaardpeiling, een onderzoek onder de inwoners in 2018, kwam naar voren dat De Hoek qua leefbaarheid achteruit gaat. Die scoorde een mager zesje. De bewoners klaagden over slecht onderhoud van het openbaar groen en tuinen, gedrag van medebewoners, hangjongeren, lawaai, gebrek aan een fatsoenlijk winkelcentrum en verkeersoverlast. Wethouder Jan Willem Mijnans sluit in het kader van de 'facelift' zeker niet uit dat er huizen tussenuit worden gehaald: "Soms kun je door twee woningen weg te halen een betere doorstroming bewerkstelligen." Ook naar het openbaar groen wordt gekeken. Enkele wensen van bewoners, zoals achterpadverlichting en het opknappen van een speelveld, zijn op korte termijn al uitgevoerd.

- "In Nissewaard is het prettig wonen. Dat blijkt niet alleen uit onderzoeken die we doen en de Leefbaarheidsmonitor. Ook uit de gesprekken die wij met inwoners van de stad voeren, horen we vaak terug dat het goed wonen is in onze gemeente. Dat willen we graag zo houden. En daarom letten we ook goed op signalen, die aangeven dat er mogelijk achteruitgang plaatsvindt in een wijk. Want als we tijdig actie ondernemen, kunnen we ervoor zorgen dat het prettig blijft. In De Hoek denken we dat we een aantal dingen kunnen verbeteren. Dat willen we niet alleen van professionals horen, maar ook van inwoners van de wijk. Want inwoners zijn ervaringsdeskundigen. En we willen juist dat inwoners zich goed voelen in hun wijk.

Het bijzondere aan deze Wij(k)visie De Hoek is, dat zowel professionals als inwoners hun mening hebben kunnen geven. Want samen weten we meer dan elk afzonderlijk. En al deze inbreng gaan we vertalen naar acties, om zorgen weg te nemen die er mogelijk zijn en om kansen te pakken die zijn aangegeven. Dankzij en samen met de inwoners komen we op die manier tot een visie, die zorgt dat we de gesignaleerde achteruitgang tijdig keren. Waardoor de wijk een aantrekkelijke wijk blijft om in te leven. Daarmee creëren we ook de ruimte om na te denken over de lange termijn. Want het is mogelijk dat in de toekomst niet alle woningen blijven voldoen aan de vraag vanuit de markt. En ook dan gaan we actie ondernemen om De Hoek een aantrekkelijke wijk te houden." Aldus de gemeneente en de woningstichting in het Voorwoord van de Wij(k)visie voor deze wijk (2018).

Terug naar boven

Links

- Zorg en welzijn: - De locatie voor maatschappelijke opvang van het Leger des Heils in Spijkenisse, De Boeg, is in 2021 verhuisd van de tijdelijke locatie aan de Industriestraat naar de Hoeklaan in de wijk De Hoek. De voorziening is bedoeld voor de opvang van volwassenen die door verschillende oorzaken dak- en thuisloos zijn geraakt. De gemeente Nissewaard heeft de wettelijke taak om opvang voor dak- en thuislozen te organiseren voor de gemeenten op de Zuid- Hollandse Eilanden. Wethouder Léon Soeterboek is blij dat het Leger des Heils in nauw overleg met de gemeente een nieuwe huisvesting heeft kunnen vinden. “We vinden het als gemeente belangrijk dat mensen die even geen dak boven hun hoofd hebben, op een goede manier worden opgevangen. In het nieuwe pand kan het Leger des Heils de mensen beter begeleiden en benodigde zorg verlenen.” In het nieuwe pand zijn 24 individuele kamers en een aantal gemeenschappelijke ruimtes. Alle personen die in de opvang verblijven, krijgen individuele begeleiding. Het is de bedoeling dat mensen na een aantal maanden (of sneller) uitstromen naar een zelfstandige woning of woonvorm. Naast de individuele begeleiding is er ook 24 uur per dag groepsbegeleiding aanwezig.

Reactie toevoegen