De Heurne

Plaats
Dorp
Aalten
Achterhoek
Gelderland

De Heurne

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving De Heurne.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving De Heurne.

Terug naar boven

Status

- De Heurne is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Aalten. T/m 2004 gemeente Dinxperlo.

- Niet te verwarren met de nabijgelegen buurtschap Heurne, die altijd al onder de gemeente Aalten heeft gevallen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Heurne. In de gemeenteatlas van Kuijper (1867) worden de plaatsnamen Achterheurne, Middelheurne en Voorheurne vermeld.

Naamsverklaring
Heurne
is een variant van hoorne ´bij de hoek´.(1)

Alternatieve benaming
Om verwarring met de nabijgelegen en altijd al tot de gemeente Aalten behoord hebbende buurtschap Heurne te voorkomen, is het dorp De Heurne vooral in Aalten bekend als 'Dinxperlose Heurne'. De buurtschap Heurne (die, om het nog verwarrender te maken, lokaal ook De Heurne wordt genoemd) wordt om dezelfde reden ook wel als 'Aaltense Heurne' betiteld.

Terug naar boven

Ligging

De Heurne ligt N van Dinxperlo, ZW van Aalten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte De Heurne 193 huizen met 1.216 inwoners.

- Tegenwoordig heeft De Heurne ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De bebouwing van De Heurne is ontstaan op een hogergelegen dekzandrug en was overwegend agrarisch van karakter. Tot in de 19e eeuw was er nog geen sprake van een kern, maar alleen van verspreid gelegen bebouwing die verdeeld was in de delen Voor Heurne, Middel Heurne en Achter Heurne. Deze benamingen zijn nu niet gangbaar meer.

Het huidige De Heurne omvat de bebouwing langs de Lage Heurnseweg, langs wat kleinere woonstraatjes als de D.H. Keupenweg, de Spekkendijk, nabij de vroegere halteplaats De Heurne aan de opgeheven spoorlijn Varsseveld-Dinxperlo (het haltegebouw is nog aanwezig). Slechts een bomenrij vlakbij de Spekkendijk herinnert nog aan de spoorlijn.

Kenmerkend is het open bebouwingsbeeld. Op een enkele plek heeft, zoals bij De Koopsbroeck en De Riete, verdichting plaatsgevonden, maar dit heeft de sterke verwevenheid van bebouwing met het landschap niet aangetast. Beeldbepalende bebouwing zijn onder meer de protestantse kerk aan de hoofdweg en de school aan de D.H. Keupenweg. Net buiten het dorp in het vroegere Achter Heurne staat de Teunismolen aan de Teunismolenweg.

De Heurne heeft een hulppostkantoor gehad van 1921 tot 1983.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Heurne heeft 8 rijksmonumenten.

- De Heurne heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- Buurtschap De Heurne wordt een dorp door de bouw van de Hervormde (thans PKN) Heurnse kerk (Lage Heurnserweg 58) in 1908.

- Teunismolen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Heurns Feest (schuttersfeest) in de 1e week van de zomervakantie.

-  Oranjefeest (begin juli).

Terug naar boven

Trivia

- In De Heurne spreekt men hetzelfde Nedersaksische dialect als in buurdorp Dinxperlo.

Terug naar boven

Links

- Basisschool De Höve.

 

Reactie toevoegen