Dalerpeel

Plaats
Dorp
Coevorden
Drenthe

Dalerpeel

Terug naar boven

Status

- Dalerpeel is een dorp in de provincie Drenthe, gemeente Coevorden. T/m 1997 gemeente Dalen.

- Onder het dorp Dalerpeel valt ook een deel van de buurtschap Dalerend.

- De inwoners van Dalerpeel werken op veel gebieden - bijvoorbeeld betreffende het verenigingsleven e.a. voorzieningen - samen met die van buur-buurtschap Nieuwe Krim. Ze worden dan ook wel als tweelingdorp beschouwd.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Daolerpeel.

Oudere vermeldingen
1936 Dalerpeel.

Naamsverklaring
Betekent peel 'moeras, drassig land' bij Dalen. Het gebruik van peel wijst op een migratienaam uit het grensgebied van Brabant en Limburg, geïmporteerd door medewerkers van de Griendtsveen Maatschappij, opgericht in 1882 en via de familie Van der Griendt geliëerd aan de Maatschappij Helenaveen, die eerder de veenontginning van De Peel ter hand had genomen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Dalerpeel ligt NW van het dorp Steenwijksmoer en de stad Coevorden, N van de stad Gramsbergen, NO van het dorp De Krim, O van het dorp Elim, ZO van het dorp Nieuwlande, Z van de A37 en de dorpen Zwinderen en Geesbrug, ZW van het dorp Wachtum en WZW van het dorp Dalen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Dalerpeel heeft ca. 280 huizen met ca. 700 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Dalerpeel.

- Het fietspad tussen Dalerpeel en Steenwijksmoer heeft in mei 2018 niet alleen deels een nieuw wegdek gekregen, maar ook nieuwe verlichting over het gehele traject. Het gaat om ledlampen die in het wegdek zelf zijn geplaatst, zodat het fietspad zelf licht geeft. De verlichting werkt op zonne-energie. Het is voor het eerst dat deze techniek in de gemeente Coevorden is toegepast. Wethouder Jeroen Huizing wil deze vorm van verlichting in meer fietspaden toepassen, vooral op schoolroutes.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De huidige Hervormde (PKN) kerk (Dorpsstraat 80) dateert uit 1965. Deze kerk verving een vorige kerk; een zaalkerkje met dakruiter in neoromaanse vormen uit 1920. Dit was een kerkgebouw van de Hervormde Evangelisatievereniging Dalerpeel / Nieuwe Krim. Het is ons niet bekend of dit gebouw nog bestaat. - Videoreportage van de Hervormde kerk, door Albert Metselaar.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- In dorpshuis De Breiberg te Dalerpeel wordt jaarlijks in een weekend half november een grote vogelshow georganiseerd, van hoofdzakelijk kromsnavels en parkietachtigen, die in een 40-tal volières te bewonderen zijn. De organisatie ligt in handen van Vogelvereniging Vogellust (waarvoor zie het kopje Links) en de Parkieten Sociëteit van Drenthe. Vogellust zal tevens hun onderlinge vogelshow tentoonstellen, met een variatie aan vogels zoals kanaries, cultuurvogels, zebravinken, tropische vogels en parkieten. Voor vogelliefhebbers de moeite waard om een kijkje te nemen. Openingstijden: vrijdag van 20.00-22.00 uur, zaterdag van 10.00-21.00 uur en zondag van 10.00-16.00 uur. Gratis toegang.

Terug naar boven

Landschap, Natuur en recreatie

- Om te voorkomen dat een aantal karakteristieke wijken in natuurgebied Dalerpeel dichtgroeit, heeft Stichting Het Drentse Landschap in 2011 werkzaamheden uitgevoerd aan de Steigerwijk. Ook de laagte waar later de ijsbaan is gerealiseerd, is van opslag vrijgemaakt. Samen met Waterschap Velt en Vecht heeft Het Drentse Landschap een oplossing gevonden om de openheid van het gebied te waarborgen. Hiervoor is een aantal laagtes gegraven die blijvend open water zullen houden. Ook de aanwezige wijken zijn verbreed zodat deze niet volledig kunnen dichtgroeien en hierdoor aan het zicht worden onttrokken. De rest van het gebied zal spontaan dichtgroeien met (moeras)bos en vormt hiermee een welkome schakel tussen de diverse natuurgebieden tussen Hollandscheveld en Dalerpeel.

- Veldwerk Dalerpeel is een groep vrijwilligers die een natuurgebied van Staatsbosbeheer  onderhouden. Ze doen dit op de zaterdagochtenden. Ze starten om ca. 08.00 uur bij de ijsbaan kantine met koffie/thee. Het onderhoud bestaat uit het begaanbaar houden van de wandelpaden, gras maaien, bomen snoeien etc. Iedereen is welkom om hieraan mee te doen en lekker in de buitenlucht bezig te zijn om dit natuurgebied in puike conditie te houden. Vrijwilligers van Het Stroomdal verzorgen de nestkasten in het gebied. Van april tot november lopen er enkele Drentse Heideschapen achter de ijsbaan. Begin april stoppen ze met de werkzaamheden in het veld i.v.m. het broedseizoen. Vanaf dan beperken ze zich tot het maaien van de wandelpaden en het zo nu en dan bepaalde gedeelten onderhouden met de bosmaaier (bijv. onder de bankjes), zodat het geen al te grote wildernis wordt. Begin  september gaan ze dan weer verder met de wekelijkse werkzaamheden op de zaterdagmorgen.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Dalerpeel en Nieuwe Krim op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Dalerpeel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Dalerpeel.

- Nieuws: - Nieuws uit Dalerpeel op Facebook.

- Dorpshuis / MFA: - Dorpshuis De Breiberg is gevestigd in de fraaie multifunctionele accommodatie (MFA), die in 2007 in Dalerpeel is gerealiseerd (Oranjestraat 2). Naast het dorpshuis biedt de MFA o.a. onderdak aan een sporthal en de basisschool. De bar van het dorpshuis, dat geheel door vrijwilligers wordt gerund, is elke zaterdagavond vanaf 17.00 uur open, tenzij anders staat aangegeven op de deur (bijv. bij een privéfeestje). De sluitingstijd is mede afhankelijk van het aantal bezoekers. De - eveneens door vrijwilligers bemensde - snackbar is elke zaterdag geopend van 17.00-19.30 uur. Via het loket in de centrale hal kun je je bestelling doorgeven, of via tel. 0524-571305.

- Dorpswinkel: - Nadat in 2012 uit een dorpsanalyse naar voren kwam dat een dorpswinkel toch wel erg gemist werd, is na 3 jaar voorbereiding in 2015 Dorpswinkel Trefpunt van start gegaan. De winkel is gevestigd in de MFA en wordt gerund door vrijwilligers, die bij toerbeurt dienst doen.

- Onderwijs en kinderopvang: - "De Willem-Alexanderschool is een samenlevingsgerichte school. Als enige school in Dalerpeel, werkt zij vanuit verbinding samen met het dorp. Bijvoorbeeld de Beleeftuin en de Dorpswinkel worden ingezet binnen het onderwijs. Vanuit de nieuwe 21e-eeuwse vaardigheden die we de kinderen willen leren zijn we gekomen tot de volgende missie: Samen leven - Samen leren - Samen werken. Onderdelen van ‘Samen leven’ in ons onderwijs zijn de inzet van Klassekids en het doorvoeren van een Muziekimpuls. Onderdelen van ‘Samen leren’ zijn het portfolio-onderwijs en het inzetten van coöperatieve werkvormen. Onderdelen van ‘Samen werken’ zijn het ondernemend leren via de onderneming van de school, WA-at-WORK, en het inzetten van thematisch werken. Om onze visie en missie waar te kunnen maken is er aandacht voor persoonlijke en professionele ontwikkeling van teamleden.

- Peuterspeelzaal het Hummelhoes is open op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 8.30-12.00 uur. Er zitten maximaal 14 kinderen in een groep. Ook kinderen met een VVE(Voor- en Vroegschoolse Educatie)-indicatie kunnen terecht op het Hummelhoes.

- Sport: - Voetbalvereniging N.K.V.V. is opgericht in 1948 en is er voor het dorp Dalerpeel en de buurtschap Nieuwe Krim.

- Overige verenigingen: - Vogellust is een vereniging van vogelhouders.

- Weer: - Weerstation Dalerpeel.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Dalerpeel.

Reactie toevoegen