Uden

Plaats
Stad
Maashorst
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

gemeente_uden_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Uden anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Uden anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Uden

Terug naar boven

Status

- Uden is een stad in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Maashorst. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2021.

- De gemeente Uden omvatte naast de gelijknamige stad de dorpen Odiliapeel en Volkel, en de buurtschappen Bedaf (grotendeels), Biesthoek (deels), De Rakt (grotendeels), Duifhuis, Eikenheuvel, Heikant, Hengstheuvel, Hultje, Kleuter, Kooldert, Lagenheuvel, Lankes, 't Loo, Maatsehei, Moleneind, Niemeskant, Oosterens, Schadron, Slabroek (grotendeels), Strepen, Vloet en Weeg. In totaal zijn dit 1 stad, 2 dorpen en 22 buurtschappen.

- Wapen van de vooemalige gemeente Uden.

- Onder de stad vallen ook de buurtschappen Bedaf (grotendeels), Duifhuis, Eikenheuvel, Hengstheuvel, Hultje, Kleuter, Kooldert, Lankes (deels), 't Loo, Moleneind, Rakt (grotendeels), Slabroek (grotendeels) en Weeg (deels). Hiermee vallen er 13 buurtschappen onder de stad.

Terug naar boven

Ligging

Uden ligt NO van Veghel, ZO van Oss en grenst in het W aan de A50.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Uden 1.042 huizen met 5.501 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 396/1.710 (= huizen/inwoners), het dorp Volkel 280/1.301 en de buurtschappen Bedaf of Zandberg 43/656, Hoeve (Hoeven) 189/954 en Lagebroek (Langbroek) 134/880. Vlak voor haar opheffing per 1-1-2022 heeft de gemeente ca. 16.000 huizen met ca. 41.000 inwoners. De stad heeft tegenwoordig ca. 14.000 huizen met ca. 35.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Archeologie
- In 2014 heeft Hanneke van Alphen, vrijwilliger van de werkgroep Archeologie van Heemkundekring Uden, samen met andere vrijwilligers een grafveld ontdekt met bijzonder glaswerk, gereedschappen, edelstenen en diverse sieraden uit 29 Merovingische graven (500-700 na Chr.). De schatten zijn niet alleen mooi en zeldzaam van aard, maar ook van groot belang voor het wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan van het huidige Europa. “Het grafveld geeft een inkijkje in de vestiging van kolonisten aan de rand van het Merovingische Rijk. En wel tijdens een heel bijzondere periode: het Europese herstelproces na de val van het Romeinse Rijk. Eigenlijk de start van het huidige Europa”, aldus Fokko Kortlang, projectleider van het proces rondom de vondst. Dit grafveld biedt de mogelijkheid vernieuwend onderzoek te doen, met name natuurwetenschappelijk onderzoek van objecten, naar de herkomst en contacten van de vroegste bewoners van Brabant. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Leiden in samenwerking met de Universiteit van Louvain-La-Neuve in België en laboratoria van de Universiteiten in Luik en Delft. (bron en voor nadere informatie zie: Provincie Noord-Brabant, 12-10-2017)

- De werkgroep Archeologie van Heemkundekring Uden was in 2018 aanwezig bij een archeologisch onderzoek naar de Peelrandbreuk. Het archeologisch rapport van dr. H.A. Hiddink is eind 2020 pas vrijgegeven voor publicatie. Het onderzoek in 2018 was gericht op de doorlaatbaarheid van de Peelrandbreuk en niet op mogelijke bewoningsporen uit het verleden. Bij het zichtbaar maken van de breuk was er een erg donkere streep te zien in de bodem. Een breuklijn? “Het was iets heel anders, een brede zeer donkere laag in de bodem met allerlei scherven, bakstenen en zelfs delen van een schoen”, aldus amateurarcheologe Hanneke van Alphen van de heemkundekring. “Op dat moment was overschakelen op een archeologisch onderzoek niet mogelijk. In de laatste dagen, voordat de sleuf weer dicht ging, is op aandringen van de werkgroep Archeologie alles nog gedocumenteerd."

