Dassemus

Plaats
Buurtschap
Alphen-Chaam
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

dassemus_wijngaard_kopie.jpg

Wijngaard Dassemus in de gelijknamige buurtschap bij Chaam is in 2005 van start gegaan en wil geleidelijk groeien naar een productie van 15.000 liter = ca. 20.000 flessen wijn per jaar.

Wijngaard Dassemus in de gelijknamige buurtschap bij Chaam is in 2005 van start gegaan en wil geleidelijk groeien naar een productie van 15.000 liter = ca. 20.000 flessen wijn per jaar.

Dassemus Chaam molen De Goede Verwachting [640x480].jpg

Dassemus, Molenromp De Goede Verwachting.

Dassemus, Molenromp De Goede Verwachting.

Dassemus

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Dassemus.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Dassemus.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Dassemus.

- De in 2005 gestarte Wijngaard Dassemus heeft de ambitie om een kwalitatief goede Nederlandse wijn te maken. De wijngaard wordt op biologische wijze beheerd. Er worden dus geen chemische bestrijdingsmidelen gebruikt tegen (on)kruiden en insecten. Onkruidbeheersing gebeurt mechanisch. Er wordt geen kunstmest gebruikt, ze bemesten alleen met gecomposteerd plantenafval en gft-afval. Samen met de mest van de eigen geiten en kippen wordt dit eens per jaar in de wijngaard uitgereden. Voor groepen zijn rondleidingen en proeverijen op afspraak mogelijk. - Videoreportage met Ron Langeveld over zijn motieven en plannen met de wijngaard.

Terug naar boven

Status

- Dassemus is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Alphen-Chaam. T/m 1996 gem. Chaam.

- De buurtschap Dassemus valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Chaam.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1414 Dasmissen, 1437 Verdasmissen, 1841 Dassemus, Dassemis.

Naamsverklaring
Samengesteld uit misse ‘moeras’ (misschien de ontronde vorm van een met het Middelnederlandse mos ‘poel, drassige grond’ overeenkomend woord) en een eerste deel das, waarschijnlijk de diernaam (vergelijk plaatsnamen als Dasbeck, Dasberg, Dassel enz.). Te denken aan een verder niet geattesteerd woord das* als ablautsvariant van does 'ruig onderhout' is weinig bevredigend.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Dassemus ligt NW van Chaam, rond de Dassemusseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Dassemus niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap 6 panden aan de Dassemussestraat, maar vermoedelijk valt ook een deel van de omgeving nog onder deze buurtschap.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Molenromp De Goede Verwachting aan het Moleneind was een ronde stenen bergkorenmolen en dateert uit 1830. De molen is onttakeld rond 1927 en is na een verbouwing in 1988/1989 in gebruik genomen als woonhuis. Bijzonder is dat de naam van de molen zowel op de voor- als op de achterzijde van de molenkap vermeld staat.

Reactie toevoegen