De Geasten

Plaats
Buurtschap
Smallingerland
Fryslân

de_geasten_waterkering_kaartje.jpeg

"De waterkering Z van De Geasten die we verbeteren staat op de kaart met een rode lijn aangegeven. Dit traject sluit aan op het projectgebied ‘Oudega aan het water’ (blauwe lijn). Dit is een provinciaal en gemeentelijk project, waaraan we ook deelnemen."

"De waterkering Z van De Geasten die we verbeteren staat op de kaart met een rode lijn aangegeven. Dit traject sluit aan op het projectgebied ‘Oudega aan het water’ (blauwe lijn). Dit is een provinciaal en gemeentelijk project, waaraan we ook deelnemen."

De Geasten

Terug naar boven

Status

- De Geasten is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland.

- Buurtschap De Geasten valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oudega.

- Buurtschap De Geasten heeft geen plaatsnaamborden, en is ter plekke daarom slechts te herkennen aan de gelijknamige straatnaambordjes.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
De Gaasten. De straatnaamborden hebben de Friese spelling, dus is dat - bij het ontbreken van plaatsnaamborden - voor deze plaatsnaam dan kennelijk de voorkeursspelling (opvallend is dat in de gemeente Smallingerland de buurtschappen qua plaatsnaamborden en/of straatnaam Friestalig zijn, ondanks dat de dorpsnamen in deze gemeente primair Nederlandstalig zijn).

Oudere vermeldingen
1840 (1) Gaesten.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Geasten ligt direct ZW van Oudega, rond de gelijknamige, doodlopende weg en de weg Skeane Heawei.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap De Geasten 6 huizen met 35 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Verbeteren waterkering Wide Mûntsegroppe
"In januari 2022 zijn we gestart met het verbeteren van de waterkering in polder De Gealanden ZW van het dorp Oudega en Z van buurtschap De Geasten. De kering langs de Wide Mûntsegroppe is niet hoog en stabiel genoeg. We verbeteren de polderdijk over een lengte van ongeveer 1500 meter. Zo voldoet de kering weer aan de normen en zijn inwoners beschermd tegen wateroverlast. Het werk is naar verwachting in december 2022 klaar. Wetterskip Fryslân toetst eens in de zes jaar of de waterkeringen in haar werkgebied voldoen aan de gestelde normen. Uit deze toetsing blijkt dat de polderdijk langs de Mûntsegroppe door de veenondergrond en de achterliggende sloot hieraan niet voldoet. Daarom gaat Wetterskip de kering verhogen en verbreden. Hiervoor wordt de huidige teensloot achter de kering gedempt. Op enkele meters achter de verbeterde kering graaft het waterschap een nieuwe sloot. Deze sloot krijgt een plasdrasoever voor plant en dier. Als de kering op hoogte is, is het achterliggende gebied weer beschermd tegen wateroverlast. De kering kan dan weer dertig jaar mee." (bron: Wetterskip Fryslân, februari 2022)

Terug naar boven

Beeld

- © van het kaartje: Wetterskip Fryslân.

Terug naar boven

Links

- Zorg en welzijn: - "“Niet denken in onmogelijkheden, maar in mogelijkheden”. Dat is de kracht en lijfspreuk van Dagbesteding De Geasten. In een prachtige, rustige omgeving in het pittoreske dorpje Oudega is deze unieke dagbesteding te vinden. Aan het eind van een verlaten weggetje, achter in de weilanden, heet ik u van harte welkom. Dagbesteding bij ons is op adem komen en gouden momenten beleven. Een verwendagje. Even de zinnen verzetten en genieten van de rust om u heen. Of bezig met de hobby wat lange tijd niet meer mogelijk was. De dagbesteding wordt altijd aangepast aan de wensen en behoeften van de cliënt. Bij ons is er genoeg ruimte voor een ongedwongen dag. In onze landelijke tuin of in onze activiteitenruimte De Ynrin. Soms is er de behoefte om eens buiten de oevers te treden en het erf te verlaten. De prachtige natuurlijke omgeving staat bekend om de vele aangepaste voorzieningen. Wat denkt u van een rondvaarttocht, een wandeling in natuurgebied De Alde Feanen of een museumbezoek? Alles is mogelijk."

Reactie toevoegen