Liempde

Plaats
Dorp
Boxtel
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

liempde_plaatsnaambord_en_carnavalsnaam_ploegersland_kopie.jpg

Liempde is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Boxtel. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1995. Tijdens carnaval heet het dorp Ploegersland.

Liempde is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Boxtel. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1995. Tijdens carnaval heet het dorp Ploegersland.

gemeente_liempde_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Liempde anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Liempde anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (© www.atlasenkaart.nl)

Liempde

Terug naar boven

Status

- Liempde is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Boxtel. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1995.

- Wapen van de voormalige gemeente Liempde.

- Onder het dorp Liempde vallen ook de buurtschappen Hezelaar, Kasteren en Vrilkhoven. - Deze buurtschappen hebben, net als die onder Boxtel, in 2009 fraaie informatiepanelen gekregen met de plaatsnaam groot erboven, zodat je sowieso weet dat je in dat plaatsje bent aanbeland (wat voorheen nergens aan te zien was, behoudens een evt. straatnaambordje wat vaak gelijk is aan de buurtschapsnaam) en tevens kunt lezen wat er nu zo bijzonder is aan de buurtschap in kwestie. Een goed voorbeeld voor andere gemeenten!

- De buurtschap Kleinder Liempde valt niet, zoals de naam zou doen vermoeden, onder de kern Liempde maar onder de kern Boxtel en heeft ook altijd onder de gemeente Boxtel gevallen.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Liemt.

Oudere vermeldingen
1309 kopie 17e eeuw Lyemde, 1311 kopie 17e eeuw Limde, 1312 kopie 1350 Liemde, 1397 Lyemde, 1504 Liempde(r wout), 1883 Liemde, 1901 Liempde.

Naamsverklaring
Waarschijnlijk gevormd door middel van het verzamelsuffix -de, ontstaan uit -iþi*, bij het Germaanse lîm* 'kalk, bindmiddel voor specie' (vergelijk het Nederlandse lijm), of anders misschien het Germaanse lima* (Oudengels lim) ''boomtak, bebladerde tak' en dan mogelijk een plaats waar men voederloof sneed. De huidige -p- in de naam betreft een latere ontwikkeling.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Ploegersland.

Terug naar boven

Ligging

Liempde ligt ZO van Boxtel en grenst in het W aan de A2.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Liempde 211 huizen met 1.319 inwoners, verdeeld in dorp Loeëind* 42/268 (huizen/inwoners) en de buurtschappen Vrilkhoven 29/184, Casteren 27/177, Berg 64/382, Hezelaar 20/125 en Koestraat 29/183. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.900 huizen met ca. 4.800 inwoners.
* De plaatsen als zodanig, hun spelling, en hun status (dorp of buurtschap) zijn allemaal volgens hoe de gemeente het in 1840 kennelijk zag, conform haar opgave in het kader van de Volkstelling van dat jaar.(2) Curieus is met name dat zij Looëind (toen gespeld als Loeëind) als dorp opgaf, terwijl dat toch altijd een buurtschap is geweest en gebleven (en tegenwoordig in de bebouwde kom van het dorp is opgegaan). Berg was het oude 'centrum', later is dit meer naar het huidige centrum verschoven.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het grondgebied van Liempde bestaat oorpronkelijk uit een stel verspreid gelegen buurtschappen. Van een dorpskern is nog geen sprake. De eerste kapel is de Sint-Janskapel, nabij de Dommel in buurtschap De Berg (oudste vermelding 1440). In 1474 krijgt de kapel een eigen rector. Het patronaatsrecht blijft aanvankelijk in handen van het kapittel van Boxtel. Pas sinds 1603, als de bisschop de kapel tot eerste parochiekerk van Liempde verheft, kan men los van dit kapittel een pastoor kiezen.

Na de Vrede van Munster (1648) raakt de kerk in handen van de protestanten en raakt in verval. In 1827 wordt hij gesloopt. De RK parochianen kerkten overigens sinds 1672 in een zogeheten schuurkerk, die werd opgericht aan de huidige Dorpsstraat / Toose Plein. Deze schuurkerk is in 1770 gedeeltelijk in steen (toren) herbouwd. Om deze schuurkerk ontwikkelt zich een klein centrum met enkele ambachtslieden. Deze kerk is op 23 mei 1864, samen met de toenmalige pastorie en 13 huizen in de omgeving, door een korte felle brand verwoest. De huidige RK kerk komt in 1867 gereed.

In 1787 wordt te midden van de 'herdgangen' Kasteren, Vrilkhoven, Looëind, Berg, Hezelaar en Koestraat een nieuw raadhuis gebouwd (thans Raadhuisplein 1). Het ontwerp is van de Boxtelse architect, cartograaf, landmeter en waterstaatkundige Hendrik Verhees. Het huidige centrum van Liempde ontwikkelt zich om dit raadhuis heen.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instantie, sites en literatuur:

- Geschiedenis van Liempde op de site van het Liempdese antiquariaat Duthmala.

- De Liempdse heemkundekring Stichting Kèk Liemt is opgericht in 1974, naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van fanfare Concordia dat jaar. Ter gelegenheid daarvan, alsook de 100e verjaardag van Mieke van der Velden, was een overzichtstentoonstelling ingericht over het dorp van vroeger onder de titel "Kèk Liemt". Daarmee was het dorp in de kijker gezet en de aanzet voor een heemkundekring geboren. Als doelstelling koos de stichting "Om het waardevolle te bewaren dat het dorp heeft van vroeger en nu en om de belangstelling te bevorderen voor Liempde en het Liempdse." Een doelstelling die thans nog niets aan kracht heeft ingeboet. Als logo werd destijds de torenloze duiventoren van het Groot Duijfhuis op Kasteren gekozen.

Om een bredere belangstelling te kweken voor erfgoed in het algemeen en het Liempdse erfgoed in het bijzonder, maar vooral om meer mensen direct bij de lokale geschiedenis te betrekken is, precies 44 jaar na de oprichting van de stichting, op 18 december 2018, Erfgoedvereniging Kèk Liemt opgericht. De erfgoedvereniging richt zich vanaf 2019 op alle erfgoedactiviteiten die voorheen de stichting oppakte. De stichting concentreert zich vanaf 2019 op grotere projecten zoals boekuitgaven, de exploitatie van expositieruimte De Kleuskes en de ceremonie rond het geboorteklokje in het voormalig raadhuis van Liempde. Daarnaast beheert de stichting de omvangrijke collectie van Kèk Liemt.

De heemkundekring houdt zich onder meer bezig met archeologie, genealogie, archiefonderzoek, beheer en inventarisatie foto- en boekencollectie, beheer bidprentjescollectie, erfgoededucatieprojecten, en begeleide wandel- en fietstochten. Daarnaast heeft Kèk Liemt in de loop der jaren een reeks publicaties over Liempde uitgegeven. De heemkundekring heeft een Erfgoedkamer, die wekelijks op woensdag van 14.00-16.00 uur te bezoeken is (voormalige raadzaal oude raadhuis, Raadhuisplein 1) en op afspraak via info@kekliemt.nl.

