De Grits

Plaats
Buurtschap
Littenseradiel
Fryslân

De Grits

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving De Grits.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving De Grits.

Terug naar boven

Status

- De Grits is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Littenseradiel. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel.

- De buurtschap De Grits valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Kûbaard.

- De Grits heeft geen plaatsnaamborden, zodat u slechts aan de gelijknamige straatnaamborden kunt zien dat u in deze buurtschap bent.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De spelling van deze plaatsnaam is in het Nederlands en in het Fries gelijk.

Terug naar boven

Ligging

De Grits ligt Z van Kûbaard, rond de vanuit Kûbaard doodlopende weg De Grits.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap De Grits omvat slechts een handvol panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

De terp waarop deze buurtschap ligt, komt in de 16e eeuw voor onder de naam Laerd. De nederzetting als zodanig, althans met de naam De Grits, is nog jong; de naam komt pas vanaf begin 20e op kaarten voor.(1)

 

Reactie toevoegen