Vosseveld

Plaats
Buurtschap
Winterswijk
Achterhoek
Gelderland

Vosseveld plaatsnaambord [640x480].jpg

Vosseveld is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Winterswijk.

Vosseveld is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Winterswijk.

vosseveld_boerderij_huis_t_iemkamp_1_kopie.jpg

Buurtschap Vosseveld, boerderij Huis 't Iemkamp, gelegen op de hoek Steeggroeveweg/Bataafseweg.

Buurtschap Vosseveld, boerderij Huis 't Iemkamp, gelegen op de hoek Steeggroeveweg/Bataafseweg.

Vosseveld

Terug naar boven

Status

- Vosseveld is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Winterswijk.

- De buurtschap Vosseveld heeft (in tegenstelling tot de andere buurtschappen met plaatsnaamborden in de gemeente Winterswijk) geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen ligt de bebouwing aan de Vosseveldseweg daarom grotendeels 'in' Kotten, deels 'in' Brinkheurne, en deels 'in' Winterswijk. Ook de Steengroeveweg ligt grotendeels 'in' Winterswijk. In de praktijk is de buurtschap, net als de andere buurtschappen in de gemeente, een buurtschap van Winterswijk.

- Voor de belangenbehartiging richting gemeente heeft Vosseveld zich aangesloten bij Ratum(s Belang).

- Vosseveld is kennelijk pas tamelijk recent als buurtschap benoemd (althans in die zin dat ze plaatsnaamborden heeft gekregen), wat blijkt uit het feit dat de buurtschap 1) als enige Winterswijkse buurtschap niet apart wordt vermeld in de Volkstelling van 1840 (1), 2) als enige Winterswijkse buurtschap met plaatsnaamborden geen eigen postcode en plaatsnaam heeft gekregen in het in 1978 ingevoerde postcodeboek, 3) ook in de recente Topografische atlas van Gelderland (2) nog niet als buurtschap voorkomt (alleen als streeknaam) en 4) niet wordt vermeld op de buurtschappenplattegrond op onze pagina van Winterswijk (en zoals die ook op de site van de gemeente Winterswijk heeft gestaan) en op plattegronden in de omgeving. Toch is de naam van deze buurtschap in de praktijk al vele decennnia in gebruik, blijkens bijv. voetbalvereniging Vosseveld (zie bij Links) die al in 1943 is opgericht, en de buurtvereniging (waarvoor zie eveneens bij Links) die in 1945 is opgericht...

- De buurtschap Vosseveld ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Vosseveld ligt O van Winterswijk, ZW van Ratum, rond de Vosseveldseweg en de Steengroeveweg, en grenst in het O aan Duitsland (Oeding).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Vosseveld omvat ca. 140 huizen met ca. 350 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 is de Buurtschappenvisie gereedgekomen, waarin alle buurtschappen van de gemeente Winterswijk gezamenlijk in kaart hebben gebracht wat zij voor de komende jaren gewenste ontwikkelingen vinden voor het buitengebied van Winterswijk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Wat in 1945 startte als een bevrijdingsfeest, is nog altijd een bindend element voor de inwoners en oud-ingezetenen van het Vosseveld en voor de leden van de andere Vosseveldse verenigingen, namelijk het jaarlijkse Buurtfeest (weekend in juni), met o.a. vosschieten, feest, volksspelen, en een optocht met versierde wagens.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - "Buurtvereniging het Vosseveld is onstaan uit de algemene wens om de ongekende buurtsaamhorigheid die in 5 jaar van oorlog en onderdrukking is ontstaan, te versterken en te behouden", aldus de heer G.A. Kobus, de eerste voorzitter van de in juli 1945 opgerichte buurtvereniging.

- Sport: - V.V.V. staat in deze buurtschap niet voor de bekende gelijknamige toeristische organisatie, maar voor Voetbal Vereniging Vosseveld, die in 1943 is opgericht en dus in 2018 het 75-jarig bestaan heeft gevierd. "Een feestje in 1943 was er de oorzaak van dat de voetbalvereniging werd opgericht. Dit feestje was georganiseerd door café De Steengroeve (bij velen ook bekend als "De Kok"). Het café bestond twaalf en een half jaar en dat feest werd met de vaste klanten uitbundig gevierd. Onder die vaste klanten waren een aantal knapen uit het Vosseveld en de Brinkheurne, vergezeld van hun vrienden. Het was nog steeds oorlog, al merkte je daar in Winterswiik relatief weinig van. Veel vertier was er echter voor de jongelui ook niet en zo'n fëestje was een leuk verzetje.

