De Heurne

Plaats
Dorp
Aalten
Achterhoek
Gelderland

de_heurne_heurnse_kerk.jpg

Buurtschap De Heurne wordt een dorp door de bouw van de Hervormde (thans PKN) Heurnse Kerk (Lage Heurnserweg 58) in 1908. De kerk valt tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente Dinxperlo.

Buurtschap De Heurne wordt een dorp door de bouw van de Hervormde (thans PKN) Heurnse Kerk (Lage Heurnserweg 58) in 1908. De kerk valt tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente Dinxperlo.

de_heurne_de_heurnse_minibieb.jpg

Het kleine dorp De Heurne is natuurlijk te klein voor een bemande bibliotheek. Maar niet voor een onbemande bibliotheek! Erna Westendorp beheert namelijk sinds oktober 2017 de De Heurnse Minibieb, waar je gratis boeken kunt lenen en evt. ruilen.

Het kleine dorp De Heurne is natuurlijk te klein voor een bemande bibliotheek. Maar niet voor een onbemande bibliotheek! Erna Westendorp beheert namelijk sinds oktober 2017 de De Heurnse Minibieb, waar je gratis boeken kunt lenen en evt. ruilen.

De Heurne

Terug naar boven

Status

- De Heurne is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Aalten. T/m 2004 gemeente Dinxperlo.

- Niet te verwarren met de nabijgelegen buurtschap Heurne, die altijd al onder de gemeente Aalten heeft gevallen.

- In De Heurne spreekt men hetzelfde Nedersaksische dialect als in buurdorp Dinxperlo.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Heurne. In de gemeenteatlas van Kuijper (1867) worden de plaatsnamen Achterheurne, Middelheurne en Voorheurne vermeld.

Naamsverklaring
Heurne
betekent ´hoek uitspringend land´, waarvoor zie horn.(1)

Alternatieve benaming
Om verwarring met de nabijgelegen en altijd al tot de gemeente Aalten behoord hebbende - en onder Status reeds vermelde - buurtschap Heurne te voorkomen, is het dorp De Heurne vooral in Aalten bekend als 'Dinxperlose Heurne'. De buurtschap Heurne (die, om het nog verwarrender te maken, lokaal ook De Heurne wordt genoemd) wordt om dezelfde reden ook wel als 'Aaltense Heurne' betiteld.

Terug naar boven

Ligging

De Heurne ligt N van Dinxperlo, ZW van Aalten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft De Heurne 193 huizen met 1.216 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De bebouwing van De Heurne is ontstaan op een hogergelegen dekzandrug en was overwegend agrarisch van karakter. Tot in de 19e eeuw was er nog geen sprake van een kern, maar alleen van verspreid gelegen bebouwing die verdeeld was in de delen Voor Heurne, Middel Heurne en Achter Heurne (soms als twee woorden gespeld, soms als één woord gespeld). Deze benamingen zijn nu niet gangbaar meer.

Het huidige dorp omvat de bebouwing langs de Lage Heurnseweg, langs wat kleinere woonstraatjes als de D.H. Keupenweg, de Spekkendijk, nabij de vroegere halteplaats De Heurne aan de opgeheven spoorlijn Varsseveld-Dinxperlo (het haltegebouw is nog aanwezig). Slechts een bomenrij vlakbij de Spekkendijk herinnert nog aan de spoorlijn.

Kenmerkend is het open bebouwingsbeeld. Op een enkele plek heeft, zoals bij De Koopsbroeck en De Riete, verdichting plaatsgevonden, maar dit heeft de sterke verwevenheid van bebouwing met het landschap niet aangetast. Beeldbepalende bebouwing zijn onder meer de protestantse kerk aan de hoofdweg en de school aan de D.H. Keupenweg. Net buiten het dorp in het vroegere Achter Heurne staat de Teunismolen aan de Teunismolenweg.

