Daarlerveen

Plaats
Dorp
Hellendoorn
Salland
Overijssel

daarlerveen_ansichtkaart.jpg

Oude ansichtkaart (jaren vijftig?) met diverse dorpsgezichten in Daarlerveen.

Oude ansichtkaart (jaren vijftig?) met diverse dorpsgezichten in Daarlerveen.

Daarlerveen

Terug naar boven

Status

Daarlerveen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Hellendoorn.

Terug naar boven

Ligging

Daarlerveen ligt NO van Daarle, NO van Hellendoorn, Z van Vroomshoop, NW van Vriezenveen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Daarlerveen heeft ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

"De geschiedenis van het dorp Daarlerveen begint met de aanleg van het Kanaal Zwolle - Almelo in de jaren 1852-1856. Het was de bedoeling om het kanaal tussen Daarle en Hoge Hexel door te laten lopen richting Vriezenveen, maar dit stuitte op weerstand van de inwoners van Daarle, die hun grondgebied niet doorsneden wensten te zien. Vandaar dat men ervoor koos om door het dal van de Daarlerbeek te gaan, dan waren die bezwaren opgelost. Dit hield wel in dat men door de venen van Daarle ging, maar omdat die op enkele boekweitakkers na ongecultiveerd waren, vanwege de moerassigheid, was dat minder bezwaarlijk. In de kerkeraadsnotulen van de hervormde gemeente Daarle staat reeds in 1856 vermeld dat “er zich eenige vreemdelingen hebben geset in de Veenen van Daerle”.

Tijdens het afgraven van de venen zijn meerdere vondsten gedaan, waaruit blijkt dat er in de voorafgaande eeuwen menselijke activiteiten hebben plaatsgevonden; onder andere twee stenen bijlen aan het begin van de veenbrug naar Sibculo en een veel jongere doodlopende knuppelbrug, waarschijnlijk ten behoeve van boekweitteeld of graven van ijzererts, met daarbij een bronzen mes en armband (offergaven?). Eveneens is gezien de vondst van een boomstamkano in het beekdal, de Daarlerbeek reeds ver voor het begin van de jaartelling bevaren.

Het veengebied wat Daarle toebehoorde is sterk ingeperkt vanwege de laatste verplaatsing van Vriezenveen midden 17e eeuw, waardoor de inwoners hun grondgebied naar het noorden wilden uitbreiden. Dit met de hulp van de Heer van Almelo, die eveneens meende rechten te kunnen claimen en de Vriezenveners door middel van advocaten ondersteunde. Gelukkig werd met de komst van Napoleon eind 18e eeuw de macht van de adel aan banden gelegd en behielden de inwoners van Daarle een gedeelte van de venen. Het afgestane grondgebied met de namen Twistveen en Nieuwe Westervenen herinneren hier nog aan. Zo konden de inwoners van Daarle hun door het kanaal doorsneden veengrond verkopen aan de verveners, die niet alleen uit de buurt, maar eveneens uit het Drents/Gronings veengebied en Friesland kwamen. Voor afwatering en vervoer werden meerdere wijken en boksloten aangelegd. De wijken stonden alle haaks op het kanaal en eindigden bij de gemeentegrens, uitgezonderd de Vriezenveensewijk.

In 1863 waren er al tien boksloten, die niet in open verbinding stonden met de wijken en enkel dienden voor vervoer van turf. Spoedig kwamen er nevenactiviteiten die voortvloeiden uit de vervening, zoals enkele kalkovens aan de Kalkwijk en Nonkeswijk en een Scheepswerf aan de Webbinkswijk. De namen van de overige wijken waren Meesterwijk, Boeswijk, Lijsterwijk, Kooywijk en Reinderswijk. In 1906 werd de spoorlijn Almelo - Mariënberg aangelegd, met een stopplaats bij het Daarleseveld. Deze halte kreeg eerst de benaming Boldijk, in 1907 gewijzigd in Daarle, tot 1958, toen de naam in Daarlerveen werd veranderd. Het dorp kreeg zijn officiële naam omstreeks 1910, voorheen was het een onderdeel van Daarle, eveneens op kerkelijk gebied.

Omdat de kerkgang naar Daarle volgens de inwoners nogal problemen opleverde vanwege de afstand en begaanbaarheid van de Boldijk, werd Daarleseveld of Daarlerveen in 1011 bij Vroomshoop gevoegd. De gereformeerden scheidden zich in 1936 af van Vroomshoop en kregen een eigen kerk. Dit was voor de hervormden aanleiding om als deelgemeente van Vroomshoop een eigen kapel te stichten. In 1944 vond er een kerkscheuring plaats, waarbij de vrijgemaakt gereformeerden de kerk behielden en de twaalf overgebleven gezinnen een eigen stek moesten zoeken. Die kregen ze in 1950 door de bouw van het Witte kerkje, tot in 1998 het aantal leden dusdanig was geslonken dat men aansluiting vond bij de hervormden. Deze hadden in 1969 de oude kapel vervangen door een nieuwe kerk en waren in 1991 zelfstandig geworden. Na de samenvoeging werd de naam van de hervormde gemeente veranderd in Protestantse Gemeente De Schoof." (bron: Historische Kring Hellendoorn-Nijverdal)

- Nadere informatie over de geschiedenis van Daarlerveen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Daarlerveens Ontwikkelings Plan (pdf) schetst de door de dorpelingen gewenste ontwikkelingen voor het dorp in de komende jaren.

Terug naar boven

Daarlerveens Volkslied

Waar het veen gegraven is, turf tot as verbrand,
Waar het bonkveen met het zand nu is kostbaar land.
Waar het sappig veldgewas, kost'lijk groeit en bloeit.
Dat is nu Daarlerveen, dorpje dat steeds boeit. Bis

Waar 't kanaal is uitgediept, en ook is verbreed,
Nu compleet een waterweg, schepen bij de vleet.
Waar men schepen heeft gebouwd, vroeger ook van hout.
Dat is nu Daarlerveen, waar elkeen van houdt. Bis

Waar de nieuwe asfaltweg, 't is een pracht gezicht.
Dorp met hoge lichtmasten, feestelijk verlicht.
Waar de klok bij de ophaalbrug, fier staat en briljant.
Dat is ons Daarlerveen, steeds ons dierbaar pand. Bis

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Daarlerveen heeft 8 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Oranjecommissie Daarlerveen organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Daarlerveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Daarlerveen van Plaatselijk Belang op Facebook.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Daarlerveen.

- Kulturhus: - Kulturhus ’t Trefpunt is sinds 2015 het bruisende dorpshart van Daarlerveen. De locatie omvat o.a. een gasterij, bibliotheek, kiosk, sportzaal en haven. Daarnaast zijn er vele vergaderruimtes en biedt het gebouw onderdak aan verschillende verenigingen, zoals toneel en volleybal.

- Onderwijs en kinderopvang: - De belangrijkste waarden van Basisschool De Veenbrug in Daarlerveen zijn respect, veiligheid en zelfstandigheid. Leerlingen worden gestimuleerd om zo goed mogelijk te presteren. Niet alleen bij taal, lezen en rekenen, maar ook bij de andere vakgebieden. Met PBSV (Positive Behaviour Support Veenbrug) geven ze een duidelijke en positieve structuur aan de dag. Ze hebben heldere afspraken over hoe ze met elkaar om willen gaan, zodat iedereen zich ten volle kan ontwikkelen. Een veenbrug is van oudsher een veilig pad door het veen. Dat is wat zij hun leerlingen willen bieden: een veilige weg naar de toekomst!

- De in 2013 door Saskia Kivits en Ingeborg Bouwhuis gestarte Kinderopvang Iep staat in een gezellige en speelse wijk in Daarlerveen. "Er zijn veel leuke activiteiten te doen en er is veel te zien. Het is erg leuk om verschillende dieren te bekijken op de boerderij, een uitje te maken in de trein en een bezoekje te brengen aan de bieb, en naar de grote boten te kijken die langs varen. Wij vinden het belangrijk om elke dag lekker naar buiten te gaan ook al is het maar even rennen omdat het erg koud is of het een beetje regent. Zodra wij de kans krijgen om lekker met de kinderen op stap te gaan nemen wij hier zeker de gelegenheid voor. Als er wat gehaald moet worden bij de bakker of de winkel nemen we natuurlijk een aantal kinderen mee, om de kinderen hiervan te laten leren en natuurlijk voor de gezelligheid. We pakken de fiets of we gaan met de auto en halen zo de spulletjes op. Er zijn kinderen die gehaald moeten worden van de peuterspeelzaal dus ook dan mogen er een aantal kinderen mee om naar school te lopen. Daarbij is het ook een stukje ontwikkeling dat de kinderen doormaken: zelf je jas aan doen, luisteren naar wat de pedagogisch medewerkster zegt, leren wanneer je mag oversteken maar ook herkenning van de kinderen die komen spelen."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Daarlerveen is opgericht in 1948.

- Volleybalvereniging Daarlerveen traint in Sporthal Het Trefpunt. Er zijn drie competitieteams en trainingsgroepen die op verschillende avonden actief zijn. "Volleybal is een mooie en fanatieke sport en nieuwe leden zijn altijd welkom. Je kunt altijd vrijblijvend een kijkje komen nemen op de trainingen of misschien een keer komen mee trainen om te zien of het wat voor je is. De eerste vier trainingen zijn gratis."

Reactie toevoegen