Dr. H.A. Hiddink schrijft in zijn rapport: “Bij het graven van de proefsleuf in Uden is een brede gracht aangesneden en de vulling verwijderd. Omdat de verschillende grondsoorten uit de sleuf bijzonder goed gescheiden op de kant waren gezet, was er achteraf de mogelijkheid de vulling uit de gracht te doorzoeken op vondsten. Er is een gracht van 13 meter breed en ruim 1 meter diep aangetroffen. Aardewerk en baksteen uit de vulling wijzen op een datering vanaf de tweede helft van de 13e eeuw en vooral in of rond de 14e eeuw na Chr. Het is waarschijnlijk dat de gracht verband houdt met een burcht in de zin van een grote hoeve en/of watermolen.”

Het doorzoeken van het zand is gedaan door de werkgroep Archeologie. Het bestaan van een burcht is nog altijd niet aangetoond. De Special van december 2020 ‘Grondboor & Hamer’, uitgegeven door de Nederlandse Geologische Vereniging, staat in het teken van de Peelrandbreuk. Uit onderzoek in de directe omgeving is gebleken dat het geen gracht kan zijn. De zwarte verkleuring in de bodem wordt nu omschreven als gegraven watergang. Waar komen dan de vele fragmenten aardewerk vandaan? Welke voorouder was zo actief om een watergang te graven? Wat is de functie van de watergangen geweest? Nog vragen genoeg dus om met archeologie in Uden bezig te zijn. Heb je belangstelling? Neem dan eens een kijkje in het Heemhuis van de heemkundekring. De materialen uit de watergang bevinden zich in het Heemhuis en zijn ook gemeld op het Archeologisch meldpunt van de Provincie.

Vluchtoord
Op de grens van de gemeente met de toenmalige gemeente Zeeland is tijdens de Eerste Wereldoorlog een groot kamp voor Belgische vluchtelingen opgezet: Vluchtoord Uden. Het kon beschouwd worden als een volledig dorp met al zijn voorzieningen. Het was een 35 ha groot heideterrein met houten barakken. Een vluchtelingenkamp waar in totaal meer dan 15.000 Belgische vluchtelingen zijn opgevangen in 4 jaar. Er was een constante bezetting van 7000 personen. Het was het enige kamp in Brabant en tevens een van de grootste in Nederland. Dit ‘Belgisch dorp’ had meer inwoners dan het dorp Uden destijds. Nog altijd wordt het beschouwd als een van de meest memorabele perioden uit de Udense geschiedenis. Er zijn twee wandelroutes in het gebied uitgezet (van 4 km en 6 km).

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad en gemeente, kun je terecht bij de volgende instantie en site:

- Doelstelling van Heemkundekring Uden is het wekken en bevorderen van daadwerkelijke belangstelling voor plaats, streek en bevolking. De heemkundekring is opgericht in 1958 en heeft bijna 250 leden. Doorgaans is er elke 3e maandag van de maand een lezing over uiteenlopende onderwerpen. Informatie hierover vind je in de Activiteitenagenda. 4x per jaar verschijnt het tijdschrift Sprokkelingen. Om de initiatieven van de leden te faciliteren, zijn binnen de heemkundekring diverse werkgroepen opgericht. De op dit moment actieve werkgroepen zijn: Archeologie, Monumentenzorg, Fotocollectie, Sprokkelingen, Genealogie, Tradities, Hedendaagse Geschiedenis, 100 jaar Vluchtoord Uden, en Heemcollectie. De bibliotheek van het Heemhuis van de vereniging (Walterus Pijnenborghhof 34) is elke maandag van 19.00-21.30 uur en dinsdag van 14.00-16.30 uur geopend, behalve feestdagen, vakantie en op lezingsavonden.

- Verhalen over de geschiedenis van Uden op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Nieuwbouwwijk Velmolenbuiten.

