Dalerveen

Plaats
Dorp
Coevorden
Drenthe

dalerveen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Dalerveen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Dalen. (© H.W. Fluks)

Dalerveen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Dalen. (© H.W. Fluks)

Dalerveen

Terug naar boven

Status

- Dalerveen is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Dalen.

- De inwoners van het kleine dorp Dalerveen werken op veel gebieden samen met die van het eveneens kleine buurdorp Stieltjeskanaal (bijv. m.b.t. het verenigingsleven e.a. voorzieningen). Je zou ze dan ook als tweelingdorp kunnen beschouwen. Er zijn ook diverse organisaties die er voor de beide dorpen zijn en zich daarom met de naam Stidal (een samenvoeging van de afkortingen van de beide plaatsnamen) tooien, waarvoor zie het hoofdstuk Links.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Daolerveen.

Oudere vermeldingen
1597 kopie uth Daler venne, 1634 Dalerueen, 1665 Dalerveen.

Naamsverklaring
Betekent veen 'veengebied' behorend bij of ontgonnen vanuit Dalen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Dalerveen ligt O van Dalen, Z van Holsloot, ZW van Veenoord en Nieuw-Amsterdam, W van Zandpol, NW van Stieltjeskanaal en Schoonebeek en NO van Coevorden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Dalerveen 38 huizen met 275 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 150 huizen met ca. 370 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Molen
Jan Strick, geboren in 1802 te Neuenhaus (Duitsland), vertrekt in 1847 naar Dalerveen en wordt daar molenaar. Hij is dan tevens tolgaarder te Holslootbrug. In 1886 laat hij er blijkens de pagina onder de link een nieuwe molen bouwen, met materiaal van een gesloopte molen (vermoedelijk van de molen die er voorheen stond). In 1916 besluit het bestuur van de lokale Zuivelfabriek een eigen malerij te beginnen. Dit betekent uiteindelijk de doodsteek voor de Dalerveense molen, die in 1922 is afgebroken. De laatste molenaar, Jan Kiers Oldenhuizing, werd na het afbreken van de molen boer. Molens worden vaak naar de laatste eigenaar genoemd. Deze molen stond dan ook bekend als de Molen van Kiers Oldenhuizing.

- Diverse artikelen over de geschiedenis van Dalerveen.

- Zes inwoners van Dalerveen werken anno 2019 aan een boek waarin de geschiedenis van het dorp in kaart wordt gebracht. Het idee voor een boek ontstond in 2016, toen bewoners van de Middenbuurt uit het dorp verhalen en anekdotes gingen ophalen en verzamelen. Daaruit ontstond gaandeweg een werkgroep, bestaande uit Anna Wiers en Rensje Plantinga, Tanja Mulder en Jolanda Meppelink en John Ettekoven en Gerco Otten, respectievelijk afkomstig uit de Middenbuurt, De Haar en Het Zuidveld. In de bundel komen onder meer verhalen en foto's over de oude zuivelfabriek, de dorpsschool en het verenigingsleven. De nadruk ligt daarbij op de periode na 1945. De werkgroep belooft "een feest der herkenning".

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Contactgroep Dalerveen/Stieltjeskanaal heeft in 2018 in samenspraak met de bewoners nagedacht over hoe de dorpen er over 10 jaar uit zouden moeten zien en wat er nodig is om dat te bereiken. Dat is vervolgens vastgelegd in de Dorpsvisie. De aanleiding voor het opstellen van de Dorpsvisie is tweeërlei: Een veranderende rol van de gemeente. De gemeente Coevorden wil haar inwoners meer verantwoordelijkheid geven. Dit vraagt om een andere rol van inwoners, bestuurders en ambtenaren (‘Coevorden verbindt’). Uitgangspunt is dat de inhoud van de dorpsvisie wordt bepaald door de inwoners. De dorpsvisie sluit aan bij, maar is ook richtinggevend voor het gemeentelijk beleid. Een agenda voor de toekomst. Een dorpsvisie is een toekomstvisie. Het belangrijkste doel van de Dorpsvisie is het schetsen van een ideaalbeeld van de ontwikkeling van de dorpen voor de komende 10 jaar. Behoud en waar mogelijk toename van de leefbaarheid binnen het dorp staan centraal. De dorpsvisie is de rode draad voor de Contactgroep. In de visie wordt aangegeven wat er in Dalerveen en Stieltjeskanaal leeft en waarmee het bestuur van de Contactgroep zich bezig moet houden; de plannen voor de middellange termijn die daaruit voortvloeien en de activiteiten op korte termijn."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Dalerveen heeft 2 rijksmonumenten, zijnde 1) de boerderij met achterbaander en aangebouwde bijschuur op De Lichtenburg 7. Op de deurkalf in de zijgevel staat 1712, maar de kern van het gebouw is ouder. En 2) de voormalige boerderij met achterbaander en aangebouwde hooischuur met schaapskooi uit eind 18e eeuw op Noorderakkers 18. De boerderij is in de 19e eeuw verbouwd.

Terug naar boven

Evenementen

- In 1994 is men in Dalerveen begonnen met jaarlijkse Trekkerslepwedstrijden. Sinds 2002 is dat uitgebreid tot het PK-Weekend. In 2012 is het evenement verhuisd naar een locatie op grondgebied van buurdorp Dalen, vandaar dat je het evenement nu op die pagina beschreven vindt.

- In een weekend in april (in 2020 voor de 3e keer) is er het festival Boet'n Deure Snarenpluk in en om het tot The Bluegrass Halfway House* omgedoopte huis van Marcel en Silvia in Dalerveen. In deze recensie van DvhN van editie 2018 en dit verslag van editie 2019 in tekst en beeld kun je lezen wat er zoal te zien en te doen is. "Mensen komen bij Boet'n Deure op verhaal, krijgen de gelegenheid zichzelf (opnieuw) te ontdekken, zich te ontplooien en zichzelf aan de wereld te tonen. De evenementen die Stichting Boet'n Deure organiseert (door het jaar heen zijn er nog meer optredens, waarvoor zie de link) zijn steeds gericht op menswording, om intimiteit te ervaren en het tot stand brengen van verbindingen tussen mensen. Wij willen met onze activiteiten de eigenwaarde van kunstenaars, met name inwoners uit de regio, en de waardering voor kunst, met name akoestische muziek, vergroten. Wij willen binnen onze projecten doorgaand ontdekken en vernieuwend zijn."
* 'The Bluegrass Halfway House is een toevluchtsoord voor verloren zielen, skere kruidenbitterjunkies, hoelahoepers, protagonisten van het Groot Nedersaksisch erfgoed, en open podium voor gedreven doch bij voorkeur testosteron-arme jamsessies. Ideale plek voor ontsluiting, indaling, uitdrijving en wedergeboorte.' Jeroen Jongsma

- 1x in de 5 jaar is er in Dalerveen het School- en Volksfeest. De laatste keer was in juni 2017, dus voor de volgende keer (2022) moet je nog 'even' geduld hebben... Na een ludieke opening van het feest op donderdag om 18.00 uur start om 18.30 uur de optocht, met ca. 20 wagens en loopgroepen. De voorafgaande maanden is hard gewerkt aan de wagens en straatversieringen om mooi voor de dag te komen. Na de optocht wordt in de feesttent bekendgemaakt wie de winnaars zijn en is er muziek van een live band. De vrijdag staat in het teken van de kinderen van de Stidalschool. Zij studeren onder begeleiding van een theaterproductiebureau een theatervoorstelling in en voeren die 's avonds op in de feesttent. Op zaterdag is er een pubquiz en spelen er live bands. Op zondag wordt de optocht herhaald, en is er wederom 's middags en 's avonds live muziek.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Dalerveen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Dalerveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Stieltjeskanaal en buurdorp Dalerveen.

- Belangenorganisatie: - Stichting Contactgroep Stieltjeskanaal/Dalerveen (Stidal) is het officiële overlegorgaan met de gemeente Coevorden om de belangen van de bewoners te behartigen. Het gaat daarbij o.a. zowel om de 'losse stoeptegel' als om het beleid ten aanzien van de woonvoorzieningen, openbare verlichting en dergelijke. Kortom de leefbaarheid. Het bestuur heeft 8 leden; iedere buurtvereniging levert 2 bestuursleden.

- Dorpshuis: - Dorpshuis en Café Boerhoorn.

- Onderwijs: - De dorpsschool voor Siteltjeskanaal en Dalerveen, de Stidalschool, staat voor onderwijs geven in een kleinschalige en persoonlijke leeromgeving, waarbij ruimte is voor innovatie en creativiteit. De kinderen van de onderbouw leren en werken aan de hand van een thema. De andere leerlingen werken zelfstandig op een leerplein in de hal en gaan in groepjes naar de instructie voor rekenen, taal en spelling. In de middag werken ze aan een thema, waarbij op donderdag het accent ligt op de creatieve kant. Vakken als tekenen, handvaardigheid en techniek krijgen daarbinnen een plaats. In het seizoen is het ook de middag van het werken in de schooltuin en elke maand wordt er een middag gekookt. Bij deze creatieve middag helpen ouders, opa's en oma's en andere mensen uit het dorp. De thema's wisselen om de 4 á 6 weken.

Op de Stidalschool bieden ze al vanaf groep 1 vreemde talenonderwijs aan. Alle leerlingen krijgen vanaf groep 1 Engels en vanaf groep 4 krijgen de leerlingen afwisselend Engels, Duits en Frans. Doel is kinderen kennis te laten maken met andere talen, waardoor ze aan het eind van de basisschool hun eventuele angst voor andere talen kwijt zijn. In de lessen is veel aandacht voor muziek, spel en dans. Naast de vreemde talen krijgen alle kinderen ook muziek, drama en dans. Deze vakken worden in ateliervorm gegeven. Om de 6 weken wisselen de kinderen van atelier.

De Stidalschool is laagdrempelig. Ouders ervaren de kleinschaligheid als een groot voordeel. De saamhorigheid is groot en het contact is zo gelegd. Er is veel persoonlijke aandacht voor de kinderen en de school ontwikkelt zich continu. Voor de school zijn zelfstandigheid, samenwerken, respect en zelfontplooing belangrijke waarden. Met alle kinderen voeren ze een paar keer per jaar gesprekken om te horen hoe het met ze gaat en samen te bepalen wat ze nog willen leren. Naast de gesprekken tussen ouders en leerkrachten voeren kinderen ook zelf een gesprek met hun ouders om te hen te laten zien hoe ze zich ontwikkeld hebben. Dit kunnen ze laten zien aan de hand van hun portfolio. De leerkracht is daarbij ook aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden of de leerling wat op weg te helpen.

"Waar een aantal jaren terug nog werd getwijfeld over het voortbestaan van de school, kan nu geconcludeerd worden dat het leerlingaantal van de Stidalschool in Dalerveen weer in de lift zit. Anno juli 2019 staat de teller alweer op 40 leerlingen. ‘We hebben de laatste jaren ingezet op een vernieuwend onderwijsconcept en dat is succesvol gebleken’, vertelt een trotse locatiecoördinator Roely Rijkens. ‘We werken met een leerplein, waar de kinderen zelfstandig aan het werk kunnen. Ook hebben we een apart taal- en rekenlokaal. De leerlingen krijgen meer vrijheid, maar daardoor komt er ook meer ruimte om meer inhoudelijke begeleiding te geven. In het taallokaal zitten bijvoorbeeld minder kinderen, omdat de rest op dat moment zelfstandig bezig is op het leerplein. De leerkracht kan dan meer begeleiding bieden. Ook kunnen leerkrachten meer specialiseren.’

Daarnaast wil de Stidalschool in Dalerveen meertalig zijn. ‘De kinderen krijgen bij ons vanaf groep 1 Engels. In groep 4 komen daar Duits en Frans bij. Frans een beetje bij toeval, omdat een van de vaders in Frankrijk is opgegroeid en het leuk vindt de jeugd iets van deze taal bij te brengen. Duits is een bewuste keuze vanwege de ligging in Drenthe, langs de Duitse grens.’ Wat ook opvalt is de prachtige speelplaats. ‘We liggen in een natuurrijke omgeving en daar is de ruime speelplek op aangepast. Een groot aantal ouders heeft hier met ons de schouders ondergezet en dat heeft geleid tot een prachtige natuurspeelplaats die we in 2018 in gebruik hebben genomen.’ Daarnaast werkt de school nauw samen met Kinderwereld. Deze kinderopvangorganisatie heeft op de school een peuteropvang en zorgt daarnaast voor de naschoolse opvang. (bron: Stidalschool)

- Muziek: - Feestband Moeflons uit Dalerveen is ontstaan rond 1975 en is de laatste jaren uitgegroeid tot een strakke en dampende feestband, met een goede en gevestigde naam in het feest-, evenementen- en bruiloftscircuit. Door de jarenlange ervaring van de bandleden staan ze hun mannetje op elk evenement, feesttent, bruiloft, kroeg, of wat dan ook. Mede dankzij een zeer breed repertoire, van Robbie Williams tot Wolter Kroes, van BoerenRock tot Volendam, smartlap, feestkraker, top40 nummers, zijn ze echt van alle markten thuis. Ook op oktoberfeesten zijn ze als "die Lustigen Moeflons Musikanten" op de bierfeest-podia te vinden. Nieuw in het assortiment is de akoestische set, waarbij (bijna) onversterkt wordt gespeeld op accordeon, akoestische gitaar en cajun, meestal in het begin van de avond terwijl de gasten binnen komen. Ludieke acts (zoals bijvoorbeeld een boerenrockset) en leuke acts met de gasten tijdens de avond zelf zorgen voor een optimale sfeer in de zaal. Kortom: een avond met de Moeflons is een avond waar mensen nog lang over na zullen praten.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. DSC (= Dalerveen Stieltjeskanaal Combinatie) is opgericht in 1965.

- Paardensportvereniging LR & PC de Stidalruiters is gevestigd aan de rand van het dorp Dalerveen. Tegen het Stieltjeskanaal aan ligt hun buitenaccomodatie De Stevel. In het zomerseizoen organiseren zij hier maandelijks activiteiten op het gebied van paardensport. LR & PC de Stidalruiters werkt samen met verschillende verenigingen en stichtingen om de paardensport zo leuk mogelijk te maken.

Reactie toevoegen