Dassemus

Plaats
Buurtschap
Alphen-Chaam
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

dassemus_wijngaard_kopie.jpg

Wijngaard Dassemus, in de gelijknamige buurtschap bij Chaam, is in 2005 van start gegaan en wil geleidelijk groeien naar een productie van 15.000 liter (= ca. 20.000 flessen) wijn per jaar.

Wijngaard Dassemus, in de gelijknamige buurtschap bij Chaam, is in 2005 van start gegaan en wil geleidelijk groeien naar een productie van 15.000 liter (= ca. 20.000 flessen) wijn per jaar.

Dassemus Chaam molen De Goede Verwachting [640x480].jpg

Dassemus, molenromp De Goede Verwachting

Dassemus, molenromp De Goede Verwachting

Dassemus

Terug naar boven

Status

- Dassemus is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Alphen-Chaam. T/m 1996 gem. Chaam.

- De buurtschap Dassemus valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Chaam.

- De buurtschap Dassemus heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1414 Dasmissen, 1437 Verdasmissen, 1841 Dassemus, Dassemis.

Naamsverklaring
Samengesteld uit misse ‘moeras’ (misschien de ontronde vorm van een met het Middelnederlandse mos ‘poel, drassige grond’ overeenkomend woord) en een eerste deel das, waarschijnlijk de diernaam (vergelijk plaatsnamen als Dasbeck, Dasberg, Dassel enz.). Te denken aan een verder niet geattesteerd woord das* als ablautsvariant van does 'ruig onderhout' is weinig bevredigend.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Dassemus ligt NW van Chaam, rond de Dassemusseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Dassemus niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap 6 huizen en 4 bedrijfsgebouwen aan de Dassemussestraat, maar vermoedelijk valt ook een deel van de omgeving nog onder deze buurtschap, met name rond een deel van de Bredaseweg (de N639). Dan zal de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners hebben.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Molen De Goede Verwachting aan het Moleneind in buurtschap Dassemus was een ronde stenen bergkorenmolen en dateerde oorspronkelijk uit ca. 1832. De molen is in 1838 afgebrand. De herbouw komt in 1840 gereed. Rond 1927 is de molen onttakeld. Na een verbouwing in 1989 is de molenromp in gebruik genomen als woonhuis. Bijzonder is dat de naam van de molen zowel op de voor- als op de achterzijde van de molenkap vermeld staat.

Terug naar boven

Eten en drinken

- De in 2005 gestarte Wijngaard Dassemus heeft de ambitie om een kwalitatief goede Nederlandse wijn te maken. De wijngaard wordt op biologische wijze beheerd. Er worden dus geen chemische bestrijdingsmidelen gebruikt tegen (on)kruiden en insecten. Onkruidbeheersing gebeurt mechanisch. Er wordt geen kunstmest gebruikt, ze bemesten alleen met gecomposteerd plantenafval en gft-afval. Samen met de mest van de eigen geiten en kippen wordt dit eens per jaar in de wijngaard uitgereden. Voor groepen zijn rondleidingen en proeverijen op afspraak mogelijk. - Videoreportage met Ron Langeveld over zijn motieven en plannen met de wijngaard. - Videoreportage over Wijngaard Dassemus door Omroep Brabant (2014).

Reactie toevoegen