- De gemeente Uden heeft in het in 2012 vernieuwde Bestemmingsplan Buitengebied het buitengebied ingedeeld in drie deelgebieden met elk een eigen functie. Het gebied rond Odiliapeel en vliegbasis Volkel wordt hoofdzakelijk agrarisch gebied. Daar zijn agrarische bedrijven met een bouwblok van maximaal 1,5 hectare toegestaan. Het gebied ten noordwesten van de stad, bestaande uit de natuurgebieden de Maashorst en Bedaf, is vooral bestemd voor natuur en recreatie. Daar wil de gemeente een grens aan het agrarisch bouwblok stellen van 1 hectare. Het derde deelgebied ligt ten zuidwesten van de stad, vanaf het Sint Annabos via het dal van de Leijgraaf tot aan Hemelrijk. Dat gebied krijgt een gemengd karakter.

- Veel buurtschappen van de gemeente - met een beschrijving van het gebied en de wenselijk geachte ontwikkelingen voor de toekomst - worden beschreven in de 'Beleidsnotitie nader begrensde bebouwingsconcentraties in het buitengebied van de gemeente Uden'.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Uden heeft 20 rijksmonumenten.

- Uden heeft 45 gemeentelijke monumenten.

- Beschrijving orgel Sint-Petruskerk.

- Beschrijving orgel Kruisherenkapel Onze Lieve Vrouw Ter Linde.

- Mariakapellen.

- De Molen van Jetten dateert uit 1811.

- "Museum Krona in Uden is gevestigd in een eeuwenoude, bewoonde abdij. Het presenteert een van de mooiste collecties religieuze kunst van ons land en heeft een bijzondere kruidentuin. De kleine staf en grote schare vrijwilligers zorgen voor een gastvrije, informele sfeer die past bij de aard en ligging van het museum. Het museum is gehuisvest in een gedeelte van de eeuwenoude abdij Maria Refugie. Het is het oudste nog bestaande klooster van de gestichte Orde van de Allerheiligste Zaligmaker uit de 14e eeuw. Zij wordt eenvoudiger ook wel de Orde van de Birgittinessen genoemd. Deze naam is afgeleid van haar stichteres, de heilige Birgitta van Zweden. De huidige gebouwen dateren grotendeels uit de periode 1712-1738. Zij werden gebouwd nadat de zusters gedwongen waren hun middeleeuwse klooster te Coudewater onder 's-Hertogenbosch te verlaten.

Uden lag destijds in het Vrije Land van Ravenstein, een souvereine heerlijkheid in noordoost Noord-Brabant. In deze streek lagen nog enkele andere zelfstandige gebiedjes waar de openbare beleving van de katholieke eredienst en de vestiging van kloosterorden niet verboden waren. Hierdoor werd dit gebied na de Vrede van Munster in 1648 een waar toevluchtsoord voor van elders verdreven kloosterlingen. Nergens in Nederland is tot op de huidige dag een zo grote concentratie monumentale en historisch belangrijke kloosters te vinden. Noordoost Brabant is bedekt met priorijen en abdijen.

In een van deze nog steeds bewoonde kloosters, de abdij Maria Refugie, is sinds 1972 het Museum voor Religieuze Kunst gehuisvest, tegenwoordig Museum Krona geheten. Krona is het Zweedse woord voor kroon. De naam is een impliciete verwijzing naar de heilige Birgitta. Naar haar wereldlijke en geestelijke kroning. Een verwijzing naar de kroon die de zusters dragen en naar de Zweedse wortels van de orde van de Birgittinessen. Museum Krona heeft als ondertitel: 'Kunst, Klooster, Kruidentuin' en laat op deze manier doorschemeren hoe bijzonder de combinatie kunst, abdij en natuur is. De collectie van het museum geniet grote internationale faam. Dit is niet op de laatste plaats te danken aan de zeer uitgebreide verzameling middeleeuwse beeldhouwkunst waarin al de grote meesterbeeldhouwers van het Zuiden zijn opgenomen. Vermaard is ook de collectie edelsmeedkunst, die tot de top binnen de Benelux wordt gerekend. Bescheidener is de collectie schilderkunst met namen als Jeroen Bosch, Pieter Coecke van Aalst, J.Cornelisz. Van Oostzanen en Hendrik Goltzius.

Natuurlijk ontbreken ook de zwier van de barok en het enthousiasme van de katholieke emancipatie niet in dit museum. Beeldhouwers als Walter Pompe (1703-1777), Petrus Verhoeven (1729-1816) en een edelsmid als Rabanus Raab (1721-1786) geven met hun werk een duidelijk beeld van een vergeten periode binnen de geschiedenis van het zuiden van Nederland. Deze periode wordt wel aangeduid met termen als generaliteit en schuur-schuilkerkentijd. Hierop volgde de 19e eeuw met in de tweede helft daarvan de explosie van de neo-gotiek. Deze stijl is dan ook met al zijn pracht en praal rijk vertegenwoordigd. Populair zijn vooral de afdelingen met uitingen van een diep gewortelde religieuze volkscultuur: het prentenkabinet en de afdeling volksdevotie. Hier ontmoet je de pelgrimsvaantjes, de stolpbeelden, de gebedenboeken met zilverbeslag, de santjes en de bidprentjes." - Deze video biedt je een eerste indruk van Museum Krona. - Ook deze video leidt je rond door Museum Krona.

- De boerderij op Asseldonkweg 20, W van de kern Uden, direct W van de A50, is in twee opzichten bijzonder. Bijzonder is dat eigenaar Huib Rutten de authentieke begin 19e-eeuwse boerderij geheel heeft gerestaureerd. Onder meer heeft hij daarbij samen met zijn vader een groot deel van de boerderij afgebroken, de 13.000 bakstenen stuk voor stuk afgebikt en de boerderij vervolgens weer opgebouwd. De andere bijzonderheid is dat Huib naast het woongedeelte een hostel in de boerderij heeft gerealiseerd. Hij constateerde namelijk dat de markt voor hostels in ons land - met uitzondering van Amsterdam - nog in de kinderschoenen staat, en dat de stad wel veel recreatievoorzieningen heeft, maar dat er voor de doelgroep waar hij zich op richt verder weinig alternatieven zijn.

- Een van de allergrootste en meest prestigieuze villa’s van Brabant ligt op Heinsbergenstraat 50 in Uden. Het pand, dat ooit van de 'gevallen' vastgoedmagnaat Roger Lips was, is in februari 2021 te koop gezet voor 11 miljoen euro, en behoort daarmee tot de handvol duurste huizen van Nederland. Op dat moment was alleen een landgoed in Aerdenhout duurder (Landgoed Klein Bentveld, vraagprijs 15.750.000 euro) en verder was er nog een penthouse op de Dam in Amsterdam, dat eveneens voor 11 miljoen euro te koop werd aangeboden. Voor die 11 miljoen euro krijgt de koper een villa met een oppervlakte van ruim 1800 m2 (ter vergelijking: een doorsnee eensgezinswoning heeft een oppervlakte van ca. 100 m2...), inclusief twee huisbioscopen, kamers en vertrekken te kust en te keur, plus een lift. Het complex is extreem goed beveiligd, heeft een mooi binnenzwembad en ook nog een zwembad dat na een druk op de knop onder het tuinterras tevoorschijn komt. (bron en voor nadere informatie zie de Gelderlander, februari 2021)

- Gevelstenen in Uden.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Het 'Rondje Uden over de 20 mooiste zandpaden' is een aaneenschakeling van mooie gebieden: het stroomgebied van de Leijgraaf, het Annabosje, Bedaf, De Rakt, de Maashorst, Vluchtoord, Odilapeel en Volkel. Het is veelal verhard en dit geeft direct aan dat de zandwegen bedreigd worden. De onverharde paden en wegen staan onder druk door toenemend verkeer, bebouwing en ruimtedruk. Daarom dit rondje, als eerbetoon aan de zandweg. De zandwegen die als mooiste tien door de jury zijn gekozen, zijn: Schotenweg Bedaf / Udense Dreef / Spoordijk Duits Lijntje oost / Bergweg achter Bedaf / Karrespoor over Bedaf / Keelweg Slabroek / Spoordijk Duits Lijntje west / Rattenbosweg op De Rakt / Zijweg Lagebruchtweg / Hogeburchtweg. Je kunt allerlei criteria gebruiken om de mooiste zandweg te kiezen. Ik heb het gedaan op basis van mijn wandelervaring. En wat dat is? Tja, het beleven van een zandweg of zandpad als je er overheen wandelt. Mijn TOP 3: 1. Keelweg Slabroek; 2. Karrespoor over heide Bedaf; 3. Eekhoornlaan Odiliapeel." Aldus Henrie van Zoggel (d.d. 8-2-2020) op zijn wandelsite Ambulare (sinds 2007), waar hij meer dan 1.000 door hem gelopen wandeltochten - in binnen- en buitenland - beschrijft in tekst en beeld.

- "Vanaf de altijd bruisende Udense markt kijk je via de grote glazen pui onze gezellige foyer binnen. De centrale ontmoetingsplek waar jouw bijzondere avond uit begint. Kom binnen en ervaar de Udense gastvrijheid. En wanneer de lichten doven en de spot aan gaat, laat je je lekker onderuit zakken in het rode pluche en geniet je van een van de voorstellingen die je even op laten gaan in een andere wereld. Markant Uden biedt al meer dan 20 jaar een podium aan lokale, nationale en internationale producties. Beleef een onvergetelijke voorstelling in onze mooie theaterzaal of kleine zaal (speciaal voor nieuw talent) of geniet van snoeiharde gitaren, gevoelige liefdesliedjes of vette beats tijdens een van de vele concerten en feesten in onze evenementenzaal. In ons pand is ook Restaurant Cusco gevestigd. Heb je een voorstelling gepland staan bij ons theater? Start je avond uit op een bijzondere manier en geniet van een heerlijk Zuid-Amerikaans twee- of driegangen theatermenu. Organiseer je een evenement? Dan wil je natuurlijk dat het een blijvende indruk maakt. Bij je gasten en misschien nog wel meer bij je opdrachtgever. Het mooie is: bij ons kun je het zo gek maken als je wilt. Nieuwsgierig? Bekijk hier de mogelijkheden."

- Het in 1989 opgerichte Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (VLU) heeft als doel behoud, herstel en ontwikkeling van kleine landschapselementen in en rondom de stad, om zo de natuur- en landschapswaarde van de kern en het buitengebied te vergroten. Het VLU verwezenlijkt dit doel door onderzoek, werkdagen, projecten, adviezen, voorlichting/PR en educatie. De werkgroep probeert elk jaar een volwaardige erfbeplanting aan te leggen. Hiervoor stelt zij separate landschapsplannetjes op. VLU is twaalf keer per jaar actief in het landschap met gevarieerde werkochtenden. Zij zorgt voor gereedschap, begeleiding, koffie/thee en koek. Iedereen mag meehelpen. Het is gezond, leerzaam en gezellig.

- Het St. Annabos omvat 64 hectare en ligt precies langs de Peelrandbreuk. Deze ondergrondse breuk stuwt het diepere en kwalitatief goede grondwater naar boven. Hierdoor zijn de hoger gelegen gronden erg nat met speciaal water, waardoor er bijzondere planten kunnen groeien. Sinds september 2011 zijn een aantal sloten gedempt of verondiept. Tevens is een waterloop verlegd en een nieuwe stuw geplaatst. Door deze maatregelen wordt het water in het gebied langer vastgehouden, het wordt natter, waardoor de natuur kan zich herstellen. Voorheen werd het water sneller afgevoerd waardoor bijzondere planten- en diersoorten dreigden te verdwijnen.

- Kringloopwinkel De Banken is in 2016 verhuisd van Mariaheide naar Uden.

- Speelboerderij Hullie.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Uden, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Uden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - "Gekkermoethetnietworden.nl is een collectief dat als los zand aan elkaar hangt en als zodanig dus eigenlijk niet bestaat. Een ongeregeld stel individualisten die graag ieder hun eigen stokpaardjes berijden. Zich ruiters (ridders?) wanen van het vrije woord en de vrije, losgeslagen gedachte. Die liever vragen oproepen dan antwoorden geven. En alle antwoorden liefst onmiddellijk ter discussie stellen. Die bovendien met een gezond gebrek aan (zelf)discipline hun fantasie de vrije loop laten. Die met sardonisch genoegen ballonnetjes met gebakken lucht doorprikken. Dat alles niet om overeenstemming te zoeken, maar juist om tegenstellingen aan het licht te brengen. Je vindt dat Uden wel wat tegendraadse peper in zijn reet kan gebruiken? Steun ons dan."

- Belangenorganisatie: - Gebiedsplatform Uden-Buiten houdt de communicatielijnen graag kort. Het blijkt soms echter lastig om alle informatie vanuit het gebiedsplatform met de bewoners te delen. Daarom heeft het Gebiedsplatform samen met Udenaar de Toekomst en stichting Bewonersplein de website Uden-Buiten / Bewonersplein gemaakt, bedoeld om bewoners met elkaar in contact te brengen. Er is niet alleen ruimte voor het Gebiedsplatform en de wijkraden, maar ook voor alle (buurt)verenigingen in het buitengebied van de gemeente.

- Jongeren: - "Jongerencentrum MC Uden aan de Loopkantstraat 17 is dé place to be voor alle jongeren in de stad. Met ruim 650 vierkante meter aan ruimte kun jij van alles beleven in ons jongerencentrum. We hebben een groot overdekt skatepark. Een overdekt voetbalveld. Sportruimtes. Chillruimtes. Game-apparatuur en nog veel meer. De vrijwilligers en jongerenwerkers zorgen ervoor dat het jongerencentrum open kan zijn. Daarmee is het MC écht een plek voor en door jongeren. Alles kan bij ons. Heb jij een vet idee? Laat het ons weten, bijvoorbeeld door ons te appen op 06-40868864."

- Muziek: - "Koor Zonder Noten (KZN) zingt gezellig Nederlands onder begeleiding van diverse muzikanten. Zeemanslied, smartlap of hedendaags: we zingen het allemaal! Het Koor Zonder Noten is opgericht in 1996 en al snel was een klein koor gevormd met een accordeonist. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een 50 leden tellende vereniging. Drie accordeonisten, een gitarist, een grote en kleine trom begeleiden de 45 zangers en zangeressen. KZN repeteert op maandagavond bij Brasserie Verhoeven in Uden. Optredens. Wij treden op voor mensen met een beperking, in zorgcentra en op festivals in de wijde omgeving. Kortom: op deze manier vervult Koor Zonder Noten een sociale functie. Bij optredens willen we graag iets gezelligs, maar ook zeker iets goeds presenteren. Samen met onze dirigent streven we steeds naar een nog beter niveau. KZN treedt regelmatig op. Wil je dat wij ook voor jou optreden? Neem dan gerust contact met ons op!"

- Filatelie: - "PZV Volkel-Uden e.o. stelt zich ten doel de belangen van postzegelverzamelaars in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder te behartigen. Het verzamelen van postzegels is een educatieve en leerzame hobby voor jong en oud, waarbij de vereniging je kan helpen. In verenigingsverband kun je adviezen krijgen over je verzameling, veilingen, rondzendingen, nieuwtjes en te gebruiken materialen. In principe is er elke 1e en 3e zondag van de maand (m.u.v. juli en augustus) een gezellige ruilochtend in Ontmoetingsplein MuzeRijk. Wij zijn er trots op dat wij nog een echte ruilvereniging zijn met vaak ca. 80 bezoekers op onze bijeenkomsten. Entree op de ruilochtenden is gratis voor leden en leden met een pas van KNBF. Niet-leden betalen 1 Euro entree. In principe organiseert de vereniging ook 2x per jaar een postzegelveiling." Verzamel je postzegels of overweeg je dat te gaan doen? Bekijk dan ter inspiratie hier een aantal online exposities van leden van deze PZV.

- Senioren: - In een onderzoek over eenzaamheid in de Bitswijk (ca. 4.000 inwoners) in Uden, door HAN-studenten in 2015/2016 uitgevoerd, is o.a. geconstateerd dat er een relatie bestaat tussen mobiliteit en eenzaamheid. In de Bitswijk wonen relatief veel ouderen (ca. 20% in 2017) en binnen die groep zijn nogal wat mensen minder mobiel. Zij hebben er moeite mee om de afstand van hun huis naar bijvoorbeeld MFA MuzeRijk in de wijk te overbruggen om daar deel te nemen aan activiteiten of om andere mensen te ontmoeten. Bovendien speelt bij deze groep mensen het veiligheidsgevoel een grote rol en durft men bij slecht weer, of in het donker, niet alleen over straat. Het aantal ouderen neemt jaarlijks toe. De prognose is dat er in 2026 ca. 27% in de Bitswijk wonen. Omdat ca. 40% van de 65-plussers alleen woont, is deze groep extra kwetsbaar. De kans dat deze mensen in een isolement terecht komen, omdat ze de deur niet meer uitgaan, is daardoor groot.

MFA MuzeRijk denkt al met al voldoende argumenten te hebben voor een nieuw, aanvullend, vervoersysteem, dat ze MuzeMobiel hebben genoemd. Een mobiliteitsoplossing met een klein, elektrisch voertuig, bestuurd door vrijwilligers uit de wijk. In 2018 heeft MuzeRijk een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren door een viertal HAN-studenten, ondersteund door aantal vrijwilligers. MuzeMobiel is volgens het haalbaarheidsonderzoek een oplossing om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van vereenzaming. Daarnaast zijn de chauffeurs vrijwilligers die de wijk en haar bewoners goed kennen en eenzame bewoners ook actief durven te benaderen.

MuzeMobiel draagt op twee manieren bij aan de sociale veerkracht in de wijk: ouderen en mensen met een beperking komen in contact met anderen en versterken zo hun sociale netwerk, en vrijwilligers uit de wijk leggen contacten met bewoners en helpen kwetsbare mensen om deel te nemen aan de maatschappij. De chauffeur krijgt ook tijd om een praatje te maken en bijvoorbeeld te helpen om boodschappen binnen te zetten. MuzeRijk gaat anno 2019 fondsen werven voor een pilot en de organisatie vorm geven. Niet alleen voldoende chauffeurs, maar ook de ritplanning, de administratie, website/PR enz. moet nader bestudeerd en ingevuld worden. De verwachting is dat wanneer alles positief verloopt en er voldoende geld beschikbaar komt, na zomer 2019 de eerste ritten kunnen worden uitgevoerd.

Reacties

(2)

Ik heb een De Hengstheuvel Holding B.V. en ik heb 2 units in de Neutronenlaan 54 en 56 te Uden. Ik heb nog geen tekening van de 2 units. Ik verzoek u of u de tekening van de Neutronenlaan van 54 en 56 in 5405 NH UDEN. Ik hoop dat de units de meters van de buiten- en binnenmeters.

Geen idee wat u bedoelt. U huurt kennelijk 2 ruimtes in dit bedrijfsverzamelgebouw en wilt daar tekeningen van. Tja ehh dan moet u bij de beheerder van dat bedrijfsverzamelgebouw zijn lijkt me en niet bij ons. Wij schrijven wel óver gemeenten en de kernen daarbinnen maar zijn niet ván die gemeenten.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen