De Ginkel

Plaats
Buurtschap
Ede
Veluwe
Gelderland

De Ginkel hek.jpg

Buurtschap De Ginkel heeft geen plaatsnaamborden. Alleen op dit hek staat de naam aangegeven.

Buurtschap De Ginkel heeft geen plaatsnaamborden. Alleen op dit hek staat de naam aangegeven.

De Ginkel

Terug naar boven

Status

- De Ginkel is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Ede.

- Buurtschap De Ginkel valt, ook voor de postadressen, onder de stad Ede.

- Buurtschap De Ginkel heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat. Getuige de afbeelding elders op deze pagina staat de plaatsnaam wel op een hek (wellicht meer hekken) in de omgeving. Maar dat lijkt meer op een gelijknamig landgoed dan op de buurtschap te duiden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1360 Ghinckel, ca. 1400 Ginkel, Gynkel.

Naamsverklaring
Vermoedelijk een samenstelling van lo 'bos' met het Oudnederlandse gengi, dat is ontstaan uit het Germaanse gangja* 'begaanbaar'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Ginkel ligt O van Ede, rond de Grote Ginkelseweg en rond, maar voor het overgrote deel N van de provincialeweg N224 naar Arnhem (de Verlengde Arnhemseweg) en ligt N van de Ginkelse Heide.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap De Ginkel 11 huizen met 74 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 60 inwoners.

Terug naar boven

Recentelijke ontwikkelingen

- Gemeentelijke plannen voor een golfbaan in de landbouwenclave op De Ginkel vinden geen doorgang. Een uitvraag via openbare aanbesteding eind 2012 heeft geen gegadigden opgeleverd. Het plan is daarom afgeblazen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag in september is er Z van buurtschap De Ginkel de Endurancerit Ginkelse Heide (paardensport). Dit is een wedstrijd over de mooie Ginkelse Heide tussen Ede en Otterlo. Een prachtig gebied met mooie ruiterpaden waar je zult genieten van de omgeving. Een wedstrijd geschikt voor zowel de beginnende als de ervaren enduranceruiters, met mooie bospaden en lange zandpaden die zich prima lenen voor een lekkere lange galop.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Doel en functie van Natuurcentrum Veluwe (Groot Ginkelseweg 2a) in buurtschap De Ginkel is o.a. stimulering van deelname aan doe-activiteiten in de natuur, het centrum als vertrekpunt laten fungeren voor excursies en rondleidingen, het verstrekken van informatie over natuurgerichte activiteiten zoals wandelen, fietsen, bezoek aan de wildkansel, en individuele bezoekers en groepen door informatieverstrekkking en voorlichting te wijzen op de natuur-, landschaps- en cultuurwaarden in de omgeving van het centrum, teneinde begrip voor en verantwoord medegebruik van het Veluwse landschap te stimuleren.

Natuurcentrum Veluwe ligt in een fraai en veelzijdig gebied: aan de rand van de Ederheide, in landbouwenclave De Hindekamp. De afwisseling van heidevelden, bossen, poelen en plassen zorgt voor een rijke flora en fauna. Naast deze natuurlijke elementen zijn ook de twee schaapskuddes, de grafheuvels en het Belgenmonument een bezoek waard. Bovendien zijn er vele mogelijkheden om te wandelen en te fietsen. Direct naast het centrum is een natuurtuin van 7500 m2 aangelegd. In deze tuin wordt o.a. aandacht besteed aan het thema "natuur en landbouw op de Veluwe". Verder is er een bijenstal waarin de Edese Bijenverenigingen 8 bijenvolken huisvesten. Op speciale dagen wordt daar door de imkers uitleg gegeven over het leven van deze interessante diertjes.

- De Ginkelse Heide, gelegen Z van buurtschap De Ginkel, Z van de N224 Ede-Arnhem, is bekend vanwege het feit dat hier op 18 september 1944, in het kader van Operatie Market Garden, geallieerde luchtlandingen plaatsvonden. - Filmpje luchtlandingen Ginkelse Heide 2012.

- Wandelroute Ginkelse Heide (11 km), door Arthur van Essen, met veel inhoudelijke informatie over het gebied en over wat hier allemaal gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Reactie toevoegen