Canada

Plaats
Buurtschap
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

canada_straatnaambordje_kopie.jpg

De buurtschap Canada heeft geen plaatsnaambordjes, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen. (© Google)

De buurtschap Canada heeft geen plaatsnaambordjes, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen. (© Google)

Canada

Terug naar boven

Status

- Canada is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Ooststellingwerf.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Elsloo. Sommigen denken dat de buurtschap onder Appelscha valt, maar dat betreft alleen het onbebouwde N deel van de weg Canada. Het bebouwde deel valt onder het dorp Elsloo.

- De buurtschap Canada heeft geen plaatsnaambordjes, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Kannede.

Oudere vermeldingen
1954 Canada.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een boerderij, vernoemd naar Canada, naar de afgelegen ligging.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Canada ligt rond de gelijknamige weg, O van het dorp Elsloo en ZW van het dorp Appelscha, en grenst in het Z aan de provincie Drenthe. De grens tussen de dorpsgebieden van Elsloo en Appelscha loopt hier langs of door het Z deel van deze weg. Het N deel van de weg valt geheel onder Appelscha.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Canada omvat slechts 4 woonhuizen, waarbij nog 2 campings. De buurtschap zal ca. 10 inwoners hebben.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2013 is de natuur rond het Canadameer*, dat deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), met bijna 100 hectare uitgebreid. Dit gebied was voorheen voornamelijk in gebruik als akkerland. Sloten en greppels in het gebied zijn gedempt om verdroging tegen te gaan. Hierdoor krijgt de bestaande natuur de kans zich verder te ontwikkelen. Langs de bosranden zijn zones met struweel aangelegd. Op deze manier ontstaat een geleidelijke overgang tussen open weidegebied en bosgebied. Ten noorden van de zwemplas en de aangrenzende bossen is een wandelpad gerealiseerd.
* Ook wel Aekingameer of Aekingermeer, naar de nabijgelegen buurtschap Aekinga, maar Canadameer is geografisch beter, want Aekinga valt onder Appelscha en Canada valt inclusief het meer onder Elsloo.

Het meer is een voormalige zandwinplas, waar rond 1960 zand is gewonnen voor de aanleg van de N381. Tegenwoordig is het Canadameer een populaire recreatieplas. Op sommige plekken is het meer meer dan 30 meter diep. Daarom wordt zwemmen er afgeraden. In de loop der jaren zijn er verscheidene zwemmers verdronken.

In augustus 2016 heeft dhr. Bert Kooistra Staatsbosbeheer ervan op de hoogte gesteld dat hij 'mysterieuze bollen' heeft gezien in het Canadameer (privésite, inloggen verplicht), ter grootte van een voetbal. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het om kolonies zoetwatermosdiertjes gaat (Latijns: Pectinatella magnifica), die per stuk slechts enkele millimeters groot of beter gezegd klein zijn, maar dus wel tot grote bollen kunnen samenklonteren. Mocht je zelf een dergelijke 'kolonie' vinden, laat de bol dan met rust geniet er van een afstand van. De kolonie gaat namelijk snel kapot en valt dan in stukken uiteen. De diertjes zijn niet gevaarlijk maar wel nuttig: ze filteren met kleine tentakeltjes algjes uit het water.

Reacties

(1)

Hallo,
Wij woonden 12,5 jaar op Canada 5, tussen Appelscha en Elsloo.
Het was een gemengd bedrijf met kampeermogelijkheden.
Voor tenten en caravans we verhuurden vertrekken zoals garage en een paardenstal.
Vanaf Wateren de eerste bijna nieuwe domein boerderij.
Met de naam " Altijd Welkom ".
Wie is wel eens bij ons geweest?
Graag commentaar.
K_Eeuwema@Hotmail.com

Reactie toevoegen