- In Museumboerderij De Kleuskes wordt het Brabantse familieleven en dat van de klompenmakers uit Liempde zichtbaar gemaakt. De langgerekte boerderij, ingericht met stolpen, beelden, borden, biezematten stoelen en een met bedstee en goei kamer gesierd voorhuis, is nog immer in tact, zoals het in 1982 verlaten werd. Het betreft de boerderij van wijlen de kinderen Van der Velden, lokaal beter bekend onder de naam 'De Kleuskes'. In de stal klinken thans de houten sleegers van de beugelclub. De hooizolder is ingericht als tentoonstellingsruimte en wordt beheerd door de heemkundekring.

- Verhalen over de geschiedenis van Liempde op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

- Na enkele jaren onderzoek te hebben verricht, heeft Jean Coenen in 2004 het boek 'Baanderheren, boeren & burgers. Een overzicht van de geschiedenis van Boxtel, Liempde en Gemonde' gepubliceerd, waarin dankzij zijn onderzoeken veel nieuwe gegevens over de geschiedenis van deze kernen boven water zijn gekomen, die deels een nieuw licht werpen op de geschiedenis ten opzichte van voorheen, en tevens een aantal misverstanden oplossen. Via de link is het boek deels ook online te lezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpswinkel (en voorheen ook smederij) Saris, die bijna een eeuw lang door de familie Saris is bestierd, is er eind 2018 mee gestopt.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Liempde heeft 42 rijksmonumenten.

Gemeentelijke monumenten
- Liempde heeft 31 gemeentelijke monumenten.

RK kerk
- RK kerk Johannes Onthoofding (Dorpsstraat 36) is een grote driebeukige neogotische kruiskerk, gebouwd in 1867 naar ontwerp van H.J. van Tulder. Deze kerk wordt door kenners als een van de betere werken van Van Tulder beschouwd. De bouw van de westtoren, met vier geledingen en ingesnoerde naaldspits, is begonnen in 1893-1894, eveneens door Van Tulder, en in 1899 voltooid door architect J. Heykants. Inwendig gestucte kruisgewelven. Tot het interieur behoort een hoogaltaar uit 1879-1880, vermoedelijk van Van Tulder. Orgel uit 1876, met neogotische orgelkas, gemaakt door Gebr. Franssen (Roermond). Bij de kerk staat een Heilig Hartbeeld uit 1932. - De kerk en geloofsgemeenschap vallen tegenwoordig onder de Heilig Hartparochie, die verder nog de dorpen Boxtel, Esch en Lennisheuvel omvat.

Contouren vorige kerken
De eerste parochiekerk van Liempde is in 1827 gesloopt en stond op de hoek van de Pastoor Dobbeleijnstraat met de Kerkakkers. Bij het 400-jarig bestaan van de parochie in 2003 is deze plek heringericht en zijn de contouren van de kerk in het maaiveld aangebracht. De contouren van de in 1864 afgebrande schuurkerk aan de Dorpsstraat / Toose Plein zijn in het wegdek zichtbaar gemaakt. In 2003 ontdekte men dat die op de verkeerde plek lagen. Dat is toen gecorrigeerd.

Kapellen
- Mariakapellen.

D’n Liempdsen Herd
D’n Liempdsen Herd (Barrierweg 4) is een traditionele langgevelboerderij en een rijksmonument. De boerderij is in 1877 gebouwd, nadat er een grote dorpsbrand in het centrum van Liempde had gewoed. Zeven huizen werden hierbij verwoest, waaronder het huis van burgemeester Van de Sande. Direct na de brand nam de gemeenteraad een verordening aan dat er geen huizen met een rieten of strooien dak meer mochten worden gebouwd. D’n Liempdsen Herd is in dat jaar herbouwd en daarom ook voorzien van een dak met pannen. De indeling van de langgevelboerderij bestaat van links naar rechts (vanaf het Concordiapark bezien) uit een woongedeelte (met beneden d’n herd, goei kamer, opkamer, kelder, geut en slaapkamer en boven een zolder), stal met hierboven de schelft en helemaal rechts de schuur. D’n Liempdsen Herd ligt aan het Concordiapark met de kiosk, ook wel lummelenkooi genoemd. Dit is een driehoekig park dat van oorsprong gebruikt werd om vee in te drijven voordat het naar de gemeenschappelijke gronden werd gedreven waar het kon weiden. In 2017 is D'n Liempdsen Herd geopend als bezoekerscentrum, waarvoor zie het hoofdstuk Landschap etc.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

Carnaval
- Prinsenvereniging De Ploegers is opgericht in 1967. Voorheen was er nog geen (openbaar) carnaval in het dorp. - In 1998 is Carnavalsvereniging De Vivantjes erbij gekomen. - Voorafgaand aan het carnaval zijn er de zittingsavonden, met optredens van buutreedners. Als je daar bij wilt zijn moet je snel zijn, want de 750 toegangskaarten zijn altijd snel uitverkocht. - "Feesten en De Kromploegers, dat hoort bij elkaar sinds de oprichting in 1967, toen De Ploegers een hofkapel zochten en er een groep muzikanten vol enthousiasme aan de slag ging. We hebben veel gefeest, niet alleen tijdens carnaval in Ploegersland, maar ook bij alle activiteiten daar omheen, waaronder meerdere memorabele acts tijdens De Zittingsavonden. Inmiddes meer dan 50 jaar van lachen, soms een traan, maar centraal stond en staat altijd een hechte groep van muzikanten die genieten van optreden om jullie en onszelf te vermaken."

Boeremèrt
De Liempdse Boeremèrt (tweede paasdag) is een markt uit grootmoeders tijd. De hele dag zijn er tal van activiteiten voor jong en ouder die bol staan van nostalgie. Een Mèrt met ouderwetse waren en goede boerenkost voor weinig geld. Veel van de ca. 20.000 bezoekers komen ieder jaar terug om de echte Brabantse sfeer te proeven die de Liempdse Boeremèrt zo bijzonder maakt. De Boeremèrt is ook: de echte spekstruif eten; echte boerenkost tegen betaalbare prijzen; worstebrood, appelflappen, broodjes worst en wafels. Alles is ambachtelijk bereid. Dit zal de bezoekers het water uit de mond doen lopen (aldus de website van het evenement). De Mèrt, die meer dan 100 kramen omvat, begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur.

Oldtimerdag
De Brabantse Oldtimerdag (tweede pinksterdag) wordt georganiseerd door vereniging Terug in d'n Tèd Liemt (zie daarvoor bij Links). Op deze dag staat het centrum van Liemt vol met oldtimers, motoren, klassieke bromfietsen, solexen en tractoren. Deze voertuigen zijn gedurende de hele dag te bezichtigen. Voor de deelnemers aan dit prachtige evenement zijn fraaie toertochten uitgezet. Een deskundige jury beoordeelt welke deelnemers de mooiste voertuigen hebben. Voor de jeugd staat er een prachtige nostalgische zweefmolen en draaimolen opgesteld. Om de sfeer te verhogen is er natuurlijk nostalgische muziek te horen. Aanvang 9:00 uur. Gratis entree.

