De Ha

Plaats
Buurtschap
Hof van Twente
Twente
Overijssel

De Ha plaatsnaambord [640x480].jpg

De Ha heeft sinds 2010 officiële plaatsnaamborden

De Ha heeft sinds 2010 officiële plaatsnaamborden

De Ha

Terug naar boven

Status

- De Ha is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Hof van Twente. T/m 2000 gemeente Markelo.

- Buurtschap De Ha valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Markelo.

- Buurtschap De Ha komt ten onrechte niet als plaatsnaam voor in de provincie-atlas Overijssel.(1)

- Buurtschap De Ha ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Hoe komt men aan de naam voor deze buurtschap?, red.
Sinds wanneer beschouwt men zich als buurtschap De Ha? De naam komt niet in atlassen of plaatsenlijsten voor, red.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Ha ligt direct ZW van Goor, rond het O deel van de Twikkelerweg, aan de voet van de Herikerberg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Ha heeft ca. 30 huizen en enkele verblijfsaccommodaties, met ca. 75 inwoners.

Terug naar boven

Verenigingsleven

- De buurtschap heeft een eigen buurtvereniging: Buurtvereniging De Ha. Deze heeft geen eigen onderkomen. Waar nodig krijgt men belangeloos onderdak op Camping Bergzicht. Voor zover ons bekend is de buurtvereniging ook niet middels een site of pagina op het internet aanwezig.

Reactie toevoegen