De Glind

Plaats
Dorp
Barneveld
Veluwe
Gelderland

de_glind_collage.jpg

De Glind, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

De Glind, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

De-Glind-MSD-20120201-253792.jpg

De Glind, Barneveld, Gelderland

De Glind, Barneveld, Gelderland

De-Glind-MSD-20120201-253774.jpg

De Glind, Barneveld, Gelderland

De Glind, Barneveld, Gelderland

De-Glind-MSD-20120201-253781.jpg

De Glind, Barneveld, Gelderland

De Glind, Barneveld, Gelderland

De-Glind-MSD-20120201-253794.jpg

De Glind, Barneveld, Gelderland

De Glind, Barneveld, Gelderland

De-Glind-MSD-20120201-253799.jpg

De Glind, Barneveld, Gelderland

De Glind, Barneveld, Gelderland

De Glind

Terug naar boven

Status

- De Glind is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Barneveld.

- Onder het dorp De Glind vallen ook de buurtschap Havikhorst en een klein deel van de buurtschap Moorst.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Glind, Glinden, Glinthorst, Glindhorst, 1429 Glinde, 1492 dat Glynt, 1533 dat Gelind, 1658 Glindt, 1840 Glinde.

Naamsverklaring
De naam stamt van het Middelnederlandse gelende 'omheining, afrastering en het daarbinnen gelegen terrein'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De Glind ligt ZW van Barneveld en grenst in het W aan de provincie Utrecht (kern Achterveld).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft De Glind 86 huizen met 498 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ruim 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Glind maakte vanouds deel uit van het kerspel Barneveld, dat het dorp Barneveld en de buurtschappen Esveld, De Glind en Kallenbroek omvatte. In de buurtschap lag de havezate De Glinthorst, een forse woontoren met een aantal bijgebouwen. De havezate is in 1797 gesloopt. De naam is overgegaan op een nabijgelegen boerderij. In 1854 krijgt de buurtschap haar eerste (openbare) lagere school.

In 1911 start ds. R.J.W. Rudolph (1862-1914), een sociaal zeer bewogen predikant uit Leiden, hier met Stichting De Glindhorst een instituut om kinderen op te vangen die om uiteenlopende redenen niet in het ouderlijk milieu kunnen opgroeien. Hij noemde dat ook wel 'sociale schipbreukelingen'. Met behulp van ingezamelde gelden van Gereformeerde notabelen wordt grond aangekocht, die vervolgens aan boeren in pacht wordt gegeven. De boeren, die zo op een redelijk goedkope manier een eigen bedrijf kunnen starten, worden wel verplicht om kinderen in hun gezin op te nemen en hen 'naar vermogen' mee te laten werken op het land. Ook worden er paviljoens gebouwd waarin kinderen worden gehuisvest.

Ds. Rudolph is de eerste predikant/directeur van Stichting De Glindhorst. Helaas overlijdt hij reeds op 10 mei 1914, zodat hij nooit het resultaat van zijn inspanningen heeft kunnen zien. In 1927 is deze stichting opgevolgd door de naar deze dominee genoemde 'Vereniging tot verzorging van kinderen De Rudolphstichting'. Tegenwoordig zijn er nog altijd gastgezinnen in Jeugddorp De Glind en vooral voor de oudere jeugd is er groepshuisvesting. Overigens is De Glind als zodanig ook nog steeds een 'gewoon' dorp en is het daarnaast vooral bekend van het Jeugddorp. Het dorp is dus meer dan alleen het Jeugddorp (het is een veel voorkomend misverstand dat dit synoniemen zouden zijn).

Kennelijk is het Jeugddorp formeel ontstaan in 1914, want in 2014 is het 100-jarig bestaan gevierd. Op de Verhalenwebsite Ouddorpsbewoners Jeugddorp De Glind zie, hoor en lees je van alles over mensen die in het Jeugddorp hebben gewoond of gewerkt. Zij woonden hier als kind, als gezinshuisouder, als groepsleider, als onderwijzer of waren op een andere manier betrokken bij het Jeugddorp. Door foto's, filmpjes en verhalen kun je op deze site de geschiedenis van het Jeugddorp van de afgelopen 100 jaar bekijken.

Buurtschap De Glind wordt een dorp door de stichting van de Gereformeerde Kerk in 1916.

Voetbalvereniging s.v. De Glind is opgericht in 1972 en opgeheven na afloop van seizoen 2012/2013.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Toekomstvisie De Glind naar 2020 (2010).

- Het Bestemmingsplan Zwartebroek / Terschuur / De Glind is in 2012 geactualiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Glind heeft 9 gemeentelijke monumenten.

- Protestantse Dorpskerk De Glind / Achterveld. Vanaf 30 augustus 1914 worden er al regelmatig godsdienstige bijeenkomsten gehouden in huis bij de medewerkers van 'de Stichting'. Aangezien ds. Rudolph een predikant was geweest van de Gereformeerde Kerken in Nederland, worden deze huisdiensten ook gehouden onder toezicht van deze kerken. Vanuit de omgeving komen er al gauw verzoeken om de huisdiensten ook voor omwonenden open te stellen. Dit wordt ingewilligd, zodat de huiskamer al snel te klein wordt en er na een paar weken verhuisd moet worden naar de zaal van het meisjespaviljoen. Deze wordt gevuld met een steeds toenemend aantal kerkgangers. Dit aantal wordt zo groot dat er op een gegeven moment voldoende mensen zijn voor het stichten van een eigen officiële kerkelijke gemeente. Op 26 december 1916 wordt de kerk van De Glind / Achterveld geïnstitueerd, zoals dat officieel heet.

In de jaren twintig raakt de Stichting in moeilijkheden; een faillissement dreigt, en dan zouden zowel de stichting als ook de kerk ophouden te bestaan. Gelukkig verklaren de diakenen tijdens de landelijke diaconale jaarvergadering in 1927 dat zij het werk van de stichting als binnenlands diaconaal werk van de Gereformeerde Kerken in Nederland willen voortzetten. Zo wordt op 22 december 1927 de 'Vereniging tot verzorging van kinderen De Rudolphstichting' opgericht. Dit verklaart de betrokkenheid die er ook nu nog is van de diaconieën in het land met het Jeugddorp. De kerk wordt vanaf dat moment losgemaakt van de stichting en gaat dan heten: "Gereformeerde Kerk van De Glind / Achterveld". In 1930 krijgt de gemeente een eigen predikant. Deze is niet meer ook de directeur van de stichting, maar wel tegelijk de geestelijk verzorger van pupillen en medewerkers.

De oorlogsjaren zijn moeilijk, ook al wordt er in 1940 begonnen met de bouw van de huidige kerk. De bewoners van De Glind worden in de meidagen van 1940 geëvacueerd naar Groot Emaus in Ermelo. In het dorp is ook gevochten aan het eind van de oorlog omdat het front in de dagen vlak voor de wapenstilstand dwars door het dorp liep. Enkele mensen zijn omgekomen. Nog steeds worden de doden jaarlijks herdacht tijdens de dodenherdenking op 4 mei bij het monument aan de Postweg.

"De gemeente zelf is nog steeds een zeer open gemeente, waarin ruime aandacht is voor kinderen en jongeren. Vanuit haar achtergrond als missionaire gemeente was zij in sommige opzichten de Protestantse Kerk al ver vooruit. Zo konden mensen met een andere kerkelijke achtergrond niet alleen (gast)lid, maar ook kerkenraadslid worden. Inmiddels is de gemeente rond de Dorpskerk officieel Protestantse Gemeente, maar wel een met een oecumenische instelling, waarin nog steeds iedereen welkom is. Die open instelling zorgt er voor dat er ook mensen uit de regio komen, omdat ze zich in de Dorpskerk-gemeente thuis weten. Gedurende de laatste jaren is de rol van de Rudolphstichting veranderd. Het grootste deel van de opstallen in De Glind is eigendom van de stichting, zo ook het kerkgebouw. In het dorp zijn nu meerdere instellingen op het gebied van de Jeugdhulpverlening gevestigd en zij gebruiken de faciliteiten, die de Rudolphstichting hen biedt. Voor de kerkelijke gemeente heeft dat ook een aantal aanpassingen met zich meegebracht. De inrichting van het kerkgebouw is zo aangepast, dat het ook voor congressen en voorstellingen gebruikt kan worden. En veel meer nog dan voorheen is De Glind nu een doorgangsoord voor trekvogels. Maar ook huismussen horen er thuis. Daarom hoort Psalm 84 helemaal bij ons als gemeente." Aldus de site van de kerk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De eerste Winterwandeling De Glind (op een dinsdagavond in de 1e helft van december) was in 2015 en meteen al een succes. Het mooie van dit evenement is dat vele bewoners van het jeugddorp incl. kinderen en jongeren meehelpen bij de voorbereiding en uitvoering van het evenement. De wandeling neemt de bezoekers mee langs honderden lichtjes en mooie taferelen om met elkaar in kerstsferen te komen. Herders begeleiden de groepen langs de verschillende taferelen. Ieder jaar willen we weer nieuwe elementen neerzetten met een sfeervolle aankleding, lichteffecten en vuur. Editie 2016 trok meer dan 300 deelnemers. Vooraf aanmelden noodzakelijk!

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het Glindhorsterpad, door de omgeving van De Glind, lengte 10 km, is één van de tientallen zogeheten Klompenpaden in de provincies Gelderland en Utrecht. - Brochure Glindhorsterpad.

- Zwembad De Glind (geopend van medio mei tot eind augustus) is een kleinschalig, verwarmd buitenbad gelegen in het gelijknamige Jeugddorp. Het beschikt over een diep bad met duikplank, een ondiep bad met glijbaan, een grote speelweide en ligveld, een afgeschermd peuterbad met speeltoestellen en een snoepkiosk. Door haar bescheiden omvang en overzichtelijke inrichting is dit zwembad zeer geschikt voor jonge gezinnen en jeugd.

- Het doel van Kinderboerderij Jeugddorp De Glind is mensen kennis te laten maken met de dieren en de werkzaamheden op een boerderij. De activiteiten zijn vooral gericht op de doelgroep ‘kinderen’ en zijn van educatieve en voorlichtende aard. Door het spel komen de kinderen in contact met de verschillende dieren en mensen. Op deze manier komen de kinderen en het dier dichter bij elkaar, waarbij het respect voor de dieren en de natuur worsdt opgewekt. Niet alleen de kinderen, maar ook de volwassenen kunnen genieten van de rustgevende sfeer en loslopende dieren op de kinderboerderij. Het is een mooie plek om even aan de drukte van het alledaagse leven te ontsnappen.

Kinderboerderij Jeugddorp De Glind is tevens een particuliere zorgboerderij. Het doel hiervan is om de kinderboerderij met haar dieren in te zetten als middel voor: integratie van geïsoleerde individuen/groepen; het bieden van arbeidsmatige werkzaamheden/activiteiten; herstel van gewone leven; kennisoverdracht d.m.v. het gezel-leermeester principe. Subdoelen: ecologische basisvorming; agro socialisatie (de kinderboerderij als ontmoetingsplaats); agro vrijetijdsbesteding. = Videoreportage over de kinderboerderij en hun verzorgers.

- Het dorp is per bus bereikbaar met Buurtbus De Glind vanuit Barneveld en Scherpenzeel.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van De Glind en Havikhorst van fotograaf Martin Stevens.

- Videoreportage van Jeugddorp De Glind door de Rudolphstichting.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over De Glind (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Jeugddorp De Glind. - Site van de Rudolphstichting m.b.t. Jeugddorp De Glind.

- Nieuws: - Nieuws uit De Glind op Facebook.

- Onderwijs: - Hervormde Basisschool Prinses Beatrix. - J.H. Donnerschool.

- Veilligheid: - WhatsApp Buurtpreventiegroep De Glind is in 2012 gestart en is daarmee naar eigen zeggen een van de eerste WhatsApp Buurtpreventiegroepen in Europa.

Reactie toevoegen