Gedurende het feest kwam het gesprek op voetbal en de Vosseveldse jongens opperden het idee dat het best leuk zou zijn om wat voetbalwedstrijden te spelen. Een van de aanwezigen wakkerde dit vuurtje aan door te zeggen dat er in de buurtschappen Miste en Woold ook zo over gedacht werd en men graag tegenstanders had. Het idee nam steeds concretere vormen aan en ter plekke werd hesloten om een voetbalclub op te richten. Een naam was ook al snel gevonden en wel Voetbal Vereniging Vosseveld, afgekort V.V.V. Een voetbalvereniging oprichten is niet zo moeilijk, maar dan... Hoe kom je aan een veld, ballen, schoeisel etc.? Het terrein was al vrij snel opgelost omdat de eigenaar van Café De Steengroeve wel een veld had en dit beschikbaar stelde. Schoeisel was in de oorlogstijd moeilijker aan te komen, maar na enig beraad werd besloten dat met een paar "hoge kistjes" best een balletje kon worden getrapt. Het volgende probleem was om aan ballen te komen. Dat was in de oorlogstijd een zeldzaam artikel. Goede raad was duur, maar er werd een oplossing gevonden: Henk Slagter (hij kwam later in de oorlog om) werd naar het westen gestuurd, waar de hongersnood groot was. In zijn bagage een voorraad boter en spek. Deze artikelen moest hij om zien te ruilen voor leren ballen. Dit lukte hem vrij vlot en V.V.V. kon voetballen.

Men speelde aanvankelijk in een onderlinge competitie met elftallen uit de andere buurtschappen. Dit "wilde voetbal" verdiende deze naam soms terecht. Maar de belangstelling voor de voetbalsport was gewekt en werd steeds verder uitgebouwd. In deze competitie, die de bijnaam kreeg van "boerencompetitie", werd elke zondag gespeeld en wie niet zelf hoefde te spelen ging kijken. Op fietsen met massieve banden (andere waren er in de oorlogstijd niet) werden de afstanden tussen de buurtschappen overbrugd. Gezelligheid en saamhorigheid waren troef. Twee factoren die bij de oprichting van voetbalvereniging Vosseveld voorop stonden.

In de eerste jaren is er op diverse locaties gevoetbald. Dankzij de vereende inzet van middelen én mensen is begin jaren vijftig een nieuw terrein aan de Hostweg gerealiseerd, waarmee de vereniging over een terrein beschikte waar menig club binnen de toenmalige voetbalbond GVB jaloers op was. Het zwerven was voorbij. Het terrein aan de Horstweg mag er nog steeds zijn. Vosseveld is nog altijd trots op haar complex." Aldus Hans Tenbergen (ook oud-voetballer bij V.V.V.) op zijn site Oud Winterswijk. Onder de link vind je nog veel uitvoeriger informatie over de geschiedenis en ontwikkeling van de vereniging. Dit is slechts een klein citaat hieruit.

De vereniging heeft er destijds bewust voor gekozen om niet met Fortuna, Kotten en Ratum tot FC Trias te fuseren. De club bleef liever zelfstandig en klein. In 2017 heeft zij met hulp van voetbalbond KNVB een toekomstvisie opgesteld voor de komende 10 jaar. Kennelijk heeft dat toch niet voldoende vruchten afgeworpen, want V.V.V. is na afloop van seizoen 2021-2022 na een bestaan van 79 jaar opgeheven. Ter herinnering aan deze tijd is in 2022 het bewaarboek 'Wat eens was / 1943-2022 / V.V. Vosseveld / Gewoon en toch bijzonder' verschenen.

Reacties

(2)

Recente gebeurtenis; Helaas is V.V. Vosseveld na 79 jaar dit jaar opgeheven.

Dank voor deze actualisering. Heel jammer, het is toch 79 jaar een belangrijke pilaar geweest in deze buurtschap. Het zij zo. Ik heb het aangepast.

Reactie toevoegen