Cultureel huiskamerfestival
- Live in Liempde (op een zondag in juni) is er sinds 2015, en laat zich het beste omschrijven als een cultureel huiskamerfestival. Op verschillende plekken in het dorp zijn voorstellingen die te bezoeken zijn door een bepaalde route te lopen. De voorstellingen variëren van live muziek en toneel tot cabaret. Het doel is natuurlijk om bezoekers te vermaken met een aantal mooie voorstellingen, maar tegelijkertijd willen ze door middel van het lopen van de route mensen beter laten kennismaken met al het moois dat het dorp te bieden heeft (zowel voor inwoners als voor mensen 'van buiten'). Het kleinschalige festival kan maar 200 bezoekers aan. De editie 2016 was - net als die van 2015 - op de eerste avond dat de kaarten beschikbaar kwamen direct uitverkocht. Sympathiek van de organisatie is dat de mensen op de wachtlijst het jaar erna voorrang krijgen.

Brass’nWoods
"Brass’nWoods (weekend begin juli, in 2022 voor de 1e keer) is een gloednieuw festival in Liempde, met de power van blaasmuziek door topbands én nieuw talent. Landgoed Velder is het decor van tientallen bands, ook grote namen, uit binnen- en buitenland. 3 verschillende podia, 40 meters aan bar én een batterij aan foodtrucks. Brass 'n Woods wordt een mindblowing feest voor iedereen! Brass 'n Woods heeft nog plek voor vrijwilligers die het popfestival tot een succes helpen maken. Zij worden beloond met gratis dagtickets, goede muziek, eten en drinken, gezonde buitenlucht en een T-shirt. Er hebben zich al veel vrijwilligers spontaan gemeld, maar de organisatie kan nog meer handen gebruiken. Wie komt helpen bij de op- of afbouw van het evenement verdient minimaal een dagticket naar keuze. Op de festivaldagen zelf zijn mensen nodig die tappen en bedienen aan de bars, en anderen die op allerlei manieren het publiek begeleiden of van dienst zijn. Het gaat daarbij steeds om shifts van enkele uren. Wie wil helpen kan zich aanmelden via de website. Inschrijven kan ook met een groep, je sportteam bijvoorbeeld, je scoutinggroep of je eigen band. Uiteraard kun je bij aanmelding voorkeuren voor een taak of een dag doorgeven. Een goed humeur en een leeftijd vanaf 16 jaar worden op prijs gesteld. Sterke line-up. Het Brass’nWoods festival is vastbesloten een vaste plek te veroveren op de Brabantse popkalender. Met een sterke line-up van tientallen bands uit binnen- en buitenland op de 1e editie is dat al een gegeven. Bij alle acts spelen blazerssecties de hoofdrol. Brass’nWoods gaat haar jonge publiek laten zien dat met blaasinstrumenten veel meer kan dan in de muziekles of de dorpsfanfare."

Kermis
Rond het 1e weekend van augustus (zaterdag t/m woensdag) is er jaarlijks Kermis in het centrum van Liempde. Suikerspinnen, wijnballen, kaneelstokken, mallemolen, botsauto's en veel gezelligheid. - Videoreportage m.b.t. de Kermis editie 2019.

Kofferbaksale
"Buurtvereniging Looeind organiseert jaarlijks op een zondag begin september een steeds groeiend evenement; een leuke en gezellige snuffelmarkt in de vorm van een Kofferbaksale. Het is telkens weer een groot succes voor zowel de (particuliere) deelnemers als bezoekers. Jong en oud snuffelen naar hartelust in de aangeboden en soms zeer bijzondere spullen. De kleine prijzen en de geweldige sfeer typeren deze bruisende ochtend in het hart van Liempde."

Kribkesroute
De Kribkesroute (half december tot begin januari, in 2022 voor de 10e keer) leidt je langs een reeks kerststallen in het dorp. Met inmiddels ca. 270 kerststallen is de Kribkesroute de grootste kerststallenroute van Nederland. De Kribkesroute bestaat uit vijf wandelroutes en een speciale kinderroute. Het is een initiatief van inwoner Anton van de Ven, die dit had gezien in het Zuid-Limburgse Epen. Het leek hem een goed idee om dit ook in zijn eigen dorp te realiseren. En zo geschiedde (voor het eerst in 2012, destijds begonnen met ca. 50 kerststallen, terwijl Van de Ven op ca. 20 had gerekend). De wandelroutes met daarin de locaties van de kerststallen worden jaarlijks gepubliceerd in een folder. Deze folder is vanaf de zaterdag van de Kerstmarkt te downloaden via de website en beschikbaar in de folderkastjes bij de diverse horecalocaties in Liempde. Om de Kribkesroute te kunnen blijven organiseren vragen we een bijdrage van 50 cent voor de papieren folder. Daarnaast kan de Kribkesroute ook digitaal gedownload worden via de wandelapp 'Routes in Het Groene Woud'. Deze app is eenvoudig op iedere smartphone te gebruiken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Wandelen
- Wandelroute Ommetje De Maai gaat door het NO buitengebied van Liempde, en steekt 2 keer de Dommel over. De eerste oversteek gaat met een trekpontje. Dit pontje is in 2008, gelijk met dit ommetje, in gebruik genomen. Wandelaars trekken zichzelf naar de overkant. Bij zeer hoog water gaat het ommetje niet verder: dan wordt het pontje uit de vaart genomen. Vanaf dit oversteekpunt heb je een mooi uitzicht over de Dommel met haar brede rietkraag, waarin vogels broeden als kleine karekiet en rietgors. De oversteek terug over de Dommel gaat over een fietsbrug. Vanaf deze brug is het meanderen van de Dommel mooi te zien. Onder de link vind je nadere informatie over de bijzonderheden die je onderweg tegenkomt, o.a. over het gebied De Maai en boerderij Groot Duijfhuis.

- De Boerenlandweggetjesroute Liempde (9 km) sluit hier mooi op aan - dus sportievelingen kunnen ze desgewenst achter elkaar lopen - want deze gaat door het ZO buitengebied van het dorp. 96 procent van de route zijn zandpaden!

- "De wandeling 'Rondje Dommelbeemden' (naar keuze 7,5 of 10 km) loopt door een mooi en gaaf deel van het Dommeldal, met weidse uitzichten. Onderweg zie je populieren en knotwilgen, oude afgesneden riviertjes en grote grazers. Fraaie boerderijen en kapelletjes maken de afwisseling compleet. Via het centrum van Liempde loop je richting de Dommel. Je kunt kiezen voor het pontje over het water of je neemt de route door Kasteren."

- Wandelroute Groene Wissel Liempde (13 km). Na de gezellige Dorpsstraat wandel je over een oud kerkepad en graspad naar het Sint Janspontje waarmee je de Dommel oversteekt. Langs prachtige boerderijen kuier je naar het Duits Lijntje waar je over een prachtig wandelpaadje een flink stuk langs loopt. Daarna ga je over stille boswegen en landwegen op de rand van bos en boerenland op weg naar en ook door stiltetuin De Eschdonck. Over smalle paadjes en graslandranden geniet je van het zicht op de meanderende Dommel en wandel je over een doorgaans rustig fietspad en over grassige landwegen over hoge akkers weer naar de bushalte. Op de bebouwing van dorp en buurtschappen na is de route grotendeels onverhard.

- "Groepswandelingen. Naast een bezoek aan de expositieruimte verzorgt Erfgoedvereniging Kèk Liemt groepswandelingen door het dorp, onder andere naar de twee beschermde dorpsgezichten en langs de talrijke rijks- en gemeentelijke monumenten; beelden en/of naar de oude stichtingsplek van parochie Sint Jans Onthoofding (28 april 1603) aan de Kerkakkers nabij de oevers van de Dommel. Daarnaast kan ook, onder begeleiding, de Kerkenpadroute worden gefietst en gewandeld. In overleg is een groepswandeling en/of fietstocht in en om Liempde op maat samen te stellen. Begeleide groepswandelingen en/of fietstochten vanuit de Erfgoedvereniging kosten € 5,00 per persoon. Dat is inclusief een kopje koffie of thee in bezoekerscentrum D'n Liempdsen Herd. Voor reserveringen tel. 0411-631799 of via info@kekliemt.nl."

Fietsen
- MTB-route Ploegersroute (39,5 km) vanuit Liempde omvat veel brede zandpaden tussen landbouw- en bosgebieden. De routes zijn vooral ontwikkeld voor de recreatieve mountainbiker. Zomers moet rekening gehouden worden met stukken met veel los zand. In de winter kunnen deze stukken erg modderig worden. Je rijvaardigheid en conditie worden dus zowel 's zomers als in de winter op de proef gesteld. De route is voor 80% onverhard en heeft nagenoeg geen hoogteverschil.

Pontje
Het Sint Janspontje is een zelfbedieningstrekpontje van Liempde naar de N van het dorp gelegen buurtschap Kasteren, over de rivier de Dommel.

Natuurwerkgroep
"Natuurwerkgroep (NWG) Liempde is in 1988 opgericht door enkele jonge Liempdenaren met een uitgesproken liefde voor de natuur en dan met name die rond het eigen dorp. Nu, ruim dertig jaar later, zijn bijna alle oprichters nog altijd actief binnen de vereniging, die het karakter draagt van een gezellige, open groep natuurliefhebbers, die samen hun kennis delen met iedereen die hierin geïnteresseerd is. Elke buitenstaander zal zich snel thuis voelen in deze echt Brabantse vereniging. Er zijn nu ruim 160 leden die samen het volgende doel nastreven: de bevordering van natuurbewustzijn, natuurstudie, natuur- en landschapsbescherming, natuurontwikkeling en natuurbeleving, alles in de meest ruime zin.

De vereniging wil dit bereiken door: - De oprichting en instandhouding van werkgroepen; - Het organiseren van lezingen, excursies, cursussen, workshops en tentoonstellingen; - Het samenwerken met andere daarvoor in aanmerking komende organisaties en instanties; - Het bijeenbrengen van gelden, nodig om het doel van de vereniging te bevorderen; - Informatievoorziening van de leden en anderen door middel van een verenigingsorgaan en digitale informatiemiddelen; - Het voeren van procedures dan wel het deelnemen aan inspraakprocedures en andere procedures. De website is een informatie- en communicatiemedium waardoor iedereen op de hoogte kan blijven van het welvaren van de natuur en van de werkgroep.

Leden en niet-leden worden van harte aangemoedigd bij te dragen aan de website door al wat ze van belang vinden met betrekking tot de doelen en voor de natuurbeleving in het algemeen door te geven aan de website-in-de-lucht-houders. Te denken valt aan waarnemingen, activiteiten, foto’s, gedachtenspinsels en tips. Een levende website is een inspirerende bron voor de natuurwerkgroep en haar leden, maar actieve lijfelijke inzet bij werkgroepen en aanwezigheid bij activiteiten van het jaarprogramma zijn de brandstof waarop de motor van de natuurwerkgroep al meer dan 30 jaar zo succesvol draait. We hopen op nog vele draai-jaren. Dus werk, denk en beleef mee met de NWG via de werkgroepen en de gezamenlijke festiviteiten. Activiteiten. Deelname aan onze activiteiten is gratis, tenzij anders gemeld. Uiteraard wordt het op prijs gesteld als je lid wordt. Op die manier steun je alle activiteiten van Natuurwerkgroep Liempde. Lid worden. De contributie bedraagt: € 18,- per persoon per kalenderjaar. Elk volgend lid van het gezin betaalt € 9,- p.p.p.j."

Landgoed
Het dorpsgebied van Liempde W van de spoorlijn Boxtel-Eindhoven heeft betrekking op Landgoed Velder. "De bossen van Landgoed Velder worden al vanaf 1384 beschreven als het grootste bosgebied van de Meierij. Het werd toen Ten Velde of Vellaer genoemd, wat zoveel betekent als 'laaggelegen'. Het gebied wisselt door de jaren van eigenaar, maar blijft wel qua grootte ongeveer wat het nu nog altijd is. De unieke vorm die het nu heeft: een landgoed met een sterrenbosstructuur, heeft het aangenomen in de 17e eeuw (renaissance). De voorgaande eigenaren hebben in de jaren 1834-1851 het hele bosgebied gekapt vanwege de hoge houtprijs die het toen opbracht en het daarna weer verkocht. Het kaalgeslagen landgoed werd openbaar geveild. Jan Francis van Boeckel van Rumpt werd de gelukkige eigenaar van het ca. 180 hectare grote Landgoed Velder. Hij herstelde het landgoed dat ontdaan was van zijn bossen en bracht het ‘sterren’patroon weer in zijn glorie terug. Zijn visie was een zo divers mogelijk bos, voor houtproductie, jacht en recreatie, dus wat we nu een multifunctioneel bos noemen.

