Dalmsholte

Plaats
Buurtschap
Ommen Dalfsen
Salland
Overijssel

Dalmsholte

Terug naar boven

Status

- Dalmsholte is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, in deels gemeente Ommen (t/m 30-4-1923 gemeente Ambt Ommen), deels gemeente Dalfsen.

- Alleen het gedeelte van de buurtschap Dalmsholte onder de gemeente Ommen heeft een eigen postcode (8146) en postale plaatsnaam en is daarmee een formele woonplaats. Het deel onder de gemeente Dalfsen valt voor de postadressen deels onder het dorp Lemelerveld, deels onder het dorp Dalfsen.

- De buurtschap Dalmsholte ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Dalmsholte ligt ZW van de stad Ommen, NW van het dorp Lemele, N van het dorp Lemelerveld, ZO van het dorp Dalfsen en Z van het dorp Vilsteren en ligt rond de wegen Dalmsholterdijk, Dalmsholterweg (in de formele woonplaats Dalmsholte), Deventerweg (de N348), Langsweg, Oude Dijk, Ommerweg, Migaweg, Vilstersedijk, Vilstersestraat, Kanaaldijk Noord, Binnenweg, Brandweg, Groeneweg en Dalmsholterweg (in het dorpsgebied van Dalfsen).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het deel van de buurtschap Dalmsholte in de gemeente Ommen (de formele woonplaats) heeft tegenwoordig ca. 130 huizen met ca. 320 inwoners. De overige delen van de buurtschap hebben ca. 110 huizen en enkele bedrijfsgebouwen, met ca. 270 inwoners. De gehele buurtschap heeft derhalve ca. 240 huizen met ca. 590 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het door de inwoners in 1964 zelf gebouwde Buurthuis Dalmshoeve, waar ook inwoners van omliggende dorpen en buurtschappen gebruik van maken, is in 2012 afgebrand en in 2014 herbouwd.

- Eind 2015 is Vereniging Plaatselijk Belang Dalmsholte-Ommen opgericht. Deze vereniging behartigt de belangen van het gedeelte van deze buurtschap dat onder de gemeente Ommen valt. Oorspronkelijk viel dit deel ook onder PB Lemelerveld-Dalmsholte, maar deze vereniging bleek toch vooral op de gemeente Dalfsen gericht. Ook is nog geprobeerd dit deel van de buurtschap onder PB Giethmen te brengen, maar dat bleek vanuit Giethmen niet mogelijk. De vereniging meldt bij haar oprichting dat Dalmsholte zich niet gehoord voelt door de gemeente Ommen. "Het bestuurlijk meest ondergewaardeerde deel van Ommen heeft zich ook eindelijk georganiseerd. Uiteindelijk bleek de aanpassing van de N348 de katalysator hiervan. Opnieuw bleek onze buurtschap niet gehoord en niet betrokken. Of in een te laat stadium, toen de race al gedeeltelijk gelopen was. Nu maakt Dalmsholte zich sterk."

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Paasvuur op 1e paasdag.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Aero Club Salland (ACS) is met zo'n 200 leden één van de grootste en actiefste zweefvliegclubs in Nederland. De ACS is opgericht in 1971 en vliegt vanaf vliegveld Salland aan de Langsweg in Dalmsholte (postaal Lemelerveld).

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Corsobuurt Dalmsholte is destijds opgericht met als doel het jaarlijks bouwen van een corsowagen voor het dahliacorso in Lemelerveld. Nadat in 2009 het dahliacorso is gestopt, zijn ze verder gegaan als buurtvereniging die door het jaar heen diverse activiteiten organiseert ter bevordering van de onderlinge sociale contacten. Maar ze hebben wel de naam Corsobuurt aangehouden.

- Zorg: - Zorgboerderij De Marshoeve.

Reactie toevoegen