Cortenoever

Plaats
Buurtschap
Brummen
Veluwe
Gelderland

cortenoever_plaatsnaambord.jpg

Cortenoever is een zeer landelijk gelegen buurtschap op een 'bijna-schiereiland' aan de IJssel in de gemeente Brummen. Het gebied is recentelijk flink heringericht i.v.m. 'Ruimte voor de Rivier'.

Cortenoever is een zeer landelijk gelegen buurtschap op een 'bijna-schiereiland' aan de IJssel in de gemeente Brummen. Het gebied is recentelijk flink heringericht i.v.m. 'Ruimte voor de Rivier'.

cortenoever_cbs_buurt_kopie.png

Hier in donkerrood is de ligging van de 'CBS-buurt' Cortenoever goed te zien als 'bijna-schiereiland' voor 3/4 omgeven door het water van de IJssel.

Hier in donkerrood is de ligging van de 'CBS-buurt' Cortenoever goed te zien als 'bijna-schiereiland' voor 3/4 omgeven door het water van de IJssel.

Cortenoever

Terug naar boven

Status

- Cortenoever is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Brummen.

- De buurtschap Cortenoever valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Brummen.

- Buurtschap Cortenoever heeft witte plaatsnaamborden en ligt - dus - buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Cortenoever ligt NO van Brummen, Z van Zutphen, in een gebied W van een plaatselijke 'uitstulping' van de IJssel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Cortenoever 35 huizen met 268 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Landschapsbeheer Gelderland heeft bewoners van Gelderse landgoederen geïnterviewd, die vertellen over het leven op het landgoed in kwestie in vroeger tijden. Eén van hen is Hendrik Jan Wassink, pachter van landgoed Reuversweerd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de gemeente Brummen hebben de afgelopen jaren (2014-2016), met oog op de bescherming tegen hoogwater, dijkverleggingen plaatsgevonden bij Cortenoever, Tichelbeeksewaard en Voorsterklei. Deze rijksmaatregelen maken onderdeel uit van de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. Dit heeft in het IJsselspronggebied geleid tot intensieve samenwerking tussen de gemeenten Brummen, Zutphen en Voorst, provincie Gelderland, Waterschap Veluwe en de diverse betrokken ministeries. Naast de noodzakelijke waterkundige maatregelen bieden de plannen ook volop mogelijkheden voor wonen, natuur en landschap en een goede infrastructuur.

De waterkundige maatregelen betroffen het landinwaarts verleggen van de dijken bij Cortenoever en de Voorsterklei (O van Voorst) en het realiseren van een nevengeul in de Tichelbeeksewaard bij Zutphen. Zie verder het rapport Ruimte voor de rivier, projecten Dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei en een geul in de Tichelbeeksewaard.

Voor het project zijn in 2014 8 agrarische bedrijven, een wegenbouwbedrijf en 11 woningen afgebroken. Het betrof soms markante oude panden zoals de boerderijen Halfvasten (vroeger een schipperscafé) en Wassink. Een brief in 2011 van de gemeenteraad aan staatssecretaris Atsma die pleitte voor minder in landschap en bebouwing ingrijpende maatregelen (met name vergraven uiterwaard of versterken bestaande dijk) mocht niet baten. Volgens de staatssecretaris zouden uiterwaardvergravingen enkele malen duurder zijn en evengoed ingrijpend zijn voor landschap en natuur. En versterking van de bestaande dijk zou niet leiden tot de noodzakelijke mate van verlaging van het waterpeil.

Een van de inwoners die niet blij was met de herinrichting is baron Hans van Sytzama, nazaat van een familie die al 200 jaar gronden in Cortenoever bezit. Hij is er eigenaar van 100 ha grond (dat is bijna de helft van de buurtschap), 8 huizen (die inmiddels vermoedelijk - deels? - afgebroken zullen zijn voor de herinrichting - en 2 monumenten. Onder de link vind je een interview met dhr. Van Sytzama uit 2009 over de herinrichting van dit gebied.

- De uitbaters van landgoed Laag Helbergen hebben anno 2016 plannen voor een bierproeflokaal in het pand op Piepenbeltweg 1. Het is de bedoeling dat er op termijn ook eigen gebrouwen bier wordt geschonken bij een daghap. Daar is wel een bestemmingsplanwijziging voor nodig, omdat er nu nog een woonbestemming op het pand zit, maar de gemeente wil er wel aan meewerken, omdat het goed past binnen de beoogde toeristische ontwikkeling van de uiterwaarden. Afgesproken is nu dat er 2 woningen komen (in plaats van de beoogde 3) en dat de bestemming van Piepenbeltweg 1 naar horeca wordt omgezet.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In 2015 is in Cortenoever het nieuwe gemaal Laag Helbergen gebouwd. Het verschil met gemaal Nijenbeek in de Voorsterklei is het aantal pompen. Gemaal Laag Helbergen heeft twee pompen, één meer dan gemaal Nijenbeek. Dit heeft te maken met het feit dat het instroomgebied hier groter is dan het instroomgebied in Voorsterklei. De 2 pompen kunnen samen 40 m3 per minuut wegpompen.

Terug naar boven

Links

- Waterzuivering: - In het zuiden van buurtschap Cortenoever, op Holthuizerweg nr. 14, ligt rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Brummen. Deze installatie zuivert het rioolwater uit Brummen, Leuvenheim, Eerbeek, Hall, Oeken en het Zutphense (maar aan deze kant van de IJssel gelegen) dorp De Hoven. Riolen, rioolgemalen en persleidingen voeren het rioolwater aan. Het gezuiverde water stroomt via een afvoerleiding naar de IJssel.

- Zorg: - Werk- en Zorgboerderij Cortenoever is in 2014 gestart. Eigenaren Roel en Elly van Agtmaal (broer en zus) zijn opgegroeid op deze boerderij. Ze hebben beiden ervaring met verschillende doelgroepen, o.a. jongeren en ouderen met een verstandelijke handicap, jongeren met autisme en jongeren met gedragsproblematiek. De 4 woonplekken zijn reeds bezet. Er zijn ook mogelijkheden voor dagbesteding. Elke zomer hebben ze een heleboel fruit. Hiervan maken ze samen met de cliënten jam, stroop e.d. Van 1 mei tot 1 november wordt dit verkocht aan de weg. Elk jaar streven zij ook naar een prachtige pluktuin. Hier staan voornamelijk veel verschillende dahlia’s, maar ook andere bloemen. Je kunt hier tegen een vrijwillige bijdrage een mooie bos bloemen plukken. De pluktuin is geopend van 1 augustus tot 1 oktober.

Reactie toevoegen