In 1878 werd de eerste steen gelegd voor het in Eclectische stijl vormgegeven landhuis Groot Velder. Daarvoor, nog voor de bouw van Huize Groot Velder, is de tuin in Engelse landschapsstijl aangelegd, naar een ontwerp van de in zijn tijd beroemde tuinarchitect Maréchal. Deze heeft o.a. het plantsoen en de stadswallen tussen 1880-1890 in ‘s-Hertogenbosch aangelegd. Velder is nog altijd in particuliere handen bij de familie Van Boeckel van Rumpt, wat uniek is in deze tijd van Landschapsorganisaties. De familie van Boeckel van Rumpt is dan ook trots op de goede staat waarin Landgoed Velder nu verkeert. Op Landgoed Velder zijn wij onder meer bezig met het behoud van karakteristieke bomen. Deze zijn aangegeven met houten driehoekvormige paaltjes." (bron: website Landgoed Velder)

Ontmoetings- en bezoekerscentrum
De rijksmonumentale, traditionele langgevelboerderij D’n Liempdsen Herd (waarvoor zie het hoofdstuk Bezienswaardigheden) is sinds 2014 eigendom van SPPiLL (waarvoor zie het hoofdstuk Links). Sindsdien is het pand door vrijwilligers geheel gerestaureerd en opnieuw ingericht als ontmoetings- en bezoekerscentrum voor inwoners van Liempde en voor bezoekers van Het Groene Woud. In drie jaar tijd is de boerderij omgetoverd tot een multifunctionele voorziening met veel moderne faciliteiten. Oud en modern zijn hierbij op passende wijze gecombineerd. Op 7 oktober 2017 is D’n Liempdsen Herd officieel geopend door gedeputeerde Johan van den Hout en burgemeester Mark Buijs onder het toeziend oog van ruim tweehonderd vrijwilligers. Wil je informatie over de omgeving of over een wandel- of fietsroute? Een expositie bekijken? Of even relaxen met een kopje koffie of thee? Je bent van harte welkom! D'n Liempdsen Herd is iedere dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 11.00-16.00 uur. Adres: Barrierweg 4.

'Natte natuurparel' De Scheeken
"Met de ondertekening van een grondruilovereenkomst in juli 2013 is de weg vrijgemaakt voor de realisering van de ZO van Liempde gelegen 'natte natuurparel' de Scheeken. Zeven partijen waren betrokken bij de grondruil die moet gaan bijdragen aan de invulling van de natuurdoelstellingen van de provincie. Natte Natuurparels. Natte natuurparels zijn belangrijke natuurgebieden met bijzondere ecologische waarden die afhankelijk zijn van water. De Brabantse waterschappen en de Provincie Noord-Brabant pakken deze gezamenlijk aan. Met maatregelen om de grondwaterstand te verhogen, de kwel te herstellen en de waterkwaliteit te verbeteren worden deze gebieden hersteld. Zo kunnen deze bijzondere natte natuurgebieden weer uitgroeien tot echte parels van Brabant.

Grondruil. De wens om de Scheeken, onderdeel van Het Groene Woud, weer te laten vernatten bestond al enige tijd. Medio 2012 kwamen de betrokken partijen voor het eerst bij elkaar om over een ruil te spreken en in juli 2013 werd de zaak beklonken. De ruil voorziet in het afstaan van een aantal percelen binnen de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) door Boomkwekerij Gebr. Van den Berk en delen van percelen door de familie Van Lingen en de familie Van den Berk aan het Brabants Landschap. Waterschap De Dommel, Brabants Landschap en Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) stonden percelen buiten de EHS, maar grenzend aan de Scheeken, af. Toekomst. Met de aanleg van een nieuwe waterloop wordt een duidelijke scheiding aangebracht tussen de toekomstige natte natuurparel en de landbouwgronden daarbuiten. Daarna kan gewerkt worden aan de verdere vernatting van de Scheeken. Brabants Landschap zal de zorg voor het beheer op zich nemen." (bron: Brabants Landschap)

'Natte natuurparel' De Geelders
Met de aanplant van ruim 200 jonge eiken, elzen, hazelaars en lijsterbessen, als onderdeel van een oude grenswal, is in 2016 in natuurgebied De Geelders een stuk eeuwenoud groen erfgoed in ere hersteld. De wal ligt precies op de vroegere grens van de eerste gronden van Staatsbosbeheer en die van de familie Marggraff, in het noordelijkste puntje van Liempde. Een grenswal is een door mensen aangebrachte verhoging in het landschap, destijds bedoeld als scheiding tussen verschillende gronden, en om het vee binnen, en het wild juist buiten te houden.

"Ger van den Oetelaar was twaalf jaar wethouder. Nu is hij natuurontwikkelaar bij ARK Natuurontwikkeling, dat robuuste natuurgebieden realiseert waar de natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan. Ger wil het oorspronkelijke leembos terug in de Geelders bij Liempde, in het Brabantse Groene Woud tussen pakweg Boxtel, Schijndel en Sint-Michielsgestel. “We gaan er onder meer de mooiste boom van Nederland planten: de fladderiep. Het bos krijgt de hoogste biodiversiteitswaarde. In het voorjaar wordt het zo kleurrijk als een Keukenhof in het wild, met miljoenen bosanemonen, duizenden sleutelbloemen, de salomonszegel. Ook het oerbosplantje van Brabant, de eenbes, zal er een geweldig bestaan hebben.” Het enthousiasme van Ger van den Oetelaar is bijna niet te stuiten. In het najaar van 2020 is een begin gemaakt met de aanleg van 50 hectare leembos in de Geelders. Als natuurontwikkelaar bij ARK coördineert Ger deze ontwikkeling. Natuurbos. “Het is niet iets dat je nu doet en daarna met de wind verwaait. Wij maken een bos dat steeds groter en robuuster wordt. Zijn maximale effect heeft het bos pas over vijftig tot honderd jaar. In feite doen we dit voor de generaties die nog geboren moeten worden.” De natte natuurparel De Geelders is het ultieme voorbeeld.

“Er spelen een aantal ontwikkelingen,” somt Van den Oetelaar op. “In het gebied zijn verschillende agrariërs die willen stoppen met hun bedrijf. We kochten onlangs nog een boerderij met veel grond. Het woonhuis blijft staan, de agrarische grond wordt natuur. Het gebied heeft daarnaast een hoge cultuurhistorische waarde. En de problemen rond water en verdroging spelen hier ook, waardoor ook klimaatadaptatie een belangrijk item is. Met al deze gegevens gaan we het gebied proberen te versterken. De ondergrond was altijd al van leem, dat nemen we nu als basis voor het leembos. Een leembos heeft een enorm hoge biodiversiteitswaarde en bestaat niet alleen uit bomen. Er komen ook waterpartijen en open plekken. Een heel natuurlijk bos dus, dat zichzelf in stand kan houden en waar de mens nauwelijks iets aan hoeft te doen.” (bron en voor nadere informatie zie Provincie Noord-Brabant, augustus 2020)

Terug naar boven

Eten en drinken

Broodbakdagen
"Elke 2e zondag van de maand is het broodbakdag. Het Liempdse (hobby)bakkersgilde verzorgt dan bakdemonstraties in het bakhuisje op het achtererf van D’n Liempdsen Herd. Hier wordt vanaf 11.00 uur het ouderwetse bakkersambacht in volle glorie getoond. Er wordt op authentieke wijze brood gebakken, met gegarandeerd ‘een smaak als vanouds’. De eerste broden zijn rond 12.30 uur klaar en de tweede (en laatste) lading broden komt om 14.00 uur versgebakken uit de oven. Het bakproces is gratis te bezichtigen. De authentiek gebakken broden zijn te koop maar altijd geldt: zolang de voorraad strekt. Zelf bakken? Het is ook mogelijk om zelf brood te bakken in het bakhuisje van D’n Liempdsen Herd. Boek hiervoor het arrangement ‘We bakken ze bruin’ (4-6 personen) of het arrangement ‘Worstenbroodjes maken’ (maximaal 10 personen)."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Liempde, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's m.b.t. Liempde.

- Fotoreportage van Liempde door Kees Wittenbols uit Breda. Zie onderaan de pagina ook deel 2.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Liempde.

- Nieuws: - Nieuws uit Liempde op Facebook.

- Belangenorganisatie: - De in 2011 opgerichte Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde (SPPiLL) wil de leefbaarheid en de lokale economie in het dorp versterken. Samenwerking tussen ondernemers, inwoners en verenigingen is hierbij het uitgangspunt. De projecten lopen uiteen van investeringen in natuur, cultuurhistorie, recreatie tot aan investeringen in de openbare ruimte. De projecten verschillen enorm van elkaar. Toch zijn ze allemaal opgesteld vanuit één gedachte. De investeringen zorgen er voor dat het dorp aantrekkelijker wordt voor de huidige en toekomstige bewoners. Daarnaast heeft het dorp hierdoor ook steeds meer te bieden voor recreanten en toeristen. Al deze effecten zijn goed voor de lokale economie en hiermee ook voor de leefbaarheid in het dorp, dat zo aantrekkelijker wordt voor (nieuwe) bedrijven en detailhandel, waardoor de voorzieningen in het dorp op peil blijven. En dat zorgt ervoor dat de leefbaarheid van het dorp in stand blijft. Voor nu en in de toekomst. SPPiLL bestaat uit een bestuur, een projectenbureau en een vijftal projectgroepen. Alle projecten en activiteiten zijn verdeeld over deze vijf projectgroepen: Liemt in Uitvoering; Natuur- en Cultuurprojecten; Bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd; Het Wij-gevoel; Promotie ‘Liempde, gastvrij hart in Het Groene Woud’.

- Buurtverenigingen: - Buurtvereniging Keefheuvel. - Buurtvereniging Klein Hoekje / Nieuwe Wijk. - Buurtvereniging Roderweg. - Buurtvereniging Kerkeind. - Buurtvereniging Looeind schrijft zo te zien zijn naam verkeerd, want er horen twee puntjes op de e. Althans in de gelijknamige straatnaam is dat wél het geval. ;-)

- MFC: - "Multiculturele accommodatie De Serenade is een fraai en sfeervol cultureel centrum in de kern Liempde die open staat voor iedereen die actief of passief wil genieten van activiteiten op (sociaal) cultureel gebied. Muziek maken en luisteren, toneel spelen of kijken, een expositie bekijken of organiseren, een afscheidsdienst, een boekenmarkt houden of bezoeken, een cursus of training verzorgen, een CD opnemen, vergaderen... het kan allemaal in De Serenade! Het gebouw beschikt over drie zalen, is goed bereikbaar met openbaar en eigen vervoer en bij de accommodatie is genoeg ruimte voor parkeren aanwezig. Zoek je een gezellige, goed bereikbare zaalvoorziening voor jouw uitvoeringen, repetities, exposities of bijeenkomsten? Dan is De Serenade voor jou beslist een prima onderdak! Multiculturele accommodatie De Serenade wordt geheel beheerd en bestuurd door vrijwilligers. We hebben geen betaalde krachten en ontvangen geen subsidie."

- Onderwijs en kinderopvang: - "Basisschool De Oversteek en Peuterspeelzaal De Peuterhof in Liempde zijn trots mee te kunnen delen dat we sinds schooljaar 2019-2020 samen vorm geven aan Speelleercentrum De Oversteek. Onder één dak, met één bestuur, als één team en met één visie bieden wij nu peuterwerk, kinderopvang (0-4 jaar), buitenschoolse opvang (BSO) en onderwijs aan. Een plek dus waar kinderen in een leerrijke omgeving kunnen spelen en in een speelrijke omgeving kunnen leren.

Speelleercentrum De Oversteek is een veilige omgeving waar kinderen van 0-13 jaar met veel plezier spelen en leren! Vanuit een doorgaande lijn in Opvang en Onderwijs, waarbij creativiteit, veiligheid, passie, samenwerken en autonomie onze kernwaardes vormen, realiseren we een kansrijke leeromgeving voor uw kind. Op Speelleercentrum De Oversteek wordt in samenspraak met u voor een groot deel de basis gelegd voor een goede opvoeding en een degelijke voorbereiding op succesvol vervolgonderwijs, zoveel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden van uw kind. Kinderen leren bij ons hoe ze hun talenten in kunnen zetten om een doel te bereiken, hoe ze zelf informatie kunnen vinden en plezier kunnen beleven aan het leren van nieuwe vaardigheden en zienswijzen en aan het opdoen van nieuwe kennis. Ook leren we kinderen om creatieve oplossingen te bedenken voor problemen die ze tegenkomen. Al doende ontwikkelen ze op deze manier zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld, waardoor ze met vertrouwen en opgeheven hoofd de toekomst in kunnen. Wij zijn trots op onze leerlingen, gaan plezierig met ze om en verlangen tegelijkertijd ook rust, orde en discipline, zodat het fijn spelen en leren is op De Oversteek en we met inzet van iedereen tot goede resultaten komen. U bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen!"

- Jeugd: - "J.A.S. Liempde is een vereniging die allerlei activiteiten organiseert voor alle Liempdse kinderen van groep 3 t/m groep 7. Elke leeftijdsgroep heeft een vaste avond waarop zij samenkomen in jeugdhuis Pius X. Naast de wekelijkse groepsavonden heeft J.A.S.* ook enkele extra activiteiten, die we met alle groepen samen doen. Daarnaast gaat iedere groep elk jaar op kamp. Op de wekelijkse clubavonden doen we o.a. speurtochten, bosspelen, zaalsporten, knutselen, grote gezelschapsspelen, figuurzagen, schilderen, kleien, etc. Kortom alles wat leuk is! Ben je nieuwsgierig geworden en wil je een keertje gaan kijken of dit iets voor jou is, stuur dan een e-mail naar info@jasliempde.nl. Ook zoeken we nog vrijwiliggers om de groepsavonden (vooral de woensdag) mee te draaien. Dus schroom niet en geef je op!" Naast de contributies van de leden haalt de jongerenorganisatie geld op om extra activiteiten te kunnen organiseren, bijvoorbeeld door wafels en kerststukjes te verkopen. Naast de jaarlijkse Kerstmarkt haalt J.A.S. ook geld op met de verkoop van kerstbomen en door het aanbieden van een 'heitje voor karweitje'.
* Wat staat voor 'Jong, Actief en Sportief'.

- Muziek: - "Fanfare Concordia is een oude vereniging (opgericht in 1874), maar jong van samenstelling. Ongeveer een derde van de leden is jonger dan 19 jaar. Daarmee is de gemiddelde leeftijd laag in vergelijking tot andere muziekverenigingen. De Liempdse fanfare staat onder andere bekend omdat zij grote waarde hecht aan haar functie als dorpsfanfare. Hierdoor zul je Fanfare Concordia vaak zien en horen tijdens belangrijke gebeurtenissen in Liempde. Daarnaast ziet zij het verzorgen van podiumconcerten op bijzondere locaties of met verschillende thema's als belangrijke uitdaging. Hierin weet de vereniging een goede balans te vinden tussen het maken van kwalitatief goede muziek en de gezelligheid van het samen musiceren."

