Maasdriel

Gemeente
Maasdriel
Bommelerwaard
Gelderland

gemeente_maasdriel_toen_nog_driel_geheten_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Maasdriel (toen nog Driel geheten) anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Maasdriel (toen nog Driel geheten) anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Maasdriel

Terug naar boven

Status

- Maasdriel is een gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Bommelerwaard.

- Oorspronkelijk omvat deze gemeente slechts de kernen Kerkdriel, Velddriel, Hoenzadriel en Hoorzik. In 1958 is middels een grenscorrectie het voorheen Brabantse dorp Alem erbij gekomen. En in 1999 is de gemeente vergroot met de gemeenten Ammerzoden, Hedel, Heerewaarden en Rossum. Sinds dat jaar bestaat de streek Bommelerwaard nog slechts uit 2 gemeenten: Maasdriel en Zaltbommel.

- De gemeente omvat de dorpen Alem, Ammerzoden, Hedel, Heerewaarden, Hoenzadriel, Hurwenen, Kerkdriel, Rossum, Velddriel en Well, en de buurtschappen Californië, Doorning, Oensel (deels), Rome, Sint Andries, Slijkwell, Veluwe, Voorne, Wellseind en Wordragen. In totaal zijn dit 10 dorpen en 10 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Maasdriel.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente. In februari 2022 hebben alle buurtschappen in de gemeente plaatsnaamborden gekregen, voor zover zij dat nog niet hadden. Vermoedelijk heeft zij zich daarbij laten inspireren door buurgemeente Zaltbommel, die dat reeds in 2015 heeft gedaan. Ze zijn ook in dezelfde - wat ons betreft fraaie - 'look and feel' uitgevoerd, namelijk in blauwe letters op witte borden in blauwe portalen. Het initiatief is genomen tijdens de begrotingsraad van 2020, toen D66 daartoe een motie indiende. Het raadsvoorstel is in 2021 unaniem door de raad aangenomen. Het betreft de buurtschappen Californië, Doorning, Rome, Sint Andries, Slijkwell, Veluwe en Voorne. De buurtschappen Wellseind en Wordragen hadden namelijk al plaatsnaamborden, want die zijn door de gemeente groot en/of dichtbebouwd genoeg bevonden voor een 'bebouwde kom' en in dat geval is er de wettelijke plicht tot het plaatsen van (blauwe) plaatsnaamborden ('komborden').

Degene die de gemeente Maasdriel in dezen om advies heeft gevraagd, heeft kennelijk voorgesteld om ook plaatsnaamborden te plaatsen bij de kennelijke buurtschappen Hogewaard, Hoorzik, Moleneind en Poel. Wij maken daar vooralsnog geen pagina's voor aan omdat wij dat vooralsnog geen buurtschappen vinden. Hogewaard is namelijk een bedrijventerreintje (voormalige steenfabriek) met weliswaar ook enkele woonhuizen, bij het dorp Heerewaarden, Hoorzik was een buurtschap maar is door de nieuwbouw in Kerkdriel-Noord onderdeel geworden van de dorpskern van dat dorp, Moleneind betreft een handvol huizen rond de gelijknamige weg bij het dorp Alem (op kaarten nooit als buurtschap aangeduid geweest), en Poel betreft een handvol huizen rond de gelijknamige weg bij het dorp Velddriel (heeft ooit als buurtschap op kaarten gestaan maar o.i. onderdeel geworden van de dorpskern van Velddriel).

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
- De gemeente Maasdriel is met deze naam ontstaan per 1-8-1944, als naamswijziging van de gemeente Driel, zoals zij voorheen heette. Tegelijkertijd is het dorp Driel van naam gewijzigd in Kerkdriel. Reden was dat men de verwarring van deze gemeente en dit dorp met het dorp Driel in de Betuwe wilde opheffen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Maasdriel, toen nog Driel geheten, 457 huizen met 2.939 inwoners, verdeeld in het dorp Driel (= het huidige Kerkdriel) 252/1.608 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Velddriel 65/422, Hoenzadriel 61/396 en Hoorzik 79/513. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 10.000 huizen met ca. 25.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Heemkunde
Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de 'oude' gemeente Maasdriel en haar kernen (= Kerkdriel, Velddriel, Hoenzadriel en Alem), kun je terecht bij het Driels Museum, gevestigd in Kerkdriel, in de voormalige lagere school uit 1893. Na een raadsvergadering van de gemeenteraad in 1976 waren enkele leden op het idee gekomen om een Oudheidkamer op te richten voor het bewaren en in stand houden van voorwerpen, gereedschappen en dergelijke die in vroegere tijden werden gebruikt. Het College van Burgemeester en Wethouders stelde een commissie samen met als taak oude gebruiksvoorwerpen op te slaan en in stand te houden voor het nageslacht.

Er werd naar ruimte gezocht om de voorwerpen op te slaan. Door de gedeeltelijke sloop van de oude RK jongensschool aan de Leijensteinstraat/Bernhardstraat in Kerkdriel en door de verbouwing van het resterende deel kwam er een fraaie ruimte voor dit doel beschikbaar. In december 1977 werd het gebouw geopend en door de Oudheidkamer in gebruik genomen. De verzameling groeide en groeide. Verzameld werden gereedschap uit de landbouw, visserij, timmerwerkplaats, mandenmakerij, steenfabriek, bakkerij, knopenfabriek en huishoudelijke artikelen (zoals naaimachines en een keukeninventaris). Verder het interieur van een huiskamer en kruidenierswinkel. Restanten uit kerken en kloosters, oude en gebruikte meubelen uit het voormalig gemeentehuis. En niet te vergeten heel veel foto’s.

Na enkele jaren, al in 1984, waren ze genoodzaakt andere ruimte te zoeken, want er was veel aanbod van objecten op allerlei gebied. Bij het opruimen van schuren en zolders kwamen mensen veel spullen tegen. Dan werd er gezegd: “Zonde om weg te gooien, misschien iets voor de Oudheidkamer.” Het bestuur kon moeilijk “nee” zeggen en stapelde het artikel maar weer op bij de voorraad. De voormalige Protestants Christelijke School kreeg in die tijd een nieuw onderkomen, te weten De Regenboog. De Nederlands Hervormde Gemeente had toegezegd het oude Sipcogebouw aan de Teisterbandstraat te willen verhuren aan de Oudheidkamer. In januari 1985 was de klus geklaard en was de Oudheidkamer voortaan gevestigd in het pand Teisterbandstraat 38 te Kerkdriel.

In 1995 zijn het schoolgebouw, de loods, de garage en een bouwperceel aangekocht. In 2002 is op het braakliggend terrein naast de garage de wagenloods gebouwd. De garage is ingericht als expositieruimte voor o.a. landbouw-, visserij- en timmergereedschap en voorwerpen uit de steenfabrieken en mandenmakerijen. In 1999 heeft er een naamswijziging plaats naar Driels Oudheidkundig Museum, en in 2003 naar Driels Museum. In 2003 is het Driels Museum 'voorlopig geregistreerd'. Toen is een begin gemaakt met het werk om het gebouw, de collectieregistratie en de deskundigheidsgraad van de medewerkers op het vereiste hoge niveau te brengen, hierbij met raad en daad bijgestaan door Stichting Gelders Erfgoed. Vevolgens is in 2007 door Stichting Het Nederlands Museumregister het predikaat 'Geregistreerd museum' verleend, waar bestuur en vrijwilligers terecht trots op zijn. Zij doen er alles aan om het hoge niveau te handhaven, want elke vijf jaar wordt getoetst of musea het predikaat 'Geregistreerd museum' mogen blijven voeren.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Maasdriel.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het oorlogsmonument aan de gevel van de kerk in de Kerkstraat in Kerkdriel herdenkt 26 geallieerde soldaten die om het leven zijn gekomen in de 'oude' gemeente Maasdriel (= de dorpen Kerkdriel, Velddriel, Hoenzadriel en Alem). Het monument is op 30 oktober 2010 onthuld.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Maasdriel (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Maasdriel. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Kinderopvang: - "Kinderopvang 't Veldmuisje is dé kinderopvangorganisatie voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar in deze gemeente. We zijn begonnen in 2011 in Velddriel met 't Veldmuisje, waarbij we in 2014 nog een locatie openden in Kerkdriel. In 2020 hebben we zeven voorscholen overgenomen van Stichting Peuterspeelzalen Maasdriel (SPM). In totaal hebben we dus negen locaties in deze gemeente, waarbij ons hoofdfkantoor in Kerkdriel is gevestigd. We staan voor professionele hoogwaardige pedagogische kwaliteit, waarmee we een positieve bijdrage willen leveren aan een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen in een veilige omgeving.

Waarden. Plezier, verwondering, fantasie en ontdekking zijn onze kernbegrippen. Liefdevolle verzorging van onze kinderen. Bij alles wat wij doen op 't Veldmuisje staan inlevingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel, enthousiasme en plezier centraal. Doordat we kinderopvang zijn met verschillende kleinschalige locaties, kunnen we kennismaken met alle kinderen én hun ouders. En dat vinden wij wel zo prettig werken. Kwaliteit. Bij ´t Veldmuisje streven we ernaar uw kind met weinig personeelswisselingen een vertrouwd opvangadres te geven. We stellen hoge eisen aan onze pedagogisch medewerkers: zij werken dan ook met net zoveel liefde en passie als wij. Gezonde start. Ook geloven wij in de kinderen een gezonde start te geven en werken daarmee samen met het Ki-Fit programma. Samen ontwikkelen we een aanpak die gericht is op een gezonde start voor kinderen van 0-4 jaar."

- Lezen / educatie: - "Taalhuis Maasdriel is er voor iedereen die beter wil leren lezen, schrijven en/of spreken of digitaal vaardiger wil worden. Iedereen met een taalvraag kan langs komen, ook als je geen lid bent van de bibliotheek. Je kunt er informatie of advies krijgen over het oefenen met een taalvrijwilliger, over taalcursussen of over programma's op de computer waarmee je zelf aan de slag kunt. Het Taalhuis is gevestigd in Bibliotheek Kerkdriel (Kerkstraat 43a)." "Niet iedereen kan even goed overweg met websites, apps en smartphones. En dat is best onhandig. Digitalisering heeft immers de laatste jaren, en zeker sinds corona, een enorme vlucht heeft gekregen. Bij de Bibliotheek is daarom hulp beschikbaar voor iedereen die ondersteuning wil bij het regelen van allerlei online zaken. De hulp is 1-op-1, gratis en voor iedereen. Je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek. Waar kan jij hulp bij gebruiken? Heb je een vraag over de apps van de Bibliotheek, over je tablet of smartphone? Wil je leren videobellen met je familie, weten wat je met je DigID kunt doen of online een afspraak maken voor een coronatest of vaccinatie? Alle vragen zijn welkom. We proberen je op weg te helpen of verwijzen je door."

- Senioren: - "Graag willen wij even kort aangeven wat KBO Maasdriel zo bijzonder maakt in de ogen van onze trouwe leden: Uiteraard het zeer divers en uitgebreid activiteitenprogramma. Zie daarvoor onder andere de Agenda. Het bijzondere karakter van deze seniorenvereniging zit vooral ook in de onderlinge solidariteit en de aandacht die leden voor elkaar hebben op momenten van vreugde maar vooral ook in situaties van verlies, pijn en verdriet. U raakt hiervan ongetwijfeld overtuigd bij het lezen van wat vermeld is bij Zorg & Welzijn.

De belangenbehartiging spreekt bijzonder aan, lokaal, gewestelijk én landelijk. KBO Brabant, waar wij een afdeling van zijn, telt meer dan 130.000 leden en wordt daarom vaak echt wel gehoord. We hebben periodiek overleg met zusterorganisaties St. Jozef Ammerzoden en ANBO Heerewaarden. We hebben afvaardigingen in Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Maasdriel (SGOM), Zorgbelang Brabant en Gelderland. Ook hebben we onze inbreng bij Steunpunt Welzijn Bommelerwaard en Heerewaarden (SWBH) en in KBO Brabant. Verder wordt de dienstverlening van onze seniorenvereniging zeer gewaardeerd: - Gratis advies, hulp en begeleiding van ouderenadviseurs - Gratis deskundige hulp bij belastingkwesties.

Extra "verwennerijen" zijn: - De maandelijkse 'Achtkant' met nieuws en wetenswaardigheden van onze KBO. - Het maandelijkse blad 'Ons' van KBO Brabant. - Bij tal van zaken (producten, diensten) korting op grond van ledenpas KBO. Nog dit: De KBO is een vitale ouderenorganisatie van en voor ouderen vanaf 50 jaar. Zij is voortgekomen uit de Katholieke traditie van onderlinge solidariteit en zorg voor elkaar. Inmiddels hebben we ook een groot aantal leden van andere gezindten. Ook zij voelen zich uitermate thuis bij de bijzondere sfeer, die bestuur en tal van vrijwilligers weten te creëren. Redenen genoeg dus om te zeggen: 'Daarom KBO Maasdriel, ook voor mij!'" Vrijwilligers van de KBO verzorgen o.a. oudereneducatie op het gebied van ICT. - Zie ook de promovideo van deze KBO en het boekje dat is verschenen t.g.v. het 25-jarig bestaan van de KBO in 2017.

- Welzijn: - Sociaal Cultureel Fonds Maasdriel is ontstaan in 1965 bij de invoering van de Bijstandswet. De gelden van de Armenbesturen en soortgelijke instellingen moesten toen in de pot van de algemene middelen worden gestort. Enkele gemeenten waaronder deze, toen alleen nog bestaande uit de dorpen Kerkdriel, Velddriel, Alem en Hoenzadriel, weigerden dit. Meerdere gerechtelijke procedures waaronder een zitting van de Hoge Raad, leidden er toe dat de gmeente in het gelijk werd gesteld. Het geld en de bezittingen van het Drielse Armenbestuur, waaronder een aantal landerijen, werden beschikbaar gesteld aan de Stichting Sociaal-Cultureel Fonds (SCF), die inmiddels was opgericht.

De renteopbrengst van de gelden, evenals de huren en de pachten van de landerijen, worden sinds die tijd aangewend voor sociaal-culturele activiteiten (inclusief sport en recreatie) in het werkgebied, bestaande uit de 4 genoemde kernen. Om ook in de toekomst het werk voort te kunnen zetten, wordt het vermogen van het SCF in stand gehouden op basis van de statutaire verplichtingen. In 2008 kreeg het fonds nog meer armslag doordat het de beschikking kreeg over de gelden die vrijkwamen toen de Centrale Antenne Inrichting (CAI) overging in handen van Telekabel. Dat het SCF enig erfgenaam was, was destijds bij de oprichting van de al CAI statutair vastgelegd.

- Gebiedsteams in de gemeente Maasdriel zorgen er voor dat inwoners die dat nodig hebben, eerder en beter ondersteuning op maat krijgen en minder worden doorverwezen naar specialistische hulpverlening. Gebiedsteams weten wat er in hun gebied speelt, ze kennen er de mensen en organisaties en de vragen en problemen van bewoners. Daardoor kunnen zij inwoners adviseren over de juiste hulp en ondersteuning. De medewerkers van het gebiedsteam werken nauw met elkaar samen om huishoudens en gezinnen ondersteuning te bieden.

Iedereen uit de gemeente Maasdriel die een steuntje in de rug wil óf zelf hulp kan bieden, kan terecht bij het gebiedsteam. Bijvoorbeeld: senioren die een nuttige dagbesteding zoeken; ouderen die het alleen niet meer redden; iemand met psychische problemen die de huishouding niet meer kan doen; een jongere die geen betaald werk kan doen; mantelzorgers die zich eenzaam of overvraagd voelen; iemand die door verslaving geen dagritme kan houden; een jongere met een verstandelijke beperking die iets wil doen; ouders met een autistisch kind dat zelfstandig wil kunnen reizen; ouders met een kind dat de overstap naar de brugklas moeilijk vindt. Inwoners kunnen zelf contact opnemen met het gebiedsteam maar kunnen ook via bijvoorbeeld hun huisarts of een leerkracht worden doorverwezen.

- "Stichting Team Maasdriel zet zich in voor goede doelen op het gebied van welzijn en gezondheid. Door de krachten in de gemeente te verenigen willen ze de betrokkenheid rondom een jaarlijks te bepalen goed doel vergroten en dat goede doel financieel steunen. Dat doen ze door gezamenlijk met inwoners en bedrijven uit de gemeente diverse sportieve en andere activiteiten te organiseren. Zo heeft de stichting zich in 2018 voor de 6e maal verbonden aan Alpe d’HuZes. Al het opgehaalde geld gaat naar het KWF.

Het team bestaat uit teamleden die aan het gekozen evenement deelnemen. Daarnaast zijn er altijd een aantal vrijwilligers actief. Samen vormen zij een organisatie die zich vol passie inzet voor het goede doel. In de avonduren komen wekelijks meerdere commissies bijeen. De commissies organiseren onder meer activiteiten die de stichting zichtbaar maken binnen de gemeentegrenzen. Team Maasdriel wenst een betrouwbare partner te zijn richting sponsoren en donateurs. We voeren een 100% antistrijkstokbeleid."

- Burgerparticipatie: - Gemeente Maasdriel wil transformeren. Wat houdt dat in? Ze willen meer verbinding tussen de gemeente en inwoners. Er komt ruimte voor burgerparticipatie en de gemeente gaat klantgerichter werken. Spectrum kreeg de opdracht om het proces tot deze transformatie, die ze ‘Krachtige Kernen’ hebben genoemd, te begeleiden. Eerst is gekeken naar de missie, visie en doelen. Waar zit de energie? Daarna werd de organisatie onder de loep genomen. Tot slot zijn de voorgenomen ambities uitgevoerd. Deze drie onderdelen zijn vastgelegd in een koersdocument. Tijdens het proces is er al wel continue uitgeprobeerd. Daardoor merk je wat er wel of niet werkt en ben je niet eindeloos aan het denken.

Er zijn al drie concrete resultaten: De raad heeft geld toegezegd voor het programma Krachtige Kernen. De campagne ‘Goed idee doe er iets mee’ stimuleert inwoners met een goed idee om het uit te voeren, er is subsidie beschikbaar. Er is een programmamanager aangesteld die structureel deel uitmaakt van de organisatie. Hierdoor komt het proces, dat is ingezet door Spectrum, helemaal in handen van de gemeente. Het eigenaarschap van de gemeente is hierbij gewaarborgd. De gemeente gaat sindsdien dus zelfstandig verder met het uitvoeren van de transformatie. Goede voorbeelden van inwoners van de gemeente Maasdriel die zich inzetten voor hun leefomgeving kun je vinden in het magazine Krachtige Kernen (dat in juli 2017 huis-aan-huis is verspreid). In het magazine worden kleine initiatieven van bewoners met een grote impact voor het dorp uitgelicht. Neem gerust een kijkje in het magazine om inspiratie op te doen. En je kunt ook nog terecht in het jaarverslag Krachtige Kernen.

- Wonen: - Woningstichting Maasdriel beheert in Kerkdriel, Velddriel, Hoenzadriel en Alem ruim 1000 verhuureenheden (dit zijn grotendeels sociale huurwoningen). De huurwoningen worden verdeeld via het woonruimteverdeelsysteem van Woongaard. Op de eerste plaats staat voor hen het aanbieden van huurwoningen met een uitstekende verhouding tussen prijs en kwaliteit. Ook ontwikkelen zij woonruimte voor specifieke doelgroepen zoals starterswoningen voor jongeren en zorgwoningen voor senioren. De woningstichting spant zich ook in om de leefbaarheid van de mooie dorpen en wijken in de gemeente in stand te houden en te versterken. Daarvoor werken zij samen met de lokale partners op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg.

- "Woonstichting De Kernen is er om de woonbehoefte in te vullen van mensen die dat zelf niet makkelijk kunnen. Daarom bieden we diverse goed onderhouden woningen. Samen met partners zetten wij ons elke dag in voor fijn en betaalbaar wonen in leefbare dorpen. Elke woning is belangrijk, want dat is iemands thuis. Onze 4.500 klanten wonen in een van de 35 landelijke kernen in de omgeving tussen de rivieren Lek, Maas, Waal en Rijn, in de gemeenten Druten, Maasdriel, West Betuwe, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel."

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Ondernemers Vereniging Maasdriel (OVM) staat voor het uitwisselen en verstevigen van zakelijke kennis en ervaring en informeel netwerken om de ondernemers in deze gemeente nog beter te laten ondernemen. Wat organiseren ze zoal?: Thema- en Inloopavonden, Lezingen, Algemene Leden Vergadering, Kerstborrel, Nieuwjaarsborrel + diner, Bedrijfsbezoeken, Sportieve activiteiten (tennistoernooi), Acties met winkeliers voor de consument (Alwima).

- ZLTO afdeling Maasdriel behartigt de belangen van haar bijna 200 leden, en maakt zich in en om deze gemeente sterk voor een verduurzaming van de agrarische sector, door aandacht te hebben voor mens, dier, milieu en de omgeving van boeren en tuinders.

- Duurzaamheid: - "Gemeente Maasdriel wil duurzaam ontwikkelen, bouwen en de toepassing van zonne-energie stimuleren. Om deze plannen te realiseren heeft de gemeente een duurzaamheidsprogramma opgesteld. Tijdens de klimaatconferentie van Parijs is overeengekomen om strengere normen voor uitstoot van broeikasgassen in te voeren. De gemeente wil aan het verdrag, dat in 2020 ingaat, een positieve bijdrage leveren. Duurzaamheid gaat daarom de komende jaren een steeds belangrijkere rol spelen binnen de gemeente. Duurzaamheid is een breed begrip. Om een duidelijk beeld te schetsen van duurzaamheid binnen de gemeente, is het ‘Duurzaamheidsprogramma 2017-2020’ opgesteld. Hierin zijn de plannen om te verduurzamen omschreven en toegelicht. Hierbij ligt de focus op energiebesparing, duurzaam energiegebruik en de opwekking van duurzame energie.

Hoe pakt de gemeente dit aan? Om te beginnen plaatst de gemeente zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen en stimuleert zij actief de energiecollectieven van inwoners. Daarnaast worden er, kleinschalig, windmolens en zonneweiden ingericht om elektriciteit te produceren. Maar ook bouwprojecten worden op een nieuwe en duurzame manier gerealiseerd. De woningstichting heeft er onder andere voor gezorgd dat verschillende woningen van nieuwbouwwijk Het Voorste Veld in Velddriel energiezuinig worden gebouwd. Ook komen er aanpassingen binnen de infrastructuur om goed te kunnen aansluiten op het nieuwe elektrische rijden. Dit is slechts een kleine greep uit de geplande activiteiten van de gemeente om de gemeenschap duurzamer te maken en zo een betere samenleving voor toekomstige generaties na te laten. Maasdriel neemt verantwoordelijkheid en kijkt met een frisse blik naar de toekomst."

Reacties

(2)

Slechts een week geleden heeft de gemeente Maasdriel bij al haar buurtschappen eenvoudige witte plaatsnaamborden neergezet (zie artikel hieronder), duidelijk geïnspireerd door de gemeente Zaltbommel die dit een aantal jaar terug ook heeft gedaan bij de buurtschappen De Rietschoof, Oensel en Poederoijensehoek. Maasdriel heeft naast Californië, Doorning, Rome, Sint Andries, Slijkwell, Veluwe en Voorne kennelijk nog 4 andere buurtschappen die nog niet met een eigen pagina op Plaatsengids.nl vermeld staan. Het gaat om 'Hogewaard', 'Hoorzik', 'Moleneind' en 'Poel'. Hoorzik leek een voormalige buurtschap omdat het tegenwoordig vastgegroeid is aan Kerkdriel, maar wellicht ziet men dat lokaal anders. Over de andere 3 vermeende buurtschappen kan ik niet echt veel vertellen, behalve dat Hogewaard voor de postadressen onder Heerewaarden valt, Moleneind onder Alem, en Poel onder Velddriel.

Link naar het artikel: bommelerwaardgids.nl/nieuws/algemeen/buurtschapsborden-in-gemeente-maasdriel-onthuld
Collage van de 11 nieuwe borden: bommelerwaardgids.nl/files/240222-buurtschapsbordencombi.jpeg

Dank voor de tip en de toelichtingen! Ook m.b.t. de ligging van de 3 in dit verband kennelijk nieuwe buurtschappen, wat mij veel zoekwerk scheelde. Ik heb e.e.a. nu verwoord onder Status en bij de 7 buurtschappen in kwestie.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen