Covik

Plaats
Buurtschap
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

covik_kaart_tot_ca._1970_kopie.jpg

In alle atlassen van medio 19e eeuw tot ca. 1970 wordt de buurtschap Covik, O van Steenderen, keurig als plaatsnaam vermeld (rechtsboven)

In alle atlassen van medio 19e eeuw tot ca. 1970 wordt de buurtschap Covik, O van Steenderen, keurig als plaatsnaam vermeld (rechtsboven)

covik_kaart_vanaf_ca._1970_kopie.jpg

Rond 1970 verdwijnt de plaatsnaam Covik ineens uit de atlassen. Als dat nou uit ruimtegebrek ter plekke was, konden we ons daar nog iets bij voorstellen. Maar zoals je ziet, is er plek zat. Gevalletje zinloos geweld/moord op een plaatsnaam dus... :-(

Rond 1970 verdwijnt de plaatsnaam Covik ineens uit de atlassen. Als dat nou uit ruimtegebrek ter plekke was, konden we ons daar nog iets bij voorstellen. Maar zoals je ziet, is er plek zat. Gevalletje zinloos geweld/moord op een plaatsnaam dus... :-(

Covik

Terug naar boven

Status

- Covik is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Steenderen.

- De buurtschap Covik valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Steenderen.

- De buurtschap Covik staat ten onrechte niet meer in recente atlassen. Het is een van de honderden buurtschappen die op enig moment 'zomaar', zonder legitieme reden, in de atlassen is uitgegumd (in dit geval is dat rond ca. 1970 gebeurd). Immers de bebouwing bestaat nog gewoon, en is niet in een andere kern opgegaan, dús bestaat de buurtschap ook nog altijd.

- De buurtschap Covik heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je alleen aan de straatnaambordjes Covikseweg kunt zien dat je in de buurtschap bent aanbeland.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1436 de Kodewiick, 1457 de Coedwick, ca. 1930 Kovik.

Naamsverklaring
Volgens heemkundige Theo Masselink (waarvoor zie het hoofdstuk Geschiedenis) is de buurtschap genoemd naar een eeuwenoude boerderij in de buurtschap met deze naam. Maar waar die naam vandaan komten wat hij betekent, heeft hij/men nog niet kunnen achterhalen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Covik ligt O van het dorp Steenderen, rond de Covikseweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Covik 35 huizen met 216 inwoners. Tegenwoordig omvat de bebouwing aan de Covikseweg ca. 25 huizen met ca. 60 inwoners. Met de volgende kanttekening: "Vroeger was de Covik veel groter. Maar aan de oost- en westkant werden extra straten aangelegd met andere namen", aldus inwoner Theo Masselink in het interview n.a.v. zijn boek over de geschiedenis van de buurtschap (zie verder bij Geschiedenis).

Terug naar boven

Geschiedenis

De Covikseweg is pas in 1950 verhard en als zodanig op 1 juli 1950 door de burgemeester feestelijk geopend. Voorheen was het een stoffige boel als er een auto of vrachtwagen langs kwam, en moesten de vrouwen de was die te drogen hing, snel binnen halen...

Aldus de in de buurtschap geboren en getogen Theo Masselink, die in 2008 een boek heeft gepubliceerd over de geschiedenis van de buurtschap, getiteld 'Het verhaal van de Covik' (172 pag.). Voorheen bleek er nauwelijks iets over de buurtschap geschreven te zijn. Toen Masselink 80 jaar werd, kreeg hij wat meer vrije tijd en bedacht om er dan zelf maar een boek over te gaan maken. Hiervoor hebben Theo en zijn vrouw Annie, de laatste jaren woonachtig in Gendringen, o.a. de bewoners van alle 24 huizen aan de Covikseweg geïnterviewd, om verhalen op te tekenen over het leven in de buurtschap in vroeger tijden. Onder de link vind je een interview t.g.v. de verschijning van het boek. Het boek is, voor zover nog voorradig, te bestellen voor €25 via e-mail j.klompenhouwer@chello.nl.

Terug naar boven

Links

- Muziek: - In de jaren tachtig tot begin jaren negentig was er de band Covik uit Steenderen, gezien de naam kennelijk afkomstig uit de gelijknamige buurtschap. Sinds 2004 zijn ze opnieuw gaan optreden. Vermoedelijk zijn ze er na 2010 weer mee gestopt, want de touragenda stopt na dat jaar.

- Genealogie: - Tafel Richterambt Steenderen, buurtschap Covik, periode 1696-1805.

Reactie toevoegen