- Popkoor Voices is opgericht in 2003. Het is een gemengd koor met leden uit de regio. Met veel plezier zingt het koor moderne popsongs, begeleid door een muziekcombo. De meeste nummers worden 4-stemmig gezongen. "Voices repeteert iedere maandag in de Serenade in Liempde van 20.00 tot 22.00 uur, uitgezonderd de schoolvakanties. Meezingen? Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste mannelijke en vrouwelijke zangers. Ben je geïnteresseerd? Kom dan eens vrijblijvend kijken op onze repetitieavond of bel met Marij Vervoort (tel. 0411-632744)."

- Sport: - "Voetbal is een aantrekkelijke, leuke en gezonde sport voor mensen in alle leeftijdscategorieën. Voetbal kijken is leuk. Zelf voetballen op een pleintje of een grasveld in de buurt is nog leuker, maar het mooiste is toch echte wedstrijd spelen, op een officieel voetbalveld onder leiding van een scheidsrechter. Jouw team dat het op neemt tegen een andere club, met de spanning van het winnen of verliezen. En na afloop samen wat drinken en napraten in de kantine. Bij onze gezellige en sociale voetbalvereniging ben je van harte welkom! Voor iedereen vanaf 4 jaar is het mogelijk om lid te worden van VoetbalVereniging DVG. DVG is opgericht in 1928 en betekent “De Vooruit Gang”, hoewel velen zeggen dat het ook kan betekenen “Door Vrienden Gesticht”. Na enkele verhuizingen is sportpark De Roode Bleek thans gevestigd aan de Sportlaan te Liempde. Het ledental van DVG is sinds de oprichting gestaag gegroeid en bedraagt momenteel zo'n 600 leden.

In april en mei organiseert DVG jaarlijks gratis vrije trainingen voor kinderen uit de groepen 1 t/m 5 van de basisschool (kinderen van 4 t/m 8 jaar). Ze maken dan kennis met voetbal onder leiding van ervaren jeugdtrainers die daarbij speciale trainingsvormen en -materialen hanteren. De vrije trainingen worden op drie woensdagen van 14.00-15.00 uur gehouden op Sportpark De Roode Bleek. Of je nu aan één vrije training meedoet of aan allemaal, dat mag je zelf bepalen. Geef je wel van tevoren op. Dan kun je meteen doorgeven op welke dagen je meedoet en wat je geboortedatum is. Dit kan via de website of bij Kees Voets (e-mail keesvoets56@outlook.com).bsp;Iedereen die meedoet, krijgt het enige echte DVG-Dribbeldiploma!"

- "Bij tennisvereniging TV De Peppelieren in Liempde is ruimte voor iedereen. Iedereen heeft zijn of haar eigen mogelijkheden en talenten. Binnen het jeugdtennis besteden we aandacht aan ontplooiing van talent, waarbij plezier in het spel het belangrijkst is. Tennis heeft een individueel karakter. Met alle activiteiten en evenementen voor de jeugd beoogt TV De Peppelieren ook een teamgevoel te creëren. Hiermee willen we jeugd langer binden aan onze vereniging. Met de verschillende trainingsprogramma’s, activiteiten en evenementen besteden we aandacht aan de individuele behoefte van ieder kind. Kinderen kunnen recreatieve- , maar ook prestatieve trainingen volgen. Missie. Tennisvereniging De Peppelieren wil in de regio de meest toonaangevende vereniging zijn voor ieder type speler."

- "Hockeyclub Liempde (HCL) is opgericht in 1977. De reden van oprichting was om in het dorp meer mogelijkheden te creëren voor het beoefenen van een teamsport. HCL is uitgegroeid tot een club met bijna 400 leden. HCL wil de hockeysport in de wijde omgeving bevorderen en doet dat op geheel eigen wijze. De ongedwongen sfeer en de gezellige teamgeest zijn punten die HCL kenmerken. Bij HCL gaat de prestatieve kant van hockey samen met aandacht voor sportiviteit en ontspanning. Zowel bij junioren als senioren staat daarom de teamgeest centraal. Ter bevordering hiervan worden regelmatig extra activiteiten georganiseerd. Zo organiseert de club diverse toernooien onder andere voor families en vrienden. De jeugd kan meedoen aan leuke activiteiten zoals vriendjes/vriendinnetjes hockey, het HCL Winterhockey en de Mini-Slotdag.

HCL heeft één heel kunstgrasveld en een half kunstgrasveld voor de jeugd en voor trainingen, dit alles is gelegen aan de Hogenbergseweg op het knusse sportpark De Bolakker in Liempde. De hockeyclub beschikt over een goede kleedaccommodatie en een uiterst gezellig clubhuis met een open haard. Het clubhuis is dé uitgelezen plaats om met elkaar succes te vieren of verlies te delen. Het clubhuis van HCL is in de verre omtrek bekend vanwege de gezelligheid die er heerst en de lekkere krentenbolletjes! Bij HCL is iedereen welkom. Voor je het besluit neemt of je al dan niet lid wordt van de club, kan je drie keer gratis en vrijblijvend meetrainen. Graag tot ziens bij HCL!"

- Handboogschutterij L'Union is opgericht in 1866. Voorheen was de vereniging op meerdere plaatsen gehuisvest, voor zover bekend onder andere bij de oude Liempdse Barrière, die eind jaren zestig is afgebroken vanwege de verbreding van de rijksweg. Later is men bij Café v.d. Velden aan de Barrierweg gehuisvest geweest. Van 1974 tot 1986 zijn ze gehuisvest geweest bij manege De Rekkendonken. Sinds 1986 hebben ze een eigen accommodatie (Heidezoom 2). Begonnen als semi-overdekt is het later uitgebreid naar de huidige situatie; 10 banen overdekt met buitenterein waar ze afstanden tot 90 meter kunnen schieten.

- Volkscultuur: "Vereniging 'Terug in d'n Tèd Liemt' bestaat reeds sinds 1989. De vereniging komt uit Liempde, oftewel Liemt in de volksmond. Het dorpje ligt midden in Brabant, in het hart van de Meijerij. In dit oer-Brabantse dorp zijn nog vele boerderijen en oude dorpsgezichten in de originele staat bewaard gebleven. Ook is het dorp rijk aan 'nostalgische' verenigingen zoals Het Gilde, oftewel De Guld, handboogschutterijen, volksdansgroepen, beugelclub, historisch museum en een koetsiersvereniging. Wellicht dat door deze omgeving de unieke vereniging 'Terug in d'n Tèd' is kunnen ontstaan. In de statuten van de vereniging is als doelstelling opgenomen: 'Brabantse leefwijzen, creaties en dorpsfiguren uit de jaren 1900-1940 voor de toekomst te bewaren en deze op gepaste wijze bij gepaste evenementen uit te dragen.'

Hier volgt een aantal evenementen die door de nostalgische groep 'Terug in d'n Tèd' een of meerdere malen zijn opgeluisterd: - Boerenmèrt Liempt. Een jaarmarkt in Brabantsche stijl Anno 1920. Jaarlijks op 2e Paasdag. - Aspergefeesten te Grubbenvorst Limburg. Met o.a. kampioenschappen Aspergeschillen. - Opluisteren van bevrijdingsfeesten. - Openluchtmuseum Arnhem. Ondersteuning van het thema 'Brabant pakt uit' op hemelvaartsdag 2000 en 2003. - Boerenmarkt Hapert. Jaarmarkt 3e zondag in september. - Effe naor Geffe. Nostalgische jaarmarkt. 1e zondag in september. - En natuurlijk de jaarlijkse Brabantse Oldtimerdag Liempde op 2e pinksterdag, die door onze vereniging wordt georganiseerd."

- Gilde Sint Antonius Abt.

- Zorg: - Dorpshuis De Vlaswiek is een kleinschalig verpleeghuis dat zorg en ondersteuning biedt aan mensen die 24 uur per dag, 7 dagen per week professionele begeleiding en intensieve verzorging nodig hebben vanwege ernstige geheugenproblemen. Professionals werken nauw samen met mantelzorgers en vrijwilligers. Er zijn twee wooneenheden, die elk plaats bieden aan zestien cliënten. De kleine locatie kan rekenen op grote betrokkenheid van inwoners van Liempde. Familie en vrienden maken nadrukkelijk deel uit van het leven op de Vlaswiek. Zij zijn meer dan welkom om deel uit te maken van de leefwereld van vader, moeder, oom of tante en om hen samen met de professionals een aangename dag te bezorgen.

- Welzijn: - Stichting BOL (Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde) is een vrijwilligers-welzijnsorganisatie en heeft als doelstelling: het bevorderen van de zelfredzaamheid van de ouderen in het dorp. Stichting BOL exploiteert een toekomstbestendig, open en eigentijds dienstencentrum de Kloosterhof waar activiteiten voor de generatie 55+ worden gefaciliteerd. Deze ruimtes en voorzieningen zijn ook te huur door derden. Dankzij de inzet van zo’n 60 vrijwilligers kan Stichting BOL inhoud geven aan haar doelstellingen. Stichting BOL organiseert diverse activiteiten waaronder maaltijdverzorging, handwerken, biljarten, kaarten, koffiedrinken. Ook incidentele activiteiten, zoals films, lezingen en cursussen, staan regelmatig op de agenda.

- Bij De Zonnebloem draait het om mensen. Dat geldt uiteraard ook voor De Zonnebloem afd. Liempde. Met een gezellige groep vrijwilligers zetten wij ons in voor mensen met een lichamelijke beperking vanaf 18 jaar. Iedereen heeft behoefte aan gezelschap. Maar als je een lichamelijke beperking hebt, ben je misschien wel vaker (alleen) thuis dan je zou willen. De vrijwilligers van onze afdeling komen graag langs voor een kop koffie of om samen met jou op pad te gaan. Daarnaast organiseren we ook verschillende activiteiten. Wil je meer weten over wat wij voor jou kunnen betekenen? Of wil je je aanmelden als deelnemer of als vrijwilliger? Neem dan contact met ons op.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - OndernemersVereniging Liempde (OVL) is opgericht in 1989 en is een ondernemersvereniging waarin alle voorkomende branches zijn vertegenwoordigd. Een vereniging met meer dan 150 leden, die volop leeft, activiteiten organiseert, netwerken creëert en het centrale aanspreekpunt is voor ondernemersbelangen in het dorp. "OVL heeft als doel om de relatie met gemeente, zusterorganisaties en instanties en tussen leden onderling optimaal te onderhouden. Om dit te bereiken organiseert OVL bijeenkomsten, zowel informatief als gericht op de versterking van de onderlinge netwerken en relaties. Voor de gemeente Boxtel is OVL het aanspreekpunt voor de ondernemersbelangen in het dorp. OVL onderhoudt banden met zusterorganisaties als Werkgeversvereniging Boxtel (WeB) en Ondernemersvereniging Boxtel (OVB). Door de jaarlijkse muntjesspaaractie 'Op Liemt Gemunt' brengen de deelnemende centrumondernemers extra geld in het laatje van de verenigingen in het dorp. Doordat Liempdenaren kopen bij deze ondernemers stimuleren zij mede de leefbaarheid van hun dorp. Inmiddels heeft deze actie al ca. 115.000 euro voor de verenigingen opgeleverd!"

Reacties

(6)

Bij Statistische gegevens staat een fout. Berg was het oude "centrum", later is dit meer richting het huidige centrum gegaan. Verder is Loeëind geen dorp geweest, maar een buurtschap. het huidige Liempde is ontstaan door het samenvloeien van deze diverse buurtschappen.

Dank voor uw toelichting. Het is geen fout, want dit is door de gemeente destijds zelf zo opgegeven bij de Volkstelling van 1840. Maar dat kon u ook niet ruiken natuurlijk. Daarom heb ik dat ter plekke nader toegelicht. Ik had Liempde nog niet echt uitgewerkt, dit was nog maar een beginnetje. Ik heb de pagina nu wel geheel uitgewerkt. Mocht er nog iets cruciaals ontbreken, dan hoor ik dat graag. De ontwikkeling vanuit de buurtschappen tot het huidige dorp heb ik onder Geschiedenis nader uitgewerkt. Ik heb nog wel één vraag, daar weet u als inwoner vast het antwoord wel op: "Er zijn ook plannen om de contouren van de in 1864 afgebrande schuurkerk aan de Dorpsstraat / Toose Plein in het wegdek zichtbaar te maken (of is dit inmiddels al gerealiseerd?, red.)."

De contouren van de oude kerk, welke in de brand in 1864 is verloren gegaan, liggen al meer dan 10 jaar in het wegdek aangegeven, waarbij in 2003 geconcludeerd is dat ze op de verkeerde locatie lagen. Dit is inmiddels gecorrigeerd.

Dank! Ik heb het aangepast.

De gegevens m.b.t. de openstelling van de Erfgoedkamer van Kèk Liemt zijn verouderd. Op dit moment is de Erfgoedkamer geopend op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur en op afspraak via info@kekliemt.nl De heer Jan Hazenberg is helaas overleden en het telefoonnummer 0411-631284 is niet meer in gebruik.

Dank voor uw actualiseringen! Ik heb het verwerkt, en tevens de pagina in brede zin geactualiseerd, d.w.z. inmiddels dode links weer werkend gemaakt dan wel verwijderd, evenementen die er mee zijn gestopt verwijderd, nieuw evenement Brass’nWoods toegevoegd, objecten en verenigingen die nog mager beschreven waren uitgebreider beschreven, de groepswandelingen van Kèk Liemt toegevoegd e.d.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen