Dalerend

Plaats
Buurtschap
Hoogeveen Coevorden
Drenthe

Dalerend

Terug naar boven

Status

- Dalerend is een buurtschap (geografisch gezien een 'wegdorp') in de provincie Drenthe, in grotendeels gemeente Hoogeveen, deels gemeente Coevorden. T/m 1997 deels gemeente Dalen, deels gemeente Coevorden.

- De buurtschap Dalerend valt voor de postadressen grotendeels onder het dorp Nieuwlande, deels onder het dorp Dalerpeel.

- De buurtschap Dalerend heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1913 Dalereind.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de ligging aan het W einde van Dalen.(1) Vóór de herindelingen van 1998 was deze buurtschap het W end 'uiteinde' van de gemeente Dalen (overigens idem van de gemeente Coevorden). In dat jaar is de nieuwe gemeentegrens Hoogeveen / Coevorden hier gelegd langs de weg Splitting. Het grootste, W deel is daarom nu gemeente Hoogeveen (dorp Nieuwlande), de panden aan de weg Steigerwijk O van de weg Splitting vallen nu onder de gemeente Coevorden (dorp Dalerpeel).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Dalerend omvat 2 lintbebouwingen: 1) het Z deel van de Brugstraat (Z van Nieuwlande, tot aan de grens met de provincie Overijssel), 2) de bebouwing aan de haaks hierop lopende weg Steigerwijk (langs het gelijknamige kanaal), tot voor de bebouwing van het dorp Dalerpeel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Dalerend omvat ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners in de gemeente Hoogeveen (aldus het Bestemmingsplan). Welk deel O van de weg Splitting (dus op grondgebied van de gemeente Coevorden, dorp Dalerpeel) nog tot Dalerend wordt gerekend, is ons niet bekend.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geert Veldmeijer (1937) vertelt over zijn jeugd in Dalerend e.o. (Dalerpeel, Nieuwe Krim).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Dalerend (gemeente Hoogeveen) (2009).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In 1908 krijgt Dalerend een openbare lagere school (Brugstraat 83). Gezien de grensligging van het gebied is de school bekostigd door de toenmalige gemeenten Coevorden, Dalen en Hoogeveen. Enkele jaren later sluit ook de gemeente Oosterhesselen zich aan. Een Coevorder raadscommissie die de school en de buurtschap in 1911 bezoekt, rapporteert enthousiast: "Als werkelijk een oase in de woestijn stond daar de nieuwe school, met welks intelligent hoofd we kennis maakten. De eerste zaden van ontwikkeling en verlichting hier gestrooid zullen zeker nog meer vruchten dragen, wanneer door een betere verkeersgelegenheid meer andere menschen daar komen en een nieuw leven met nieuwe gedachten brengen bij deze op zoo laag peil nog staande bevolking." Die 'betere verkeersgelegenheid' komt er spoedig: de 2 km lange Perebomenweg naar Elim en Hoogeveen.

Door de komst van aanvankelijk hervormde scholen in Nieuwlande en Dalerpeel, en in 1961 ook een openbare school in Elim, neemt het aantal leerlingen af. In 1974 wordt de school gesloten. Daarna wordt het een sociaal cultureel centrum genaamd 't Trefpunt. Tegenwoordig heeft Robin Wehrens hier zijn Energie Adviesbureau Trefpunt, ontstaan dankzij de expertise die hij heeft opgedaan door de verbouwingswerkzaamheden om de school geschikt te maken tot woonhuis en kantoor. "Zo dankt de huisvesting van het Trefpunt indirect zijn bestaan aan deze oude vorm van energiewinning (de turfwinning, red.) en herinnert ons aan het lot van fossiele brandstof: het lijkt veel maar raakt toch op. Er is hier nu geen turf meer te vinden. En CO2-uitstoot was destijds geen onderwerp op school", aldus Wehrens op zijn site. Zie verder geschiedenis openbare lagere school Dalerend.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In verband met verbetering van de waterhuishouding in het gebied rondom Nieuwlande, is O van Dalerend en N van de Steigerwijk een gebied ter grootte van ca. 30 hectare ingericht als retentiegebied. In een retentiegebied wordt het wateroverschot van een stroomgebied, dat bijvoorbeeld ontstaat na een hevige regenval, tijdelijk vastgehouden. Het tijdelijk vasthouden van water is bedoeld om te voorkomen dat gebieden benedenstrooms wateroverlast krijgen. Bij veel neerslag zal water uit het gebied tussen Elim - De Krim via de Calkoenswijk naar het retentiegebied van Dalerend worden geleid en wordt dan geleidelijk afgevoerd naar de Steigerwijk. Hierdoor wordt voorkomen dat de waterstand in het stroomgebied te hoog oploopt. Rondom het retentiegebied ligt een kade met een hoogte van 0,5 tot 1,5 meter boven het maaiveld. De kade heeft een flauw talud en is op deze manier zo goed mogelijk in het natuurlijke landschap ingepast. In het retentiegebied is een systeem van ondiepe geulen aangelegd, passend bij de huidige watergangen en laagtes.

Reactie toevoegen