De Heurne heeft van 1921 tot 1983 een hulppostkantoor gehad.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Heurne heeft 8 rijksmonumenten, waaronder T-boerderij De Welsker uit 1825 met varkensschuur en veeschuur (dat zijn samen 3 rijksmonumenten) op Spekkendijk 26. De boerderij heeft sinds het vertrek van de vorige bewoners leeggestaan. Ramen en deuren waren dichtgetimmerd. Het geheel bood een treurige en vervallen aanblik. In december 2018 is het pand verkocht. De nieuwe eigenaren willen De Welsker restaureren, bewonen en er een galerie in vestigen.

- De Heurne heeft 3 gemeentelijke monumenten.

- Buurtschap De Heurne wordt een dorp door de bouw van de Hervormde (thans PKN) Heurnse Kerk (Lage Heurnserweg 58) in 1908. Voorheen waren de protestante inwoners aangewezen op de Sint-Liboriuskerk in Dinxperlo, waar zij met name gebruik maakten van de noordelijke zijbeuk, die dan ook wel 'de Heurnse zolder' werd genoemd. De kerk is in 1995 uitgebreid met een consistoriekamer. In de kerk bevindt zich een orgel van de firma L. van Dam & Zn. (Leeuwarden). Het orgel is in 1895 gebouwd voor de Hervormde kerk in Hellendoorn, en in 1963 overgeplaatst naar de Heurnse Kerk. De kerk valt onder de Protestantse Gemeente Dinxperlo.

- Korenmolen de Teunismolen in De Heurne (Teunismolenweg 4) is in 1822 gebouwd, naar alle waarschijnlijkheid volgens het bestek van de 3 jaar eerder gebouwde beltmolen Hermien in Harreveld. De molen heette aanvankelijk De Haan, maar werd in de volksmond altijd vernoemd naar de nabijgelegen boerderij Het Teunishuis, waarna de huidige naam is ontstaan. Na aankoop door de toenmalige gemeente Dinxperlo in 1986 is de molen grondig gerestaureerd. Sinds de gemeentelijke herindeling is de molen eigendom van de gemeente Aalten. De molen wordt regelmatig door vrijwillige molenaars in bedrijf gesteld.

- "Ten oosten van de kern De Heurne bevindt zich aan de Gelkinkweg een voormalige maalderij. Deze werd hoofdzakelijk gebruikt voor het malen van graan en waarschijnlijk ook voor het malen tot veevoeder voor boeren uit de omgeving. Waarschijnlijk werd het luiwerk aangedreven door een stoom- of dieselmachine. Oorspronkelijk had de maalderij geen aanbouw. Later werd een winkelaanbouw van één bouwlaag toegevoegd aan de linkerzijde waardoor het complex een L-vormige plattegrond kreeg. Aan de rechterzijde werd in het begin van de jaren '30 een houten schuur/loods gebouwd. Oorspronkelijk waren zowel de maalderij als het winkelpand voorzien van een gemetselde schoorsteen. De bescherming omvat de maalderij en het winkelpand.

De tussen 1900 en 1930 gebouwde maalderij met winkel is: - van architectuurhistorische waarde als goed en gaaf bewaard voorbeeld van een kleinschalige en landelijk gelegen maalderij in een karakteristieke landelijke bouwstijl. De combinatie van exterieur en interieur, dat nog een groot deel van de oorspronkelijke machines bevat, verhoogt de autonome waarde van het object; - van cultuurhistorische waarde als representant van de kleinschalige industrie in het oostelijk deel van Gelderland en van belang voor de agrarische ontwikkeling van de gemeente Dinxperlo; - van stedenbouwkundige waarde door de prominente situering in het landschap." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- Heurns Feest (gedurende 5 dagen begin juli).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

(Nieuw) Heurns Veld
Het Heurns Veld was een oud voetbalveld, dat in 2020 door inwoners van De Heurne is omgetoverd tot een multifunctioneel park voor jong en oud. Er is van alles aangelegd: er is een tiny forest, een voedselbosje, een basketbalveld, er komen bijenkassen te staan, er is een trapveldje en een crossbaantje. Er is voor ieder wat wils. Ze hadden het initiatief in 2020 aangemeld voor de jaarlijkse Kern met Pit-wedstrijd van de KNHM Foundation, dat bedoeld is om mooie initiatieven die de leefbaarheid in dorpen bevorderen te stimuleren en te belonen.

De initiatieven doen hun best om zo hoog mogelijk te scoren in de provinciale ranglijst van dat jaar en vervolgens eventueel de landelijke ranglijst. "We hadden niet verwacht de provinciale prijs te winnen. We stonden genomineerd, maar er was behoorlijk veel concurrentie. We zijn een kleine kern met zo'n 1200 inwoners. Omdat ook het publiek kan stemmen dachten we dat we geen kans zouden maken tegen bijvoorbeeld een grote plaats met meer inwoners, zoals Elst", aldus Heurns Belang-voorzitter Bennie Bruggink. Maar ze wonnen tóch. "We willen hier oud en jong met elkaar verbinden. Maar we willen ook de kinderen betrekken in het bestuur zodat in de toekomst de jeugd het vrijwilligerswerk oppakt en we willen nieuwe bestuursleden voor de plaatselijke verenigingen kweken", lichtte Bruggink verder toe.

De kinderen uit het dorp gaan in ieder geval veel gebruik maken van het park. Ze krijgen er natuurlessen, maar er kunnen ook lessen in andere vakken gegeven worden. De provinciale Kern met Pit prijs leverde De Heurne een geldbedrag van 1500 euro op, naast de 1000 die ze al kregen nadat ze zich hebben aangemeld. En er was ook ondersteuning van experts om de plannen te realiseren. Natuurlijk was het dorp ook blij met de plaatselijke ondernemers die belangeloos werkzaamheden in het park hebben uitgevoerd. Als Gelderse winnaar deed het Heurns Veld ook mee met de landelijke wedstrijd voor de Gouden Pit. En guess what... ook díe hebben ze gewonnen! Dat leverde nog eens 3.000 euro op.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving De Heurne, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over De Heurne.

- Nieuws: - Nieuws uit De Heurne van Heurns Belang op Facebook.

- Belangenvereniging: - Heurns Belang is opgericht in 1975 en heeft ten doel de algemene belangen van het dorp te bewaken en te bevorderen, teneinde de leefbaarheid te waarborgen en de onderlinge band te versterken.

- Dorpshuis: - De Heurne heeft geen dorpshuis of soortgelijk centraal ontmoetingspunt. Daarom zijn er verenigingen die hun activiteiten in Zaal Bruggink houden, andere zoals het mannenkoor repeteren in de basisschool, jongerenvereniging CJV zit in het jeugdgebouw achter De Höve, en gospelgroep The Joy Singers houdt haar oefenavonden in de kerk. Heurns Belang ziet het als een van haar taken om de verenigingen met elkaar verbonden te houden.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Höve is prachtig gelegen en heeft een eigen schoolbos, waardoor de kinderen enorm veel 'speel'-ruimte tot hun beschikking hebben. De school heeft een centrale rol in De Heurne en ligt in een fraaie landelijke omgeving. De basisschool biedt ook onderdak aan Peuterspeelzaal De Boskabouters. Kinderen vanaf 2,5 jaar mogen naar de peuterspeelzaal. Dat is niet alleen erg leuk, maar ook een hele goede voorbereiding op de basisschool. In de peuterspeelzalen gaat je kind de wereld om zich heen ontdekken. In een veilige omgeving en onder gediplomeerde medewerkers leert je kind spelenderwijs ontzettend veel. Ze doen spelletjes, zingen liedjes, ze knutselen, lezen voor en spelen buiten. Het kind leert nieuwe woordjes en zinnen, leert samen met andere kinderen spelen en delen en heeft een leuke tijd.

- Lezen: - Het kleine dorp De Heurne is natuurlijk te klein voor een bemande bibliotheek. Maar niet voor een onbemande bibliotheek! Erna Westendorp beheert namelijk sinds oktober 2017 de De Heurnse Minibieb, een kastje aan de gevel van Aannemersbedrijf Westendorp (Nijmansdijk 6). Je mag er gratis een boek uit halen dat je graag wilt lezen, en boeken die je zelf over hebt en waar een ander nog plezier van zou kunnen hebben, kun je er in terugzetten (niet verplicht), zodat het systeem zich op die manier zelf in stand houdt. Het fenomeen Minibieb is 'overgewaaid' vanuit de Verenigde Staten, waar het Little Free Library heet. Daar zijn er meer dan 70.000, maar ook in Nederland zijn er inmiddels al meer dan 1.000.

- Jongeren: - Jongerenvereniging CJV De Heurne heeft 7 groepen, in leeftijd variërend van ca. 12 tot 25 jaar. De groepen komen wekelijks bij elkaar. Vaak wordt er een activiteit georganiseerd of wordt gesproken over de dagelijkse gang van zaken. 3x per jaar organiseert de CJV acties om geld bij elkaar te krijgen voor o.a. het onderhoud van het jeugdgebouw, namelijk in januari de Kerstboomactie, op de zaterdag voor Moederdag de Perkplantenactie, en half december de Snertactie, waarbij de leden langs de deuren gaan met winterse soepen. Begin januari organiseren ze voor alle donateurs, leden en andere belangstellenden een Ni-jjoarsborrel bij Café Bruggink. En in juli en augustus gaat elke groep op de fiets naar Eibergen om daar een aantal nachten in een tent te kamperen. Dat is het jaarlijkse hoogtepunt waar iedereen naar uitkijkt.

- Muziek: - Het in 1926 opgerichte Chr. Heurns Mannenkoor in De Heurne is van oorsprong en nog altijd een protestants christelijk koor, maar er voelen zich ook mensen thuis met een andere geloofsovertuiging. Het repertoire bestaat voor de ene helft uit geestelijke liederen en voor de andere helft uit populair materiaal. Ze verlenen medewerking aan o.a. kerkdiensten in ziekenhuizen in de buurt en verzorgen optredens in (ouderen-)woonzorgcentra. In juli is er het zomerconcert en dicht bij Kerst de traditionele Kerstzangdienst in de Heurnse Kerk. Regelmatig nemen ze deel aan een zangerscontactavond. In het voor- en / of najaar organiseren ze hun eigen groter concert. Het ledenaantal ligt rond de 45 heren. Schroom niet om eens op een maandag binnen te lopen en sfeer te proeven. Je bent welkom bij een van de vier zangpartijen.

- "Bij gospelgroep the Joysingers in De Heurne zingen we allemaal met hetzelfde doel; ontspanning, gezelligheid, delen van een boodschap. We zingen natuurlijk in het Nederlands, maar ook Engels en Duits staan op het repertoir. Kun je alleen maar 'walnoten' lezen? Geen probleem, je leert ook door naar elkaar te luisteren. Wanneer het nummer 'zit' gaan we zingen zonder bladmuziek. Zo heb je meer contact met elkaar en met het publiek. Doordat we regelmatig optreden en medewerking verlenen aan kerkdiensten, ontstaan soms heel waardevolle contacten. Regelmatig is er in de pauze tijdens de oefenavond wat 'lekkers' bij de koffie omdat er wat te vieren valt. Soms organiseren we een werk-weekend om bepaalde nummers te oefenen, en ook om de onderlinge contacten te verstevigen. Het koor heeft ca. 30 leden. Nieuwe leden zijn welkom. Met name heren worden uitgenodigd om de balans in ons koor te optimaliseren. Maar natuurlijk worden ook dames met open armen ontvangen."

Reactie toevoegen