De Heurne

Plaats
Dorp
Aalten
Achterhoek
Gelderland

De Heurne

Terug naar boven

Status

- De Heurne is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Aalten. T/m 2004 gemeente Dinxperlo.

- Niet te verwarren met de nabijgelegen buurtschap Heurne, die altijd al onder de gemeente Aalten heeft gevallen.

- In De Heurne spreekt men hetzelfde Nedersaksische dialect als in buurdorp Dinxperlo.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Heurne. In de gemeenteatlas van Kuijper (1867) worden de plaatsnamen Achterheurne, Middelheurne en Voorheurne vermeld.

Naamsverklaring
Heurne
is een variant van hoorne ´bij de hoek´.(1)

Alternatieve benaming
Om verwarring met de nabijgelegen en altijd al tot de gemeente Aalten behoord hebbende buurtschap Heurne te voorkomen, is het dorp De Heurne vooral in Aalten bekend als 'Dinxperlose Heurne'. De buurtschap Heurne (die, om het nog verwarrender te maken, lokaal ook De Heurne wordt genoemd) wordt om dezelfde reden ook wel als 'Aaltense Heurne' betiteld.

Terug naar boven

Ligging

De Heurne ligt N van Dinxperlo, ZW van Aalten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft De Heurne 193 huizen met 1.216 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De bebouwing van De Heurne is ontstaan op een hogergelegen dekzandrug en was overwegend agrarisch van karakter. Tot in de 19e eeuw was er nog geen sprake van een kern, maar alleen van verspreid gelegen bebouwing die verdeeld was in de delen Voor Heurne, Middel Heurne en Achter Heurne. Deze benamingen zijn nu niet gangbaar meer.

Het huidige dorp omvat de bebouwing langs de Lage Heurnseweg, langs wat kleinere woonstraatjes als de D.H. Keupenweg, de Spekkendijk, nabij de vroegere halteplaats De Heurne aan de opgeheven spoorlijn Varsseveld-Dinxperlo (het haltegebouw is nog aanwezig). Slechts een bomenrij vlakbij de Spekkendijk herinnert nog aan de spoorlijn.

Kenmerkend is het open bebouwingsbeeld. Op een enkele plek heeft, zoals bij De Koopsbroeck en De Riete, verdichting plaatsgevonden, maar dit heeft de sterke verwevenheid van bebouwing met het landschap niet aangetast. Beeldbepalende bebouwing zijn onder meer de protestantse kerk aan de hoofdweg en de school aan de D.H. Keupenweg. Net buiten het dorp in het vroegere Achter Heurne staat de Teunismolen aan de Teunismolenweg.

De Heurne heeft van 1921 tot 1983 een hulppostkantoor gehad.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Heurne heeft 8 rijksmonumenten.

- De Heurne heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- Buurtschap De Heurne wordt een dorp door de bouw van de Hervormde (thans PKN) Heurnse kerk (Lage Heurnserweg 58) in 1908.

- De Teunismolen is in 1822 gebouwd, naar alle waarschijnlijkheid volgens het bestek van de 3 jaar eerder gebouwde beltmolen Hermien in Harreveld.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Heurns Feest (schuttersfeest) in de 1e week van de zomervakantie.

-  Oranjefeest (begin juli).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over De Heurne.

- Nieuws: - Nieuws uit De Heurne van Heurns Belang op Facebook.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Höve is prachtig gelegen en heeft een eigen schoolbos, waardoor de kinderen enorm veel 'speel'-ruimte tot hun beschikking hebben. De school heeft een centrale rol in De Heurne en ligt in een fraaie landelijke omgeving. De basisschool biedt ook onderdak aan Peuterspeelzaal De Boskabouters. Kinderen vanaf 2,5 jaar mogen naar de peuterspeelzaal. Dat is niet alleen erg leuk, maar ook een hele goede voorbereiding op de basisschool. In de peuterspeelzalen gaat je kind de wereld om zich heen ontdekken. In een veilige omgeving en onder gediplomeerde medewerkers leert je kind spelenderwijs ontzettend veel. Ze doen spelletjes, zingen liedjes, ze knutselen, lezen voor en spelen buiten. Het kind leert nieuwe woordjes en zinnen, leert samen met andere kinderen spelen en delen en heeft een leuke tijd.

Reactie toevoegen