De Bieren

Plaats
Buurtschap
Littenseradiel
Fryslân

De Bieren

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving De Bieren.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving De Bieren.

Terug naar boven

Status

- De Bieren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Littenseradiel. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel.

- De buurtschap De Bieren viel volgens Van der Aa vanouds onder het dorp Burgwerd, gemeente Wûnseradiel, maar valt door een kennelijke grenscorrectie tegenwoordig onder het dorp Waaksens, gemeente Littenseradiel.

- De Bieren heeft witte plaatsnaamborden en ligt dus buiten de bebouwde kom.

 

Reactie toevoegen